תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכיר ומפות מאת י. הרבסט בנוגע לאגם החולה, מתוך ארכיונו של ג'יימס דה רוטשילד על ארץ ישראל והציונות, בתוך ארכיון פקידות הברון אדמונד דה רוטשילד 1919- 1919 J15\7205
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
משרדי קרן קימת לישראל (משרדי הקרן הקימת לישראל). מעטפות ה-ל. מעטפות: 3-הכשרת קרקע צפון, החולה, הרכש והמחסנים, חדרה, יוקנעם, יתיר, כברי 1992- 1994 KKL5\65643
זיכיון החולה. תזכירים, פרוטוקולים, העתקים של זיכיון החולה, התכתבות של מוריס הקסטר בענייני זיכיון החולה ומנהלה והתכתבות בנושא זיכיון החולה 1934- 1938 J93\33\2
אדמות החולה. דו"חות, חשבונות, תזכירים, הצעות לשינויים בתכנית להכשרת החולה, התכתבות בענייני דוחות והסכמים 1945- 1951 J93\30
אדמות החולה. דו"חות, תזכירים, פסקי דין, התכתבות בענייני קרקעות, חוזים, תכניות, דגה בעמק החולה וכספים 1937- 1937 J93\23
זיכיון החולה. פרוטוקולים, תזכירים, הסכמים וטיוטות הסכמים, דו"חות והתכתבות בעניין זיכיון החולה 1934- 1936 J93\33\3
זיכיון החולה. תזכירים, פרוטוקולים והתכתבות בנושא זיכיון החולה 1926- 1936 J93\34\1
אדמות החולה. תזכירים והתכתבות בענייני זיכיון החולה והתכנית להכשרת אדמות החולה 1944- 1946 J93\40
אדמות החולה. תזכירים, התכתבות של צ'רלס פסמן בענייני זיכיון החולה, מושבות שנפגעו במאורעות תרפ"ט, פרויקטים ותכניות והתכתבות בענייני זיכיון החולה וכספים 1944- 1944 J93\42
אדמות החולה. תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת הקרקע בעמק החולה 1933- 1938 J93\89
זיכיון החולה. דוחות רבעוניים של באר טוביה וכפר ורבורג, התכתבות של צ'רלס פסמן עם לואיס אונגר בענייני זיכיון החולה ובעניינים מנהליים והתכתבות של חברת אמיקא בנושא זיכיון החולה 1945- 1945 J93\48