תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אדמות החולה. תזכירים והתכתבות בענייני זיכיון החולה והתכנית להכשרת אדמות החולה 1944- 1946 J93\40
העתקי מכתבים יוצאים בין היתר בעניינים הבאים: פעילות ציונית בדרום אפריקה, דרום אמריקה, צפון אפריקה, ארצות הברית ופריז, עמק החולה (רשות החולה), ארגון "איחוד למיזוג גלויות", "אגודת הידידות דניה-ישראל בקופנהגן" וארגון טקס זיכרון לאורד וינגייט, יולי-ספטמבר 1962 1962- 1962 S65\5
מכתב מאת ארתור רופין אל פייבל והלפרן בעניין זכיון החולה, 04.02.1927 1927- 1927 A107\1066
אדמות החולה. תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת הקרקע בעמק החולה 1933- 1938 J93\89
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
זיכיון החולה. דוחות רבעוניים של באר טוביה וכפר ורבורג, התכתבות של צ'רלס פסמן עם לואיס אונגר בענייני זיכיון החולה ובעניינים מנהליים והתכתבות של חברת אמיקא בנושא זיכיון החולה 1945- 1945 J93\48
אדמות החולה. הסכמים, תזכירים, פרוטוקולים, התכתבות בעניינים כספיים, זיכיון החולה והתכנית להכשרת אדמות החולה 1934- 1937 J93\91
אדמות החולה. תזכירים, טיוטות זיכיון החולה, הסכמים בנוגע לאדמות החולה והתכתבות בענייני ההסכמים וכספים 1942- 1945 J93\37
אדמות החולה. תזכירים, התכתבות של צ'רלס פסמן בענייני זיכיון החולה, מושבות שנפגעו במאורעות תרפ"ט, מתיישבים, חקלאות וכספים והתכתבות בעניין זיכיון החולה וחוות הלימוד לנערות בתלפיות 1944- 1944 J93\44
אדמות החולה. תזכירים, התכתבות של צ'רלס פסמן בענייני זיכיון החולה, מושבות שנפגעו במאורעות תרפ"ט, פרויקטים ותכניות והתכתבות בענייני זיכיון החולה וכספים 1944- 1944 J93\42
זיכיון החולה. תזכירים, פרוטוקולים, העתקים של זיכיון החולה, התכתבות של מוריס הקסטר בענייני זיכיון החולה ומנהלה והתכתבות בנושא זיכיון החולה 1934- 1938 J93\33\2
זיכיון החולה. פרוטוקולים, תזכירים, דוחות, התכתבות בענייני כספים, סקר קרקעות והידרולוגיה בעמק החולה ומִנהלות 1934- 1938 J93\90