תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
צפת והסביבה. צביעת אדמות באזור עמק החולה. אבחנה בצבע לפי סוג האדמה[?] מספור הצבעים (ללא מפתח) הדגשה בצבע של אזור אילת השחר ומחנים L18M\5738
עמק החולה, מפת צפון העמק עם הישובים דן, דפנה,גבעת מיכאל. A175M\390
אגם החולה. פרטי תוכנית הייבוש[?] L18M\3158
אגם החולה. חתכי רוחב, רישום גובה המים בתקופות שונות L18M\3156
אצבע הגליל, עמק החולה, הכנרת, ומזרח הגליל העליון. מפה טופוגרפית של חברת מדידות ארץ ישראל KH4\14255-7m
ארץ ישראל מאגם החולה עד ים המלח. מפה סכמטית, צביעה של חוף ים התיכון, גדת הירדן המזרחית ועמק יזרעאל. אבחנה בצבע לפי סוג הקרקע, מספור הצבעים. טבלת השטחים של הסוגים השונים L18M\5679
עמק החולה. מפת צפון החולה. מפת בעלות אדמות על גבי מפה פיסית עם סימון קוי הגובה הטופוגרפים A175M\504
אגם החולה והסביבה, סימון דרכים וציון יישובים. סימון שטח הכבול ושטח הזיכיון L18M\2510
עמק החולה, כנרת והסביבה. סימון מגרשים, מספור ואבחנה בצבע. לוח השטחים L18M\5318
אצבע הגליל. מפה כללית, סימון שטח זיכיון החולה, ציון יישובים יהודיים וערביים L18M\5645
אגם החולה. חתכי רוחב, רישום גובה המים בתקופות שונות L18M\3157
צפון הארץ. צביעת אדמות באזור החולה ובחוף הים צפונית לעכו. אבחנה בצבע לפי סוג האדמה[?] מספור הצבעים (ללא מפתח) L18M\5685
תיאור:
צפת והסביבה. צביעת אדמות באזור עמק החולה. אבחנה בצבע לפי סוג האדמה[?] מספור הצבעים (ללא מפתח) הדגשה בצבע של אזור אילת השחר ומחנים
סימול: L18M\5738
תיאור:
עמק החולה, מפת צפון העמק עם הישובים דן, דפנה,גבעת מיכאל.
סימול: A175M\390
תיאור:
אגם החולה. פרטי תוכנית הייבוש[?]
סימול: L18M\3158
תיאור:
אגם החולה. חתכי רוחב, רישום גובה המים בתקופות שונות
סימול: L18M\3156
תיאור:
אצבע הגליל, עמק החולה, הכנרת, ומזרח הגליל העליון. מפה טופוגרפית של חברת מדידות ארץ ישראל
סימול: KH4\14255-7m
תיאור:
ארץ ישראל מאגם החולה עד ים המלח. מפה סכמטית, צביעה של חוף ים התיכון, גדת הירדן המזרחית ועמק יזרעאל. אבחנה בצבע לפי סוג הקרקע, מספור הצבעים. טבלת השטחים של הסוגים השונים
סימול: L18M\5679
תיאור:
עמק החולה. מפת צפון החולה. מפת בעלות אדמות על גבי מפה פיסית עם סימון קוי הגובה הטופוגרפים
סימול: A175M\504
תיאור:
אגם החולה והסביבה, סימון דרכים וציון יישובים. סימון שטח הכבול ושטח הזיכיון
סימול: L18M\2510
תיאור:
עמק החולה, כנרת והסביבה. סימון מגרשים, מספור ואבחנה בצבע. לוח השטחים
סימול: L18M\5318
תיאור:
אצבע הגליל. מפה כללית, סימון שטח זיכיון החולה, ציון יישובים יהודיים וערביים
סימול: L18M\5645
תיאור:
אגם החולה. חתכי רוחב, רישום גובה המים בתקופות שונות
סימול: L18M\3157
תיאור:
צפון הארץ. צביעת אדמות באזור החולה ובחוף הים צפונית לעכו. אבחנה בצבע לפי סוג האדמה[?] מספור הצבעים (ללא מפתח)
סימול: L18M\5685
צפת והסביבה. צביעת אדמות באזור עמק החולה. אבחנה בצבע לפי סוג האדמה[?] מספור הצבעים (ללא מפתח) הדגשה בצבע של אזור אילת השחר ומחנים
עמק החולה, מפת צפון העמק עם הישובים דן, דפנה,גבעת מיכאל.
אגם החולה. פרטי תוכנית הייבוש[?]
אגם החולה. חתכי רוחב, רישום גובה המים בתקופות שונות
אצבע הגליל, עמק החולה, הכנרת, ומזרח הגליל העליון. מפה טופוגרפית של חברת מדידות ארץ ישראל
ארץ ישראל מאגם החולה עד ים המלח. מפה סכמטית, צביעה של חוף ים התיכון, גדת הירדן המזרחית ועמק יזרעאל. אבחנה בצבע לפי סוג הקרקע, מספור הצבעים. טבלת השטחים של הסוגים השונים
עמק החולה. מפת צפון החולה. מפת בעלות אדמות על גבי מפה פיסית עם סימון קוי הגובה הטופוגרפים
אגם החולה והסביבה, סימון דרכים וציון יישובים. סימון שטח הכבול ושטח הזיכיון
עמק החולה, כנרת והסביבה. סימון מגרשים, מספור ואבחנה בצבע. לוח השטחים
אצבע הגליל. מפה כללית, סימון שטח זיכיון החולה, ציון יישובים יהודיים וערביים
אגם החולה. חתכי רוחב, רישום גובה המים בתקופות שונות
צפון הארץ. צביעת אדמות באזור החולה ובחוף הים צפונית לעכו. אבחנה בצבע לפי סוג האדמה[?] מספור הצבעים (ללא מפתח)