תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הטכניון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
האקדמיה ללשון העברית. הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מוסד ביאליק. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. הקרן למונחי חקלאות ומלאכה. מילון למונחי חמכונית, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29894
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי ההידרוליקה, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29591
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגגי לישראל. מילון למונחי תורת הקרקע והנדסת הקרקע, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29590
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי הרתכות, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29586
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי הביוב וההתקנה התבראואית, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29589
האקדמיה ללשון העברית. הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מוסד ביאליק. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי הטלפונאות, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29593
האקדמיה ללשון העברית. הטכניון. מכון טכנולוגי לישראל. מילון למונחי תורת המדידה בעבודות מתכת, עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני BK\29588
סקר הגליל העליון המזרחי הורוביץ, א.ב.; אלון, מ.י BK\53130
הבניה בכפרים הערבים בגליל והתפתחותה סגל, יורם BK\50908
ייעול מבני הרפת המושבית: דו"ח התקדמות ילן, ע.; ארמון,י.; ארנון,י.; מעוז.י.; סופר, א.; פלג, א.ד.; שגיא, ר BK\37711\ג
א:לוח חסימה, גניזה וביעור של התיקים ביחידות המינהל. ב: נוהלי ההפעלה של המגנזה פורת, משה BK\38733
תולדות הטכניון בראשיתו, תרס"ח- תרפ"ה, 1925-1908. [ אלסבר, פ. אברהם] BK\13974