תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הטכניון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חיפה. תוכנית כללית של מתחם הטכניון (טכניקום). הוכנה עבור קרן הקימת לישראל. סימון מיקום מבני הטכניון השונים, הבנין הראשי, בית הספר הריאלי, בתי המלאכה. סימון מערכת הדרכים והכבישים הגובלים במתחם KL5M\33
חיפה. מפת מדידה של מתחם הטכניון בשכונת הדר הכרמל שנמצא בין הרחובות: מסדה, הטכניון, הרצל, בלפור. פירוט כל המבנים והפונקציות שבמתחם: בית הספר המקצועי, בתי מלאכה, בניין הטכניון, בית הספר הריאלי, בניין מכבי מגרש ספורט ועוד. המפה הוצאה עבור קק"ל. מפה מפורטת ומדויקת. מודד: שינברג ב. KL5M\8088
חיפה. מפת סימון מתחם בנייני הטכניון. ציון מיקום מגדל המים, בית החרושת, בית הספר הריאלי KL5M\8082\2
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. תוספת פרטים ע"ג המפה KL5M\7282\5
חיפה. תוכנית בניין ערים של אזור הטכניון והר הכרמל. סימון קו מסילת הברזל חיפה - דמשק. חלוקה לשטחים עם ציון מספריהם. המפה שייכת לחברת נדל''ן "פלסטינה". MM\277
חיפה. כפר נוער. מפת סימון תחום שטח מוצע לכפר נוער. סימון תוואי כביש ומסילת ברזל. סימון תחום שטח הטכניון. סימון שטח הישוב טירה KL20M\253
חיפה. מפת מדידה של חלקת אדמה בבעלות מוחמד ראשיד. כנראה לרכישה ע"י קק"ל עבור הטכניון. חתומה ע"י י. אטינגר וא. גרנובסקי (בערבית) KL5M\25\2
חיפה. הדר הכרמל. תוכנית חלוקת השטח לחלקות ולמגרשים וציון מספריהם. סימון מערכת דרכים בשכונה והקצאת שטח לפארק במרכז. סימון מיקום מתחם הטכניון. ציון שמות בעלי הקרקעות הסמוכות. KL5M\7286
חיפה. מפת סימון שטח אדמת הטכניון. חלוקת השטח לחלקות. סימון תוואי הדרכים. ללא סימון מבנים (ערבית) KL5M\25\1
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. KL5M\7282\1
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. תוספת פרטים ע"ג המפה KL5M\7282\3
חיפה. אדמת הכרמל. תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים. הדגשה על שטחי נטיעות. סימון שטח שכונת היהודים, שטח הטכניון, אדמת הפטריארכיה וחלקת מ. קאטוליקי. KL5M\7319
תיאור:
חיפה. תוכנית כללית של מתחם הטכניון (טכניקום). הוכנה עבור קרן הקימת לישראל. סימון מיקום מבני הטכניון השונים, הבנין הראשי, בית הספר הריאלי, בתי המלאכה. סימון מערכת הדרכים והכבישים הגובלים במתחם
סימול: KL5M\33
תיאור:
חיפה. מפת מדידה של מתחם הטכניון בשכונת הדר הכרמל שנמצא בין הרחובות: מסדה, הטכניון, הרצל, בלפור. פירוט כל המבנים והפונקציות שבמתחם: בית הספר המקצועי, בתי מלאכה, בניין הטכניון, בית הספר הריאלי, בניין מכבי מגרש ספורט ועוד. המפה הוצאה עבור קק"ל. מפה מפורטת ומדויקת. מודד: שינברג ב.
סימול: KL5M\8088
תיאור:
חיפה. מפת סימון מתחם בנייני הטכניון. ציון מיקום מגדל המים, בית החרושת, בית הספר הריאלי
סימול: KL5M\8082\2
תיאור:
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. תוספת פרטים ע"ג המפה
סימול: KL5M\7282\5
תיאור:
חיפה. תוכנית בניין ערים של אזור הטכניון והר הכרמל. סימון קו מסילת הברזל חיפה - דמשק. חלוקה לשטחים עם ציון מספריהם. המפה שייכת לחברת נדל''ן "פלסטינה".
סימול: MM\277
תיאור:
חיפה. כפר נוער. מפת סימון תחום שטח מוצע לכפר נוער. סימון תוואי כביש ומסילת ברזל. סימון תחום שטח הטכניון. סימון שטח הישוב טירה
סימול: KL20M\253
תיאור:
חיפה. מפת מדידה של חלקת אדמה בבעלות מוחמד ראשיד. כנראה לרכישה ע"י קק"ל עבור הטכניון. חתומה ע"י י. אטינגר וא. גרנובסקי (בערבית)
סימול: KL5M\25\2
תיאור:
חיפה. הדר הכרמל. תוכנית חלוקת השטח לחלקות ולמגרשים וציון מספריהם. סימון מערכת דרכים בשכונה והקצאת שטח לפארק במרכז. סימון מיקום מתחם הטכניון. ציון שמות בעלי הקרקעות הסמוכות.
סימול: KL5M\7286
תיאור:
חיפה. מפת סימון שטח אדמת הטכניון. חלוקת השטח לחלקות. סימון תוואי הדרכים. ללא סימון מבנים (ערבית)
סימול: KL5M\25\1
תיאור:
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות.
סימול: KL5M\7282\1
תיאור:
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. תוספת פרטים ע"ג המפה
סימול: KL5M\7282\3
תיאור:
חיפה. אדמת הכרמל. תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים. הדגשה על שטחי נטיעות. סימון שטח שכונת היהודים, שטח הטכניון, אדמת הפטריארכיה וחלקת מ. קאטוליקי.
סימול: KL5M\7319
חיפה. תוכנית כללית של מתחם הטכניון (טכניקום). הוכנה עבור קרן הקימת לישראל. סימון מיקום מבני הטכניון השונים, הבנין הראשי, בית הספר הריאלי, בתי המלאכה. סימון מערכת הדרכים והכבישים הגובלים במתחם
חיפה. מפת מדידה של מתחם הטכניון בשכונת הדר הכרמל שנמצא בין הרחובות: מסדה, הטכניון, הרצל, בלפור. פירוט כל המבנים והפונקציות שבמתחם: בית הספר המקצועי, בתי מלאכה, בניין הטכניון, בית הספר הריאלי, בניין מכבי מגרש ספורט ועוד. המפה הוצאה עבור קק"ל. מפה מפורטת ומדויקת. מודד: שינברג ב.
חיפה. מפת סימון מתחם בנייני הטכניון. ציון מיקום מגדל המים, בית החרושת, בית הספר הריאלי
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. תוספת פרטים ע"ג המפה
חיפה. תוכנית בניין ערים של אזור הטכניון והר הכרמל. סימון קו מסילת הברזל חיפה - דמשק. חלוקה לשטחים עם ציון מספריהם. המפה שייכת לחברת נדל''ן "פלסטינה".
חיפה. כפר נוער. מפת סימון תחום שטח מוצע לכפר נוער. סימון תוואי כביש ומסילת ברזל. סימון תחום שטח הטכניון. סימון שטח הישוב טירה
חיפה. מפת מדידה של חלקת אדמה בבעלות מוחמד ראשיד. כנראה לרכישה ע"י קק"ל עבור הטכניון. חתומה ע"י י. אטינגר וא. גרנובסקי (בערבית)
חיפה. הדר הכרמל. תוכנית חלוקת השטח לחלקות ולמגרשים וציון מספריהם. סימון מערכת דרכים בשכונה והקצאת שטח לפארק במרכז. סימון מיקום מתחם הטכניון. ציון שמות בעלי הקרקעות הסמוכות.
חיפה. מפת סימון שטח אדמת הטכניון. חלוקת השטח לחלקות. סימון תוואי הדרכים. ללא סימון מבנים (ערבית)
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות.
חיפה. מפת תכנון עירוני. חלוקה לחלקות של אדמות שכונת הדר הכרמל וציון מספריהן. ציון מיקום הטכניון. סימון תחומי שכונת שדלי. ציון שמות בעלי הנחלות השכנות. תוספת פרטים ע"ג המפה
חיפה. אדמת הכרמל. תוכנית החלוקה לחלקות ולמגרשים. הדגשה על שטחי נטיעות. סימון שטח שכונת היהודים, שטח הטכניון, אדמת הפטריארכיה וחלקת מ. קאטוליקי.