תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך החולה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
עמק החולה שלם נ. BK\4672\2
עמק החולה שלם נ. BK\4672\1
האגם הנעלם, החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל דואני, מיה BK\76125
החולה, פרקי לימוד וקריאה בראוור, א.י [ואחרים] BK\75968
עמק החולה ברסלבסקי, יוסף BK\37804
A travers la region de la Houleh BK\51048\ג
פרוייקט החולה: תקצירי ממצאים (ניטור ומעקב) 1997-1994 והמלצות לתפעול BK\68531
מחקרים חדשים של הגליל, ספר שלישי גרוסמק, ציונה; גורן, חיים (עורכים) BK\75671
רכישת קרקעות חסס וסנבריה בצפון מזרח עמק החולה, 1947-1935 כדוגמא לאופי תהליך רכישת הקרקעות בא"י וקשייו(עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך - האוניברסיטה העברית) ציון, נועה BK\65012\ג
עמק החולה; לא לשווא קדחו הקודחים נוי, שמעון BK\62186
עמק החולה וסביבתו. ערכו: גדעון ביגר ואלי שילר קרמון, יהודה; לבנה מיכה BK\61176
ניתוח כלכלי של מפעלים למניעת הצפות בעמק החולה כסלו, יואב, בנימין נדל, ישעיהו נון BK\71001