תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההגנה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב אהרון ציון, מפקד היחידה בצבא ההגנה לישראל, אל יעקב צור בירושלים בעניין השתתפותו בהרצאה לקורס קציני חינוך (חשון תשל"ט) A326\258-2t
העתק מכתב יוצא מאת מרדכי אבידע (זלוטניק) אל שאול אביגור, בעניין כתיבה ל"ספר ההגנה" על הקמת המשדר לשידור לחו"ל בחודשים פברואר – אפריל 1948 S36\6-4t
פרוטוקול ישיבות ארגון חברי ההגנה בישראל בסניף ירושלים ובסניף תל אביב, בין היתר בעניין מלחמה בשוק השחור ואימוץ המעברות S36\2-1t
תעודת הוקרה למשה קול לאור השתתפותו בהקמת "בית אליהו גולומב" - "בית ההגנה" בתל אביב, בחתימת גולדה מאיר; בצירוף מכתב מאת גלדה מאיר המאשר את מסירת התעודה (24.01.1958) A379\278-2t
דבריו שנשא מ.א. [?] קורץ בישיבת ועדת הביטחון בנושא: "סכנת הפוליטיזציה של צבא ההגנה" S43\228-1t
"אדוני היושב ראש, חברי הכנסת [...]", נאום מאת משה קול בשם המפלגה הליברלית העצמאית בדבר חוק ההגנה על חוסים, בישיבה ח' של הכנסת, שהתקיימה ביום 08.12.1965 (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), בצירוף טיוטת התדפיס (ארבעה עמודים) המכיל את הנאום הנ"ל A379\100-14t
רשימת שידורי ה"הגנה" (לוח זמנים של שידורי תחנת הרדיו "קול ההגנה"), שנת תש"ח (1947\1948) A154\17-5t
תעודת זהות מס' 00102. ניתנה ביום 15.05.1948, יפו. מטה ההגנה מחוז תל אביב (לא ממולא) A155\2-2t
המרכז לתולדות כח המגן - ההגנה. ראיון עם תמר אשל (מראיינת: צפורה דין). תדפיס מתוך הקלטה על ידי מיכאלה רבינוביץ', גבעתיים (05.10.1989) A622\54-3t
משרד הבטחון, אגף כח אדם, רשות להענקת אות ההגנה (ביום העצמאות). תעודה (אישור) מס' 52825 על שם משה בן שמעון גורארי (כ"א בסיון תשי"ח - 09.06.1958) A442\77-15t
"תעודת סמל ההגנה" על שם גורארי משה בן שמעון (שנת עלייה: 1925, שנת כניסה ל"הגנה": 1926), מאת ארגון חברי ה"הגנה", מחוז תל אביב (ניתן ביום 20.06.1968) A442\77-13t
תעודה על שם משה בן יונה בלומברג, על טופס "ברית החיילים היהודים בחיל מצב בפטרוגרד", מטה ההגנה העצמית, בחתימת מפקד ההגנה העצמית קפיטן טרומפלדור (28.10.1917) F30\1387-5t
תיאור:
מכתב אהרון ציון, מפקד היחידה בצבא ההגנה לישראל, אל יעקב צור בירושלים בעניין השתתפותו בהרצאה לקורס קציני חינוך (חשון תשל"ט)
סימול: A326\258-2t
תיאור:
העתק מכתב יוצא מאת מרדכי אבידע (זלוטניק) אל שאול אביגור, בעניין כתיבה ל"ספר ההגנה" על הקמת המשדר לשידור לחו"ל בחודשים פברואר – אפריל 1948
סימול: S36\6-4t
תיאור:
פרוטוקול ישיבות ארגון חברי ההגנה בישראל בסניף ירושלים ובסניף תל אביב, בין היתר בעניין מלחמה בשוק השחור ואימוץ המעברות
סימול: S36\2-1t
תיאור:
תעודת הוקרה למשה קול לאור השתתפותו בהקמת "בית אליהו גולומב" - "בית ההגנה" בתל אביב, בחתימת גולדה מאיר; בצירוף מכתב מאת גלדה מאיר המאשר את מסירת התעודה (24.01.1958)
סימול: A379\278-2t
תיאור:
דבריו שנשא מ.א. [?] קורץ בישיבת ועדת הביטחון בנושא: "סכנת הפוליטיזציה של צבא ההגנה"
סימול: S43\228-1t
תיאור:
"אדוני היושב ראש, חברי הכנסת [...]", נאום מאת משה קול בשם המפלגה הליברלית העצמאית בדבר חוק ההגנה על חוסים, בישיבה ח' של הכנסת, שהתקיימה ביום 08.12.1965 (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), בצירוף טיוטת התדפיס (ארבעה עמודים) המכיל את הנאום הנ"ל
סימול: A379\100-14t
תיאור:
רשימת שידורי ה"הגנה" (לוח זמנים של שידורי תחנת הרדיו "קול ההגנה"), שנת תש"ח (1947\1948)
סימול: A154\17-5t
תיאור:
תעודת זהות מס' 00102. ניתנה ביום 15.05.1948, יפו. מטה ההגנה מחוז תל אביב (לא ממולא)
סימול: A155\2-2t
תיאור:
המרכז לתולדות כח המגן - ההגנה. ראיון עם תמר אשל (מראיינת: צפורה דין). תדפיס מתוך הקלטה על ידי מיכאלה רבינוביץ', גבעתיים (05.10.1989)
סימול: A622\54-3t
תיאור:
משרד הבטחון, אגף כח אדם, רשות להענקת אות ההגנה (ביום העצמאות). תעודה (אישור) מס' 52825 על שם משה בן שמעון גורארי (כ"א בסיון תשי"ח - 09.06.1958)
סימול: A442\77-15t
תיאור:
"תעודת סמל ההגנה" על שם גורארי משה בן שמעון (שנת עלייה: 1925, שנת כניסה ל"הגנה": 1926), מאת ארגון חברי ה"הגנה", מחוז תל אביב (ניתן ביום 20.06.1968)
סימול: A442\77-13t
תיאור:
תעודה על שם משה בן יונה בלומברג, על טופס "ברית החיילים היהודים בחיל מצב בפטרוגרד", מטה ההגנה העצמית, בחתימת מפקד ההגנה העצמית קפיטן טרומפלדור (28.10.1917)
סימול: F30\1387-5t
מכתב אהרון ציון, מפקד היחידה בצבא ההגנה לישראל, אל יעקב צור בירושלים בעניין השתתפותו בהרצאה לקורס קציני חינוך (חשון תשל"ט)
העתק מכתב יוצא מאת מרדכי אבידע (זלוטניק) אל שאול אביגור, בעניין כתיבה ל"ספר ההגנה" על הקמת המשדר לשידור לחו"ל בחודשים פברואר – אפריל 1948
פרוטוקול ישיבות ארגון חברי ההגנה בישראל בסניף ירושלים ובסניף תל אביב, בין היתר בעניין מלחמה בשוק השחור ואימוץ המעברות
תעודת הוקרה למשה קול לאור השתתפותו בהקמת "בית אליהו גולומב" - "בית ההגנה" בתל אביב, בחתימת גולדה מאיר; בצירוף מכתב מאת גלדה מאיר המאשר את מסירת התעודה (24.01.1958)
דבריו שנשא מ.א. [?] קורץ בישיבת ועדת הביטחון בנושא: "סכנת הפוליטיזציה של צבא ההגנה"
"אדוני היושב ראש, חברי הכנסת [...]", נאום מאת משה קול בשם המפלגה הליברלית העצמאית בדבר חוק ההגנה על חוסים, בישיבה ח' של הכנסת, שהתקיימה ביום 08.12.1965 (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה), בצירוף טיוטת התדפיס (ארבעה עמודים) המכיל את הנאום הנ"ל
רשימת שידורי ה"הגנה" (לוח זמנים של שידורי תחנת הרדיו "קול ההגנה"), שנת תש"ח (1947\1948)
תעודת זהות מס' 00102. ניתנה ביום 15.05.1948, יפו. מטה ההגנה מחוז תל אביב (לא ממולא)
המרכז לתולדות כח המגן - ההגנה. ראיון עם תמר אשל (מראיינת: צפורה דין). תדפיס מתוך הקלטה על ידי מיכאלה רבינוביץ', גבעתיים (05.10.1989)
משרד הבטחון, אגף כח אדם, רשות להענקת אות ההגנה (ביום העצמאות). תעודה (אישור) מס' 52825 על שם משה בן שמעון גורארי (כ"א בסיון תשי"ח - 09.06.1958)
"תעודת סמל ההגנה" על שם גורארי משה בן שמעון (שנת עלייה: 1925, שנת כניסה ל"הגנה": 1926), מאת ארגון חברי ה"הגנה", מחוז תל אביב (ניתן ביום 20.06.1968)
תעודה על שם משה בן יונה בלומברג, על טופס "ברית החיילים היהודים בחיל מצב בפטרוגרד", מטה ההגנה העצמית, בחתימת מפקד ההגנה העצמית קפיטן טרומפלדור (28.10.1917)