תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
טבריה. מפה ישנה של העיר. סימון בכחול של אדמות השייכות לפיק"א. סימון בית החולים הדסה, בית הממשלה וגן עירייה. J15\13101-1m
ירושלים. הר הצופים האוניברסיטה ובית החולים של הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. . מקרא. על המפה חתומים : חיים יסקי, א. בורוכוב, דוד וורנר סנטור. גיליון 1 מתוך 5 A175M\20\18
טבריה. סימון בכחול של שטח השייך לפיק"א ובכתום שטח של פרוייקט עירוני חדש. סימון בית החולים הדסה, בית הממשלה וגן עירייה. J15\13101-2m
קבוצת הדסה. מרכז תרבות. תוכנית כללית של המתחם. ציון שמות החללים ע"פ מקרא: אולם, במה, כניסה, ספריה, אמפיתיטרון ועוד A273M\75\4
קבוצת הדסה. מרכז תרבות. רישום אדריכלי A273M\75\1
צפת. בית החולים הדסה. גוש 13052, חלקות 22, 23, 25, 60. סימון חלקות 25 ו-60. J15\9442-3m
ירושלים. צילום מפה בית החולים הדסה. שלוש חלקות מסומנות: חלקת טע עץ הישן, חלקת טע עץ החדש וחלקת טע עץ חלופי מוצע. KKL5\67178-1m
ירושלים. בית הספר לאחיות "הדסה" ע"ש הנרייטה סאלד. תכנית קומת הקרקע הקומה הראשונה והשנייה. חזיתות צפונית, דרומית ומערבית. תכנית העמדה באתר עם סימון תוספת המבנה החדש והמבנה והקיים A175M\497
חיפה. הדר הכרמל, רחוב הרצל. סימון טופוגרפי של אדמות הממשלה ואדמות פיק"א. ציון השטח המוצע לבית החולים "הדסה" J15\7001-1m
צפת. בית חולים הדסה. תוכנית בית החולים בצורת האות "ח". חלוקה לחללים. ללא קנה מידה. ללא תאריך J15\3414-20m
ירושלים, עין כרם - שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית (תכנית מפורטת) J113\8066-1m
נוה הדסה (תל יצחק). מפת סקר קרקע של כפר הנוער, על גבי מפה טופוגרפית. כוללת תרשים סביבה. S126M\1363\2
תיאור:
טבריה. מפה ישנה של העיר. סימון בכחול של אדמות השייכות לפיק"א. סימון בית החולים הדסה, בית הממשלה וגן עירייה.
סימול: J15\13101-1m
תיאור:
ירושלים. הר הצופים האוניברסיטה ובית החולים של הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. . מקרא. על המפה חתומים : חיים יסקי, א. בורוכוב, דוד וורנר סנטור. גיליון 1 מתוך 5
סימול: A175M\20\18
תיאור:
טבריה. סימון בכחול של שטח השייך לפיק"א ובכתום שטח של פרוייקט עירוני חדש. סימון בית החולים הדסה, בית הממשלה וגן עירייה.
סימול: J15\13101-2m
תיאור:
קבוצת הדסה. מרכז תרבות. תוכנית כללית של המתחם. ציון שמות החללים ע"פ מקרא: אולם, במה, כניסה, ספריה, אמפיתיטרון ועוד
סימול: A273M\75\4
תיאור:
קבוצת הדסה. מרכז תרבות. רישום אדריכלי
סימול: A273M\75\1
תיאור:
צפת. בית החולים הדסה. גוש 13052, חלקות 22, 23, 25, 60. סימון חלקות 25 ו-60.
סימול: J15\9442-3m
תיאור:
ירושלים. צילום מפה בית החולים הדסה. שלוש חלקות מסומנות: חלקת טע עץ הישן, חלקת טע עץ החדש וחלקת טע עץ חלופי מוצע.
סימול: KKL5\67178-1m
תיאור:
ירושלים. בית הספר לאחיות "הדסה" ע"ש הנרייטה סאלד. תכנית קומת הקרקע הקומה הראשונה והשנייה. חזיתות צפונית, דרומית ומערבית. תכנית העמדה באתר עם סימון תוספת המבנה החדש והמבנה והקיים
סימול: A175M\497
תיאור:
חיפה. הדר הכרמל, רחוב הרצל. סימון טופוגרפי של אדמות הממשלה ואדמות פיק"א. ציון השטח המוצע לבית החולים "הדסה"
סימול: J15\7001-1m
תיאור:
צפת. בית חולים הדסה. תוכנית בית החולים בצורת האות "ח". חלוקה לחללים. ללא קנה מידה. ללא תאריך
סימול: J15\3414-20m
תיאור:
ירושלים, עין כרם - שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית (תכנית מפורטת)
סימול: J113\8066-1m
תיאור:
נוה הדסה (תל יצחק). מפת סקר קרקע של כפר הנוער, על גבי מפה טופוגרפית. כוללת תרשים סביבה.
סימול: S126M\1363\2
טבריה. מפה ישנה של העיר. סימון בכחול של אדמות השייכות לפיק"א. סימון בית החולים הדסה, בית הממשלה וגן עירייה.
ירושלים. הר הצופים האוניברסיטה ובית החולים של הדסה. תכנית בניין מפורטת. סימון קווי הבניין והדרכים על גבי מפת מדידה טופוגרפית. . מקרא. על המפה חתומים : חיים יסקי, א. בורוכוב, דוד וורנר סנטור. גיליון 1 מתוך 5
טבריה. סימון בכחול של שטח השייך לפיק"א ובכתום שטח של פרוייקט עירוני חדש. סימון בית החולים הדסה, בית הממשלה וגן עירייה.
קבוצת הדסה. מרכז תרבות. תוכנית כללית של המתחם. ציון שמות החללים ע"פ מקרא: אולם, במה, כניסה, ספריה, אמפיתיטרון ועוד
קבוצת הדסה. מרכז תרבות. רישום אדריכלי
צפת. בית החולים הדסה. גוש 13052, חלקות 22, 23, 25, 60. סימון חלקות 25 ו-60.
ירושלים. צילום מפה בית החולים הדסה. שלוש חלקות מסומנות: חלקת טע עץ הישן, חלקת טע עץ החדש וחלקת טע עץ חלופי מוצע.
ירושלים. בית הספר לאחיות "הדסה" ע"ש הנרייטה סאלד. תכנית קומת הקרקע הקומה הראשונה והשנייה. חזיתות צפונית, דרומית ומערבית. תכנית העמדה באתר עם סימון תוספת המבנה החדש והמבנה והקיים
חיפה. הדר הכרמל, רחוב הרצל. סימון טופוגרפי של אדמות הממשלה ואדמות פיק"א. ציון השטח המוצע לבית החולים "הדסה"
צפת. בית חולים הדסה. תוכנית בית החולים בצורת האות "ח". חלוקה לחללים. ללא קנה מידה. ללא תאריך
ירושלים, עין כרם - שטח המרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית (תכנית מפורטת)
נוה הדסה (תל יצחק). מפת סקר קרקע של כפר הנוער, על גבי מפה טופוגרפית. כוללת תרשים סביבה.