תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים וחוזרים אל משה שושני מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, ועד חבר הקבוצות שעל יד ההסתדרות הכללית, המחלקה לחקלאות של ממשלת פלשתינה (ארץ ישראל), מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, ההנהגה הראשית ברומניה של הסתדרות הנוער העממית-חלוצית "גורדוניה", קישינב, והוועד המרכזי של "גורדוניה" בלודז' 1929- 1935 A511\19
מכתבים אל משה שושני מאת החברים ב-"מסדה" - קבוצת 'גורדוניה' להתיישבות שיתופית שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל 1940- 1980 A511\34
"השפעת הפיצויים האישיים מגרמניה בתנועה הקיבוצית", דו"ח מאת דן גלעדי, הוגש למכון לחקר עבודה וחברה, מיסודן של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ואוניברסיטת תל אביב, ינואר 1976 (חוברת, 60 עמ') 1976- 1976 A413\26
חשבונות וקבלות של איזידור (יצחק) ממלוק, שרונה - יפו, בקופת חולים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (סניף שרונה) ו"בבית מרקחת גרמני" בשרונה, בצירוף טיוטות מכתבים מאת הרוקח יצחק ממלוק אל הנהלת קופת חולים בתל אביב 1925- 1927 A533\7
סקירות, דוחות, תזכירים והתכתבות בענייני הוועד הלאומי, "פועלי ציון", מפלגת פועלי ארץ ישראל, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ורכישת אדמות באזור פקיעין ובגליל העליון 1931- 1933 A116\63\1
הסתדרות הפקידים העובדים במשרדים ובבתי מסחר בארץ ישראל - הוועד המרכזי בתל אביב, וסניף ירושלים. דין וחשבון מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים העבריים בארץ ישראל שעל יד ההסתדרות הכללית, לתקופת אוגוסט 1929 - נובמבר 1931 (תל אביב, נובמבר 1931); החלטות ופרוטוקולים של ישיבות מרכז הסתדרות הפקידים שהתקיימו בתל אביבי ובירושלים; קטעי עיתונים 1931- 1931 A254\18
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ופעילותו של חיים קרונגולד כעורך דין בהסתדרות, יחד עם עורך הדין משה זמורה. רישום חברת העובדים העברית השותפת הכללית בארץ ("חברת העובדים") לפי חוק האגודות, 1924; רישום ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, 1925; רישום מועצת הפועלים, ועדים מקומיים והאגודות המקצועיות אצל מושלי המחוזות, 1929 - 1930. התכתבות, רשימות, תזכירים, חוזרים ודו"חות, תמצית מהחלטות של ועידות ההסתדרות 1924- 1965 A307\15
חשבונות וקבלות של איזידור (יצחק) ממלוק, שרונה - יפו, בקופת חולים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (סניף שרונה) ו"בבית מרקחת גרמני" בשרונה 1927- 1928 A533\6
מכתבים, רשימות, חוזרים, סיכומי ישיבות, טפסים, הצעות תכנית עבודה בעניין הסתדרות הפקידים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים (כתב יד, כתב מכונה, סטנסיל - הדפס רשת, "הדפס משי", ודברי דפוס) 1923- 1923 A385\31
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען "העובד הציוני" (תנועת העבודה הציונית הכללית בארץ ישראל), הוועד הפועל בתל אביב. התכתבות בין אטינגן לבין נציגי מוסדות וארגונים שונים, תזכירים, דו"חות ואישורים. בין המתכתבים: קבוצת "למקור" בהרצליה; מזכירות ברית הקיבוצים של סיעת העובדים הציוניים הכלליים שעל יד ההסתדרות הכללית בתל אביב; בן ציון מוסינזון, יושב ראש הוועד הארצי של התאחדות הציונים הכלליים; שמואל קרבל בשם הוועד הפועל של "העובד הציוני"; מזכירות חברת מפעלי "העובד הציוני"; ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב; משה קול (קולודני) בשם המזכירות העליונה בארץ ישראל של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני והחלוץ הכללי ציוני", תל אביב, ומחלקת ההנהגה העליונה בארץ של הסתדרות "הנוער הציוני" העולמית, כפר סבא; לביא בקשטנסקי בשם ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים - המרכז העולמי בלונדון; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים 1936- 1947 A151\38
ארכיון חנה הלנה טהון. מכתבים ודו"חות מאת המחלקה לסטטיסטיקה של ההסתדרות הכללית של העובדים, ארכיון כלכלי למזרח הקרוב והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל אל חנה הלנה טהון בירושלים בענייני מצב העבודה הסוציאלית בארץ ישראל 1930- 1933 A148\60
"לא די לבנות מדינה. חייבים לבנות עם". לזכרו של גיורא יוספטל 1912 - 1962, 30 שנה לפטירתו", חוברת (עריכה: אתי חגי, ישראל אמיר) בהוצאת המכון על שם גיורא יוספטל לשרותי רווחה, חברה והדרכה; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - המרכז לתרבות ולחינוך; קבוץ גלעד. תל אביב, תשנ"ג - 1993 1993- 1993 A344\13