תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניינים הבאים: בלט לאומי, מפלגת פועלי ארץ ישראל, הוועד הלאומי, גדוד כבאי אש בירושלים, מכון ממלכתיות עברית, ועדת ירושלים, היערכות לקראת הקמת המדינה, השומרונים, היישוב היהודי בפקיעין ומתן סיוע לפונים 1947- 1948 A116\87\1
מאמרים מאת בן צבי בנושאים הבאים: השלטון העות'מאני בארץ ישראל, היישוב היהודי במאה השבע עשרה, היישוב בירושלים בתחילת המאה השמונה עשרה, עליית החסידים הראשונים, הקראים והשומרונים, מצב היהודים בתחילת המאה התשע עשרה, נפוליאון והיהודים והספר "מטה אהרון" A116\206
3 חוברות עבודה לתלמיד בהוצאת המועצה המקומית במושבה מנחמיה: "מנחמיה - היישוב בראשיתו, 1901 - 1948"; "ביתי מנחמיה ביישוב באזור ובארץ"; "הכלכלה בישובנו מנחמיה" 1988- 1989 A635\287
מאמרים וסקירות בכתב מכונה, דברי דפוס, קטעי עיתונים בעניין רעיון היישוב בארץ ישראל ותכניות לתקנת היישוב בארץ עד תקופת "חיבת ציון" 1895- 1936 A9\174
4 מכתבים חוזרים ו-5 כרוזים מאת "לשכת ההנהגה הזמנית לאגודות תמכי עבודת האדמה בארץ הקדושה" (המחלקה הכספית) - חובבי ציון בעיר ליבוי (Libau, לייפאיה), אל אגודות חובבי ציון בערים שונות, בפרט בקייב, בעניין איסוף כספים לטובת היישוב היהודי בארץ ישראל (תרמ"ו - תרמ"ט) 1886- 1889 A9\46
מאמרים מאת בן צבי בנושאים הבאים: ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני, היישוב היהודי לפני הכיבוש ואחריו, האשכנזים בירושלים המאה השמונה עשרה , טורקיה במאה השבע עשרה, שבתי צבי בירושלים, השומרונים בתקופת העות'מאנים, עזה והיהודים בתחילת המאה השמונה עשרה A116\205
יבניאל. ענייני חינוך. חוברות בהוצאת בית הספר "נפתלי" (סדרת "מדברי בני מחזור לסיום שנות לימודים"): גליונות כ"ו סיון תש"ל (30.06.1970); שנת תשל"ד (30.06.1974) 1970- 1974 A635\119
"עין המדבר", כתב עת בהוצאת פלוגת "ספקי המים" מס' 5, חיל התחבורה המלכותי, R.A.S.C., M.E.F., גליונות 3 - 5, 20.10.1942 - 20.12.1942 (מתוך ארכיון ותיקי היישוב הגליל, בית גן, יבנאל). 1942- 1942 A635\104
"מולדתי", חוברת לכבוד חגיגת 40 שנה (כ"ה תמוז תרצ"ז - כ"ה תמוז תשל"ז) של היישוב מולדת, כולל דבר המערכת ומאמרים, כ"ה תמוז תשל"ז - 11 ביולי 1977 (נשלח אל שלמה קרוליק בחתימת חברי היישוב) 1977- 1977 A413\28
פרסומים מטעם הכשרת היישוב על קרקעות למכירה , הכוללים מפות(ציון שטחים ומחירים): עמק יזרעאל, יעזור, קרקעות הקישון, ג'ליל, נס ציונה, הדר הכרמל, תלפיות ואדמת אליהו 1922- 1922 S8\2057
מכתבים ותעודות בעניין היישוב העברי בארץ ישראל, בעיקר תעודות שונות לתולדות פתח תקווה (תרכ"ב - תרצ"ב); קושאנים מחדרה (1889) 1861- 1932 A9\155
עבודת מחקר בעניין השפעתה של העלייה החמישית על התפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 1932– 1939, כולל מבוא, 5 פרקים, סיכומים, רשימה ביבליוגרפית וטבלאות המכילות נתונים סטטיסטיים (כתב מכונה, 60 עמ' ונספחים) A413\30