תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תערוכות. תערוכת 25 שנות ההסתדרות בירושלים. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. בית ההסתדרות, חיפה KRU\13228
בריאות. מודעה על קיום הרצאה בנושא: מלחמה ומחלות. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. אולם ביתנו, חיפה KRU\10588
כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל עשירי הציבור התימני ובו נזיפה בעשירים התימנים בעקבות דברי ההשמצות אשר הם מוציאים על פקידי התאחדות התימנים בעניין חתימת ההסכם עם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים S51\210\1-2kru
בריאות. קופת חולים. מועצה מחוזית לענייני קופת חולים בנושא: קופת חולים לקראת המעבר. בהשתתפות י. קנבזקי. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. חיפה KRU\10863
מודעות אבל, אזכרות. ענבי איתמר. איש הקואופרציה. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל KRU\17654
הודעה על ההרשמה לבית הספר המקצועי לתפירה, מתקבלות נערות מפתח תקוה והסביבה בוגרות בית ספר עממי. ההרשמה: בבית הספר, בית העולות, רחוב שפירא. כרוז מאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. דפוס "חן" רחוב חובבי ציון 51, פתח תקוה A18\317-3kru
כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל צבור יהודי תימן בארץ בעניין שני מאורעות הקשורים בהסכם שנחתם בין התאחדות התימנים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים S51\210\1-1kru
ההסתדרות הכללית של העובדים. 25 שנה להסתדרות. איור המספר "25" בתוכו משובצים איורים המתארים את פעילות ההסתדרות החל מחומה ומגדל ועד לתעשייה והוראה KRA\990
מפלגות. "א" ההסתדרות הכללית של העובדים. רשימת פועלי ירושלים לוועד הקהילה. האות א' במרכז הכרזה על רקע לבני בנייה אדומות KRA\3651
ההסתדרות הכללית של העובדים. כינוס ועדי העובדים בתעשייה. משתתפים: צ. קרוי, א. גליזר וא. בילופולסקי. פירוט סדר היום. מטעם מפ"ח והסתדרות הפקידים העברים בארץ ישראל. אולם היישיבות של בית הפועלים, חיפה KRU\9504
כרוז מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין אסיפת בעלי המניות של "אוצר מפעלי ים" KH4\7563-1kru
אגודות, ארגונים. אגודת פועלי הבנין, סקצית הטפסנים. מודעה מס' 3 בדבר הבחירות לועד סקצית הטפסנים. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל KRU\15102
תיאור:
תערוכות. תערוכת 25 שנות ההסתדרות בירושלים. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. בית ההסתדרות, חיפה
סימול: KRU\13228
תיאור:
בריאות. מודעה על קיום הרצאה בנושא: מלחמה ומחלות. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. אולם ביתנו, חיפה
סימול: KRU\10588
תיאור:
כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל עשירי הציבור התימני ובו נזיפה בעשירים התימנים בעקבות דברי ההשמצות אשר הם מוציאים על פקידי התאחדות התימנים בעניין חתימת ההסכם עם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים
סימול: S51\210\1-2kru
תיאור:
בריאות. קופת חולים. מועצה מחוזית לענייני קופת חולים בנושא: קופת חולים לקראת המעבר. בהשתתפות י. קנבזקי. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. חיפה
סימול: KRU\10863
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ענבי איתמר. איש הקואופרציה. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
סימול: KRU\17654
תיאור:
הודעה על ההרשמה לבית הספר המקצועי לתפירה, מתקבלות נערות מפתח תקוה והסביבה בוגרות בית ספר עממי. ההרשמה: בבית הספר, בית העולות, רחוב שפירא. כרוז מאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. דפוס "חן" רחוב חובבי ציון 51, פתח תקוה
סימול: A18\317-3kru
תיאור:
כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל צבור יהודי תימן בארץ בעניין שני מאורעות הקשורים בהסכם שנחתם בין התאחדות התימנים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים
סימול: S51\210\1-1kru
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. 25 שנה להסתדרות. איור המספר "25" בתוכו משובצים איורים המתארים את פעילות ההסתדרות החל מחומה ומגדל ועד לתעשייה והוראה
סימול: KRA\990
תיאור:
מפלגות. "א" ההסתדרות הכללית של העובדים. רשימת פועלי ירושלים לוועד הקהילה. האות א' במרכז הכרזה על רקע לבני בנייה אדומות
סימול: KRA\3651
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. כינוס ועדי העובדים בתעשייה. משתתפים: צ. קרוי, א. גליזר וא. בילופולסקי. פירוט סדר היום. מטעם מפ"ח והסתדרות הפקידים העברים בארץ ישראל. אולם היישיבות של בית הפועלים, חיפה
סימול: KRU\9504
תיאור:
כרוז מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין אסיפת בעלי המניות של "אוצר מפעלי ים"
סימול: KH4\7563-1kru
תיאור:
אגודות, ארגונים. אגודת פועלי הבנין, סקצית הטפסנים. מודעה מס' 3 בדבר הבחירות לועד סקצית הטפסנים. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
סימול: KRU\15102
תערוכות. תערוכת 25 שנות ההסתדרות בירושלים. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. בית ההסתדרות, חיפה
בריאות. מודעה על קיום הרצאה בנושא: מלחמה ומחלות. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. אולם ביתנו, חיפה
כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל עשירי הציבור התימני ובו נזיפה בעשירים התימנים בעקבות דברי ההשמצות אשר הם מוציאים על פקידי התאחדות התימנים בעניין חתימת ההסכם עם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים
בריאות. קופת חולים. מועצה מחוזית לענייני קופת חולים בנושא: קופת חולים לקראת המעבר. בהשתתפות י. קנבזקי. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. חיפה
מודעות אבל, אזכרות. ענבי איתמר. איש הקואופרציה. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל
הודעה על ההרשמה לבית הספר המקצועי לתפירה, מתקבלות נערות מפתח תקוה והסביבה בוגרות בית ספר עממי. ההרשמה: בבית הספר, בית העולות, רחוב שפירא. כרוז מאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. דפוס "חן" רחוב חובבי ציון 51, פתח תקוה
כרוז מאת הועד הפועל של "מרכז התאחדות התימנים בארץ-ישראל" אל צבור יהודי תימן בארץ בעניין שני מאורעות הקשורים בהסכם שנחתם בין התאחדות התימנים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים
ההסתדרות הכללית של העובדים. 25 שנה להסתדרות. איור המספר "25" בתוכו משובצים איורים המתארים את פעילות ההסתדרות החל מחומה ומגדל ועד לתעשייה והוראה
מפלגות. "א" ההסתדרות הכללית של העובדים. רשימת פועלי ירושלים לוועד הקהילה. האות א' במרכז הכרזה על רקע לבני בנייה אדומות
ההסתדרות הכללית של העובדים. כינוס ועדי העובדים בתעשייה. משתתפים: צ. קרוי, א. גליזר וא. בילופולסקי. פירוט סדר היום. מטעם מפ"ח והסתדרות הפקידים העברים בארץ ישראל. אולם היישיבות של בית הפועלים, חיפה
כרוז מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין אסיפת בעלי המניות של "אוצר מפעלי ים"
אגודות, ארגונים. אגודת פועלי הבנין, סקצית הטפסנים. מודעה מס' 3 בדבר הבחירות לועד סקצית הטפסנים. מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל