תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הטכניון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
בקרת באון בבנינים; חלק ראשון שלון רחל BK\14327
שיקום שכונות מצוקה בישראל ומניעת התהוותן BK\55237
האקדמיה ללשון העברית. הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מוסד ביאליק. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. הקרן למונחי חקלאות ומלאכה. מילון למונחי חמכונית, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29894
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי ההידרוליקה, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29591
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגגי לישראל. מילון למונחי תורת הקרקע והנדסת הקרקע, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29590
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי הרתכות, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29586
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי הביוב וההתקנה התבראואית, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29589
האקדמיה ללשון העברית. הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מוסד ביאליק. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי הטלפונאות, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29593
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי תורת המדידה בעבודות מתכת, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29588
סקר הגליל העליון המזרחי הורוביץ, א.ב.; אלון, מ.י BK\53130
ייעול מבני הרפת המושבית: דו"ח התקדמות ילן, ע.; ארמון,י.; ארנון,י.; מעוז.י.; סופר, א.; פלג, א.ד.; שגיא, ר BK\37711\ג
א:לוח חסימה, גניזה וביעור של התיקים ביחידות המינהל. ב: נוהלי ההפעלה של המגנזה פורת, משה BK\38733