תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חולה. עמק החולה. טבלת נתונים של ספיקת הנחלים הראשיים בעמק החולה: פניאס (בניאס), דן, חצבני, ירדן. ציון מקום המדידה וכמות המים שנמדדה בממ"ק KL5M\3953
עמק החולה. שמורת הטבע KKL5\27075-5m
חולה. תוכנית ייבוש החולה. מפה הידרולוגית. סימון תחום שטח אגם החולה במפה טופוגרפית של אזור צפת ואזור נהריה. סימון נקודות ממזרח לעמק החולה (בורות מים?). סימון מיקום ישובים. סימון תוואי מוצע לכביש מזרחית לעמק החולה KL20M\381\5
עמק החולה. שמורת הטבע KKL5\27075-6m
ירדן. שפך הירדן מאגם החולה. מפת סימון חתכים לרוחב הנהר ומדידת גובה פני המים בכל חתך. בטבלה: סיכום המדידות בחתכים. KKL8\79-5m
רשות לפיתוח החולה KKL5\24786-2m
חולה. מפעל ייבוש החולה. מפת מדידה של תעלות הניקוז היוצאות מן האגם על פי חתכים שונים. KKL8\156-6m
חולה. מפעל ייבוש החולה. תוכנית מאגר המים וכביש הגישה אליו. סימון שלבי בנייה וציון מידותיהם. KKL8\157-9m
ירדן צפוני. מפת סימון שטח ירידת גשמים באזור הסורי של תוואי נהר הירדן על גבי קווים טופוגרפים. סימון אגם החולה, תוואי נחל הבניאס ותוואי נחל חצבאני (חסבניה). KKL8\228-2m
חולה. מפעל ייבוש החולה. מפת סימון נקודות טריאנגולציה על גבי תוואי תעלות הניקוז השונות היוצאות מהאגם. KKL8\156-23m
החולה. שמורת הטבע הדרומית KKL5\26368-2m
בקעת החולה. סדרת מפות סקר אזור החולה (HULA CONTOUR SURVEY). נתונים טופוגרפים ופיסים, שטחי חקלאות ושטחי כפרים. תחומי גושים ומספריהם. גיליון מס' NW 205-285 KL5M\5235
תיאור:
חולה. עמק החולה. טבלת נתונים של ספיקת הנחלים הראשיים בעמק החולה: פניאס (בניאס), דן, חצבני, ירדן. ציון מקום המדידה וכמות המים שנמדדה בממ"ק
סימול: KL5M\3953
תיאור:
עמק החולה. שמורת הטבע
סימול: KKL5\27075-5m
תיאור:
חולה. תוכנית ייבוש החולה. מפה הידרולוגית. סימון תחום שטח אגם החולה במפה טופוגרפית של אזור צפת ואזור נהריה. סימון נקודות ממזרח לעמק החולה (בורות מים?). סימון מיקום ישובים. סימון תוואי מוצע לכביש מזרחית לעמק החולה
סימול: KL20M\381\5
תיאור:
עמק החולה. שמורת הטבע
סימול: KKL5\27075-6m
תיאור:
ירדן. שפך הירדן מאגם החולה. מפת סימון חתכים לרוחב הנהר ומדידת גובה פני המים בכל חתך. בטבלה: סיכום המדידות בחתכים.
סימול: KKL8\79-5m
תיאור:
רשות לפיתוח החולה
סימול: KKL5\24786-2m
תיאור:
חולה. מפעל ייבוש החולה. מפת מדידה של תעלות הניקוז היוצאות מן האגם על פי חתכים שונים.
סימול: KKL8\156-6m
תיאור:
חולה. מפעל ייבוש החולה. תוכנית מאגר המים וכביש הגישה אליו. סימון שלבי בנייה וציון מידותיהם.
סימול: KKL8\157-9m
תיאור:
ירדן צפוני. מפת סימון שטח ירידת גשמים באזור הסורי של תוואי נהר הירדן על גבי קווים טופוגרפים. סימון אגם החולה, תוואי נחל הבניאס ותוואי נחל חצבאני (חסבניה).
סימול: KKL8\228-2m
תיאור:
חולה. מפעל ייבוש החולה. מפת סימון נקודות טריאנגולציה על גבי תוואי תעלות הניקוז השונות היוצאות מהאגם.
סימול: KKL8\156-23m
תיאור:
החולה. שמורת הטבע הדרומית
סימול: KKL5\26368-2m
תיאור:
בקעת החולה. סדרת מפות סקר אזור החולה (HULA CONTOUR SURVEY). נתונים טופוגרפים ופיסים, שטחי חקלאות ושטחי כפרים. תחומי גושים ומספריהם. גיליון מס' NW 205-285
סימול: KL5M\5235
חולה. עמק החולה. טבלת נתונים של ספיקת הנחלים הראשיים בעמק החולה: פניאס (בניאס), דן, חצבני, ירדן. ציון מקום המדידה וכמות המים שנמדדה בממ"ק
עמק החולה. שמורת הטבע
חולה. תוכנית ייבוש החולה. מפה הידרולוגית. סימון תחום שטח אגם החולה במפה טופוגרפית של אזור צפת ואזור נהריה. סימון נקודות ממזרח לעמק החולה (בורות מים?). סימון מיקום ישובים. סימון תוואי מוצע לכביש מזרחית לעמק החולה
עמק החולה. שמורת הטבע
ירדן. שפך הירדן מאגם החולה. מפת סימון חתכים לרוחב הנהר ומדידת גובה פני המים בכל חתך. בטבלה: סיכום המדידות בחתכים.
רשות לפיתוח החולה
חולה. מפעל ייבוש החולה. מפת מדידה של תעלות הניקוז היוצאות מן האגם על פי חתכים שונים.
חולה. מפעל ייבוש החולה. תוכנית מאגר המים וכביש הגישה אליו. סימון שלבי בנייה וציון מידותיהם.
ירדן צפוני. מפת סימון שטח ירידת גשמים באזור הסורי של תוואי נהר הירדן על גבי קווים טופוגרפים. סימון אגם החולה, תוואי נחל הבניאס ותוואי נחל חצבאני (חסבניה).
חולה. מפעל ייבוש החולה. מפת סימון נקודות טריאנגולציה על גבי תוואי תעלות הניקוז השונות היוצאות מהאגם.
החולה. שמורת הטבע הדרומית
בקעת החולה. סדרת מפות סקר אזור החולה (HULA CONTOUR SURVEY). נתונים טופוגרפים ופיסים, שטחי חקלאות ושטחי כפרים. תחומי גושים ומספריהם. גיליון מס' NW 205-285