תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"כופר היישוב". כרזות ודו"חות סיכום פומביים 1938- 1940 J12\69
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
טיוטה לספר יזכור, לחיילים- מתנדבי היישוב העברי בארץ-ישראל במלחמת העולם השניה. תל-אביב: איגוד החיילים המשוחררים בישראל 1973- 1973 A363\108
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען הוועדה המקומית של "כופר היישוב" והוועד המקומי של "מס החירום של היישוב", תל אביב, בפרט ביחד עם ועד המגבית ליהודי פולין (1940). דו"חות, רשימות שמיות, קבלות, פרוטוקולים של ישיבות וזכרון דברים; התכתבות בין אליעזר אטינגן לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים, ביניהם אגוד יוצאי הארצות הבלטיות וסניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, והוועד הלאומי בירושלים 1939- 1942 A151\39
רשימות על פגישה של מנהיגי היישוב עם אדווין סמואל ועל ראיון עם ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson), נוסח שיחות טלפון עם אנשי הקהילה היהודית בקהיר 1929- 1930 A419\116
התכתבות, דו"חות ותזכירים של פגישות עם נציגי משרד החוץ, משרד המלחמה ומשרד המושבות הבריטיים בעניין עלייה וגיוס היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי. בין המתכתבים: חיים וייצמן, דוד בן גוריון, לורד מוין (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו- Z4) 1941- 1941 A312\34
פעילותו המדינית של לואיס נאמייר. פגישות ושיחות עם שרים ממשרד המושבות בלונדון ונציגי ממשלת פלשתינה - ארץ ישראל בענייני הנוגעים להתנהגות המשטרה הבריטית בארץ ישראל בזמן הפגנות היישוב היהודי נגד חוקרי "הספר הלבן" (1940), בעניין ההעפלה (1941); סיכומי פגישות והתכתבות בין נאמייר לבין לורד מוין (1941). בין היתר מכתבים ותזכירים מאת חיים וייצמן, פליקס מנדל, ברנרד יוסף 1935- 1946 A312\16
"מן המסד עד המדינה", חיבור מאת אהרון עבר-הדני, כרך ב': "ייסוד איתן ואבי היישוב (1900 - 1923)", תל אביב (451 עמ' מודפסים במכונת כתיבה; כריכה קשה) 1961- 1961 A302\47
ירושלים. שטר משכנתא ע"ש חברת אמיקא וחברת הכשרת היישוב 1940- 1940 J93\304\5
התכתבויות עם בני משפחה לרבות רעייתו רחל בזמן נסיעת משלחת היישוב לוועידת לונדון, התכתבויות בענייני מוסד ביאליק, ועדת השמות של קרן קימת לישראל, לרבות "מצודת אוסישקין", השומרונים, ועד לאומי, ההרכב הסוציאלי של יהדות גרמניה המקשה על קליטתם בארץ, הסוכנות היהודית , מכתב מיהודי תימן, השומרונים, איגוד חיילים משוחררים, החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה וקטעי עיתונות 1939 A116\75\2
פעילותו הספרותית של אהרון עבר-הדני. מאמרים ורשימות בנושאי תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ובעניין החלוצים; בפרט על משה אלכסנדרובסקי, ישראל ומניה שוחט, יוסף ויץ, אהרון אייזנברג, אלכסנדר זייד, על מייסדי מגדיאל, חדרה ופתח תקווה (כבתב יד ובמכונת כתיבה) A302\23
מכתבים וגלויות בסדר אלפביתי אל אהרון עבר-הדני מאת אנשים שונים בעניינים ספרותיים ותולדות היישוב היהודי בארץ ישראל: מאת יוסף אריכא, 1937; יעקב חורגין, תש"י; ירוחם פישל לחובר, תרצ"ו; חיים ליף, תשל"ו; אברהם רוזנפלד, 1972; אורי צבי גרינברג, תש"ד; נטע הרפז, 1967; יהודית הררי, תש"ז; יוסף וייץ, 1970; קדיש לוז, 1963; דב סדן, תש"ל; יוסף קלוזנר, תש"ה - תשי"א; יצחק רוקח, 1970 - 1971; משה שרת, 1962 (מסודר לפי שמות) 1930- 1972 A302\38