תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קופת חולים. מכתבים נכנסים מאת "מרכז קופת חולים ההסתדרות הכללית של העובדים העברם בארץ-ישראל", התכתבות עם "ההסתדרות הרפואית בישראל" בעניין האשמות הרופאים במוסקבה, הזמנות לאירועים, מרץ 1952 - אפריל 1960 1952- 1960 S61\289
תזכיר מאת חברי ועד פועלי תעשיית שנים תותבות של מועצת פועלי תל אביב ויפו שליד ההסתדרות הכללית, אל הנהלת תעשיית שנים תותבות, תל אביב, בעניין המצב של פועלי בית החרושת לשנים. נשלח גם אל: הוועד הפועל של הסתדרות העובדים, התאחדות בעלי התעשייה, הוועד הלאומי, הנהלת הסוכנות היהודית, ההנהלה הציונית בלונדון, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק, מאיר דיזנגוף, מנהל בנק אפ"ק אליעזר זיגפריד הופיין, לואי ליפסקי ושמואל בלום (תל אביב, 24.04.1934) 1934- 1934 A18\2215
ברכות והזמנות אל משה שרת בעניינים שונים, בין היתר חגיגות פורים בפרוזדור ירושלים, ערב זיכרון למייסדו ומנהלו של בית הנוער באושביץ, פרדי הירש, מסיבה לכבודו של יעקב בן דב בהגיעו לגיל גבורות, מסיבה לכבודם של סופרים ומושררים מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, 1961–1963 1961- 1963 S65\63
העתקי מכתבים אל אברהם טביב, יושב ראש מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל, בבקשות לסיוע וקבלת רישיונות לעלייה מתימן; צילום מוסף לילדים של עיתון דבר המוקדש לעולים מתימן; העתקי מכתבים בעניין ההסכם בין הוועד הלאומי להסתדרות העובדים על כניסת בתי הספר של ההסתדרות לרשת הכללית של בתי הספר; העתקי מכתבים וקטעי עיתונות בעניין חינוך לילדי התימנים A611\93
התכתבות של ישראל ישעיהו, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, בדגש על מכתבים אל ומאת חיילים בחזית ודאגתו של ישעיהו לקידום תרומת קהילת עולי תימן למאמץ המלחמתי 1941- 1943 J12\191
חוזרים, כרוזים וגלוי דעת מטעם "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" העוסקים, בין היתר, בעניין מצב יהודי תימן ובהסכם שנחתם בין הועד הפועל של מרכז התאחדות התימנים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל 1938- 1944 S51\210\1
מכתבים, חוזרים, הודעות ודברי דפוס שונים אל אהרן ופרדה (פרידה) מזיא בעניין פעילות מחלקת העליה של הסוכנות היהודית ותנועות "הנוער הציוני" ו"העובד הציוני". בין הכותבים: יצחק גרינבוים; אליהו דובקין; מרדכי ניישטט; נציגי הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים והוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית; מערכת העיתון "העובד הציוני"; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני" ו"החלוץ הכללי-ציוני"; משרד עלייה של הסוכנות היהודית בוורשה; המזכירות העליונה בארץ ישראל של ההסתדרות העולמית "איחוד הנוער הציוני" ו"עקיבא"; המרכז לגולה באיטליה - המשלחת הארצי-ישראלית ברומא 1945- 1947 AK892\14
הזמנה לוועידת הפועלות החמישית מטעם מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל והחלטות מושב מועצת פועלי ירושלים בעקבות חוסר העבודה והרעב הכבד בחלקים גדולים מציבור הפועלים 1939- 1942 S51\129
"תימורה צור מראיינת את משה קול", עדותו של משה קול, המראיינת: תימורה מור. ארכיון העבודה, המחלקה להשכלה גבוהה, המרכז לתיעוד בעל פה של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל. תל אביב, 27.07.1983. על ידי שירותי הקלטה בע"מ, ציוד אור קולי (טיוטת תמליל - 25 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) 1983- 1983 A379\217
מכתבים מאת מזכירות בית הדין העליון של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל יוחנן קאופמן, עורך דין בתל אביב (מאי - יוני 1943); תקנון משפט החברים בחוקת ההסתדרות (תדפיס, 9 עמודים); פרוטוקולים של ישיבות המזכירות הפעולה של בית הדין העליון (התקיימו בימים 16.05.1943, 28.05.1943, 04.06.1943); הצעת שינויים בדרגת המסים במשפט החברים 1943- 1943 A155\97
גליונות בודדים של השבועון "דבר לילדים" (תוספת לעיתון "דבר", תל אביב) בהוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (אדר ב' תרצ"ח - סיון ת"ש, מרץ 1938 - יוני 1940) 1938- 1940 A154\61
דברי דפוס (חוזרים, כרוזים, הודעות, סקירות כלליות, הצהרות ועצומות) מאת הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל 1944- 1946 A606\203