תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הטכניון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק מכתב מאת ב.[?] כ.[?] מאירוביץ אל אליהו קפלן בעניין הצעה לפתיחת בית הספר הימי של הטכניון בחיפה, 30/05/1938 S51\464-1t
העתק מכתב מאת מרדכי נרקיס אל מנהל הטכניון העברי בחיפה בעניין ההצעה להקמת מחלקה לטכניקה בבית הנכות "בצלאל" L42\293-2t
הודעה מאת "המחלקה לקשי צבור" של הטכניון בעניים הזמנת ק. ס. שפיגלר, מדען הטכניון לסדר הרצאות בצרפת על ידי ממשלת צרפת, 1960 S61\238-1t
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, מאי 1957 S61\237-5t
מאזן הטכניון לשנת תשט"ז והצעת תקציב לשנת תשי"ח S61\237-3t
"רשימת חברים" בכנס הראשון של הטכניון העברי, אפריל 1952 S61\237-1t
"דין וחשבון על פעולות המוסד" מאת "המוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ", 1959 S61\237-7t
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי S61\238-2t
העתק מכתב מאת אל. פרי, עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ אל גולדה מאירסון, שרת העבודה בעניין בניית שכון לסטודנטים הטכניון בחיפה S61\229-1t
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, יוני 1960 S61\238-3t
"דין וחשבון על התוצאות וההכנסות לשנת תשי"ט בהשוואה לתקציב תשי"ח" מאת גזברות הטכניון S61\237-6t
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי S61\237-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת ב.[?] כ.[?] מאירוביץ אל אליהו קפלן בעניין הצעה לפתיחת בית הספר הימי של הטכניון בחיפה, 30/05/1938
סימול: S51\464-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת מרדכי נרקיס אל מנהל הטכניון העברי בחיפה בעניין ההצעה להקמת מחלקה לטכניקה בבית הנכות "בצלאל"
סימול: L42\293-2t
תיאור:
הודעה מאת "המחלקה לקשי צבור" של הטכניון בעניים הזמנת ק. ס. שפיגלר, מדען הטכניון לסדר הרצאות בצרפת על ידי ממשלת צרפת, 1960
סימול: S61\238-1t
תיאור:
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, מאי 1957
סימול: S61\237-5t
תיאור:
מאזן הטכניון לשנת תשט"ז והצעת תקציב לשנת תשי"ח
סימול: S61\237-3t
תיאור:
"רשימת חברים" בכנס הראשון של הטכניון העברי, אפריל 1952
סימול: S61\237-1t
תיאור:
"דין וחשבון על פעולות המוסד" מאת "המוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ", 1959
סימול: S61\237-7t
תיאור:
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
סימול: S61\238-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת אל. פרי, עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ אל גולדה מאירסון, שרת העבודה בעניין בניית שכון לסטודנטים הטכניון בחיפה
סימול: S61\229-1t
תיאור:
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, יוני 1960
סימול: S61\238-3t
תיאור:
"דין וחשבון על התוצאות וההכנסות לשנת תשי"ט בהשוואה לתקציב תשי"ח" מאת גזברות הטכניון
סימול: S61\237-6t
תיאור:
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
סימול: S61\237-4t
העתק מכתב מאת ב.[?] כ.[?] מאירוביץ אל אליהו קפלן בעניין הצעה לפתיחת בית הספר הימי של הטכניון בחיפה, 30/05/1938
העתק מכתב מאת מרדכי נרקיס אל מנהל הטכניון העברי בחיפה בעניין ההצעה להקמת מחלקה לטכניקה בבית הנכות "בצלאל"
הודעה מאת "המחלקה לקשי צבור" של הטכניון בעניים הזמנת ק. ס. שפיגלר, מדען הטכניון לסדר הרצאות בצרפת על ידי ממשלת צרפת, 1960
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, מאי 1957
מאזן הטכניון לשנת תשט"ז והצעת תקציב לשנת תשי"ח
"רשימת חברים" בכנס הראשון של הטכניון העברי, אפריל 1952
"דין וחשבון על פעולות המוסד" מאת "המוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ", 1959
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי
העתק מכתב מאת אל. פרי, עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ אל גולדה מאירסון, שרת העבודה בעניין בניית שכון לסטודנטים הטכניון בחיפה
פרוטוקול המושב השנתי של קורטוריון הטכניון, יוני 1960
"דין וחשבון על התוצאות וההכנסות לשנת תשי"ט בהשוואה לתקציב תשי"ח" מאת גזברות הטכניון
"דין וחשבון שנתי", דו"ח מנהל הטכניון, רב-אלוף יעקב דורי