תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין J23\74-2t
מאמר מאת יצחק ריבקינד בעניין החברה "תרומת הקודש" שנוסדה בארצות הברית בשנת 1832 לצורך איסוף כספים למען היישוב היהודי בארץ ישראל (קטעי העיתון "דער טאג", ניו יורק, 12.04.1933, 15.04.1933) A9\174-4t
פוחצ'בסקי מ.[מיכל?], ראשון לציון. מכתב מאת פוחצ'בסקי מ.[?], ראשון לציון, אל פיק"א, תל אביב, בעניין סיוע בהכנסת נכדו השני ללימודי חקלאות בבית הספר מקוה ישראל (10.06.1936) J15\6956-73t
"ספר הברית והזכרון לחברת "אגודת מייסדי היישוב", אשר לכל בעלי כרמים במושבה פתח תקווה" (מחברת, כתב יד, תרמ"א) A9\155-16t
מאמר מאת פנחס בן צבי גראייבסקי: "מלחמת היישוב הישן במיסיון" (קטע העיתון "דבר", י"ב תשרי תרצ"ו - 10.10.1935, גליון מס' 3166) A9\174-12t
דו"ח כספי על הוצאות והכנסות אל לאה וייץ-כהן, מזכירה לשם כבוד של אגוד נשים אקדמיות בירושלים (ירושלים, כ"ו חשון תשי"ד - 04.11.1953) J48\13-2t
מכתב מאת "אגודת מייסדי היישוב" בירושלים אל עורך העיתון "הלבנון" (קטע העיתון "הלבנון", שנה י"ח, תרמ"א, גליון מס' 12, צילום) A9\176-2t
ידיעה מירושלים בדבר ייסוד "אגודת מייסדי היישוב"(קטע העיתון "הלבנון", שנה י"ח, תרמ"א, גליון מס' 4, צילום) A9\176-1t
מכתב מאת אליעזר ארגוב (מזכיר לשם כבוד של "הלשכה הגדולה") אל לשכות "שלווה" ו"בני אור" בו הוא מברך את צעירי הארגון שבגרו והקימו את שתי הלשכות החדשות J97\567-1t
6 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת חברת הכשרת היישוב (The Palestine Land Development Company) בברלין ובווילנה אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין הפצת מניות החברה וקניית אדמות וקרקעות בארץ ישראל (1911 - 1912) A9\104-6t
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט A9\158-2t
9 מכתבים מאת נציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל אל פנחס שוקיאן בעניין קניית מגרש בארץ ישראל (לודז' - ירושלים, 1928 - 1930) A9\113-3t
תיאור:
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין
סימול: J23\74-2t
תיאור:
מאמר מאת יצחק ריבקינד בעניין החברה "תרומת הקודש" שנוסדה בארצות הברית בשנת 1832 לצורך איסוף כספים למען היישוב היהודי בארץ ישראל (קטעי העיתון "דער טאג", ניו יורק, 12.04.1933, 15.04.1933)
סימול: A9\174-4t
תיאור:
פוחצ'בסקי מ.[מיכל?], ראשון לציון. מכתב מאת פוחצ'בסקי מ.[?], ראשון לציון, אל פיק"א, תל אביב, בעניין סיוע בהכנסת נכדו השני ללימודי חקלאות בבית הספר מקוה ישראל (10.06.1936)
סימול: J15\6956-73t
תיאור:
"ספר הברית והזכרון לחברת "אגודת מייסדי היישוב", אשר לכל בעלי כרמים במושבה פתח תקווה" (מחברת, כתב יד, תרמ"א)
סימול: A9\155-16t
תיאור:
מאמר מאת פנחס בן צבי גראייבסקי: "מלחמת היישוב הישן במיסיון" (קטע העיתון "דבר", י"ב תשרי תרצ"ו - 10.10.1935, גליון מס' 3166)
סימול: A9\174-12t
תיאור:
דו"ח כספי על הוצאות והכנסות אל לאה וייץ-כהן, מזכירה לשם כבוד של אגוד נשים אקדמיות בירושלים (ירושלים, כ"ו חשון תשי"ד - 04.11.1953)
סימול: J48\13-2t
תיאור:
מכתב מאת "אגודת מייסדי היישוב" בירושלים אל עורך העיתון "הלבנון" (קטע העיתון "הלבנון", שנה י"ח, תרמ"א, גליון מס' 12, צילום)
סימול: A9\176-2t
תיאור:
ידיעה מירושלים בדבר ייסוד "אגודת מייסדי היישוב"(קטע העיתון "הלבנון", שנה י"ח, תרמ"א, גליון מס' 4, צילום)
סימול: A9\176-1t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר ארגוב (מזכיר לשם כבוד של "הלשכה הגדולה") אל לשכות "שלווה" ו"בני אור" בו הוא מברך את צעירי הארגון שבגרו והקימו את שתי הלשכות החדשות
סימול: J97\567-1t
תיאור:
6 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת חברת הכשרת היישוב (The Palestine Land Development Company) בברלין ובווילנה אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין הפצת מניות החברה וקניית אדמות וקרקעות בארץ ישראל (1911 - 1912)
סימול: A9\104-6t
תיאור:
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט
סימול: A9\158-2t
תיאור:
9 מכתבים מאת נציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל אל פנחס שוקיאן בעניין קניית מגרש בארץ ישראל (לודז' - ירושלים, 1928 - 1930)
סימול: A9\113-3t
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין
מאמר מאת יצחק ריבקינד בעניין החברה "תרומת הקודש" שנוסדה בארצות הברית בשנת 1832 לצורך איסוף כספים למען היישוב היהודי בארץ ישראל (קטעי העיתון "דער טאג", ניו יורק, 12.04.1933, 15.04.1933)
פוחצ'בסקי מ.[מיכל?], ראשון לציון. מכתב מאת פוחצ'בסקי מ.[?], ראשון לציון, אל פיק"א, תל אביב, בעניין סיוע בהכנסת נכדו השני ללימודי חקלאות בבית הספר מקוה ישראל (10.06.1936)
"ספר הברית והזכרון לחברת "אגודת מייסדי היישוב", אשר לכל בעלי כרמים במושבה פתח תקווה" (מחברת, כתב יד, תרמ"א)
מאמר מאת פנחס בן צבי גראייבסקי: "מלחמת היישוב הישן במיסיון" (קטע העיתון "דבר", י"ב תשרי תרצ"ו - 10.10.1935, גליון מס' 3166)
דו"ח כספי על הוצאות והכנסות אל לאה וייץ-כהן, מזכירה לשם כבוד של אגוד נשים אקדמיות בירושלים (ירושלים, כ"ו חשון תשי"ד - 04.11.1953)
מכתב מאת "אגודת מייסדי היישוב" בירושלים אל עורך העיתון "הלבנון" (קטע העיתון "הלבנון", שנה י"ח, תרמ"א, גליון מס' 12, צילום)
ידיעה מירושלים בדבר ייסוד "אגודת מייסדי היישוב"(קטע העיתון "הלבנון", שנה י"ח, תרמ"א, גליון מס' 4, צילום)
מכתב מאת אליעזר ארגוב (מזכיר לשם כבוד של "הלשכה הגדולה") אל לשכות "שלווה" ו"בני אור" בו הוא מברך את צעירי הארגון שבגרו והקימו את שתי הלשכות החדשות
6 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת חברת הכשרת היישוב (The Palestine Land Development Company) בברלין ובווילנה אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין הפצת מניות החברה וקניית אדמות וקרקעות בארץ ישראל (1911 - 1912)
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט
9 מכתבים מאת נציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל אל פנחס שוקיאן בעניין קניית מגרש בארץ ישראל (לודז' - ירושלים, 1928 - 1930)