תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דו"ח פעילות השירות ההגייני למניעת מחלת הכולרע בעמק החולה S44\567-120
"תדפיס מתוך ספר זאב וילנאי. מבחר מאמרים בידיעת הארץ, מוגשים לזאב וילנאי עם הגיעו לבררות". בצירוף מכתב מאת אמנון אסף, נציג המוזיאון האזורי לפרהיסטוריה של עמק החולה בקיבוץ מעין ברוך, אל מתן וילנאי, בעניין מסירת התדפיס (17.05.1992) A627\4-4t
מאמר מאת א. [?] ורבר: "פילומת החולה וניצולה" S8\2249\2-1t
סקירת פעילות הסוכנות היהודית, בין היתר התייחסות להתיישבות החקלאית בעמק החולה S8\2069\2-1t
התכתבות בעניין ניצול הכבול מביצות החולה S8\1104-1t
פקודת הזיכיון של אגן החולה J93\188-1t
סיכום ראיון עם קוזמו (Cosmo) פרקינסון בנושא החולה J93\101\2-2t
דו"ח על פעילות תאגיד החשמל (Palestine Electric Corporation) באגן החולה מאת פרימן, פוקס ואחרים (Freeman, Fox & Partners) J93\221-2t
פרוטוקול פגישה של יק"א בנושא החולה J93\221-1t
זיכיון ניקוז אגן החולה, כפי שפורסם בעיתון Official Gazette J93\188-2t
טיוטות לתיקון הזיכיון לניקוז ולהשבחת ההשקיה ולניצול אדמות החולה והביצות הסמוכות J93\45-1t
הצעות להמלצות בנוגע לזיכיון החולה מאת כהן ו.[?], ר.[?] אידלסון וליונל ל.[?], J93\34\1-1t
תיאור:
דו"ח פעילות השירות ההגייני למניעת מחלת הכולרע בעמק החולה
סימול: S44\567-120
תיאור:
"תדפיס מתוך ספר זאב וילנאי. מבחר מאמרים בידיעת הארץ, מוגשים לזאב וילנאי עם הגיעו לבררות". בצירוף מכתב מאת אמנון אסף, נציג המוזיאון האזורי לפרהיסטוריה של עמק החולה בקיבוץ מעין ברוך, אל מתן וילנאי, בעניין מסירת התדפיס (17.05.1992)
סימול: A627\4-4t
תיאור:
מאמר מאת א. [?] ורבר: "פילומת החולה וניצולה"
סימול: S8\2249\2-1t
תיאור:
סקירת פעילות הסוכנות היהודית, בין היתר התייחסות להתיישבות החקלאית בעמק החולה
סימול: S8\2069\2-1t
תיאור:
התכתבות בעניין ניצול הכבול מביצות החולה
סימול: S8\1104-1t
תיאור:
פקודת הזיכיון של אגן החולה
סימול: J93\188-1t
תיאור:
סיכום ראיון עם קוזמו (Cosmo) פרקינסון בנושא החולה
סימול: J93\101\2-2t
תיאור:
דו"ח על פעילות תאגיד החשמל (Palestine Electric Corporation) באגן החולה מאת פרימן, פוקס ואחרים (Freeman, Fox & Partners)
סימול: J93\221-2t
תיאור:
פרוטוקול פגישה של יק"א בנושא החולה
סימול: J93\221-1t
תיאור:
זיכיון ניקוז אגן החולה, כפי שפורסם בעיתון Official Gazette
סימול: J93\188-2t
תיאור:
טיוטות לתיקון הזיכיון לניקוז ולהשבחת ההשקיה ולניצול אדמות החולה והביצות הסמוכות
סימול: J93\45-1t
תיאור:
הצעות להמלצות בנוגע לזיכיון החולה מאת כהן ו.[?], ר.[?] אידלסון וליונל ל.[?],
סימול: J93\34\1-1t
דו"ח פעילות השירות ההגייני למניעת מחלת הכולרע בעמק החולה
"תדפיס מתוך ספר זאב וילנאי. מבחר מאמרים בידיעת הארץ, מוגשים לזאב וילנאי עם הגיעו לבררות". בצירוף מכתב מאת אמנון אסף, נציג המוזיאון האזורי לפרהיסטוריה של עמק החולה בקיבוץ מעין ברוך, אל מתן וילנאי, בעניין מסירת התדפיס (17.05.1992)
מאמר מאת א. [?] ורבר: "פילומת החולה וניצולה"
סקירת פעילות הסוכנות היהודית, בין היתר התייחסות להתיישבות החקלאית בעמק החולה
התכתבות בעניין ניצול הכבול מביצות החולה
פקודת הזיכיון של אגן החולה
סיכום ראיון עם קוזמו (Cosmo) פרקינסון בנושא החולה
דו"ח על פעילות תאגיד החשמל (Palestine Electric Corporation) באגן החולה מאת פרימן, פוקס ואחרים (Freeman, Fox & Partners)
פרוטוקול פגישה של יק"א בנושא החולה
זיכיון ניקוז אגן החולה, כפי שפורסם בעיתון Official Gazette
טיוטות לתיקון הזיכיון לניקוז ולהשבחת ההשקיה ולניצול אדמות החולה והביצות הסמוכות
הצעות להמלצות בנוגע לזיכיון החולה מאת כהן ו.[?], ר.[?] אידלסון וליונל ל.[?],