תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
שדי חמד. השכונה הדרומית, תכנון כללי לתשתיות היישוב 1993- 1993 A615\49
פלמחים. תכנון היישוב: הכנת תכנית מפורטת, משבצת היישוב, התכתבות עם ועדת תכנון וגופי תכנון בנוגע לתקנות ושינויים לתכנית. הזמנות וחשבונות. 1983- 1986 A615\28
שדי חמד. תכנית מפורטת שד\130\16. הרחבת היישוב ותוספת 34 מגרשים. נספח תנועה להרחבת המושב, נספח מערכת ניקוז וביוב 1998וסקר אקוסטי 1998- 1999 A615\38\3
שדי חמד. תיק ביצוע. הרחבת היישוב, סיכומי פגישות עם ועד הישוב וגורמי תכנון כגון: ועדת תכנון מחוזית, חברת חשמל, אדריכלית פיתוח נוף 1990- 1996 A615\37
כפר עציון (קבוצת אברהם). קביעת נקודת היישוב. הערות של יעקב מטריקין לתכנית היישוב של מאיר בן אורי. בריכת מים, בית ילדים. סלילת כביש. 1943- 1946 S14\236
חוברת והתכתבות בעניין השתתפות היישוב במאמץ המלחמתי 1942- 1947 S8\2749
שדי חמד. תכנית מתאר שד\130\16. הרחבת היישוב ותוספת 34 מגרשים. בתיק התכתבויות וסיכומי פגישות עבודה עם ועדת תכנון, ועד היישוב וגורמי תכנון נוספים 1997- 2000 A615\38\1
ענייני ביטחון וכופר היישוב. השתתפות כופר היישוב במימון כבישים. ביטחון בישובי הדרום: גת ודורות 1939- 1942 S14\160
כפר חב''ד. הכנת תכנית מתאר ליישוב, תכנית מתאר מס' גז\525\12. התכתבות ודיונים עם ועדות תכנון ומשרדי ממשלה, ועד היישוב. טבלאות חומר עזר לחישוב אזורים ושטחים. בתיק שרטוטים שונים 1980- 1989 A615\35\2
כפר חב''ד. הכנת תכנית מתאר ליישוב, תכנית מתאר מס' גז\525\12. התכתבות ודיונים עם ועדות תכנון מקומית וועד היישוב. בתיק שרטוטים שונים 1983- 1985 A615\35\1
שדי חמד. תכנון בינוי למרכז היישוב ותכנון לאזור מסחר ושירותים, תכנית מס' שד\130\168 1990- 1998 A615\41
תמרה. התכתבות בנוגע לתכנון היישוב 1942- 1946 S14\277