תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: כותר בסדר א' ב'
תיאורארץ הוצאהסימול
ביולטין ישראל PR\5865
עלון הועד המרכזי; ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. ישראל PR\5976
עלים לפעילי תרבות. ישראל PR\2734
עלון פועלי העץ ישראל PR\5971
ידיעות מועצת פועלי תל אביב ויפו ארץ ישראל PR\255
בעמת החובבים ישראל PR\23165
חוברות סטטיסטיות ישראל PR\3146
חוברת לפועלי בנין ישראל PR\5387
ידיעות סטטיסטיות ישראל PR\3147
החודש בהסתדרות ישראל PR\2659
צרור ידיעות ישראל PR\4458
צרור מכתבים ישראל PR\136