תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכירים, סקירות, העתקי מכתבים מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בעניין הוועדה הממשלתית לחוקי העבודה בארץ ישראל, ופרוטוקולים של ישיבות משותפות של הוועדה לחוקי עבודה והוועדה לביטוח סוציאלי (בעיקר שנת 1931) 1931- 1932 A215\430
מכתבים, גלויות, אישורים והודעות אל אלכסנדר זלקינד, ויקטור זלקינד ולובה זלקינד מאת נציגי מוסדות ציוניים בעיקר בארץ ישראל, בענייני עבודה שיטופית. בין הכותבים: נציגי ועד הצירים לארץ ישראל בירושלים; הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בתל אביב; הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, ירושלים; רגינה (Regina) המבורגר בשם משרד ההנהלה של הסוכנות היהודית בירושלים; הנרייטה סאלד, ירושלים; קאופמן (Dr. Ch. Kaufman) בשם הוועד המחוזי בלודז' של ההסתדרות הציונית בפולין 1917- 1947 A387\47
תזכירים פנימיים מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב (ינואר 1932 - יולי 1934) 1932- 1934 A215\432
מכתבים, הודעות, חוזרים אל בלה טל (רוזנטל, לבית בוטקובסקי), עין החורש - בריסל - פריס - תל אביב, מאת נציגי מוסדות שונים בישראל, אנגליה, צרפת, בלגיה. בין המוסדות: מפלגת הפועלים המאוחדת בארץ ישראל - המרכז בתל אביב; מועצת הפועלות שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב; מועצת פועלי חדרה; ההנהגה העליונה של "השומר הצעיר" - הסתדרות עולמית של נוער צופי-חלוצי, אפיקים; "רסקו" - חברה להתיישבות חקלאית ועירונית, תל אביב; "נעמת" - תנועת נשים עובדות ומתנדבות בתל אביב; "כרמל" - המרכז הבינלאומי להכשרה בעבודה קהילתית, חיפה; ההתאגדות הכללית של הגימלאים בישראל שעל יד הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; מועצת אזורית חוף השרון; המכון הבינלאומי ללמודי עבודה, פיתוח וקואופרציה - המשרד בתל אביב; משרד המשפטים בבלגיה - בריסל וקונסוליית בלגיה ביפו; הקונסוליה הכללית של פולין בבלגיה[?] 1932- 1983 A553\18
"40 שנה ל"ילדי אוסלו. כ"ח בחשון תש"י - תש"ן (20.11.1989 - 20.11.1949)" - "תיק הוקרה" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, איחוד יוצאי תוניסיה בישראל, מוגש לאורי גורדון, יושב ראש מחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית ביום ו' בכסלו תש"ן (04.12.1989) 1989- 1989 A552\254
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ופעילותו של חיים קרונגולד כעורך דין בהסתדרות, יחד עם עורך הדין משה זמורה. רישום חברת העובדים העברית השותפת הכללית בארץ ("חברת העובדים") לפי חוק האגודות, 1924; רישום ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, 1925; רישום מועצת הפועלים, ועדים מקומיים והאגודות המקצועיות אצל מושלי המחוזות, 1929 - 1930. התכתבות, רשימות, תזכירים, חוזרים ודו"חות, תמצית מהחלטות של ועידות ההסתדרות 1924- 1965 A307\15
תעודות אישיות של זאב וילנאי, בעיקר תעודות הוקרה לזאב ואסתר וילנאי מאת מוסדות שונים, ביניהם קרן קיימת לישראל בישראל ובארצות הברית, "אורט" בישראל, עיריית רמת גן, הסתדרות "מכבי", ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל וחייל ההנדסה 1936- 1982 A627\27
מכתבים וחוזרים אל משה שושני מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, ועד חבר הקבוצות שעל יד ההסתדרות הכללית, המחלקה לחקלאות של ממשלת פלשתינה (ארץ ישראל), מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, ההנהגה הראשית ברומניה של הסתדרות הנוער העממית-חלוצית "גורדוניה", קישינב, והוועד המרכזי של "גורדוניה" בלודז' 1929- 1935 A511\19
סקירות, דו"חות, תזכירים והתכתבות בענייני הוועד הלאומי, "פועלי ציון", מפלגת פועלי ארץ ישראל, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ורכישת אדמות באזור פקיעין ובגליל העליון 1931- 1933 A116\63\1
חוברות הקשורות לפעילותה של מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת), המכילות בין היתר דו"חות מאת תמר אשל: "פרקי דין וחשבון לוועידה החמישים - עשרה, תשל"ד - תשל"ז \ 1974 - 1977. נעמ"ת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות", הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, דפוס "ישראל", תל אביב, כסלו תשל"ח - נובמבר 1977; "סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדינים וחשבונות השנתיים מס' 9 ו-10 של נציב תלונות הציבור", הוצאת הכנסת, תמוז תשמ"ב - יולי 1982 1977- 1982 A622\43
חשבונות וקבלות של איזידור (יצחק) ממלוק, שרונה - יפו, בקופת חולים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (סניף שרונה) ו"בבית מרקחת גרמני" בשרונה 1927- 1928 A533\6
מכתבים אל ויקטור זלקינד ואביו אלכסנדר זלקינד, ירושלים, מאת נציגי חברות ומוסדות שונים ואנשים פרטיים בעניינים ציבוריים, מדעיים וציוניים. בין הכותבים: הסתדרות מדיצינית "הדסה" בירושלים והנרייטה סאלד בשם ארגוני ויצ"ו בניו יורק; הסתדרות העובדים העבריים הכללית בארץ ישראל; הוועד הפועל של ועידת הסיוע היהודית העולמית בפריס; ועד משותף של הסתדרויות אר"ט \ אז"ע \ "עמיגדירעקט" בברלין; ההסתדרות הציונית של ארצות הברית; ועד הסתדרות הרופאים העבריים - סניף ירושלים; חברת "מגן" וסקציה היסטורית לתולדות הציוניות ברוסיה על יד חברת "קיבוץ גלויות"; אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בארץ ישראל; סוכנות להשקעות ולמפעלי פיתוח של הקולונל קיש; קופת מלווה וחסכון של העובדים בירושלים; ועד המושבה נס ציונה; עורכי עיתונים שונים בישראל ובחוץ לארץ; The Jewish Center בניו יורק; Jewish Welfare Society בפילדלפיה; ואחרים 1921- 1949 A387\149\2