תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הטכניון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, מאי 1957 S61\237-5t
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי S61\238-2t
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, יוני 1960 S61\238-3t
הודעה מאת "המחלקה לקשי צבור" של הטכניון בעניים הזמנת ק. ס. שפיגלר, מדען הטכניון לסדר הרצאות בצרפת על ידי ממשלת צרפת, 1960 S61\238-1t
"דין וחשבון על פעולות המוסד" מאת "המוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ", 1959 S61\237-7t
מאזן הטכניון לשנת תשט"ז והצעת תקציב לשנת תשי"ח S61\237-3t
"רשימת חברים" בכנס הראשון של הטכניון העברי, אפריל 1952 S61\237-1t
"דין וחשבון על התוצאות וההכנסות לשנת תשי"ט בהשוואה לתקציב תשי"ח" מאת גזברות הטכניון S61\237-6t
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי S61\237-4t
העתק מכתב מאת אל. פרי, עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ אל גולדה מאירסון, שרת העבודה בעניין בניית שכון לסטודנטים הטכניון בחיפה S61\229-1t
העתק מכתב מאת דן קרמר אל שמעון הדר בעניין סיכומי פגישות עם הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית וכן עם המזכירות האקדמית של הטכניון בחיפה S68\104-14t
דו"ח מאת מוסד הטכניון למחקר ופתוח על ייעול מבני הרפת המושבית, 1964 S65\261-1t
תיאור:
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, מאי 1957
סימול: S61\237-5t
תיאור:
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
סימול: S61\238-2t
תיאור:
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, יוני 1960
סימול: S61\238-3t
תיאור:
הודעה מאת "המחלקה לקשי צבור" של הטכניון בעניים הזמנת ק. ס. שפיגלר, מדען הטכניון לסדר הרצאות בצרפת על ידי ממשלת צרפת, 1960
סימול: S61\238-1t
תיאור:
"דין וחשבון על פעולות המוסד" מאת "המוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ", 1959
סימול: S61\237-7t
תיאור:
מאזן הטכניון לשנת תשט"ז והצעת תקציב לשנת תשי"ח
סימול: S61\237-3t
תיאור:
"רשימת חברים" בכנס הראשון של הטכניון העברי, אפריל 1952
סימול: S61\237-1t
תיאור:
"דין וחשבון על התוצאות וההכנסות לשנת תשי"ט בהשוואה לתקציב תשי"ח" מאת גזברות הטכניון
סימול: S61\237-6t
תיאור:
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
סימול: S61\237-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת אל. פרי, עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ אל גולדה מאירסון, שרת העבודה בעניין בניית שכון לסטודנטים הטכניון בחיפה
סימול: S61\229-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת דן קרמר אל שמעון הדר בעניין סיכומי פגישות עם הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית וכן עם המזכירות האקדמית של הטכניון בחיפה
סימול: S68\104-14t
תיאור:
דו"ח מאת מוסד הטכניון למחקר ופתוח על ייעול מבני הרפת המושבית, 1964
סימול: S65\261-1t
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, מאי 1957
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, יוני 1960
הודעה מאת "המחלקה לקשי צבור" של הטכניון בעניים הזמנת ק. ס. שפיגלר, מדען הטכניון לסדר הרצאות בצרפת על ידי ממשלת צרפת, 1960
"דין וחשבון על פעולות המוסד" מאת "המוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ", 1959
מאזן הטכניון לשנת תשט"ז והצעת תקציב לשנת תשי"ח
"רשימת חברים" בכנס הראשון של הטכניון העברי, אפריל 1952
"דין וחשבון על התוצאות וההכנסות לשנת תשי"ט בהשוואה לתקציב תשי"ח" מאת גזברות הטכניון
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
העתק מכתב מאת אל. פרי, עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ אל גולדה מאירסון, שרת העבודה בעניין בניית שכון לסטודנטים הטכניון בחיפה
העתק מכתב מאת דן קרמר אל שמעון הדר בעניין סיכומי פגישות עם הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית וכן עם המזכירות האקדמית של הטכניון בחיפה
דו"ח מאת מוסד הטכניון למחקר ופתוח על ייעול מבני הרפת המושבית, 1964