תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרן קימת לישראל. משחק גזירה המכיל מפת החולה, תצלומים של נופים ואיורים של דגים, עופות מים וצמחים שנמצאים בשטח החולה (עיתון קיר בעברית ובאנגלית) KRA\3930
מפעלי ההשקיה בישראל. תצלומים מייבוש החולה, המוביל הארצי, בארות בנגב ושדות בערבה KH4\14075-1kra
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים KRA\4214
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (ספרדית) KRA\4217
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (אנגלית) KRA\4216
מגביות ותרומות. נטיעת עצים סביב החולה. לוח תרומה לבתי הספר. טיול מפת הארץ וחץ המוביל למפת אזור החולה (אנגלית) KRA\1798
מגביות ותרומות. יבוש החולה. מודעה של מפעל הנוער השנתי הקורא לתרום למען ייבוש אגם החולה KRA\2719
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (פורטוגזית) KRA\4215
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל KRA\4160
מפלגות. "ק" המפלגה הקומוניסטית הישראלית. קריקטורה המתארת את בן גוריון ניצב על חבל אותו מחזיק טרומן, בעודו כורך בחבל את ארץ ישראל תמורת כסף KRA\3573
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (אנגלית) KRA\4161
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (פורטוגזית) KRA\4163
תיאור:
קרן קימת לישראל. משחק גזירה המכיל מפת החולה, תצלומים של נופים ואיורים של דגים, עופות מים וצמחים שנמצאים בשטח החולה (עיתון קיר בעברית ובאנגלית)
סימול: KRA\3930
תיאור:
מפעלי ההשקיה בישראל. תצלומים מייבוש החולה, המוביל הארצי, בארות בנגב ושדות בערבה
סימול: KH4\14075-1kra
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים
סימול: KRA\4214
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (ספרדית)
סימול: KRA\4217
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (אנגלית)
סימול: KRA\4216
תיאור:
מגביות ותרומות. נטיעת עצים סביב החולה. לוח תרומה לבתי הספר. טיול מפת הארץ וחץ המוביל למפת אזור החולה (אנגלית)
סימול: KRA\1798
תיאור:
מגביות ותרומות. יבוש החולה. מודעה של מפעל הנוער השנתי הקורא לתרום למען ייבוש אגם החולה
סימול: KRA\2719
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (פורטוגזית)
סימול: KRA\4215
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל
סימול: KRA\4160
תיאור:
מפלגות. "ק" המפלגה הקומוניסטית הישראלית. קריקטורה המתארת את בן גוריון ניצב על חבל אותו מחזיק טרומן, בעודו כורך בחבל את ארץ ישראל תמורת כסף
סימול: KRA\3573
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (אנגלית)
סימול: KRA\4161
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (פורטוגזית)
סימול: KRA\4163
קרן קימת לישראל. משחק גזירה המכיל מפת החולה, תצלומים של נופים ואיורים של דגים, עופות מים וצמחים שנמצאים בשטח החולה (עיתון קיר בעברית ובאנגלית)
מפעלי ההשקיה בישראל. תצלומים מייבוש החולה, המוביל הארצי, בארות בנגב ושדות בערבה
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (ספרדית)
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (אנגלית)
מגביות ותרומות. נטיעת עצים סביב החולה. לוח תרומה לבתי הספר. טיול מפת הארץ וחץ המוביל למפת אזור החולה (אנגלית)
מגביות ותרומות. יבוש החולה. מודעה של מפעל הנוער השנתי הקורא לתרום למען ייבוש אגם החולה
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (פורטוגזית)
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל
מפלגות. "ק" המפלגה הקומוניסטית הישראלית. קריקטורה המתארת את בן גוריון ניצב על חבל אותו מחזיק טרומן, בעודו כורך בחבל את ארץ ישראל תמורת כסף
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (אנגלית)
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (פורטוגזית)