תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
האגם הנעלם, החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל דואני, מיה BK\76125
החולה, פרקי לימוד וקריאה בראוור, א.י [ואחרים] BK\75968
עמק החולה ברסלבסקי, יוסף BK\37804
מחקרים חדשים של הגליל, ספר שלישי גרוסמק, ציונה; גורן, חיים (עורכים) BK\75671
A travers la region de la Houleh BK\51048\ג
פרוייקט החולה: תקצירי ממצאים (ניטור ומעקב) 1997-1994 והמלצות לתפעול BK\68531
רכישת קרקעות חסס וסנבריה בצפון מזרח עמק החולה, 1947-1935 כדוגמא לאופי תהליך רכישת הקרקעות בא"י וקשייו(עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך - האוניברסיטה העברית) ציון, נועה BK\65012\ג
עמק החולה; לא לשווא קדחו הקודחים נוי, שמעון BK\62186
עמק החולה וסביבתו. ערכו: גדעון ביגר ואלי שילר קרמון, יהודה; לבנה מיכה BK\61176
ניתוח כלכלי של מפעלים למניעת הצפות בעמק החולה כסלו, יואב, בנימין נדל, ישעיהו נון BK\71001
רכישת אדמות סנבריה בצפון עמק החולה, כדוגמה לתהליך רכישת האדמות בארץ-ישראל בסוף תקופת המנדט הבריטי ציון, נועה BK\63682
תכנית לפיתוח כלכלי של אצבע הגליל הוכנה על פי הזמנת הקהילה היהודית של סן פרנציסקו באמצעות קרן ג'נסיס BK\72202\ג