תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
יחסי מכון פסטר (Pasteur Institute) בירושלים עם מוסדות קופת חולים של ההסתדרות הכללית. התכתבות, תזכירים, כולל טיוטות, הצעות וזכרון דברים, פרוטוקולים של ישיבות בהשתתפות נציגי המכון, קופת חולים, הוועד הפועל ההסתדרות הכללית של העובדים ואגודות ידידי מכון פסטר בארץ ישראל 1921- 1932 A60\10
ארכיון חנה הלנה טהון. מכתבים ודו"חות מאת המחלקה לסטטיסטיקה של ההסתדרות הכללית של העובדים, ארכיון כלכלי למזרח הקרוב והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל אל חנה הלנה טהון בירושלים בענייני מצב העבודה הסוציאלית בארץ ישראל 1930- 1933 A148\60
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ופעילותו של חיים קרונגולד כעורך דין בהסתדרות, יחד עם עורך הדין משה זמורה. רישום חברת העובדים העברית השותפת הכללית בארץ ("חברת העובדים") לפי חוק האגודות, 1924; רישום ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, 1925; רישום מועצת הפועלים, ועדים מקומיים והאגודות המקצועיות אצל מושלי המחוזות, 1929 - 1930. התכתבות, רשימות, תזכירים, חוזרים ודו"חות, תמצית מהחלטות של ועידות ההסתדרות 1924- 1965 A307\15
"סולל בונה", מרכז קבלני של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (המשרד הראשי בחיפה, ומשרדים בירושלים ובתל אביב). תזכירים אל ההנהלה הציונית בירושלים; התכתבות בין דוד הכהן בשם "סולל בונה" בחיפה לבין ארתור הנטקה בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; חוברת "סולל בונה, התפתחותו ומפעליו" בהוצאת החברה "סולל בונה", חיפה, אב תש"ד (31.01.1927 - 15.06.1951) 1927- 1951 KH4\5990
"לא די לבנות מדינה. חייבים לבנות עם". לזכרו של גיורא יוספטל 1912 - 1962, 30 שנה לפטירתו", חוברת (עריכה: אתי חגי, ישראל אמיר) בהוצאת המכון על שם גיורא יוספטל לשרותי רווחה, חברה והדרכה; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - המרכז לתרבות ולחינוך; קבוץ גלעד. תל אביב, תשנ"ג - 1993 1993- 1993 A344\13
מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב. התכתבות בעניין תרומות מאנגליה וסיור בישראל לקבוצה של חברות מועצת הפועלות מבלגיה (22.02.1975 - 27.03.1975) 1975- 1975 KH4\53918
התכתבות, חוברות, חוזרים והזמנות מאת חברות ואגודים שונים 1933- 1942 A332\84
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. התכתבות בין אדווין סמואל, ירושלים, לבין י.[יהודה?] בורלא, תל אביב, מטעם המחלקה לענייני ערבים שעל יד הוועד הפועל של הסתדרות העובדים; תזכירים, דו"חות, הצעות ורשימות שונות 1929- 1931 A187\23
תזכירים, סקירות ודו"חות, כולל טיוטות בכתב מכונה, מאת חיים ארלוזורוב בענייני ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ומצב הקרקעות וההתיישבות; התכתבותו עם הנהלת הסוכנות היהודית, ההנהלה התיונית בארץ ישראל והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; דו"חות סטטיסטיים ותזכירים בענייני תקציב ותעשייה בארץ ישראל (חוברות); פרוטוקולים של ישיבות; העתקי דו"חות מאת ועדות ממשלת פלשתינה בירושלים; קטעי השבועון "הפועל הצעיר" המכילים מאמרים מאת ארלוזורוב; הצעות תקציב הסוכנות היהודית לשנת תרצ"א 1928- 1931 A44\49
ענייני ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, מרכז בתל אביב וסניף ירושלים. חוזרים, בולטיטנים והודעות מודפסות מאת מוסדות שונים שעל יד הוועד הפועל של ההסתדרות, סקירות על פעילות ההסתדרות והתכתבות עם נציגי הנהלת קרן היסוד (01.07.1953 - 07.02.1971) 1953- 1971 KH4\50139
בולטנים בענייני רפואה: "מכתב לחבר" מאת הוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל (דו-שבועון, ירושלים), גליונות בודדים 1951 - 1956; "הרופא במוסד", עלון ארגון רופאי קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב (חוברת מס' 44 - מאי 1950) 1950- 1956 A218\32
3 מכתבים (אחד מקורי ושניים בהעתקי צילום) מאת יוסף שפרינצק, ברלין - תל אביב, בשם הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אל חיים גרינברג 1932- 1934 A259\15