תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
AK786 - דורון (דיקמן) פרידריך שלום 1917- 2011 AK786
TZS122\16 TZS122\16
L18M - אוסף מפות ותוכניות של חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל L18M
CM428 1909- 1979 CM428
L18 - חברת הכשרת היישוב בארץ-ישראל יפו תל-אביב ירושלים וברלין 1908- 1953 L18
J33 - תעודות שונות לתולדות היישוב J33
JK192 - תוצאות הבחירות למוסדות היישוב היהודי בחיפה JK192
J8 - כופר היישוב ומגבית ההתגייסות וההצלה תל-אביב 1936- 1949 J8
J32 - פנקסים של כוללים ומוסדות היישוב הישן 1847- 1906 J32
L75 - חברת הכשרת היישוב סניף תל אביב L75
MK10 - אוסף מפות ותוכניות לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ולשלטון המנדט 1940- 1940 MK10
CM1073 CM1073