תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מחקרים חדשים של הגליל, ספר שלישי גרוסמק, ציונה; גורן, חיים (עורכים) BK\75671
A travers la region de la Houleh BK\51048\ג
עמק החולה ברסלבסקי, יוסף BK\37804
פרוייקט החולה: תקצירי ממצאים (ניטור ומעקב) 1997-1994 והמלצות לתפעול BK\68531
רכישת קרקעות חסס וסנבריה בצפון מזרח עמק החולה, 1947-1935 כדוגמא לאופי תהליך רכישת הקרקעות בא"י וקשייו(עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך - האוניברסיטה העברית) ציון, נועה BK\65012\ג
עמק החולה; לא לשווא קדחו הקודחים נוי, שמעון BK\62186
עמק החולה וסביבתו. ערכו: גדעון ביגר ואלי שילר קרמון, יהודה; לבנה מיכה BK\61176
ניתוח כלכלי של מפעלים למניעת הצפות בעמק החולה כסלו, יואב, בנימין נדל, ישעיהו נון BK\71001
רכישת אדמות סנבריה בצפון עמק החולה, כדוגמה לתהליך רכישת האדמות בארץ-ישראל בסוף תקופת המנדט הבריטי ציון, נועה BK\63682
תכנית לפיתוח כלכלי של אצבע הגליל הוכנה על פי הזמנת הקהילה היהודית של סן פרנציסקו באמצעות קרן ג'נסיס BK\72202\ג
פרופסור גדעון מר ותרומתו להתישבות בעמק החולה ולמיגור קדחת - המלריה בשנים, 1929 - 1948 כגן, מיכה BK\66779\ג
נחשוני החולה: תולדות יסוד-המעלה ומיסדיה ליובל השבעים וחמש תרמ"ג - תשי"ח (1883-1958 ) חריזמן, א"מ ויהודה גרינקר BK\70953