תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"לחברי אגף העבודה בקונגרס הציוני הט"ז!", חוזר מודפס מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ ישראל שבהסתדרות העובדים העבריים הכללית, והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, ב' תמוז תרפ"ט) A254\17-3t
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל, המכון למחקר כלכלי וחברתי. נתונים סטטיסטיים 1974 - 1980, מוגש לועידת ההסתדרות ה-14, 8-10/09/1981 KH4\41573-1t
דו"ח מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין קופות פנסיה בארץ ישראל בין השנים 1947 - 1948 KH4\13525-1t
דוגמה של פנקס חבר בהסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל S9\2629-2t
טיוטת הסכם מאת מרכז משען שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב, בעניין שירותי מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) שעל יד שירותי ה"ג'וינט" בישראל, תל אביב S6\16369-1t
תחליף פנקס חבר של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל למשה הדס (בלימן), 15.03.1962 A603\46-10t
דבר דפוס מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל בעניין "קופות תגמולים ופנסיה בארץ ישראל, 1947 - 1948" KH4\8682-1t
דף שירון מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ועדת התרבות ע"י מועצת הפועלים AK842\5-5t
מכתב של ישראל ישעיהו מהוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, בתוקף תפקידו כראש הועדה המיוחדת לענייני התימנים אל סולל בונה, בבקשה לדאוג להעלתו בדרגה של מגוייס משכיל מעדת עולי תימן על רקע רמתו הגבוהה והצורך בקידום עולי תימן מבין המגוייסים לצבא J12\191-1t
מכתב מאת [מרדכי] נמיר, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, ט"ז שבט תשט"ו - 08.02.1955 A193\242-1t
שאלון אישי של אבא אוגוז (שאלון לוותיקי תנועת העבודה הציונית בתפוצות. מאת ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה, תל אביב, שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל) F30\1283\1-1t
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה J12\208-6t
תיאור:
"לחברי אגף העבודה בקונגרס הציוני הט"ז!", חוזר מודפס מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ ישראל שבהסתדרות העובדים העבריים הכללית, והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, ב' תמוז תרפ"ט)
סימול: A254\17-3t
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל, המכון למחקר כלכלי וחברתי. נתונים סטטיסטיים 1974 - 1980, מוגש לועידת ההסתדרות ה-14, 8-10/09/1981
סימול: KH4\41573-1t
תיאור:
דו"ח מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין קופות פנסיה בארץ ישראל בין השנים 1947 - 1948
סימול: KH4\13525-1t
תיאור:
דוגמה של פנקס חבר בהסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל
סימול: S9\2629-2t
תיאור:
טיוטת הסכם מאת מרכז משען שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב, בעניין שירותי מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) שעל יד שירותי ה"ג'וינט" בישראל, תל אביב
סימול: S6\16369-1t
תיאור:
תחליף פנקס חבר של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל למשה הדס (בלימן), 15.03.1962
סימול: A603\46-10t
תיאור:
דבר דפוס מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל בעניין "קופות תגמולים ופנסיה בארץ ישראל, 1947 - 1948"
סימול: KH4\8682-1t
תיאור:
דף שירון מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ועדת התרבות ע"י מועצת הפועלים
סימול: AK842\5-5t
תיאור:
מכתב של ישראל ישעיהו מהוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, בתוקף תפקידו כראש הועדה המיוחדת לענייני התימנים אל סולל בונה, בבקשה לדאוג להעלתו בדרגה של מגוייס משכיל מעדת עולי תימן על רקע רמתו הגבוהה והצורך בקידום עולי תימן מבין המגוייסים לצבא
סימול: J12\191-1t
תיאור:
מכתב מאת [מרדכי] נמיר, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, ט"ז שבט תשט"ו - 08.02.1955
סימול: A193\242-1t
תיאור:
שאלון אישי של אבא אוגוז (שאלון לוותיקי תנועת העבודה הציונית בתפוצות. מאת ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה, תל אביב, שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל)
סימול: F30\1283\1-1t
תיאור:
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה
סימול: J12\208-6t
"לחברי אגף העבודה בקונגרס הציוני הט"ז!", חוזר מודפס מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ ישראל שבהסתדרות העובדים העבריים הכללית, והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, ב' תמוז תרפ"ט)
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הוועד הפועל, המכון למחקר כלכלי וחברתי. נתונים סטטיסטיים 1974 - 1980, מוגש לועידת ההסתדרות ה-14, 8-10/09/1981
דו"ח מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין קופות פנסיה בארץ ישראל בין השנים 1947 - 1948
דוגמה של פנקס חבר בהסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ ישראל
טיוטת הסכם מאת מרכז משען שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב, בעניין שירותי מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) שעל יד שירותי ה"ג'וינט" בישראל, תל אביב
תחליף פנקס חבר של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל למשה הדס (בלימן), 15.03.1962
דבר דפוס מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל בעניין "קופות תגמולים ופנסיה בארץ ישראל, 1947 - 1948"
דף שירון מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ועדת התרבות ע"י מועצת הפועלים
מכתב של ישראל ישעיהו מהוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, בתוקף תפקידו כראש הועדה המיוחדת לענייני התימנים אל סולל בונה, בבקשה לדאוג להעלתו בדרגה של מגוייס משכיל מעדת עולי תימן על רקע רמתו הגבוהה והצורך בקידום עולי תימן מבין המגוייסים לצבא
מכתב מאת [מרדכי] נמיר, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, ט"ז שבט תשט"ו - 08.02.1955
שאלון אישי של אבא אוגוז (שאלון לוותיקי תנועת העבודה הציונית בתפוצות. מאת ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה, תל אביב, שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל)
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה