תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעת אבל על פטירתו של ד"ר אלכסנדר זלקינד והלווייתו בירושלים [ביום י"ב ניסן - 30.03.1931]. מאת מרכז עובדי "הדסה" בארץ ישראל, סניף ירושלים של התאגדות עובדי "הדסה", הסתדרות האחיות המסמכות של "הדסה", ועד התלמידות של בית הספר לאחיות "הדסה". דפוס "הסולל" A387\151-2kru
מודעת אבל על פטירתו של אלכסנדר זלקינד, מנהל בית החולים רוטשילד ("הדסה"), והלווייתו בירושלים ביום י"ב ניסן (30.03.1931). מאת הוועד הפועל של הסתדרות נשים ציוניות "הדסה" באמריקה וההנהלה הראשית של הסתדרות מדיצינית "הדסה" בארץ. דפוס עזריאל, ירושלים A387\151-1kru
חינוך. מקצועי. הודעה על פתיחת ההרשמה ללימודי מכניקה עדינה ולימודי דפוס KRA\3294
Announcement regarding a lecture of Dr. Zeiler on Insulin levels that will take place in the Nathan and Lina Straus Health Centre A399\695-1kru
אזכרה על הדסה קודש ביום ראשון, כ"ד סיון תש"ן - 17.06.1990 בבית העלמין באשדוד. מאת שלמה קודש, בית חנה וצבי מולר A633\27-2kru
מודעת אבל על פטירתה של הדסה קודש והלווייתה ביום שלישי, כ"ד סיון תשמ"ט - 27.06.1989, בבית העלמין באשדוד. מאת המשפחה המתאבלת A633\27-1kru
בריאות. הדסה. קריאה להצטרף אל הדסה. איור של כף יד ועליה איור של אחות קופת חולים וילד (באנגלית) KRA\2808
מודעת אבל על פטירתו של ישראל זאב בן יוסף וולפסון (מוויטבסק), נפטר בגיל 79 בבית החולים "הדסה" ביום שישי ח' בכסלו תש"ה. ההלוויה בבית הקברות בנחלת יצחק. מאת בתו צילה וולפסון, יוסף וגיטה פיינברג, בניו ובתו ומשפחותיהם ברוסיה. ח' בכסלו תש"ה - 24.11.1944 F30\434-2kru
ירושלים. סדרת כרזות לתולדות ירושלים. 1925 - 1980. סיפור הר הצופים. כיתוב ותצלומים של : הקמת האוניברסיטה העברית על הר הצופים, ההתקפה על השירות ורצח עובדי הדסה והאויברסיטה, בית חולים הדסה על הר הצופים, סטודנטים צועדים ברגל, החזרה להר הצופים אחרי 1967 KRA\4353
מודעה לשלושים לפטירתה של פיי שנק מטעם ההסתדרות הציונית העולמית ועוד 18/09/1981 KH4\40938-1kru
מודעות אבל, אזכרות. בן - ישי ברוך, מפקח על מגרשי הדסה - גוגנהיימר, אשר נרצח. מטעם הדסה לנוער, הדסה - גוגנהיימר לנופש ומדריכי מגרשי המשחקים בארץ KRU\18531
בריאות. איור של אחות קופת חולים משוחחת עם נערה במסגרת שבוע הסברה "הדסה לישוב" KRA\4067
תיאור:
מודעת אבל על פטירתו של ד"ר אלכסנדר זלקינד והלווייתו בירושלים [ביום י"ב ניסן - 30.03.1931]. מאת מרכז עובדי "הדסה" בארץ ישראל, סניף ירושלים של התאגדות עובדי "הדסה", הסתדרות האחיות המסמכות של "הדסה", ועד התלמידות של בית הספר לאחיות "הדסה". דפוס "הסולל"
סימול: A387\151-2kru
תיאור:
מודעת אבל על פטירתו של אלכסנדר זלקינד, מנהל בית החולים רוטשילד ("הדסה"), והלווייתו בירושלים ביום י"ב ניסן (30.03.1931). מאת הוועד הפועל של הסתדרות נשים ציוניות "הדסה" באמריקה וההנהלה הראשית של הסתדרות מדיצינית "הדסה" בארץ. דפוס עזריאל, ירושלים
סימול: A387\151-1kru
תיאור:
חינוך. מקצועי. הודעה על פתיחת ההרשמה ללימודי מכניקה עדינה ולימודי דפוס
סימול: KRA\3294
תיאור:
Announcement regarding a lecture of Dr. Zeiler on Insulin levels that will take place in the Nathan and Lina Straus Health Centre
סימול: A399\695-1kru
תיאור:
אזכרה על הדסה קודש ביום ראשון, כ"ד סיון תש"ן - 17.06.1990 בבית העלמין באשדוד. מאת שלמה קודש, בית חנה וצבי מולר
סימול: A633\27-2kru
תיאור:
מודעת אבל על פטירתה של הדסה קודש והלווייתה ביום שלישי, כ"ד סיון תשמ"ט - 27.06.1989, בבית העלמין באשדוד. מאת המשפחה המתאבלת
סימול: A633\27-1kru
תיאור:
בריאות. הדסה. קריאה להצטרף אל הדסה. איור של כף יד ועליה איור של אחות קופת חולים וילד (באנגלית)
סימול: KRA\2808
תיאור:
מודעת אבל על פטירתו של ישראל זאב בן יוסף וולפסון (מוויטבסק), נפטר בגיל 79 בבית החולים "הדסה" ביום שישי ח' בכסלו תש"ה. ההלוויה בבית הקברות בנחלת יצחק. מאת בתו צילה וולפסון, יוסף וגיטה פיינברג, בניו ובתו ומשפחותיהם ברוסיה. ח' בכסלו תש"ה - 24.11.1944
סימול: F30\434-2kru
תיאור:
ירושלים. סדרת כרזות לתולדות ירושלים. 1925 - 1980. סיפור הר הצופים. כיתוב ותצלומים של : הקמת האוניברסיטה העברית על הר הצופים, ההתקפה על השירות ורצח עובדי הדסה והאויברסיטה, בית חולים הדסה על הר הצופים, סטודנטים צועדים ברגל, החזרה להר הצופים אחרי 1967
סימול: KRA\4353
תיאור:
מודעה לשלושים לפטירתה של פיי שנק מטעם ההסתדרות הציונית העולמית ועוד 18/09/1981
סימול: KH4\40938-1kru
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בן - ישי ברוך, מפקח על מגרשי הדסה - גוגנהיימר, אשר נרצח. מטעם הדסה לנוער, הדסה - גוגנהיימר לנופש ומדריכי מגרשי המשחקים בארץ
סימול: KRU\18531
תיאור:
בריאות. איור של אחות קופת חולים משוחחת עם נערה במסגרת שבוע הסברה "הדסה לישוב"
סימול: KRA\4067
מודעת אבל על פטירתו של ד"ר אלכסנדר זלקינד והלווייתו בירושלים [ביום י"ב ניסן - 30.03.1931]. מאת מרכז עובדי "הדסה" בארץ ישראל, סניף ירושלים של התאגדות עובדי "הדסה", הסתדרות האחיות המסמכות של "הדסה", ועד התלמידות של בית הספר לאחיות "הדסה". דפוס "הסולל"
מודעת אבל על פטירתו של אלכסנדר זלקינד, מנהל בית החולים רוטשילד ("הדסה"), והלווייתו בירושלים ביום י"ב ניסן (30.03.1931). מאת הוועד הפועל של הסתדרות נשים ציוניות "הדסה" באמריקה וההנהלה הראשית של הסתדרות מדיצינית "הדסה" בארץ. דפוס עזריאל, ירושלים
חינוך. מקצועי. הודעה על פתיחת ההרשמה ללימודי מכניקה עדינה ולימודי דפוס
Announcement regarding a lecture of Dr. Zeiler on Insulin levels that will take place in the Nathan and Lina Straus Health Centre
אזכרה על הדסה קודש ביום ראשון, כ"ד סיון תש"ן - 17.06.1990 בבית העלמין באשדוד. מאת שלמה קודש, בית חנה וצבי מולר
מודעת אבל על פטירתה של הדסה קודש והלווייתה ביום שלישי, כ"ד סיון תשמ"ט - 27.06.1989, בבית העלמין באשדוד. מאת המשפחה המתאבלת
בריאות. הדסה. קריאה להצטרף אל הדסה. איור של כף יד ועליה איור של אחות קופת חולים וילד (באנגלית)
מודעת אבל על פטירתו של ישראל זאב בן יוסף וולפסון (מוויטבסק), נפטר בגיל 79 בבית החולים "הדסה" ביום שישי ח' בכסלו תש"ה. ההלוויה בבית הקברות בנחלת יצחק. מאת בתו צילה וולפסון, יוסף וגיטה פיינברג, בניו ובתו ומשפחותיהם ברוסיה. ח' בכסלו תש"ה - 24.11.1944
ירושלים. סדרת כרזות לתולדות ירושלים. 1925 - 1980. סיפור הר הצופים. כיתוב ותצלומים של : הקמת האוניברסיטה העברית על הר הצופים, ההתקפה על השירות ורצח עובדי הדסה והאויברסיטה, בית חולים הדסה על הר הצופים, סטודנטים צועדים ברגל, החזרה להר הצופים אחרי 1967
מודעה לשלושים לפטירתה של פיי שנק מטעם ההסתדרות הציונית העולמית ועוד 18/09/1981
מודעות אבל, אזכרות. בן - ישי ברוך, מפקח על מגרשי הדסה - גוגנהיימר, אשר נרצח. מטעם הדסה לנוער, הדסה - גוגנהיימר לנופש ומדריכי מגרשי המשחקים בארץ
בריאות. איור של אחות קופת חולים משוחחת עם נערה במסגרת שבוע הסברה "הדסה לישוב"