תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
צפת, עמק החולה. סימון קו עמק החולה, זיכיון ביצת החולה, שטח זיכיון, שטחי התקשרויות שונים לרכישת קרקע, שטח הררי המוצע לקניה וקו הקדחת מהביצה J93\32-4m
אגן החולה והסביבה. סימון אדמות החולה וערים באזור. מפה בצרפתית J93\224-10m
חולה. אזור צפון החולה. מפה מפורטת של כל גופי המים באזור: נהרות, נחלים, ואדיות, מעיינות הנשפכים לימת החולה וציון שמותיהם. ציון מיקום נקודות מדידה במקורות המים השונים: במעיין, בנחל. ציון מיקום סכר, מד מים, מד התאיידות ועוד J15\13295-1m
עמק החולה. חתך אורך בים החולה J93\32-3m
ישראל. מפת פיזור ישובי יק"א, כולל סימון פרויקט החולה J93\372-2m
פרויקט הליטני. מפת השקיה. סימון שטח זיכיון החולה ושטחים נוספים, צינורות, תעלות, סכרים, מאגרי מים, גבולות בין אזורים וסימונים נוספים, כולל טבלת שטחים J93\50\1-2m
אגן החולה. מפת סקר קרקעות. כולל טבלת קידוחים באזורי זיכיון J93\134-4m
עמק החולה. סימון אדמות זיכיון שונות וגבולותיהן, אדמה ערבית פרטית למכירה וגבול ארץ ישראל-סוריה. ציון בעלויות על חלק מהאדמות J93\23-1m
אגן החולה. תכנית הכשרת הקרקע. סימון אפיקים, תעלות ניקוז, הצעות לתעלות מתכת חדשות, אזור השקייה קיים ואדמות ללא השקייה J93\12\1-3m
אגן החולה. סימון גבולות הזיכיון וגבולות נוספים, אזורים מחוץ לאדמות הזיכיון שמושקים ושיושקו בעתיד ואזורי התיישבות של יהודים או של ערבים J93\94\2-1m
אגן החולה. תכנית הכשרת הקרקע. סימון אפיקים, תעלות ניקוז, הצעות לתעלות מתכת חדשות, אזור השקיה קיים ואדמות ללא השקיה J93\14-1m
מלאחה (MALLAHA), פמה של קרקעות מדרום לאגם החולה בין יסוד המעלה לראש פינה. המפה הוכנה במסגרת "פרוייקט מלאחה. למפה מקרא מפורט: ואדי, קווי גובה, מגבלות בשל אדמות פיק"א, נקודת ישוב, תעלות, צינור שיוצא ממעין ושטח שתחת הפרויקט. J15\7458-2m
תיאור:
צפת, עמק החולה. סימון קו עמק החולה, זיכיון ביצת החולה, שטח זיכיון, שטחי התקשרויות שונים לרכישת קרקע, שטח הררי המוצע לקניה וקו הקדחת מהביצה
סימול: J93\32-4m
תיאור:
אגן החולה והסביבה. סימון אדמות החולה וערים באזור. מפה בצרפתית
סימול: J93\224-10m
תיאור:
חולה. אזור צפון החולה. מפה מפורטת של כל גופי המים באזור: נהרות, נחלים, ואדיות, מעיינות הנשפכים לימת החולה וציון שמותיהם. ציון מיקום נקודות מדידה במקורות המים השונים: במעיין, בנחל. ציון מיקום סכר, מד מים, מד התאיידות ועוד
סימול: J15\13295-1m
תיאור:
עמק החולה. חתך אורך בים החולה
סימול: J93\32-3m
תיאור:
ישראל. מפת פיזור ישובי יק"א, כולל סימון פרויקט החולה
סימול: J93\372-2m
תיאור:
פרויקט הליטני. מפת השקיה. סימון שטח זיכיון החולה ושטחים נוספים, צינורות, תעלות, סכרים, מאגרי מים, גבולות בין אזורים וסימונים נוספים, כולל טבלת שטחים
סימול: J93\50\1-2m
תיאור:
אגן החולה. מפת סקר קרקעות. כולל טבלת קידוחים באזורי זיכיון
סימול: J93\134-4m
תיאור:
עמק החולה. סימון אדמות זיכיון שונות וגבולותיהן, אדמה ערבית פרטית למכירה וגבול ארץ ישראל-סוריה. ציון בעלויות על חלק מהאדמות
סימול: J93\23-1m
תיאור:
אגן החולה. תכנית הכשרת הקרקע. סימון אפיקים, תעלות ניקוז, הצעות לתעלות מתכת חדשות, אזור השקייה קיים ואדמות ללא השקייה
סימול: J93\12\1-3m
תיאור:
אגן החולה. סימון גבולות הזיכיון וגבולות נוספים, אזורים מחוץ לאדמות הזיכיון שמושקים ושיושקו בעתיד ואזורי התיישבות של יהודים או של ערבים
סימול: J93\94\2-1m
תיאור:
אגן החולה. תכנית הכשרת הקרקע. סימון אפיקים, תעלות ניקוז, הצעות לתעלות מתכת חדשות, אזור השקיה קיים ואדמות ללא השקיה
סימול: J93\14-1m
תיאור:
מלאחה (MALLAHA), פמה של קרקעות מדרום לאגם החולה בין יסוד המעלה לראש פינה. המפה הוכנה במסגרת "פרוייקט מלאחה. למפה מקרא מפורט: ואדי, קווי גובה, מגבלות בשל אדמות פיק"א, נקודת ישוב, תעלות, צינור שיוצא ממעין ושטח שתחת הפרויקט.
סימול: J15\7458-2m
צפת, עמק החולה. סימון קו עמק החולה, זיכיון ביצת החולה, שטח זיכיון, שטחי התקשרויות שונים לרכישת קרקע, שטח הררי המוצע לקניה וקו הקדחת מהביצה
אגן החולה והסביבה. סימון אדמות החולה וערים באזור. מפה בצרפתית
חולה. אזור צפון החולה. מפה מפורטת של כל גופי המים באזור: נהרות, נחלים, ואדיות, מעיינות הנשפכים לימת החולה וציון שמותיהם. ציון מיקום נקודות מדידה במקורות המים השונים: במעיין, בנחל. ציון מיקום סכר, מד מים, מד התאיידות ועוד
עמק החולה. חתך אורך בים החולה
ישראל. מפת פיזור ישובי יק"א, כולל סימון פרויקט החולה
פרויקט הליטני. מפת השקיה. סימון שטח זיכיון החולה ושטחים נוספים, צינורות, תעלות, סכרים, מאגרי מים, גבולות בין אזורים וסימונים נוספים, כולל טבלת שטחים
אגן החולה. מפת סקר קרקעות. כולל טבלת קידוחים באזורי זיכיון
עמק החולה. סימון אדמות זיכיון שונות וגבולותיהן, אדמה ערבית פרטית למכירה וגבול ארץ ישראל-סוריה. ציון בעלויות על חלק מהאדמות
אגן החולה. תכנית הכשרת הקרקע. סימון אפיקים, תעלות ניקוז, הצעות לתעלות מתכת חדשות, אזור השקייה קיים ואדמות ללא השקייה
אגן החולה. סימון גבולות הזיכיון וגבולות נוספים, אזורים מחוץ לאדמות הזיכיון שמושקים ושיושקו בעתיד ואזורי התיישבות של יהודים או של ערבים
אגן החולה. תכנית הכשרת הקרקע. סימון אפיקים, תעלות ניקוז, הצעות לתעלות מתכת חדשות, אזור השקיה קיים ואדמות ללא השקיה
מלאחה (MALLAHA), פמה של קרקעות מדרום לאגם החולה בין יסוד המעלה לראש פינה. המפה הוכנה במסגרת "פרוייקט מלאחה. למפה מקרא מפורט: ואדי, קווי גובה, מגבלות בשל אדמות פיק"א, נקודת ישוב, תעלות, צינור שיוצא ממעין ושטח שתחת הפרויקט.