תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 78-67. גיליון מס' 50 א\64 A569M\47\38
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית חדר בטטרון (טרנספורמציה). A569M\47\54
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. חתכים. תכנית מס' ע 3\64 A569M\47\2
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית מדרגות חצר דרומית- יציאה מבית המרקחת. גיליון מס' 38 ג\64 A569M\47\28
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים.תכנית מעבר מתחת לכביש. גיליון מס' 70\64 A569M\47\52
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית מדרגות חצר יציאה צפוניתף חדר מכונות, חדר חיות (!?). גיליון מס' \64 A569M\47\53
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 9-1. גיליון מס' 43 א\64 A569M\47\31
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית קומה ג', מפלס 11.40-. גיליון מס' 2\64 A569M\47\27
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 58-50. גיליון מס' 48 א\64 A569M\47\36
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי מסגרות. גיליון מס' 64\64 A569M\47\50
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 49-41. גיליון מס' 47 א\64 A569M\47\35
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטים. גיליון מס' 65\64 A569M\47\51
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 78-67. גיליון מס' 50 א\64
סימול: A569M\47\38
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית חדר בטטרון (טרנספורמציה).
סימול: A569M\47\54
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. חתכים. תכנית מס' ע 3\64
סימול: A569M\47\2
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית מדרגות חצר דרומית- יציאה מבית המרקחת. גיליון מס' 38 ג\64
סימול: A569M\47\28
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים.תכנית מעבר מתחת לכביש. גיליון מס' 70\64
סימול: A569M\47\52
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית מדרגות חצר יציאה צפוניתף חדר מכונות, חדר חיות (!?). גיליון מס' \64
סימול: A569M\47\53
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 9-1. גיליון מס' 43 א\64
סימול: A569M\47\31
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית קומה ג', מפלס 11.40-. גיליון מס' 2\64
סימול: A569M\47\27
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 58-50. גיליון מס' 48 א\64
סימול: A569M\47\36
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי מסגרות. גיליון מס' 64\64
סימול: A569M\47\50
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 49-41. גיליון מס' 47 א\64
סימול: A569M\47\35
תיאור:
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטים. גיליון מס' 65\64
סימול: A569M\47\51
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 78-67. גיליון מס' 50 א\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית חדר בטטרון (טרנספורמציה).
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. חתכים. תכנית מס' ע 3\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית מדרגות חצר דרומית- יציאה מבית המרקחת. גיליון מס' 38 ג\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים.תכנית מעבר מתחת לכביש. גיליון מס' 70\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית מדרגות חצר יציאה צפוניתף חדר מכונות, חדר חיות (!?). גיליון מס' \64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 9-1. גיליון מס' 43 א\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. תכנית קומה ג', מפלס 11.40-. גיליון מס' 2\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 58-50. גיליון מס' 48 א\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי מסגרות. גיליון מס' 64\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטי בניין 49-41. גיליון מס' 47 א\64
מכון שרת לאונקולוגיה, בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים. פרטים. גיליון מס' 65\64