תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים, חוזרים, הודעות ודברי דפוס שונים אל אהרן ופרדה (פרידה) מזיא בעניין פעילות מחלקת העליה של הסוכנות היהודית ותנועות "הנוער הציוני" ו"העובד הציוני". בין הכותבים: יצחק גרינבוים; אליהו דובקין; מרדכי ניישטט; נציגי הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים והוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית; מערכת העיתון "העובד הציוני"; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני" ו"החלוץ הכללי-ציוני"; משרד עלייה של הסוכנות היהודית בוורשה; המזכירות העליונה בארץ ישראל של ההסתדרות העולמית "איחוד הנוער הציוני" ו"עקיבא"; המרכז לגולה באיטליה - המשלחת הארצי-ישראלית ברומא 1945- 1947 AK892\14
ברכות והזמנות אל משה שרת בעניינים שונים בין היתר חגיגות פורים בפרוזדור ירושלים, ערב זיכרון למייסדו ומנהלו של בית הנוער באושביץ, פרדי הירש, מסיבה לכבודו של יעקב בן דב בהגיעו לגיל גבורות, מסיבה לכבודם של סופרים ומושררים מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל 1961- 1963 S65\63
התכתבות של ישראל ישעיהו, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, בדגש על מכתבים אל ומאת חיילים בחזית ודאגתו של ישעיהו לקידום תרומת קהילת עולי תימן למאמץ המלחמתי 1941- 1943 J12\191
"תימורה צור מראיינת את משה קול", עדותו של משה קול, המראיינת: תימורה מור. ארכיון העבודה, המחלקה להשכלה גבוהה, המרכז לתיעוד בעל פה של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל. תל אביב, 27.07.1983. על ידי שירותי הקלטה בע"מ, ציוד אור קולי (טיוטת תמליל - 25 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) 1983- 1983 A379\217
דברי דפוס (חוברות, פרוספקטים, הודעות מודפסות) בעניין התפתחות הכלכלה וההתיישבות החדשה בארץ ישראל, ביניהם: דו"ח פעילות קרן היסוד בארץ ישראל בתקופת 01.04.1921 - 30.06.1930; טיולי "האגודה הקואופקטיבית לשרות אוטובוסים קליה - ים המלח"; הזמנות לנשף גרגר טרדיציוני ביום י"ט אדר ב' - 31.03.1929; מכתב לעסקנים וידידים של הקרן הקיימת לישראל בוורשה בשנת תרפ"ה; "קליטה לחיים הכלכליים בעזרת חברת "מגדל"; רשימת כתבי ברל כצנלסון בהוצאת מפלגת פועלי ארץ ישראל בתל אביב, שנת תש"ז; דין וחשבון לשנת 1949 מאת ועד מפקח מחוזי של קופת חולים שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, מחוז ירושלים; הודעה מאת לשכת קרן היסוד בלודז' על נשף קבלת פנים לכבוד חבר הוועד הפועל הציוני ומועצת הסוכנות היהודית אלכסנדר גולדשטיין, ביום כ"ה שבט תר"ץ; טופס חתימה ל"נר", דו-שבועון בעריכת יהושע התלמי (ר' בנימין) בהשתתפות מרטין מרדכי בובר, הוגו ברגמן, נתן חפשי, סימון וסמילנסקי, ירושלים; הודעה על נשף אמנים מטעם מגן דוד אדום בירושלים, שהתקיים ביום ט"ו בשבט תש"י (02.02.1950) 1925- 1950 A154\288
מכתבים מאת מזכירות בית הדין העליון של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל יוחנן קאופמן, עורך דין בתל אביב (מאי - יוני 1943); תקנון משפט החברים בחוקת ההסתדרות (תדפיס, 9 עמודים); פרוטוקולים של ישיבות המזכירות הפעולה של בית הדין העליון (התקיימו בימים 16.05.1943, 28.05.1943, 04.06.1943); הצעת שינויים בדרגת המסים במשפט החברים 1943- 1943 A155\97
דברי דפוס (חוזרים, כרוזים, הודעות, סקירות כלליות, הצהרות ועצומות) מאת הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל 1944- 1946 A606\203
גליונות בודדים של השבועון "דבר לילדים" (תוספת לעיתון "דבר", תל אביב) בהוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (אדר ב' תרצ"ח - סיון ת"ש, מרץ 1938 - יוני 1940) 1938- 1940 A154\61
"40 שנה ל"ילדי אוסלו. כ"ח בחשון תש"י - תש"ן (20.11.1989 - 20.11.1949)" - "תיק הוקרה" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, איחוד יוצאי תוניסיה בישראל, מוגש לאורי גורדון, יושב ראש מחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית ביום ו' בכסלו תש"ן (04.12.1989) 1989- 1989 A552\254
מכתבים, אישורים ורשימות בעניין פעולות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל למען העלייה וההתיישבות היהודית בארץ 1940- 1949 K14\465
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל ופעילותו של חיים קרונגולד כעורך דין בהסתדרות, יחד עם עורך הדין משה זמורה. רישום חברת העובדים העברית השותפת הכללית בארץ ("חברת העובדים") לפי חוק האגודות, 1924; רישום ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים, 1925; רישום מועצת הפועלים, ועדים מקומיים והאגודות המקצועיות אצל מושלי המחוזות, 1929 - 1930. התכתבות, רשימות, תזכירים, חוזרים ודו"חות, תמצית מהחלטות של ועידות ההסתדרות 1924- 1965 A307\15
מכתבים, הודעות, חוזרים אל בלה טל (רוזנטל, לבית בוטקובסקי), עין החורש - בריסל - פריס - תל אביב, מאת נציגי מוסדות שונים בישראל, אנגליה, צרפת, בלגיה. בין המוסדות: מפלגת הפועלים המאוחדת בארץ ישראל - המרכז בתל אביב; מועצת הפועלות שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב; מועצת פועלי חדרה; ההנהגה העליונה של "השומר הצעיר" - הסתדרות עולמית של נוער צופי-חלוצי, אפיקים; "רסקו" - חברה להתיישבות חקלאית ועירונית, תל אביב; "נעמת" - תנועת נשים עובדות ומתנדבות בתל אביב; "כרמל" - המרכז הבינלאומי להכשרה בעבודה קהילתית, חיפה; ההתאגדות הכללית של הגימלאים בישראל שעל יד הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; מועצת אזורית חוף השרון; המכון הבינלאומי ללמודי עבודה, פיתוח וקואופרציה - המשרד בתל אביב; משרד המשפטים בבלגיה - בריסל וקונסוליית בלגיה ביפו; הקונסוליה הכללית של פולין בבלגיה[?] 1932- 1983 A553\18