תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הצהרה על עקרונות תנועת "נוער חלוצי מאוחד" (נוח"מ) בגרמניה והזיקה שלה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל S32\204-1t
ילדי עוני. תדפיס מאת רחה פריאר, מהמכון לחקר סוציאלי ליד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דצמבר 1949 J15\4275\1-34t
הצעת תוכנית לחגיגות יום העצמאות מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל S36\87-3t
פרוטוקול מישיבת הוועדה של מועצת פועלי ירושלים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, בין היתר בעניין הקמת מחלקה לאקדמאים S36\3-1t
פנקס חבר (מס' 134451) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם קטה בת נח ודובה קול (קולודני). תל אביב, 17.12.1939 A379\319-5t
מכתב מאת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, מועצת פועלי פתח תקווה אל הסוכנות היהודית בעניין מצב הפועלים היהודים בפתח תקווה, 06.07.1930 S45\42-2t
"תכנית לכבוש קרקעות ולהתיישבות חדשה. 20 לאפריל 1937", חוברת "לא לפרסום", הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל A154\341-2t
"עבודה עברית", חוברת מאת דוד בן גוריון, בהוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, דפוס "אחדות", תל אביב, שנת תרצ"ב A154\201-2t
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956 S36\401-3t
עלון "דבר הפועלת" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, פברואר-מרס 1956 S36\401-2t
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אגודה "למען האהל", ירושלים (נוסדה בשנת 1928). פנקס חבר על שם הורוויץ רומה (לבית רוזנבלט). ירושלים, 17.01.1945 A154\17-1t
"מדריך לחישוב המשכרת לשנת תשט"ו", חוברת מאת צבי אליאב, בהוצאת מרכז הסתדרות המורים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (דפוס "אבוקה", תל אביב, חשון תשט"ו) A606\546-5t
תיאור:
הצהרה על עקרונות תנועת "נוער חלוצי מאוחד" (נוח"מ) בגרמניה והזיקה שלה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
סימול: S32\204-1t
תיאור:
ילדי עוני. תדפיס מאת רחה פריאר, מהמכון לחקר סוציאלי ליד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דצמבר 1949
סימול: J15\4275\1-34t
תיאור:
הצעת תוכנית לחגיגות יום העצמאות מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
סימול: S36\87-3t
תיאור:
פרוטוקול מישיבת הוועדה של מועצת פועלי ירושלים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, בין היתר בעניין הקמת מחלקה לאקדמאים
סימול: S36\3-1t
תיאור:
פנקס חבר (מס' 134451) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם קטה בת נח ודובה קול (קולודני). תל אביב, 17.12.1939
סימול: A379\319-5t
תיאור:
מכתב מאת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, מועצת פועלי פתח תקווה אל הסוכנות היהודית בעניין מצב הפועלים היהודים בפתח תקווה, 06.07.1930
סימול: S45\42-2t
תיאור:
"תכנית לכבוש קרקעות ולהתיישבות חדשה. 20 לאפריל 1937", חוברת "לא לפרסום", הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל
סימול: A154\341-2t
תיאור:
"עבודה עברית", חוברת מאת דוד בן גוריון, בהוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, דפוס "אחדות", תל אביב, שנת תרצ"ב
סימול: A154\201-2t
תיאור:
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956
סימול: S36\401-3t
תיאור:
עלון "דבר הפועלת" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, פברואר-מרס 1956
סימול: S36\401-2t
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אגודה "למען האהל", ירושלים (נוסדה בשנת 1928). פנקס חבר על שם הורוויץ רומה (לבית רוזנבלט). ירושלים, 17.01.1945
סימול: A154\17-1t
תיאור:
"מדריך לחישוב המשכרת לשנת תשט"ו", חוברת מאת צבי אליאב, בהוצאת מרכז הסתדרות המורים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (דפוס "אבוקה", תל אביב, חשון תשט"ו)
סימול: A606\546-5t
הצהרה על עקרונות תנועת "נוער חלוצי מאוחד" (נוח"מ) בגרמניה והזיקה שלה להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
ילדי עוני. תדפיס מאת רחה פריאר, מהמכון לחקר סוציאלי ליד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דצמבר 1949
הצעת תוכנית לחגיגות יום העצמאות מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
פרוטוקול מישיבת הוועדה של מועצת פועלי ירושלים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, בין היתר בעניין הקמת מחלקה לאקדמאים
פנקס חבר (מס' 134451) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם קטה בת נח ודובה קול (קולודני). תל אביב, 17.12.1939
מכתב מאת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, מועצת פועלי פתח תקווה אל הסוכנות היהודית בעניין מצב הפועלים היהודים בפתח תקווה, 06.07.1930
"תכנית לכבוש קרקעות ולהתיישבות חדשה. 20 לאפריל 1937", חוברת "לא לפרסום", הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל
"עבודה עברית", חוברת מאת דוד בן גוריון, בהוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, דפוס "אחדות", תל אביב, שנת תרצ"ב
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956
עלון "דבר הפועלת" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, פברואר-מרס 1956
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אגודה "למען האהל", ירושלים (נוסדה בשנת 1928). פנקס חבר על שם הורוויץ רומה (לבית רוזנבלט). ירושלים, 17.01.1945
"מדריך לחישוב המשכרת לשנת תשט"ו", חוברת מאת צבי אליאב, בהוצאת מרכז הסתדרות המורים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (דפוס "אבוקה", תל אביב, חשון תשט"ו)