תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. ארכיון העבודה [...] BK\24618
אסופות , כתב עת לתולדות תנועת העבודה בעם ישראל. המערכת המצומצמת: ש. אטינגר , ב.י. מיכאלי [ו אחרים] BK\9599\1\14
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ עשראל, המרכז לחינוך וארגון עובדיו ארגון עובדי המרכז לחינוך BK\11412
אסופות, קובץ לתולדות תנועת העבודה והציונות. קובץ מאמרים ומסמכים לתולדות תנועת העבודה בארץ [...] המערכת המצומצמת: ש. אטינגר , ב.י. מיכאלי [ו אחרים] BK\9599
עד לרגע האחרון... (מתוך דבריו האחרונים) אסף , עמי BK\25420
ברל כצנלסון מורה לעמו חבס, ברכה BK\76048
ההסתדרות הכללית : מבנה ופעולות BK\53438
תנועת העבודה לקראת העתיד בהט, שמואל; משל, ירוחם; חזן, יעקב ואחרים BK\53009
דין וחשבון בללי לשנת תרפ"ו המשביר בע"מ. אגודה קואופרטיבית להספקה, חסכון ומכירת התוצרת של העובדים העברים בארץ-ישראל BK\50764\ג
עדויות ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הועד הפועל. המחלקה להשכלה גבוהה. המרכז לתיעוד בעל-פה BK\50849\2
פרקים במלחמת ישראל תש"ח - תש"ט ברסלבסקי, משה - עורך BK\50275
(שנה של פעולה (סקירות וסיכומים ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל,הועד הפועל, מרכז לחינוך ותרבות BK\38030\ג