תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"עכו (העבר - ההווה - העתיד). מונוגרפיה מאת אהרן אהרנסון (ז"ל)", כתב מכונה, 24 עמ', בחותמת קרן אהרנסון בע"מ (העתק חוברת שהודפסה על ידי הוצאת "היישוב", שנת 1925) 1925- 1925 A335\28
מכתבים, כולל טיוטות בכתב יד והעתקים בכתב מכונה מאת יצחק בן-ישראל בשם הוועד של שוכרי הבניין, אל ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון, ואל שר המשפטים פנחס רוזן, ואל הנהלת חברת הכשרת היישוב, ירושלים, בעניין זכויותיהם של שוכרים ודיירים במדינת ישראל (יוני - אוגוסט 1959) 1959- 1959 AK880\13
העתק כתב היד מאת משה שולמן, חתנו של ר' אברהם קוסטיצקי (ר' שמואל שולמן היה דודו): "ראשית התחוות היישוב החקלאי בגליל העליון" (כ"א מנחם אב תשי"ג, 1953; 38 עמ' בכתב מכונה) 1953- 1953 A335\17
מאמרים, סקירות, רשימות, פניות מאת יצחק בן-ישראל (צולמן) - כתבי יד, כתב מכונה וקטעי עיתונים בעניינים ציבוריים. בין היתר חוזרים ומכתבים אל הנהלת חברת היישוב ואל ראש הממשלה ושר הבטחון דוד בן-גוריון (1947 - 1959) 1938- 1959 AK880\6
"אל המושב השני של אספת הנבחרים הראשונה ליהודי ארץ ישראל, ו' אדר תרפ"ב (06.03.1922). הצעות חקים ותקנות" (חוברת); בצירוף קבלת תרומתו של אליהו ברלין - "סלע היישוב העברי בארץ ישראל", מאת הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל (כ"ט שבט תרפ"ג) 1922- 1923 A308\56
פעילותו הציבורית של חיים קרונגולד, בין השאר למען קרן היסוד. התכתבות (המכילה חוזרים, הודעות והזמנות מודפסות, מכתבים, כרטיסים אישיים) בין קרונגולד בירושלים לבין נציגי מוסדות, ארגונים ומפעלים שונים בארץ ישראל. בין המתכתבים: "האחים שלוש" - בית חרושת של כל מיני מרצפות ואבני מלט ביפו (מאי 1925); חיים ארלוזורוב בשם מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב (אוקטובר 1930) ויוסף אלמוגי בשם המרכז של מפלגת פועלי ארץ ישראל (ינואר 1960); מרדכי אליאש ומשה דוכן בשם קבוצה איניציאטיבית של עורכי דין, ירושלים (כסלו תרצ"א); הוועד המקומי לקרן היסוד בירושלים והמחוז (פברואר 1937); ועדת הבטחון כופר היישוב (מאי 1939); רפאל קרניבד, מזכיר ארגון חברי ה"הגנה" בישראל, סניף ירושלים (מרץ 1963); המועצה "למען תוצרת הארץ" בתל אביב; ועד קשרי ידידות ישראל - פולין, תל אביב (ינואר 1960); הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות בירושלים (אוקטובר 1961); "יער יצחק גרינבוים" - התאחדות עולי פולין בתל אביב (שבט תש"ך); "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים בישראל, תל אביב (1960) 1925- 1963 A307\19
מכתבים וקול קורא (העתקים בצילום) הנוגעים למצב היישוב היהודי בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה: כרוז "ועדת הארבה", מכתבים מאת "ועד ההגירה" בחיפה - פתח תקווה אל אליהו ברלין בראשון לציון בעניין פליטי תל אביב (כותבים מאיר דיזנגוף ושמעון רוקח), ומאת "ועד המכולת" אל יהודי מחוז יפו - תל אביב 1917- 1917 A308\59
אניות המעפילים "פרטיה", "אטלנטיק" ו"סטרומה". תגובות היישוב היהודי בארץ ישראל על אסון המעפילים. כרוזים מאת "משמר היישוב", הוועד הלאומי ומועצת פועלי ירושלים (נובמבר - דצמבר 1940, פברואר 1942) 1940- 1942 A158\71
אישורים על קבלת מתת תכשיטים על ידי אליהו ברלין בשביל "כופר היישוב", תרומות לקרן היסוד, קופת חיזוק חינוך בארץ ישראל, חברת "ליבן" למעשה שמן ביפו, ו"חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה" -סניף יפו של הוועד האודסאי 1914- 1939 A308\41
תוכנית פעולה על גיוס כללי של היישוב בארץ ישראל לזמן המלחמה. העתקי כתב יד, כולל טיוטות, כתב מכונה, תדפיסים, מאת ולטר טורנובסקי, ירושלים, ואיגוד "נאמני היישוב" 1940- 1942 A158\5
התכתבות בין עורך הדין חיים קרונגולד, ירושלים, לבין אורי בן משה מילגר (Ira Moiseyevich Mileger), מוסקבה, כולל תרגומים מרוסית לאנגלית, ולבין אנשים שונים בארץ ישראל, בין היתר נציגי חברת הכשרת היישוב בירושלים; קטעי עיתונים סובייטים בעניין משפט קסטנר בישראל 1946- 1967 A307\11
הכשרת היישוב. דברי דפוס בעניין חברת הכשרת היישוב AK786\8