תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הטכניון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דו"חות, דיונים ודיווים, חוזרים, ידיעונים, תזכירים, תכניות, הצעות, הזמנות, רשימות מאת מוסדות, חברות, אגודות, ועדות, קרנות שונים בישראל ובחוץ לארץ, ביניהם מוסדות האקדמיה והחינוך, אל הנהלת הגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בעניין הבחינה הפסיכומטרית ובעניין הפסיכולוגיה במערכת הלימודים, והקשר המקצועי בין הפסיכולוג לבית הספר (בין המוסדות: משרד החינוך הותרבות, אוניברסיטת בר-אילן, התאחדות הסטודנטים בישראל ואגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, "יד ושם", UJA - המגבית היהודית המאוחדת, ארגון הנוער על שם אסירי ציון, השירות הפסיכולוגי חינוכי על שם בתיה ולוי מלינובסקי, מכון ישראלי לשיפור הקריאה, אגודת "תרבות ברצלב" - "Bratzlav Association", "החברה לחקר המקרא בישראל", המחלקה ללימודים כלליים של הטכניון בחיפה, הארגון העולמי ליהודים יוצאי ארצות ערב, ומוסדות אחרים) 1967- 1979 J130\3537
התכתבות, דו"חות, הצעות מחקר במסגרת הפעילות של קרן ויניק שליד הגמנסיה "הרצליה" ובעניין הקצבה מיוחדת מעזבון ויניק המנוח ("מכון ויניק - מוסד ציבורי למענק מחקרים, לחקר הקרקע והזנת הצמח"). בין המתכתבים: מנהל הגמנסיה "הרצליה" כרמי יוגב; מנהל בית הספר החקלאי מקוה ישראל גדעון כץ; נציגי האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב; שלי כץ בשם הנהלת המרכז למחקר בדשנים וקרקע שליד הטכניון בחיפה; נציגי הסניף המרכזי של בנק לאומי בתל אביב; נציגות מס הכנסה ומס רכוש; עורכי דין, נוטריונים ורואי חשבון בתל אביב ( ינואר 1972 - יוני 1983) 1972- 1983 J130\3560
הטכניון העברי בחיפה. העתקי התכתבות, בעיקר בין אליהו קפלן לבין גורמים שונים, ביניהם חברי ההנהלה והרב יהודה לייב פישמן, בעניין הרכב הועד המנהל של הטכניון 1936- 1938 S51\464
תעודות סיום הלימודים באוניברסיטה הטכנית בברסלאו (Die Technische Hochschule in Breslau), גיליון הציונים וקורות חיים של יוסף ברונר (Josef Bronner), מהנדס מוסמך (נולד ב-15.12.1896 בגליציה), ומכתבים, בפרט מאת ועד המדינה הציוני לאוסטריה, אל הנהלת הטכניון בחיפה בעניין תעסוקה בשביל ברונר 1926- 1934 A222\124\2
הטכניון בחיפה. דוחות סיכום על המצב בטכניון ותרומתו למאמץ המלחמתי וחומר הסברה על בית הספר הימי על יד הטכניון בחיפה 1942- 1943 J12\36
גולדברג, סעדיה. סקירה ביוגרפית, שירים ופרק זיכרונות "מכה של בית אבא (25 שנה למושב בוטירקי א')" בכתב מכונה, וקטע מהרבעון "הטכניון", חיפה. בין השירים - תרגומים ממשלי איוואן קרילוב 1944- 1966 F30\1040
הטכניון. דו"ח שנתי 1962; הצעות תקציב; הצעות לתיקון בחוקה ובתקנון, 1962 1962- 1962 S61\534
מכתבים מאת הטכניון בחיפה בעניינים ארגוניים 1915- 1922 A113\30
מכתב וגלויה מאת בצלאל יפה, ברלין, אל נחום סוקולוב, עורך העיתון "העולם", קלן, בעניין מינויו כנציג הציונים באוצרות של הטכניון בחיפה (09.09.1908, 18.05.1909) 1908- 1909 A18\70
הטכניון העברי. פרסומים של המחלקה לקשרי צבור, דו"חות שנתיים של מנהל הטכניון, פרוטוקולים של מושבי קורטוריון, הודעות יושב ראש הקורטוריון אל חברי הקורטוריון, הזמנות לישיבות ולאירועים, יוני 1960 - פברואר 1963 1960- 1963 S61\238
הטכניון העברי. דו"חות כספיים, דו"חות שנתיים של מנהל הטכניון, פרוטוקולים של מושבי קורטוריון, פרסומים של המחלקה לקשרי צבור, הודעות יושב ראש הקורטוריון אל חברי הקורטוריון, הזמנות לישיבות ולאירועים, אפריל 1952 - מאי 1960 1952- 1960 S61\237
החלטות כינוס גומרי הטכניון העברי בחיפה 1945- 1945 S51\148