תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"דבר הפועלות", ירחון בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (יושבת ראש המערכת: רחל שזר, עורכת: רבקה כצנלסון, עורכת משנה: שולמית אור), אדר תשכ"ח, פברואר - מרץ 1968 A476\65-1t
"בליל-חנוכה", שיר מאת דבורה לבנון, מוקדש "ליהודה "אי-שם" (קטע העיתון "דבר לילדים" של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, כרך י"ג, חוברת 12, יום ה', ב' בטבת תש"ג - 10.12.1942) A476\131-4t
"פועלים שואלים...", מחברת בעניין זכויות עובדים מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, המחלקה לאגוד מקצועי והמדור לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי, מאי 1962 S61\416-3t
"יומן יגור", גיליון מס' 768, עלון בהוצאת הקיבוץ המאוחד שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. יום שני, ה' תשברי ת"ש (18.09.1939) A256\42-1t
הסתדרות המורים בישראל שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. כרטיס חבר של בנימין בן אליעזר ריבלין, לשנת תשל"ג\תשל"ד. בחתימת המזכיר הכללי שלום לוין, בחותמת המחלקה לארגון של מרכז הסתדרות המורים A486\553-7t
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לחנוך, מועצת-החנוך בהסתדרות, סיכום כללי S61\33-1t
מכתב תלונה מאת י. בנקובר, חבר נשיאות הועד הפועל הציוני מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין העדרת נציג הועד הפועל הציוני מרשימת המוזמנים לקונגרס S61\81-1t
מכתב מאת מזכירות "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, איחוד הקבוצות והקבוצים, הדסה-גזר" אל משה קול, הנהלת הסוכנות היהודית, הועדה התקציבית בעניין מימון הקמת גן-נוי בקיבוץ גזר לזכר עשרים חניכי עליית הנוער שנפלו בקרב גזר בימי מלחמת העצמאות. S61\129-1t
תקנות ההסכם בין הנהלת ויצ"ו ובין הנהלת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, 1975 (טיוטה, שבעה עמודים) A18\295-2t
העתק מכתב מאת המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בעניין תקיפת הפועלים העבריים על ידי הפועלים הערביים בגבעת עדה S51\127-3t
חוברת "דברי הסבר למתערבים בעניין ההסכם שנחתם בין מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", מאת אברהם טביב, בהוצאת מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל A611\89-8t
הזמנה מודפסת לחג העשור של "הזורע", קובץ "השומר הצעיר" שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ביום ב' באייר תש"ד - 25.04.1944 (יקנעם, 12.04.1944) A102\137-1t
תיאור:
"דבר הפועלות", ירחון בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (יושבת ראש המערכת: רחל שזר, עורכת: רבקה כצנלסון, עורכת משנה: שולמית אור), אדר תשכ"ח, פברואר - מרץ 1968
סימול: A476\65-1t
תיאור:
"בליל-חנוכה", שיר מאת דבורה לבנון, מוקדש "ליהודה "אי-שם" (קטע העיתון "דבר לילדים" של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, כרך י"ג, חוברת 12, יום ה', ב' בטבת תש"ג - 10.12.1942)
סימול: A476\131-4t
תיאור:
"פועלים שואלים...", מחברת בעניין זכויות עובדים מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, המחלקה לאגוד מקצועי והמדור לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי, מאי 1962
סימול: S61\416-3t
תיאור:
"יומן יגור", גיליון מס' 768, עלון בהוצאת הקיבוץ המאוחד שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. יום שני, ה' תשברי ת"ש (18.09.1939)
סימול: A256\42-1t
תיאור:
הסתדרות המורים בישראל שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. כרטיס חבר של בנימין בן אליעזר ריבלין, לשנת תשל"ג\תשל"ד. בחתימת המזכיר הכללי שלום לוין, בחותמת המחלקה לארגון של מרכז הסתדרות המורים
סימול: A486\553-7t
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לחנוך, מועצת-החנוך בהסתדרות, סיכום כללי
סימול: S61\33-1t
תיאור:
מכתב תלונה מאת י. בנקובר, חבר נשיאות הועד הפועל הציוני מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין העדרת נציג הועד הפועל הציוני מרשימת המוזמנים לקונגרס
סימול: S61\81-1t
תיאור:
מכתב מאת מזכירות "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, איחוד הקבוצות והקבוצים, הדסה-גזר" אל משה קול, הנהלת הסוכנות היהודית, הועדה התקציבית בעניין מימון הקמת גן-נוי בקיבוץ גזר לזכר עשרים חניכי עליית הנוער שנפלו בקרב גזר בימי מלחמת העצמאות.
סימול: S61\129-1t
תיאור:
תקנות ההסכם בין הנהלת ויצ"ו ובין הנהלת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, 1975 (טיוטה, שבעה עמודים)
סימול: A18\295-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בעניין תקיפת הפועלים העבריים על ידי הפועלים הערביים בגבעת עדה
סימול: S51\127-3t
תיאור:
חוברת "דברי הסבר למתערבים בעניין ההסכם שנחתם בין מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", מאת אברהם טביב, בהוצאת מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל
סימול: A611\89-8t
תיאור:
הזמנה מודפסת לחג העשור של "הזורע", קובץ "השומר הצעיר" שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ביום ב' באייר תש"ד - 25.04.1944 (יקנעם, 12.04.1944)
סימול: A102\137-1t
"דבר הפועלות", ירחון בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (יושבת ראש המערכת: רחל שזר, עורכת: רבקה כצנלסון, עורכת משנה: שולמית אור), אדר תשכ"ח, פברואר - מרץ 1968
"בליל-חנוכה", שיר מאת דבורה לבנון, מוקדש "ליהודה "אי-שם" (קטע העיתון "דבר לילדים" של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, כרך י"ג, חוברת 12, יום ה', ב' בטבת תש"ג - 10.12.1942)
"פועלים שואלים...", מחברת בעניין זכויות עובדים מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, המחלקה לאגוד מקצועי והמדור לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי, מאי 1962
"יומן יגור", גיליון מס' 768, עלון בהוצאת הקיבוץ המאוחד שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. יום שני, ה' תשברי ת"ש (18.09.1939)
הסתדרות המורים בישראל שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. כרטיס חבר של בנימין בן אליעזר ריבלין, לשנת תשל"ג\תשל"ד. בחתימת המזכיר הכללי שלום לוין, בחותמת המחלקה לארגון של מרכז הסתדרות המורים
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לחנוך, מועצת-החנוך בהסתדרות, סיכום כללי
מכתב תלונה מאת י. בנקובר, חבר נשיאות הועד הפועל הציוני מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל אל זלמן שזר בעניין העדרת נציג הועד הפועל הציוני מרשימת המוזמנים לקונגרס
מכתב מאת מזכירות "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, איחוד הקבוצות והקבוצים, הדסה-גזר" אל משה קול, הנהלת הסוכנות היהודית, הועדה התקציבית בעניין מימון הקמת גן-נוי בקיבוץ גזר לזכר עשרים חניכי עליית הנוער שנפלו בקרב גזר בימי מלחמת העצמאות.
תקנות ההסכם בין הנהלת ויצ"ו ובין הנהלת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, 1975 (טיוטה, שבעה עמודים)
העתק מכתב מאת המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בעניין תקיפת הפועלים העבריים על ידי הפועלים הערביים בגבעת עדה
חוברת "דברי הסבר למתערבים בעניין ההסכם שנחתם בין מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל", מאת אברהם טביב, בהוצאת מרכז התאחדות התימנים בארץ ישראל
הזמנה מודפסת לחג העשור של "הזורע", קובץ "השומר הצעיר" שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ביום ב' באייר תש"ד - 25.04.1944 (יקנעם, 12.04.1944)