תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין פירוק הרשות לפיתוח החולה, ינואר 1962–יולי 1964 1962- 1964 S65\316
העתקי מכתבים יוצאים, בין היתר בעניינים הבאים: פעילות ציונית בדרום אפריקה, דרום אמריקה, צפון אפריקה, ארצות הברית ופריז, רשות החולה, ארגון "איחוד למיזוג גלויות", "אגודת הידידות דניה–ישראל בקופנהגן" וארגון טקס זיכרון לאורד וינגייט, יולי–ספטמבר 1962 1962- 1962 S65\5
זיכיון החולה. תזכירים, פרוטוקולים, העתקים של זיכיון החולה, התכתבות של מוריס הקסטר בענייני זיכיון החולה ומנהלה והתכתבות בנושא זיכיון החולה 1934- 1938 J93\33\2
משרדי הקק"ל. כללי ומעטפות א-ל: בית אשל, בר גיורא, ברור חייל, החולה, הנגב והערבה, הק"צ [הכשרת קרקע צפון], רכש ומחסנים, יתיר 1998- 2001 KKL5\68750
אדמות החולה. תזכירים והתכתבות בענייני זיכיון החולה והתכנית להכשרת אדמות החולה 1944- 1946 J93\40
אדמות החולה. תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת הקרקע בעמק החולה 1933- 1938 J93\89
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
זיכיון החולה. דוחות רבעוניים של באר טוביה וכפר ורבורג, התכתבות של צ'רלס פסמן עם לואיס אונגר בענייני זיכיון החולה ובעניינים מנהליים והתכתבות של חברת אמיקא בנושא זיכיון החולה 1945- 1945 J93\48
אדמות החולה. הסכמים, תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת אדמות החולה 1934- 1937 J93\91
אדמות החולה. תזכירים, טיוטות זיכיון החולה, הסכמים בנוגע לאדמות החולה והתכתבות בענייני ההסכמים וכספים 1942- 1945 J93\37
אדמות החולה. תזכירים, התכתבות של צ'רלס פסמן בענייני זיכיון החולה, מושבות שנפגעו במאורעות תרפ"ט, מתיישבים, חקלאות וכספים והתכתבות בעניין זיכיון החולה וחוות הלימוד לנערות בתלפיות 1944- 1944 J93\44
אדמות החולה. תזכירים, התכתבות של צ'רלס פסמן בענייני זיכיון החולה, מושבות שנפגעו במאורעות תרפ"ט, פרויקטים ותכניות והתכתבות בענייני זיכיון החולה וכספים 1944- 1944 J93\42