תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מאמרים בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר, בפרט מתוך אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו של דוד תדהר; מאמרים, סקירות ורשימות במכונת כתיבה ובכתב יד, כולל תרגומים, בעניין הרב קלישר מאת מחברים אחרים, ביניהם הדסה בן-עמי, בצירוף מכתבים אל הרטה מנדלסון מאת מחברי המאמרים A499\2
"מולדתי", חוברת לכבוד חגיגת 40 שנה (כ"ה תמוז תרצ"ז - כ"ה תמוז תשל"ז) של היישוב מולדת, כולל דבר המערכת ומאמרים, כ"ה תמוז תשל"ז - 11 ביולי 1977 (נשלח אל שלמה קרוליק בחתימת חברי היישוב) 1977- 1977 A413\28
עבודת מחקר בעניין השפעתה של העלייה החמישית על התפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים 1932– 1939, כולל מבוא, 5 פרקים, סיכומים, רשימה ביבליוגרפית וטבלאות המכילות נתונים סטטיסטיים (כתב מכונה, 60 עמ' ונספחים) A413\30
"כופר היישוב". כרזות ודו"חות סיכום פומביים 1938- 1940 J12\69
התכתבויות עם בני משפחה לרבות רעייתו רחל בזמן נסיעת משלחת היישוב לוועידת לונדון, התכתבויות בענייני מוסד ביאליק, ועדת השמות של קרן קימת לישראל, לרבות "מצודת אוסישקין", השומרונים, ועד לאומי, ההרכב הסוציאלי של יהדות גרמניה המקשה על קליטתם בארץ, הסוכנות היהודית , מכתב מיהודי תימן, השומרונים, איגוד חיילים משוחררים, החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה וקטעי עיתונות 1939 A116\75\2
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
תזכירים, מאמרים ומכתבים לעיתונים מאת לואיס נאמייר בעניין הפליטים היהודיים באירופה, ההפעלה, התגייסות היישוב בארץ ישראל לצבא הבריטי, ובנושאים אחרים (כתבי מכונה, קטעי עיתונים) 1938- 1946 A312\7
התכתבות, דו"חות ותזכירים של פגישות עם נציגי משרד החוץ, משרד המלחמה ומשרד המושבות הבריטיים בעניין עלייה וגיוס היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי. בין המתכתבים: חיים וייצמן, דוד בן גוריון, לורד מוין (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו- Z4) 1941- 1941 A312\34
התכתבות בין דב אשבל, מנהל המחלקה המטאורולוגית על יד האוניברסיטה העברית בירושלים, לבין נציגי מוסדות וארגונים ומערכות עיתונים שונים, בעיקר בענייני מטאורולוגיה בנוגע לחקלאות בארץ ישראל; חוזרים אל העובדים המדעיים של האוניברסיטה, טבלאות סטטיסטיות ורשימות בענייני מטאורולוגיה, תכניות הקורסים והסמינרים, הזמנות לטקסים. בין המתכתבים: המזכירות להוראה של האוניברסיטה העברית; משרד הקרן הקיימת לישראל בחיפה; חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, לונדון - ירושלים; מחלקת החינוך של הוועד הלאומי; מכון לידיעת השמים, תל אביב; אגודה למדעי הטבע, תל אביב; שירותים מטאורולוגיים של משרדי ממשלת פלשתינה - ארץ ישראל; הסתדרות מדיצינית "הדסה", סניף צפת; אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית; ארגון הכורמים של משקי העובדים העבריים בארץ ישראל; חברת אשלג ארצישראלית, ירושלים; חברת המלח בארץ ישראל, עתלית; יריד המזרח - התערוכה והיריד השביעי לארץ ישראל ולמזרח הקרוב, תל אביב; קיבוצים שונים ובתי הספר; כפר ילדים במאיר שפיה (מפעל "הדסה הצעירה"); מועצת עיריית ירושלים ומועצה מקומית בפתח תקווה; השירות ההידרולוגי הסורי, חלב; שירותים מטאורולוגיים בלונדון ובפריס 1936- 1939 A286\16
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים בארץ ישראל וברוסיה; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות. בין המתכתבים: נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בירושלים; התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל; החברה העברית לידע עם; חברת "עמל"; לשכת העבודה לציונים ותיקים; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; הוועדה המקומית בתל אביב של "כופר היישוב"; "המפדה האזרחי בארץ ישראל"; עיריית תל אביב; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני - החלוץ הכללי-ציוני"; אגודת בתי יתומים ויתומות בתל אביב; הקרן תל חי בארץ ישראל 1937- 1942 A151\53
"מן המסד עד המדינה", חיבור מאת אהרון עבר-הדני, כרך ב': "ייסוד איתן ואבי היישוב (1900 - 1923)", תל אביב (451 עמ' מודפסים במכונת כתיבה; כריכה קשה) 1961- 1961 A302\47
פעילותו הספרותית של אהרון עבר-הדני. מאמרים ורשימות בנושאי תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ובעניין החלוצים; בפרט על משה אלכסנדרובסקי, ישראל ומניה שוחט, יוסף ויץ, אהרון אייזנברג, אלכסנדר זייד, על מייסדי מגדיאל, חדרה ופתח תקווה (כבתב יד ובמכונת כתיבה) A302\23