תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברות בענייני היסטוריה של תנועת "פועלי ציון" בפרט ברומניה: "Din istoria miscarii "Poale Zion" in Vechiul Regat al Romaniei" בהוצאת "ספריית פועלי ציון", בוקרשט, 1935; "Dror-Habonim. 27 ani dela moartea lui Ber Borochow", גליון 9, דצמבר 1944; "דמויות", סדרת "דפים להיסטוריה היהודית", מאת ישראל בר-אבי, הוצאת חוג ספרותי "מנורה", ירושלים, שנת תש"ך; "אסופות", קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל, הוצאת ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, גליון 9, אב תשכ"ה - אוגוסט 1965 1935- 1965 A267\18
הסתדרות הפקידים העובדים במשרדים ובבתי מסחר בארץ ישראל - הוועד המרכזי בתל אביב, וסניף ירושלים. דין וחשבון מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים העבריים בארץ ישראל שעל יד ההסתדרות הכללית, לתקופת אוגוסט 1929 - נובמבר 1931 (תל אביב, נובמבר 1931); החלטות ופרוטוקולים של ישיבות מרכז הסתדרות הפקידים שהתקיימו בתל אביבי ובירושלים; קטעי עיתונים 1931- 1931 A254\18
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען "העובד הציוני" (תנועת העבודה הציונית הכללית בארץ ישראל), הוועד הפועל בתל אביב. התכתבות בין אטינגן לבין נציגי מוסדות וארגונים שונים, תזכירים, דו"חות ואישורים. בין המתכתבים: קבוצת "למקור" בהרצליה; מזכירות ברית הקיבוצים של סיעת העובדים הציוניים הכלליים שעל יד ההסתדרות הכללית בתל אביב; בן ציון מוסינזון, יושב ראש הוועד הארצי של התאחדות הציונים הכלליים; שמואל קרבל בשם הוועד הפועל של "העובד הציוני"; מזכירות חברת מפעלי "העובד הציוני"; ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב; משה קול (קולודני) בשם המזכירות העליונה בארץ ישראל של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני והחלוץ הכללי ציוני", תל אביב, ומחלקת ההנהגה העליונה בארץ של הסתדרות "הנוער הציוני" העולמית, כפר סבא; לביא בקשטנסקי בשם ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים - המרכז העולמי בלונדון; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים 1936- 1947 A151\38
מכתבים גם מבני משפחה, סקירות, דוחות, תזכירים בענייני : " הועד הלאומי" , "פועלי ציון", מפלגת פועלי ארץ ישראל, הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, רכישת אדמות באזור פקיעין ובגליל העליון, פיטורים בקרב עובדי הרכבת זיכרון דברים, פתקים, גלויות 1931- 1933 A116\63\1
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ופעילותו של חיים קרונגולד כעורך דין בהסתדרות, יחד עם עורך הדין משה זמורה. רישום חברת העובדים העברית השותפת הכללית בארץ ("חברת העובדים") לפי חוק האגודות, 1924; רישום ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, 1925; רישום מועצת הפועלים, ועדים מקומיים והאגודות המקצועיות אצל מושלי המחוזות, 1929 - 1930. התכתבות, רשימות, תזכירים, חוזרים ודו"חות, תמצית מהחלטות של ועידות ההסתדרות 1924- 1965 A307\15
"לא די לבנות מדינה. חייבים לבנות עם". לזכרו של גיורא יוספטל 1912 - 1962, 30 שנה לפטירתו", חוברת (עריכה: אתי חגי, ישראל אמיר) בהוצאת המכון על שם גיורא יוספטל לשרותי רווחה, חברה והדרכה; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - המרכז לתרבות ולחינוך; קבוץ גלעד. תל אביב, תשנ"ג - 1993 1993- 1993 A344\13
"סולל בונה", מרכז קבלני של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (המשרד הראשי בחיפה, ומשרדים בירושלים ובתל אביב). תזכירים אל ההנהלה הציונית בירושלים; התכתבות בין דוד הכהן בשם "סולל בונה" בחיפה לבין ארתור הנטקה בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; חוברת "סולל בונה, התפתחותו ומפעליו" בהוצאת החברה "סולל בונה", חיפה, אב תש"ד (31.01.1927 - 15.06.1951) 1927- 1951 KH4\5990
יחסי מכון פסטר (Pasteur Institute) בירושלים עם מוסדות קופת חולים של ההסתדרות הכללית. התכתבות, תזכירים, כולל טיוטות, הצעות וזכרון דברים, פרוטוקולים של ישיבות בהשתתפות נציגי המכון, קופת חולים, הוועד הפועל ההסתדרות הכללית של העובדים ואגודות ידידי מכון פסטר בארץ ישראל 1921- 1932 A60\10
ארכיון חנה הלנה טהון. מכתבים ודו"חות מאת המחלקה לסטטיסטיקה של ההסתדרות הכללית של העובדים, ארכיון כלכלי למזרח הקרוב והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל אל חנה הלנה טהון בירושלים בענייני מצב העבודה הסוציאלית בארץ ישראל 1930- 1933 A148\60
תזכירים, סקירות ודו"חות, כולל טיוטות בכתב מכונה, מאת חיים ארלוזורוב בענייני ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ומצב הקרקעות וההתיישבות; התכתבותו עם הנהלת הסוכנות היהודית, ההנהלה התיונית בארץ ישראל והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; דו"חות סטטיסטיים ותזכירים בענייני תקציב ותעשייה בארץ ישראל (חוברות); פרוטוקולים של ישיבות; העתקי דו"חות מאת ועדות ממשלת פלשתינה בירושלים; קטעי השבועון "הפועל הצעיר" המכילים מאמרים מאת ארלוזורוב; הצעות תקציב הסוכנות היהודית לשנת תרצ"א 1928- 1931 A44\49
התכתבות, חוברות, חוזרים והזמנות מאת חברות ואגודים שונים 1933- 1942 A332\84
מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב. התכתבות בעניין תרומות מאנגליה וסיור בישראל לקבוצה של חברות מועצת הפועלות מבלגיה (22.02.1975 - 27.03.1975) 1975- 1975 KH4\53918