תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הדסה
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הארכיון הציבורי בקנדה. רשימת תיקים בעניין הדסה וויצ''ו CM431\2
אוסף של דוד יודלביץ'. התכתבות בין "הדסה", ארצותהברית, ובין הוועד למען הגולים באלכסנדריה, בעניין מצב היהודים במצרים 1917- 1919 CM167\33