תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מפעל ה'חולה'. התכתבות עם ד"ר ורבר לגבי תכנית ליבוש והשקאה של האזור הצפוני של החולה 1939- 1939 S14\167
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
אדמות החולה. דו"חות, חשבונות, תזכירים, הצעות לשינויים בתכנית להכשרת החולה, התכתבות בענייני דוחות והסכמים 1945- 1951 J93\30
אדמות החולה. דו"חות, תזכירים, פסקי דין, התכתבות בענייני קרקעות, חוזים, תכניות, דגה בעמק החולה וכספים 1937- 1937 J93\23
החולה - דו"ח מחקרים [תיק 1/3 1992-1993] 1992- 1993 KKL5\67886\1
החולה - דו"ח מחקרים [תיק 3/3] 1995- 1997 KKL5\67886\3
החולה - דו"ח מחקרים [תיק 2/3 1994] 1994- 1994 KKL5\67886\2
זיכיון החולה. תזכירים, פרוטוקולים, העתקים של זיכיון החולה, התכתבות של מוריס הקסטר בענייני זיכיון החולה ומנהלה והתכתבות בנושא זיכיון החולה 1934- 1938 J93\33\2
אמיקא. דו"חות רבעוניים על באר טוביה וכפר ורבורג, דו"חות כספיים והתכתבות בענייני זיכיון החולה, כספים, באר טוביה, כפר ורבורג וייצוא פירות 1946- 1947 J93\283
זיכיון החולה. התכתבות, תזכירים, דו"חות, פרוטוקולים וטיוטות לתזכיר שיוגש לוועדת פיל (Palestine Royal Commission) 1936- 1937 J93\35\1
התכתבות של חברת אמיקא ודו"חות על תכנית הכשרת אגן החולה 1937- 1937 J93\24
אדמות החולה. דו"חות על מים וקרקעות, תזכירים, התכתבות וצילומי התכתבות בענייני מים, אדמות ודגימות מים וקרקעות 1933- 1934 J93\34\2