תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"הצעה להקמת רשות החולה", תכנית הקמת גוף לפיתוח הקרקעות ההתייבשות בשטח החולה מאת רענן ויץ, יצחק לוי ושלום צביטמן S61\198-5t
סקירה מאת המהנדס יוסף טריידל על משלחת לחקירת תנאי המים בעמק הירדן ובאדמות החולה Z2\642-2t
כרטיס ביקור: עמק החולה. מכיל פירוט אודות היער, שבילים, ומפה. KKL5\68863-9t
מכתב תלונה מאת שלום אזוגי אל אלעזר גור על ההתנהלות בית החולים האנגלי במרסיי והטיפול בילדו החולה. L29\78\2-1t
העתק מכתב מאת משה שרת אל משה דיין [שר החקלאות] בעניין הבעלות על רשות החולה S65\381-9t
חוזר מטעם הקרן הקיימת לישראל אל היהודים בתפוצות בעניין התרמה עבור יישוב אדמות הגליל העליון ואזור החולה S51\69\1-6t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: גרבץ שלמה. נושאים בדיון, נכסים ופיתוח: הר תמיר, החולה- אחזקה, החולה- תביעת מעיין ברוך, אתר הטבילה, שחר- העברת חממה ודרכים, הר חומה- כריתת עצים, שוני, גבעת שלומי (יער חניתה), בצרון- חילופי קרקעות ביצרון- אדמות אחוזה, מרכז מורשת בגין- השתתפות, מאגר אליפז ב', כביש 38, חאן שער הגיא, מעלות- פארק יפה נוף, מגדל- מעיין נון, בית אוסישקין KKL5\68597\2-2t
חוזר מאת קרן קימת לישראל על התוכנית לייבוש החולה, מוגש לעורכי התוכניות בתחנת קול ציון לגולה S36\2-10t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ארגון: העסקת ילדי עובדים, מנהלת החולה- מינוי, תשלום לספקים- חריגה תקציבית, KKL5\68606-3t
הרצאת המהנדס א. ברכיהו, מנהל המחלקה הטכנית של קרן קימת לישראל, על תוכנית ייבוש החולה S36\55-4t
"החולה אינו העם היהודי אלא מצפונו של המערב", מאמר מאת יעקב צור (מודפס במכונת כתיבה, נשלח לעיתון "מעריב", 06.01.1975) A326\223-8t
קטע מסקירה של ויץ יוסף, שטרן [?] ו פפר [?] בעניין אפשרויות התיישבות באזור הירדן: עמק החולה, בקעת בית שאן J15\4332\6-7t
תיאור:
"הצעה להקמת רשות החולה", תכנית הקמת גוף לפיתוח הקרקעות ההתייבשות בשטח החולה מאת רענן ויץ, יצחק לוי ושלום צביטמן
סימול: S61\198-5t
תיאור:
סקירה מאת המהנדס יוסף טריידל על משלחת לחקירת תנאי המים בעמק הירדן ובאדמות החולה
סימול: Z2\642-2t
תיאור:
כרטיס ביקור: עמק החולה. מכיל פירוט אודות היער, שבילים, ומפה.
סימול: KKL5\68863-9t
תיאור:
מכתב תלונה מאת שלום אזוגי אל אלעזר גור על ההתנהלות בית החולים האנגלי במרסיי והטיפול בילדו החולה.
סימול: L29\78\2-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת משה שרת אל משה דיין [שר החקלאות] בעניין הבעלות על רשות החולה
סימול: S65\381-9t
תיאור:
חוזר מטעם הקרן הקיימת לישראל אל היהודים בתפוצות בעניין התרמה עבור יישוב אדמות הגליל העליון ואזור החולה
סימול: S51\69\1-6t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: גרבץ שלמה. נושאים בדיון, נכסים ופיתוח: הר תמיר, החולה- אחזקה, החולה- תביעת מעיין ברוך, אתר הטבילה, שחר- העברת חממה ודרכים, הר חומה- כריתת עצים, שוני, גבעת שלומי (יער חניתה), בצרון- חילופי קרקעות ביצרון- אדמות אחוזה, מרכז מורשת בגין- השתתפות, מאגר אליפז ב', כביש 38, חאן שער הגיא, מעלות- פארק יפה נוף, מגדל- מעיין נון, בית אוסישקין
סימול: KKL5\68597\2-2t
תיאור:
חוזר מאת קרן קימת לישראל על התוכנית לייבוש החולה, מוגש לעורכי התוכניות בתחנת קול ציון לגולה
סימול: S36\2-10t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ארגון: העסקת ילדי עובדים, מנהלת החולה- מינוי, תשלום לספקים- חריגה תקציבית,
סימול: KKL5\68606-3t
תיאור:
הרצאת המהנדס א. ברכיהו, מנהל המחלקה הטכנית של קרן קימת לישראל, על תוכנית ייבוש החולה
סימול: S36\55-4t
תיאור:
"החולה אינו העם היהודי אלא מצפונו של המערב", מאמר מאת יעקב צור (מודפס במכונת כתיבה, נשלח לעיתון "מעריב", 06.01.1975)
סימול: A326\223-8t
תיאור:
קטע מסקירה של ויץ יוסף, שטרן [?] ו פפר [?] בעניין אפשרויות התיישבות באזור הירדן: עמק החולה, בקעת בית שאן
סימול: J15\4332\6-7t
"הצעה להקמת רשות החולה", תכנית הקמת גוף לפיתוח הקרקעות ההתייבשות בשטח החולה מאת רענן ויץ, יצחק לוי ושלום צביטמן
סקירה מאת המהנדס יוסף טריידל על משלחת לחקירת תנאי המים בעמק הירדן ובאדמות החולה
כרטיס ביקור: עמק החולה. מכיל פירוט אודות היער, שבילים, ומפה.
מכתב תלונה מאת שלום אזוגי אל אלעזר גור על ההתנהלות בית החולים האנגלי במרסיי והטיפול בילדו החולה.
העתק מכתב מאת משה שרת אל משה דיין [שר החקלאות] בעניין הבעלות על רשות החולה
חוזר מטעם הקרן הקיימת לישראל אל היהודים בתפוצות בעניין התרמה עבור יישוב אדמות הגליל העליון ואזור החולה
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: גרבץ שלמה. נושאים בדיון, נכסים ופיתוח: הר תמיר, החולה- אחזקה, החולה- תביעת מעיין ברוך, אתר הטבילה, שחר- העברת חממה ודרכים, הר חומה- כריתת עצים, שוני, גבעת שלומי (יער חניתה), בצרון- חילופי קרקעות ביצרון- אדמות אחוזה, מרכז מורשת בגין- השתתפות, מאגר אליפז ב', כביש 38, חאן שער הגיא, מעלות- פארק יפה נוף, מגדל- מעיין נון, בית אוסישקין
חוזר מאת קרן קימת לישראל על התוכנית לייבוש החולה, מוגש לעורכי התוכניות בתחנת קול ציון לגולה
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון- ארגון: העסקת ילדי עובדים, מנהלת החולה- מינוי, תשלום לספקים- חריגה תקציבית,
הרצאת המהנדס א. ברכיהו, מנהל המחלקה הטכנית של קרן קימת לישראל, על תוכנית ייבוש החולה
"החולה אינו העם היהודי אלא מצפונו של המערב", מאמר מאת יעקב צור (מודפס במכונת כתיבה, נשלח לעיתון "מעריב", 06.01.1975)
קטע מסקירה של ויץ יוסף, שטרן [?] ו פפר [?] בעניין אפשרויות התיישבות באזור הירדן: עמק החולה, בקעת בית שאן