תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הצעת תוכנית לחגיגות יום העצמאות מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל S36\87-3t
סדרת "פנקסים קטנים" ('פנקסי כיס', פנימיים) מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הוצאת מחלקת ההסברה של הוועד הפועל, המכילים סקירות בעניין אליהו גולומב ודב הוז, "ליום ההסתדרות" והסכם עם התאחדות התימנים (גליונות אדר תש"ד - מרץ 1944, כסלו תש"ה - דצמבר 1944, סיון תש"ו - יוני 1946) A154\424-5t
"עבודה עברית", חוברת מאת דוד בן גוריון, בהוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, דפוס "אחדות", תל אביב, שנת תרצ"ב A154\201-2t
פנקס חבר (מס' 44481) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם משה בן מרדכי קול (קולודני). תל אביב, 10.03.1938 A379\319-4t
פנקס חבר (מס' 134451) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם קטה בת נח ודובה קול (קולודני). תל אביב, 17.12.1939 A379\319-5t
"תכנית לכבוש קרקעות ולהתיישבות חדשה. 20 לאפריל 1937", חוברת "לא לפרסום", הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל A154\341-2t
פרוטוקול מישיבת הוועדה של מועצת פועלי ירושלים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, בין היתר בעניין הקמת מחלקה לאקדמאים S36\3-1t
מכתב מאת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, מועצת פועלי פתח תקווה אל הסוכנות היהודית בעניין מצב הפועלים היהודים בפתח תקווה, 06.07.1930 S45\42-2t
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אגודה "למען האהל", ירושלים (נוסדה בשנת 1928). פנקס חבר על שם הורוויץ רומה (לבית רוזנבלט). ירושלים, 17.01.1945 A154\17-1t
"מדריך לחישוב המשכרת לשנת תשט"ו", חוברת מאת צבי אליאב, בהוצאת מרכז הסתדרות המורים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (דפוס "אבוקה", תל אביב, חשון תשט"ו) A606\546-5t
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הוועד הפועל. כרטיס של ציר הוועידה החמישית על שם יוחנן קאופמן (התקיימה ביום ב' אייר תש"ב - 19.04.1942, תל אביב) A155\2-3t
מכתב מאת רחל שנלסון [?], נציגת מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל הדסה סמואל, בדבר ההוצאה המשותפת של הספר בעניין משקי הפועלות ושיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בקשר להפצת הספר (כ"א טבת תש"ו - 15.12.1945) K14\465-2t
תיאור:
הצעת תוכנית לחגיגות יום העצמאות מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
סימול: S36\87-3t
תיאור:
סדרת "פנקסים קטנים" ('פנקסי כיס', פנימיים) מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הוצאת מחלקת ההסברה של הוועד הפועל, המכילים סקירות בעניין אליהו גולומב ודב הוז, "ליום ההסתדרות" והסכם עם התאחדות התימנים (גליונות אדר תש"ד - מרץ 1944, כסלו תש"ה - דצמבר 1944, סיון תש"ו - יוני 1946)
סימול: A154\424-5t
תיאור:
"עבודה עברית", חוברת מאת דוד בן גוריון, בהוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, דפוס "אחדות", תל אביב, שנת תרצ"ב
סימול: A154\201-2t
תיאור:
פנקס חבר (מס' 44481) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם משה בן מרדכי קול (קולודני). תל אביב, 10.03.1938
סימול: A379\319-4t
תיאור:
פנקס חבר (מס' 134451) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם קטה בת נח ודובה קול (קולודני). תל אביב, 17.12.1939
סימול: A379\319-5t
תיאור:
"תכנית לכבוש קרקעות ולהתיישבות חדשה. 20 לאפריל 1937", חוברת "לא לפרסום", הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל
סימול: A154\341-2t
תיאור:
פרוטוקול מישיבת הוועדה של מועצת פועלי ירושלים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, בין היתר בעניין הקמת מחלקה לאקדמאים
סימול: S36\3-1t
תיאור:
מכתב מאת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, מועצת פועלי פתח תקווה אל הסוכנות היהודית בעניין מצב הפועלים היהודים בפתח תקווה, 06.07.1930
סימול: S45\42-2t
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אגודה "למען האהל", ירושלים (נוסדה בשנת 1928). פנקס חבר על שם הורוויץ רומה (לבית רוזנבלט). ירושלים, 17.01.1945
סימול: A154\17-1t
תיאור:
"מדריך לחישוב המשכרת לשנת תשט"ו", חוברת מאת צבי אליאב, בהוצאת מרכז הסתדרות המורים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (דפוס "אבוקה", תל אביב, חשון תשט"ו)
סימול: A606\546-5t
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הוועד הפועל. כרטיס של ציר הוועידה החמישית על שם יוחנן קאופמן (התקיימה ביום ב' אייר תש"ב - 19.04.1942, תל אביב)
סימול: A155\2-3t
תיאור:
מכתב מאת רחל שנלסון [?], נציגת מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל הדסה סמואל, בדבר ההוצאה המשותפת של הספר בעניין משקי הפועלות ושיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בקשר להפצת הספר (כ"א טבת תש"ו - 15.12.1945)
סימול: K14\465-2t
הצעת תוכנית לחגיגות יום העצמאות מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
סדרת "פנקסים קטנים" ('פנקסי כיס', פנימיים) מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הוצאת מחלקת ההסברה של הוועד הפועל, המכילים סקירות בעניין אליהו גולומב ודב הוז, "ליום ההסתדרות" והסכם עם התאחדות התימנים (גליונות אדר תש"ד - מרץ 1944, כסלו תש"ה - דצמבר 1944, סיון תש"ו - יוני 1946)
"עבודה עברית", חוברת מאת דוד בן גוריון, בהוצאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, דפוס "אחדות", תל אביב, שנת תרצ"ב
פנקס חבר (מס' 44481) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם משה בן מרדכי קול (קולודני). תל אביב, 10.03.1938
פנקס חבר (מס' 134451) ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל על שם קטה בת נח ודובה קול (קולודני). תל אביב, 17.12.1939
"תכנית לכבוש קרקעות ולהתיישבות חדשה. 20 לאפריל 1937", חוברת "לא לפרסום", הוצאת הסתדרות הפועלים החקלאים של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל
פרוטוקול מישיבת הוועדה של מועצת פועלי ירושלים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, בין היתר בעניין הקמת מחלקה לאקדמאים
מכתב מאת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, מועצת פועלי פתח תקווה אל הסוכנות היהודית בעניין מצב הפועלים היהודים בפתח תקווה, 06.07.1930
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אגודה "למען האהל", ירושלים (נוסדה בשנת 1928). פנקס חבר על שם הורוויץ רומה (לבית רוזנבלט). ירושלים, 17.01.1945
"מדריך לחישוב המשכרת לשנת תשט"ו", חוברת מאת צבי אליאב, בהוצאת מרכז הסתדרות המורים שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל (דפוס "אבוקה", תל אביב, חשון תשט"ו)
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הוועד הפועל. כרטיס של ציר הוועידה החמישית על שם יוחנן קאופמן (התקיימה ביום ב' אייר תש"ב - 19.04.1942, תל אביב)
מכתב מאת רחל שנלסון [?], נציגת מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל הדסה סמואל, בדבר ההוצאה המשותפת של הספר בעניין משקי הפועלות ושיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בקשר להפצת הספר (כ"א טבת תש"ו - 15.12.1945)