תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוזר מאת קרן קימת לישראל על התוכנית לייבוש החולה, מוגש לעורכי התוכניות בתחנת קול ציון לגולה S36\2-10t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: גרבץ שלמה. נושאים בדיון, נכסים ופיתוח: הר תמיר, החולה- אחזקה, החולה- תביעת מעיין ברוך, אתר הטבילה, שחר- העברת חממה ודרכים, הר חומה- כריתת עצים, שוני, גבעת שלומי (יער חניתה), בצרון- חילופי קרקעות ביצרון- אדמות אחוזה, מרכז מורשת בגין- השתתפות, מאגר אליפז ב', כביש 38, חאן שער הגיא, מעלות- פארק יפה נוף, מגדל- מעיין נון, בית אוסישקין KKL5\68597\2-2t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ארגון: העסקת ילדי עובדים, מנהלת החולה- מינוי, תשלום לספקים- חריגה תקציבית, KKL5\68606-3t
הרצאת המהנדס א. ברכיהו, מנהל המחלקה הטכנית של קרן קימת לישראל, על תוכנית ייבוש החולה S36\55-4t
"החולה אינו העם היהודי אלא מצפונו של המערב", מאמר מאת יעקב צור (מודפס במכונת כתיבה, נשלח לעיתון "מעריב", 06.01.1975) A326\223-8t
קטע מסקירה של ויץ יוסף, שטרן [?] ו פפר [?] בעניין אפשרויות התיישבות באזור הירדן: עמק החולה, בקעת בית שאן J15\4332\6-7t
הצעה להקמת רשות החולה S42\120-1t
פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מתקני קק"ל: החולה- הנהלה KKL5\68375-1t
פרוטוקול דירקטוריון - נושאים בדיון, החולה: אחזקה, מעיין ברוך KKL5\68371-12t
פרוטוקול דירקטוריון - נושאים בדיון, מפעלים: מלגות משפחות שכולות, קרן בלום, פארק 3000, החולה- אחזקה, פארק ספארי בגליל, הוצאת ספר "שנה בשנה", טו בשבת KKL5\68370-1t
פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מפעלים: אמץ עץ, סוכות, אלו"ט- מתקנים, ספארי בגליל, החולה- תחזוקה, מאגרי מים לאיגום מי שיטפונות ומים מושבים, יער פיקוד צפון, מכון משואה, שיקום אתרי התיישבות- הסכם, חוגי סיור, יער בולגריה, קו עימות, שימור אתרים- בית פיינברג, סיוע לתלמידים אתיופים, הנצחת חללי צהל ביערות קק"ל, הקונגרס הציוני-הישראלי הראשון, עוזי נרקיס, יגאל אלון, שוני, חורשת נשיא סין [ג'אנג דזה-מין], יער חסן מלך מרוקו, אירועי פסח בבן שמן, פסטיבל המוסיקה במשגב, יער השלום (Star of Peace) KKL5\68372-5t
פרטיכל ישיבה במשרדי הקק"ל שנוגע להכנת תכנית מים ויבוש בעמק החולה. 07.04.1940 S14\61-2t
תיאור:
חוזר מאת קרן קימת לישראל על התוכנית לייבוש החולה, מוגש לעורכי התוכניות בתחנת קול ציון לגולה
סימול: S36\2-10t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: גרבץ שלמה. נושאים בדיון, נכסים ופיתוח: הר תמיר, החולה- אחזקה, החולה- תביעת מעיין ברוך, אתר הטבילה, שחר- העברת חממה ודרכים, הר חומה- כריתת עצים, שוני, גבעת שלומי (יער חניתה), בצרון- חילופי קרקעות ביצרון- אדמות אחוזה, מרכז מורשת בגין- השתתפות, מאגר אליפז ב', כביש 38, חאן שער הגיא, מעלות- פארק יפה נוף, מגדל- מעיין נון, בית אוסישקין
סימול: KKL5\68597\2-2t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ארגון: העסקת ילדי עובדים, מנהלת החולה- מינוי, תשלום לספקים- חריגה תקציבית,
סימול: KKL5\68606-3t
תיאור:
הרצאת המהנדס א. ברכיהו, מנהל המחלקה הטכנית של קרן קימת לישראל, על תוכנית ייבוש החולה
סימול: S36\55-4t
תיאור:
"החולה אינו העם היהודי אלא מצפונו של המערב", מאמר מאת יעקב צור (מודפס במכונת כתיבה, נשלח לעיתון "מעריב", 06.01.1975)
סימול: A326\223-8t
תיאור:
קטע מסקירה של ויץ יוסף, שטרן [?] ו פפר [?] בעניין אפשרויות התיישבות באזור הירדן: עמק החולה, בקעת בית שאן
סימול: J15\4332\6-7t
תיאור:
הצעה להקמת רשות החולה
סימול: S42\120-1t
תיאור:
פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מתקני קק"ל: החולה- הנהלה
סימול: KKL5\68375-1t
תיאור:
פרוטוקול דירקטוריון - נושאים בדיון, החולה: אחזקה, מעיין ברוך
סימול: KKL5\68371-12t
תיאור:
פרוטוקול דירקטוריון - נושאים בדיון, מפעלים: מלגות משפחות שכולות, קרן בלום, פארק 3000, החולה- אחזקה, פארק ספארי בגליל, הוצאת ספר "שנה בשנה", טו בשבת
סימול: KKL5\68370-1t
תיאור:
פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מפעלים: אמץ עץ, סוכות, אלו"ט- מתקנים, ספארי בגליל, החולה- תחזוקה, מאגרי מים לאיגום מי שיטפונות ומים מושבים, יער פיקוד צפון, מכון משואה, שיקום אתרי התיישבות- הסכם, חוגי סיור, יער בולגריה, קו עימות, שימור אתרים- בית פיינברג, סיוע לתלמידים אתיופים, הנצחת חללי צהל ביערות קק"ל, הקונגרס הציוני-הישראלי הראשון, עוזי נרקיס, יגאל אלון, שוני, חורשת נשיא סין [ג'אנג דזה-מין], יער חסן מלך מרוקו, אירועי פסח בבן שמן, פסטיבל המוסיקה במשגב, יער השלום (Star of Peace)
סימול: KKL5\68372-5t
תיאור:
פרטיכל ישיבה במשרדי הקק"ל שנוגע להכנת תכנית מים ויבוש בעמק החולה. 07.04.1940
סימול: S14\61-2t
חוזר מאת קרן קימת לישראל על התוכנית לייבוש החולה, מוגש לעורכי התוכניות בתחנת קול ציון לגולה
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: גרבץ שלמה. נושאים בדיון, נכסים ופיתוח: הר תמיר, החולה- אחזקה, החולה- תביעת מעיין ברוך, אתר הטבילה, שחר- העברת חממה ודרכים, הר חומה- כריתת עצים, שוני, גבעת שלומי (יער חניתה), בצרון- חילופי קרקעות ביצרון- אדמות אחוזה, מרכז מורשת בגין- השתתפות, מאגר אליפז ב', כביש 38, חאן שער הגיא, מעלות- פארק יפה נוף, מגדל- מעיין נון, בית אוסישקין
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ארגון: העסקת ילדי עובדים, מנהלת החולה- מינוי, תשלום לספקים- חריגה תקציבית,
הרצאת המהנדס א. ברכיהו, מנהל המחלקה הטכנית של קרן קימת לישראל, על תוכנית ייבוש החולה
"החולה אינו העם היהודי אלא מצפונו של המערב", מאמר מאת יעקב צור (מודפס במכונת כתיבה, נשלח לעיתון "מעריב", 06.01.1975)
קטע מסקירה של ויץ יוסף, שטרן [?] ו פפר [?] בעניין אפשרויות התיישבות באזור הירדן: עמק החולה, בקעת בית שאן
הצעה להקמת רשות החולה
פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מתקני קק"ל: החולה- הנהלה
פרוטוקול דירקטוריון - נושאים בדיון, החולה: אחזקה, מעיין ברוך
פרוטוקול דירקטוריון - נושאים בדיון, מפעלים: מלגות משפחות שכולות, קרן בלום, פארק 3000, החולה- אחזקה, פארק ספארי בגליל, הוצאת ספר "שנה בשנה", טו בשבת
פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מפעלים: אמץ עץ, סוכות, אלו"ט- מתקנים, ספארי בגליל, החולה- תחזוקה, מאגרי מים לאיגום מי שיטפונות ומים מושבים, יער פיקוד צפון, מכון משואה, שיקום אתרי התיישבות- הסכם, חוגי סיור, יער בולגריה, קו עימות, שימור אתרים- בית פיינברג, סיוע לתלמידים אתיופים, הנצחת חללי צהל ביערות קק"ל, הקונגרס הציוני-הישראלי הראשון, עוזי נרקיס, יגאל אלון, שוני, חורשת נשיא סין [ג'אנג דזה-מין], יער חסן מלך מרוקו, אירועי פסח בבן שמן, פסטיבל המוסיקה במשגב, יער השלום (Star of Peace)
פרטיכל ישיבה במשרדי הקק"ל שנוגע להכנת תכנית מים ויבוש בעמק החולה. 07.04.1940