תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לחנוך, מועצת-החנוך בהסתדרות, סיכום כללי S61\33-1t
מכתב תלונה מאת י. בנקובר, חבר נשיאות הועד הפועל הציוני מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין העדרת נציג הועד הפועל הציוני מרשימת המוזמנים לקונגרס S61\81-1t
מכתב מאת מזכירות "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, איחוד הקבוצות והקבוצים, הדסה-גזר" אל משה קול, הנהלת הסוכנות היהודית, הועדה התקציבית בעניין מימון הקמת גן-נוי בקיבוץ גזר לזכר עשרים חניכי עליית הנוער שנפלו בקרב גזר בימי מלחמת העצמאות. S61\129-1t
תקנות ההסכם בין הנהלת ויצ"ו ובין הנהלת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, 1975 (טיוטה, שבעה עמודים) A18\295-2t
העתק מכתב מאת המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בעניין תקיפת הפועלים העבריים על ידי הפועלים הערביים בגבעת עדה S51\127-3t
חוברת "דברי הסבר למתערבים בעניין ההסכם שנחתם בין מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", מאת אברהם טביב, בהוצאת מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל A611\89-8t
סקירה של הכינוס השישי של פעילי העלייה הבבלית מטעם לשכת הקשר הבבלית של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל S32\798-2t
ילדי עוני. תדפיס מאת רחה פריאר, מהמכון לחקר סוציאלי ליד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דצמבר 1949 J15\4275\1-34t
הזמנה מודפסת לחג העשור של "הזורע", קובץ "השומר הצעיר" שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ביום ב' באייר תש"ד - 25.04.1944 (יקנעם, 12.04.1944) A102\137-1t
הצהרה על עקרונות תנועת "נוער חלוצי מאוחד" (נוח"מ) בגרמניה והזיקה שלה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל S32\204-1t
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956 S36\401-3t
עלון "דבר הפועלת" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, פברואר-מרס 1956 S36\401-2t
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לחנוך, מועצת-החנוך בהסתדרות, סיכום כללי
סימול: S61\33-1t
תיאור:
מכתב תלונה מאת י. בנקובר, חבר נשיאות הועד הפועל הציוני מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין העדרת נציג הועד הפועל הציוני מרשימת המוזמנים לקונגרס
סימול: S61\81-1t
תיאור:
מכתב מאת מזכירות "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, איחוד הקבוצות והקבוצים, הדסה-גזר" אל משה קול, הנהלת הסוכנות היהודית, הועדה התקציבית בעניין מימון הקמת גן-נוי בקיבוץ גזר לזכר עשרים חניכי עליית הנוער שנפלו בקרב גזר בימי מלחמת העצמאות.
סימול: S61\129-1t
תיאור:
תקנות ההסכם בין הנהלת ויצ"ו ובין הנהלת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, 1975 (טיוטה, שבעה עמודים)
סימול: A18\295-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בעניין תקיפת הפועלים העבריים על ידי הפועלים הערביים בגבעת עדה
סימול: S51\127-3t
תיאור:
חוברת "דברי הסבר למתערבים בעניין ההסכם שנחתם בין מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", מאת אברהם טביב, בהוצאת מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל
סימול: A611\89-8t
תיאור:
סקירה של הכינוס השישי של פעילי העלייה הבבלית מטעם לשכת הקשר הבבלית של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל
סימול: S32\798-2t
תיאור:
ילדי עוני. תדפיס מאת רחה פריאר, מהמכון לחקר סוציאלי ליד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דצמבר 1949
סימול: J15\4275\1-34t
תיאור:
הזמנה מודפסת לחג העשור של "הזורע", קובץ "השומר הצעיר" שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ביום ב' באייר תש"ד - 25.04.1944 (יקנעם, 12.04.1944)
סימול: A102\137-1t
תיאור:
הצהרה על עקרונות תנועת "נוער חלוצי מאוחד" (נוח"מ) בגרמניה והזיקה שלה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
סימול: S32\204-1t
תיאור:
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956
סימול: S36\401-3t
תיאור:
עלון "דבר הפועלת" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, פברואר-מרס 1956
סימול: S36\401-2t
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לחנוך, מועצת-החנוך בהסתדרות, סיכום כללי
מכתב תלונה מאת י. בנקובר, חבר נשיאות הועד הפועל הציוני מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין העדרת נציג הועד הפועל הציוני מרשימת המוזמנים לקונגרס
מכתב מאת מזכירות "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, איחוד הקבוצות והקבוצים, הדסה-גזר" אל משה קול, הנהלת הסוכנות היהודית, הועדה התקציבית בעניין מימון הקמת גן-נוי בקיבוץ גזר לזכר עשרים חניכי עליית הנוער שנפלו בקרב גזר בימי מלחמת העצמאות.
תקנות ההסכם בין הנהלת ויצ"ו ובין הנהלת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, 1975 (טיוטה, שבעה עמודים)
העתק מכתב מאת המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בעניין תקיפת הפועלים העבריים על ידי הפועלים הערביים בגבעת עדה
חוברת "דברי הסבר למתערבים בעניין ההסכם שנחתם בין מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", מאת אברהם טביב, בהוצאת מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל
סקירה של הכינוס השישי של פעילי העלייה הבבלית מטעם לשכת הקשר הבבלית של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל
ילדי עוני. תדפיס מאת רחה פריאר, מהמכון לחקר סוציאלי ליד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דצמבר 1949
הזמנה מודפסת לחג העשור של "הזורע", קובץ "השומר הצעיר" שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ביום ב' באייר תש"ד - 25.04.1944 (יקנעם, 12.04.1944)
הצהרה על עקרונות תנועת "נוער חלוצי מאוחד" (נוח"מ) בגרמניה והזיקה שלה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956
עלון "דבר הפועלת" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, פברואר-מרס 1956