תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתקי הודעות צה"ל בעניין "בצורי האויב בגזרת חמם מסרח"; הפלת "אבן גבול -45" על ידי הסורים; "סיורים בסביבות הירדן", "סמון גבול האזור המפורז דרום החולה", "ניצול מים באגן הירדן", ינואר 1949 - ינואר 1964 1949- 1964 A654\59
העתק מכתב אל מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב, מאת הנהלת הסוכנות היהודית, בעניין תרומתו של יהושע הנקין ברכישת זכיון החולה, 09/12/1934 1934- 1934 S51\433
משרד הבריאות. התכתבות מינהל הסיעוד בנושאים שונים, בעיקר בעניין הנחיות מקצועיות ונהלים, חוק זכויות החולה וסודיות רפואית, תוצאות בחינות הגמר הממשלתיות, התפלגות וממוצעי ציונים, קורסי השלמה, דו"חות, פרוטוקולים וחוזרים 1996- 1996 J117\1025
זיכיון החולה. תזכירים, פרוטוקולים, העתקים של זיכיון החולה, התכתבות של מוריס הקסטר בענייני זיכיון החולה ומנהלה והתכתבות בנושא זיכיון החולה 1934- 1938 J93\33\2
העתקי מכתבים יוצאים, בין היתר בעניינים הבאים: פעילות ציונית בדרום אפריקה, דרום אמריקה, צפון אפריקה, ארצות הברית ופריז, רשות החולה, ארגון "איחוד למיזוג גלויות", "אגודת הידידות דניה–ישראל בקופנהגן" וארגון טקס זיכרון לאורד וינגייט, יולי–ספטמבר 1962 1962- 1962 S65\5
אדמות החולה. תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת הקרקע בעמק החולה 1933- 1938 J93\89
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
זיכיון החולה. דוחות רבעוניים של באר טוביה וכפר ורבורג, התכתבות של צ'רלס פסמן עם לואיס אונגר בענייני זיכיון החולה ובעניינים מנהליים והתכתבות של חברת אמיקא בנושא זיכיון החולה 1945- 1945 J93\48
אדמות החולה. הסכמים, תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת אדמות החולה 1934- 1937 J93\91
אדמות החולה. תזכירים, טיוטות זיכיון החולה, הסכמים בנוגע לאדמות החולה והתכתבות בענייני ההסכמים וכספים 1942- 1945 J93\37
אדמות החולה. תזכירים, התכתבות של צ'רלס פסמן בענייני זיכיון החולה, מושבות שנפגעו במאורעות תרפ"ט, מתיישבים, חקלאות וכספים והתכתבות בעניין זיכיון החולה וחוות הלימוד לנערות בתלפיות 1944- 1944 J93\44
משרדי הקק"ל. כללי ומעטפות א-ל: בית אשל, בר גיורא, ברור חייל, החולה, הנגב והערבה, הק"צ [הכשרת קרקע צפון], רכש ומחסנים, יתיר 1998- 2001 KKL5\68750