תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים KRA\4214
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (ספרדית) KRA\4217
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (אנגלית) KRA\4216
מגביות ותרומות. נטיעת עצים סביב החולה. לוח תרומה לבתי הספר. טיול מפת הארץ וחץ המוביל למפת אזור החולה (אנגלית) KRA\1798
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (פורטוגזית) KRA\4215
מגביות ותרומות. יבוש החולה. מודעה של מפעל הנוער השנתי הקורא לתרום למען ייבוש אגם החולה KRA\2719
קרן קימת לישראל. משחק גזירה המכיל מפת החולה, תצלומים של נופים ואיורים של דגים, עופות מים וצמחים שנמצאים בשטח החולה (עיתון קיר בעברית ובאנגלית) KRA\3930
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל KRA\4160
תרבות. מסיבת ערב ראש חדש. הרצאה: התנועה והמדינה מאת י. לבנון. הרצאה: יבוש החולה מאת ח. ברץ. בית גדעון, צפת KRU\11659
מגביות ותרומות. לינת הצדק. אל תאטם אזניך לשעות אחיך החולה. פנייה לציבור לתרום בשבוע "לינת הצדק" KRU\4781
קרן קימת לישראל. פנייה לציבור לתרום למען לגאולת אדמות באזור החולה והגליל העליון במסגרת יום סרט שהתקיים בחנוכה KRU\838
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (פורטוגזית) KRA\4163
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים
סימול: KRA\4214
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (ספרדית)
סימול: KRA\4217
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (אנגלית)
סימול: KRA\4216
תיאור:
מגביות ותרומות. נטיעת עצים סביב החולה. לוח תרומה לבתי הספר. טיול מפת הארץ וחץ המוביל למפת אזור החולה (אנגלית)
סימול: KRA\1798
תיאור:
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (פורטוגזית)
סימול: KRA\4215
תיאור:
מגביות ותרומות. יבוש החולה. מודעה של מפעל הנוער השנתי הקורא לתרום למען ייבוש אגם החולה
סימול: KRA\2719
תיאור:
קרן קימת לישראל. משחק גזירה המכיל מפת החולה, תצלומים של נופים ואיורים של דגים, עופות מים וצמחים שנמצאים בשטח החולה (עיתון קיר בעברית ובאנגלית)
סימול: KRA\3930
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל
סימול: KRA\4160
תיאור:
תרבות. מסיבת ערב ראש חדש. הרצאה: התנועה והמדינה מאת י. לבנון. הרצאה: יבוש החולה מאת ח. ברץ. בית גדעון, צפת
סימול: KRU\11659
תיאור:
מגביות ותרומות. לינת הצדק. אל תאטם אזניך לשעות אחיך החולה. פנייה לציבור לתרום בשבוע "לינת הצדק"
סימול: KRU\4781
תיאור:
קרן קימת לישראל. פנייה לציבור לתרום למען לגאולת אדמות באזור החולה והגליל העליון במסגרת יום סרט שהתקיים בחנוכה
סימול: KRU\838
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (פורטוגזית)
סימול: KRA\4163
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (ספרדית)
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (אנגלית)
מגביות ותרומות. נטיעת עצים סביב החולה. לוח תרומה לבתי הספר. טיול מפת הארץ וחץ המוביל למפת אזור החולה (אנגלית)
קרן קימת לישראל. איכות הסביבה. סדרה. תצלום של עמק החולה כיום ותצלום של הביצות בעמק החולה בשנות השלושים (פורטוגזית)
מגביות ותרומות. יבוש החולה. מודעה של מפעל הנוער השנתי הקורא לתרום למען ייבוש אגם החולה
קרן קימת לישראל. משחק גזירה המכיל מפת החולה, תצלומים של נופים ואיורים של דגים, עופות מים וצמחים שנמצאים בשטח החולה (עיתון קיר בעברית ובאנגלית)
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל
תרבות. מסיבת ערב ראש חדש. הרצאה: התנועה והמדינה מאת י. לבנון. הרצאה: יבוש החולה מאת ח. ברץ. בית גדעון, צפת
מגביות ותרומות. לינת הצדק. אל תאטם אזניך לשעות אחיך החולה. פנייה לציבור לתרום בשבוע "לינת הצדק"
קרן קימת לישראל. פנייה לציבור לתרום למען לגאולת אדמות באזור החולה והגליל העליון במסגרת יום סרט שהתקיים בחנוכה
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של ייבוש אדמת עמק החולה וטיפול באדמות עמק יזרעאל (פורטוגזית)