תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההגנה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. ריצוף גג בית ההגנה (בית המורה!?) A569M\29\46
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. חזיתות וחתכים A569M\29\49
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית, חזית מערבית וחתך ד-ד A569M\29\45
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת כניסה ופרטים A569M\29\48
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת מרתף ופרטים A569M\29\47
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית מסעדה וגג בית ההגנה, חזיתות וחתכים A569M\29\44
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית המגרש, הדגשה של בניין בית המורה A569M\29\43
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. מסמך נלווה למפה KLM20/294/18. מכתב אל ארגון חברי ארגון ההגנה מאת הקק"ל בעניין בנין בית ההגנה KL20M\294\19
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. סימון תחום שטח גן אוסישקין. ציון שמות הרחובות הסמוכים : המלך דוד, אחד העם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/19 KL20M\294\18
כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות. KKL5\22303-1m
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות. S125M\2104\20
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות. S125M\2104\21
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. ריצוף גג בית ההגנה (בית המורה!?)
סימול: A569M\29\46
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. חזיתות וחתכים
סימול: A569M\29\49
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית, חזית מערבית וחתך ד-ד
סימול: A569M\29\45
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת כניסה ופרטים
סימול: A569M\29\48
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת מרתף ופרטים
סימול: A569M\29\47
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית מסעדה וגג בית ההגנה, חזיתות וחתכים
סימול: A569M\29\44
תיאור:
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית המגרש, הדגשה של בניין בית המורה
סימול: A569M\29\43
תיאור:
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. מסמך נלווה למפה KLM20/294/18. מכתב אל ארגון חברי ארגון ההגנה מאת הקק"ל בעניין בנין בית ההגנה
סימול: KL20M\294\19
תיאור:
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. סימון תחום שטח גן אוסישקין. ציון שמות הרחובות הסמוכים : המלך דוד, אחד העם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/19
סימול: KL20M\294\18
תיאור:
כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות.
סימול: KKL5\22303-1m
תיאור:
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
סימול: S125M\2104\20
תיאור:
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
סימול: S125M\2104\21
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. ריצוף גג בית ההגנה (בית המורה!?)
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. חזיתות וחתכים
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית, חזית מערבית וחתך ד-ד
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת כניסה ופרטים
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. קומת מרתף ופרטים
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית מסעדה וגג בית ההגנה, חזיתות וחתכים
בית אגרון (בית ההגנה), ירושלים. תכנית המגרש, הדגשה של בניין בית המורה
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. מסמך נלווה למפה KLM20/294/18. מכתב אל ארגון חברי ארגון ההגנה מאת הקק"ל בעניין בנין בית ההגנה
ירושלים. בית ההגנה. מפת סימון "מגרש עבור בית ההגנה" בחלקות 78 , 84 בגוש מס' 30027. סימון תחום שטח גן אוסישקין. ציון שמות הרחובות הסמוכים : המלך דוד, אחד העם. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/19
כפר "שגב" בנפת עכו והצעה לאיתור בית ההגנה, 4 מפות.
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.
משמר הנגב. סכרים, סימון גבולות ביצוע סוללות ההגנה, חלקות.