תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההגנה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. ריצוף גג בית ההגנה (בית המורה!?) A569M\29\46
כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות. KKL5\22303-1m
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. מסמך נלווה למפה KLM20/294/18. מכתב אל ארגון חברי ארגון ההגנה מאת הקק"ל בעניין בנין בית ההגנה KL20M\294\19
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. סימון תחום שטח גן אוסישקין. ציון שמות הרחובות הסמוכים : המלך דוד, אחד העם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/19 KL20M\294\18
ירושלים. מפת סימון מגרשים בסביבת רחוב המלך ג'ורג'. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון תוואי כביש. סימון מיקום שיכון ותיקי ההגנה KL20M\294\17
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת מרתף ופרטים A569M\29\47
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות. S125M\2104\20
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות. S125M\2104\21
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות. S125M\2104\22
גליל. תצלום מוקטן של סקר טופוגרפי של אזור דרום לבנון והגליל העליון. נערכה ע"י משרד ההגנה הצרפתי כהכנה למפה טופוגרפית של האזור. תצלום לא ברור וקשה לדלות פרטים מתוכו KL5M\562
ירושלים. סקיצה חלוקה למגרשים וציון מספריהם בסמוך לרחוב המלך ג'ורג. אבחנה לפי צבע בין מגרשים ללא מקרא מפרט. סימון מגרש חניה. סימון שיכון ותיקי ההגנה. סימון תוואי מערך כבישים KL20M\294\25
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית מסעדה וגג בית ההגנה, חזיתות וחתכים A569M\29\44
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. ריצוף גג בית ההגנה (בית המורה!?)
סימול: A569M\29\46
תיאור:
כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות.
סימול: KKL5\22303-1m
תיאור:
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. מסמך נלווה למפה KLM20/294/18. מכתב אל ארגון חברי ארגון ההגנה מאת הקק"ל בעניין בנין בית ההגנה
סימול: KL20M\294\19
תיאור:
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. סימון תחום שטח גן אוסישקין. ציון שמות הרחובות הסמוכים : המלך דוד, אחד העם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/19
סימול: KL20M\294\18
תיאור:
ירושלים. מפת סימון מגרשים בסביבת רחוב המלך ג'ורג'. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון תוואי כביש. סימון מיקום שיכון ותיקי ההגנה
סימול: KL20M\294\17
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת מרתף ופרטים
סימול: A569M\29\47
תיאור:
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
סימול: S125M\2104\20
תיאור:
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
סימול: S125M\2104\21
תיאור:
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
סימול: S125M\2104\22
תיאור:
גליל. תצלום מוקטן של סקר טופוגרפי של אזור דרום לבנון והגליל העליון. נערכה ע"י משרד ההגנה הצרפתי כהכנה למפה טופוגרפית של האזור. תצלום לא ברור וקשה לדלות פרטים מתוכו
סימול: KL5M\562
תיאור:
ירושלים. סקיצה חלוקה למגרשים וציון מספריהם בסמוך לרחוב המלך ג'ורג. אבחנה לפי צבע בין מגרשים ללא מקרא מפרט. סימון מגרש חניה. סימון שיכון ותיקי ההגנה. סימון תוואי מערך כבישים
סימול: KL20M\294\25
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית מסעדה וגג בית ההגנה, חזיתות וחתכים
סימול: A569M\29\44
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. ריצוף גג בית ההגנה (בית המורה!?)
כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות.
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. מסמך נלווה למפה KLM20/294/18. מכתב אל ארגון חברי ארגון ההגנה מאת הקק"ל בעניין בנין בית ההגנה
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. סימון תחום שטח גן אוסישקין. ציון שמות הרחובות הסמוכים : המלך דוד, אחד העם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/19
ירושלים. מפת סימון מגרשים בסביבת רחוב המלך ג'ורג'. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון תוואי כביש. סימון מיקום שיכון ותיקי ההגנה
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת מרתף ופרטים
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
גליל. תצלום מוקטן של סקר טופוגרפי של אזור דרום לבנון והגליל העליון. נערכה ע"י משרד ההגנה הצרפתי כהכנה למפה טופוגרפית של האזור. תצלום לא ברור וקשה לדלות פרטים מתוכו
ירושלים. סקיצה חלוקה למגרשים וציון מספריהם בסמוך לרחוב המלך ג'ורג. אבחנה לפי צבע בין מגרשים ללא מקרא מפרט. סימון מגרש חניה. סימון שיכון ותיקי ההגנה. סימון תוואי מערך כבישים
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית מסעדה וגג בית ההגנה, חזיתות וחתכים