תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור עם סימון קווי הבניין של בית ההבראה A175M\202\25
ירושלים. הר הצופים. תוכנית בנין ערים מפורטת בשביל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה על מפה טופוגרפית A175M\435\2
ירושלים. מקור ברוך. תוכנית מגרש המשחקים של ועדת הדסה לנוער. תוכנית כללית, רישום אדריכלי. אדריכל: א. הופמן L18M\5100
ירושלים. הר הצופים. תוכנית בנין ערים מפורטת בשביל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה על מפה טופוגרפית A175M\435\1
ירושלים. בית הספר לאחיות "הדסה" ע"ש הנרייטה סאלד. תכנית קומת הקרקע הקומה הראשונה והשנייה. חזיתות צפונית, דרומית ומערבית. תכנית העמדה באתר עם סימון תוספת המבנה החדש והמבנה והקיים A175M\497
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור A175M\202\27
הר הצופים. האוניברסיטה העברית. בית הספר לרפואה הדסה והבניינים הקרובים. תוכנית המבנים הקיימים והחדשים עם מקרא של שימושי הבניינים השונים A175M\472\1
ירושלים. הר הצופים. האוניברסיטה, בית חולים הדסה, בית הקברות הצבאי, סימון וצביעת מגרשים L18M\83
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור. סימון בצבע של הדרכים A175M\202\26
ירושלים. הר הצופים. המרכז הרפואי "הדסה" באוניברסיטה העברית. תכנית ראשונית לכביש הגישה. סימון המבנים וציון שימושם A175M\20\25
ירושלים. מקור ברוך. גוש 30076, חלקה מס' 90, תוכנית מגרש המשחקים של ועדת הדסה לנוער. תוכנית המגרש, חתכים, חזיתות, תוכנית המעליות L18M\5098
ירושלים. מקור ברוך, גוש 30076 מגרש מס' 90. בניין בבעלות ועדת הדסה לנוער, תרשים המקום. אדריכל: א. הופמן L18M\5109
תיאור:
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור עם סימון קווי הבניין של בית ההבראה
סימול: A175M\202\25
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. תוכנית בנין ערים מפורטת בשביל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\435\2
תיאור:
ירושלים. מקור ברוך. תוכנית מגרש המשחקים של ועדת הדסה לנוער. תוכנית כללית, רישום אדריכלי. אדריכל: א. הופמן
סימול: L18M\5100
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. תוכנית בנין ערים מפורטת בשביל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה על מפה טופוגרפית
סימול: A175M\435\1
תיאור:
ירושלים. בית הספר לאחיות "הדסה" ע"ש הנרייטה סאלד. תכנית קומת הקרקע הקומה הראשונה והשנייה. חזיתות צפונית, דרומית ומערבית. תכנית העמדה באתר עם סימון תוספת המבנה החדש והמבנה והקיים
סימול: A175M\497
תיאור:
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור
סימול: A175M\202\27
תיאור:
הר הצופים. האוניברסיטה העברית. בית הספר לרפואה הדסה והבניינים הקרובים. תוכנית המבנים הקיימים והחדשים עם מקרא של שימושי הבניינים השונים
סימול: A175M\472\1
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. האוניברסיטה, בית חולים הדסה, בית הקברות הצבאי, סימון וצביעת מגרשים
סימול: L18M\83
תיאור:
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור. סימון בצבע של הדרכים
סימול: A175M\202\26
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. המרכז הרפואי "הדסה" באוניברסיטה העברית. תכנית ראשונית לכביש הגישה. סימון המבנים וציון שימושם
סימול: A175M\20\25
תיאור:
ירושלים. מקור ברוך. גוש 30076, חלקה מס' 90, תוכנית מגרש המשחקים של ועדת הדסה לנוער. תוכנית המגרש, חתכים, חזיתות, תוכנית המעליות
סימול: L18M\5098
תיאור:
ירושלים. מקור ברוך, גוש 30076 מגרש מס' 90. בניין בבעלות ועדת הדסה לנוער, תרשים המקום. אדריכל: א. הופמן
סימול: L18M\5109
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור עם סימון קווי הבניין של בית ההבראה
ירושלים. הר הצופים. תוכנית בנין ערים מפורטת בשביל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה על מפה טופוגרפית
ירושלים. מקור ברוך. תוכנית מגרש המשחקים של ועדת הדסה לנוער. תוכנית כללית, רישום אדריכלי. אדריכל: א. הופמן
ירושלים. הר הצופים. תוכנית בנין ערים מפורטת בשביל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה על מפה טופוגרפית
ירושלים. בית הספר לאחיות "הדסה" ע"ש הנרייטה סאלד. תכנית קומת הקרקע הקומה הראשונה והשנייה. חזיתות צפונית, דרומית ומערבית. תכנית העמדה באתר עם סימון תוספת המבנה החדש והמבנה והקיים
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור
הר הצופים. האוניברסיטה העברית. בית הספר לרפואה הדסה והבניינים הקרובים. תוכנית המבנים הקיימים והחדשים עם מקרא של שימושי הבניינים השונים
ירושלים. הר הצופים. האוניברסיטה, בית חולים הדסה, בית הקברות הצבאי, סימון וצביעת מגרשים
ירושלים. בית הבראה ליד בית חולים 'הדסה' הר הצופים. מפת מדידה טופוגרפית של האזור. סימון בצבע של הדרכים
ירושלים. הר הצופים. המרכז הרפואי "הדסה" באוניברסיטה העברית. תכנית ראשונית לכביש הגישה. סימון המבנים וציון שימושם
ירושלים. מקור ברוך. גוש 30076, חלקה מס' 90, תוכנית מגרש המשחקים של ועדת הדסה לנוער. תוכנית המגרש, חתכים, חזיתות, תוכנית המעליות
ירושלים. מקור ברוך, גוש 30076 מגרש מס' 90. בניין בבעלות ועדת הדסה לנוער, תרשים המקום. אדריכל: א. הופמן