תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"40 שנה ל"ילדי אוסלו. כ"ח בחשון תש"י - תש"ן (20.11.1989 - 20.11.1949)" - "תיק הוקרה" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, איחוד יוצאי תוניסיה בישראל, מוגש לאורי גורדון, יושב ראש מחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית ביום ו' בכסלו תש"ן (04.12.1989) 1989- 1989 A552\254
מכתבים, הודעות, חוזרים אל בלה טל (רוזנטל, לבית בוטקובסקי), עין החורש - בריסל - פריס - תל אביב, מאת נציגי מוסדות שונים בישראל, אנגליה, צרפת, בלגיה. בין המוסדות: מפלגת הפועלים המאוחדת בארץ ישראל - המרכז בתל אביב; מועצת הפועלות שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב; מועצת פועלי חדרה; ההנהגה העליונה של "השומר הצעיר" - הסתדרות עולמית של נוער צופי-חלוצי, אפיקים; "רסקו" - חברה להתיישבות חקלאית ועירונית, תל אביב; "נעמת" - תנועת נשים עובדות ומתנדבות בתל אביב; "כרמל" - המרכז הבינלאומי להכשרה בעבודה קהילתית, חיפה; ההתאגדות הכללית של הגימלאים בישראל שעל יד הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; מועצת אזורית חוף השרון; המכון הבינלאומי ללמודי עבודה, פיתוח וקואופרציה - המשרד בתל אביב; משרד המשפטים בבלגיה - בריסל וקונסוליית בלגיה ביפו; הקונסוליה הכללית של פולין בבלגיה[?] 1932- 1983 A553\18
תעודות אישיות של זאב וילנאי, בעיקר תעודות הוקרה לזאב ואסתר וילנאי מאת מוסדות שונים, ביניהם קרן קיימת לישראל בישראל ובארצות הברית, "אורט" בישראל, עיריית רמת גן, הסתדרות "מכבי", ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל וחייל ההנדסה 1936- 1982 A627\27
מכתבים וחוזרים אל משה שושני מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, ועד חבר הקבוצות שעל יד ההסתדרות הכללית, המחלקה לחקלאות של ממשלת פלשתינה (ארץ ישראל), מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, ההנהגה הראשית ברומניה של הסתדרות הנוער העממית-חלוצית "גורדוניה", קישינב, והוועד המרכזי של "גורדוניה" בלודז' 1929- 1935 A511\19
חוברות הקשורות לפעילותה של מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת), המכילות בין היתר דו"חות מאת תמר אשל: "פרקי דין וחשבון לוועידה החמישים - עשרה, תשל"ד - תשל"ז \ 1974 - 1977. נעמ"ת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות", הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, דפוס "ישראל", תל אביב, כסלו תשל"ח - נובמבר 1977; "סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדינים וחשבונות השנתיים מס' 9 ו-10 של נציב תלונות הציבור", הוצאת הכנסת, תמוז תשמ"ב - יולי 1982 1977- 1982 A622\43
סקירות, דו"חות, תזכירים והתכתבות בענייני הוועד הלאומי, "פועלי ציון", מפלגת פועלי ארץ ישראל, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ורכישת אדמות באזור פקיעין ובגליל העליון 1931- 1933 A116\63\1
חשבונות וקבלות של איזידור (יצחק) ממלוק, שרונה - יפו, בקופת חולים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (סניף שרונה) ו"בבית מרקחת גרמני" בשרונה 1927- 1928 A533\6
מכתבים אל משה שושני מאת החברים ב-"מסדה" - קבוצת 'גורדוניה' להתיישבות שיתופית שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל 1940- 1980 A511\34
חשבונות וקבלות של איזידור (יצחק) ממלוק, שרונה - יפו, בקופת חולים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (סניף שרונה) ו"בבית מרקחת גרמני" בשרונה, בצירוף טיוטות מכתבים מאת הרוקח יצחק ממלוק אל הנהלת קופת חולים בתל אביב 1925- 1927 A533\7
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ופעילותו של חיים קרונגולד כעורך דין בהסתדרות, יחד עם עורך הדין משה זמורה. רישום חברת העובדים העברית השותפת הכללית בארץ ("חברת העובדים") לפי חוק האגודות, 1924; רישום ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, 1925; רישום מועצת הפועלים, ועדים מקומיים והאגודות המקצועיות אצל מושלי המחוזות, 1929 - 1930. התכתבות, רשימות, תזכירים, חוזרים ודו"חות, תמצית מהחלטות של ועידות ההסתדרות 1924- 1965 A307\15
מכתבים, רשימות, חוזרים, סיכומי ישיבות, טפסים, הצעות תכנית עבודה בעניין הסתדרות הפקידים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים (כתב יד, כתב מכונה, סטנסיל - הדפס רשת, "הדפס משי", ודברי דפוס) 1923- 1923 A385\31
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען "העובד הציוני" (תנועת העבודה הציונית הכללית בארץ ישראל), הוועד הפועל בתל אביב. התכתבות בין אטינגן לבין נציגי מוסדות וארגונים שונים, תזכירים, דו"חות ואישורים. בין המתכתבים: קבוצת "למקור" בהרצליה; מזכירות ברית הקיבוצים של סיעת העובדים הציוניים הכלליים שעל יד ההסתדרות הכללית בתל אביב; בן ציון מוסינזון, יושב ראש הוועד הארצי של התאחדות הציונים הכלליים; שמואל קרבל בשם הוועד הפועל של "העובד הציוני"; מזכירות חברת מפעלי "העובד הציוני"; ישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב; משה קול (קולודני) בשם המזכירות העליונה בארץ ישראל של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני והחלוץ הכללי ציוני", תל אביב, ומחלקת ההנהגה העליונה בארץ של הסתדרות "הנוער הציוני" העולמית, כפר סבא; לביא בקשטנסקי בשם ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים - המרכז העולמי בלונדון; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים 1936- 1947 A151\38