תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים וסקירות בכתב מכונה, דברי דפוס, קטעי עיתונים בעניין רעיון היישוב בארץ ישראל ותכניות לתקנת היישוב בארץ עד תקופת "חיבת ציון" 1895- 1936 A9\174
"מולדתי", חוברת לכבוד חגיגת 40 שנה (כ"ה תמוז תרצ"ז - כ"ה תמוז תשל"ז) של היישוב מולדת, כולל דבר המערכת ומאמרים, כ"ה תמוז תשל"ז - 11 ביולי 1977 (נשלח אל שלמה קרוליק בחתימת חברי היישוב) 1977- 1977 A413\28
4 מכתבים חוזרים ו-5 כרוזים מאת "לשכת ההנהגה הזמנית לאגודות תמכי עבודת האדמה בארץ הקדושה" (המחלקה הכספית) - חובבי ציון בעיר ליבוי (Libau, לייפאיה), אל אגודות חובבי ציון בערים שונות, בפרט בקייב, בעניין איסוף כספים לטובת היישוב היהודי בארץ ישראל (תרמ"ו - תרמ"ט) 1886- 1889 A9\46
מכתבים ותעודות בעניין היישוב העברי בארץ ישראל, בעיקר תעודות שונות לתולדות פתח תקווה (תרכ"ב - תרצ"ב); קושאנים מחדרה (1889) 1861- 1932 A9\155
מאמרים בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר, בפרט מתוך אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו של דוד תדהר; מאמרים, סקירות ורשימות במכונת כתיבה ובכתב יד, כולל תרגומים, בעניין הרב קלישר מאת מחברים אחרים, ביניהם הדסה בן-עמי, בצירוף מכתבים אל הרטה מנדלסון מאת מחברי המאמרים A499\2
פרסומים מטעם הכשרת היישוב על קרקעות למכירה , הכוללים מפות(ציון שטחים ומחירים): עמק יזרעאל, יעזור, קרקעות הקישון, ג'ליל, נס ציונה, הדר הכרמל, תלפיות ואדמת אליהו 1922- 1922 S8\2057
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען הוועדה המקומית של "כופר היישוב" והוועד המקומי של "מס החירום של היישוב", תל אביב, בפרט ביחד עם ועד המגבית ליהודי פולין (1940). דו"חות, רשימות שמיות, קבלות, פרוטוקולים של ישיבות וזכרון דברים; התכתבות בין אליעזר אטינגן לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים, ביניהם אגוד יוצאי הארצות הבלטיות וסניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, והוועד הלאומי בירושלים 1939- 1942 A151\39
"כופר היישוב". כרזות ודו"חות סיכום פומביים 1938- 1940 J12\69
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
עבודת מחקר בעניין השפעתה של העלייה החמישית על התפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 1932– 1939, כולל מבוא, 5 פרקים, סיכומים, רשימה ביבליוגרפית וטבלאות המכילות נתונים סטטיסטיים (כתב מכונה, 60 עמ' ונספחים) A413\30
ירושלים. שטר משכנתא ע"ש חברת אמיקא וחברת הכשרת היישוב 1940- 1940 J93\304\5
טיוטה לספר יזכור, לחיילים- מתנדבי היישוב העברי בארץ-ישראל במלחמת העולם השניה. תל-אביב: איגוד החיילים המשוחררים בישראל 1973- 1973 A363\108