תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
תנאי העבודה הסוציאליים בתעשיה העברית בארץ ישראל בסוף שנת 1943 BK\8490
תנועה חלוצית בגולה. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הוועד הפועל. המחלקה לחלוץ ותנועות נוער של א"י העובדת בגולה BK\30210
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הוועד הפועל. תנועת המתנדבים וההסתדרות. פרוטוקול סטנוגרפי מכנס הסתדרותי לבעיות החברתיות ותרבותיות של המתנדבים, תל אביב, 20.09.1967 (ט"ו אלול תשכ"ז) BK\30081
זמרים, בעריכת שלמה קפלן שלם מתתיהו BK\31638
תנאי העבודה הסוציאליים בתעשיה העברית בארץ ישראל בהתחלת שנת 1943 BK\8802
עיונים בבעיות חברה, חינוך ותרבות. כרך ג' תמיר, נחמן (עורך) BK\30765\3
תנועת העבודה לקראת העתיד, דברי הגות ותגובה בהט, שמואל; משל, ירוחם; חזן, יעקב ואחרים BK\53009
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. ארכיון העבודה [...] BK\24618
אסופות , כתב עת לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל. המערכת המצומצמת: ש. אטינגר , ב.י. מיכאלי [ו אחרים] BK\9599\1\14
אסופות, קובץ לתולדות תנועת העבודה והציונות. קובץ מאמרים ומסמכים לתולדות תנועת העבודה בארץ [...] המערכת המצומצמת: ש. אטינגר , ב.י. מיכאלי [ו אחרים] BK\9599
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ עשראל, המרכז לחינוך וארגון עובדיו ארגון עובדי המרכז לחינוך BK\11412
עד לרגע האחרון... (מתוך דבריו האחרונים) אסף , עמי BK\25420