תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
שאלון מטעם ועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) J15\5666-1t
שאלון של סיר ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) J15\5623-1t
שאלון של סימפסון ג'ון הופ (John Hope Simpson) בעניין כפר תבור והמושבות העבריות J15\5566-1t
שאלון ועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) J15\5684-1t
שאלון מוועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) J15\5758-1t
מכתב מאת לואיס נאמייר אל לורד ליטון בעניין התגוננות עצמית של היישוב היהודי בארץ ישראל, ותשובתו של ליטון (1941) A312\55-7t
מכתב מאת יוסף טרומפלדור וקלמן כהן בשם קבוצת תל חי אל חיים מרגליות קלוריסקי בעניין המצב החמור בתל חי, תר"פ J15\6484-1t
מכתב מאת אנינה קפלן, מנהלת מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו, אל חמדה עבר-הדני, אלמנתו של אהרון עבר-הדני, בעניין ספריו לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל הנמצאים בספריית המוזיאון; בצירוף רשימת ספרים מעזבונו של אהרון עבר הדני (25.12.1972) A302\4-2t
דוח מאת המחלקה לסטטיסטיקה על אודות העלייה (כולל תיירות והגירת לא יהודים) ועל היישוב העברי (כולל התפלגות מקצועית) S8\1504\2-1t
טבלת נתוני אוכלוסיה ויישובים במדינה העברית בחלוקה למחוזות ולערים מרכזיות J1\7060-13t
תזכיר בעניין הצעה למבנה הממשלה מאת מזכיר ועדת המצב, זאב שרף, ובו הצעה לחלוקת משרדי ממשלה והגדרות תפקידי השר, הסגן, והמחלקות בכל משרד מוצע J1\7070-2t
תזכיר מאת י.[יעקב] רייזר, ראש המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, בעניין התאמת משרדים ארעיים לממשלה בשכונת שרונה בתל אביב J1\7070-9t
תיאור:
שאלון מטעם ועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
סימול: J15\5666-1t
תיאור:
שאלון של סיר ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
סימול: J15\5623-1t
תיאור:
שאלון של סימפסון ג'ון הופ (John Hope Simpson) בעניין כפר תבור והמושבות העבריות
סימול: J15\5566-1t
תיאור:
שאלון ועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
סימול: J15\5684-1t
תיאור:
שאלון מוועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
סימול: J15\5758-1t
תיאור:
מכתב מאת לואיס נאמייר אל לורד ליטון בעניין התגוננות עצמית של היישוב היהודי בארץ ישראל, ותשובתו של ליטון (1941)
סימול: A312\55-7t
תיאור:
מכתב מאת יוסף טרומפלדור וקלמן כהן בשם קבוצת תל חי אל חיים מרגליות קלוריסקי בעניין המצב החמור בתל חי, תר"פ
סימול: J15\6484-1t
תיאור:
מכתב מאת אנינה קפלן, מנהלת מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו, אל חמדה עבר-הדני, אלמנתו של אהרון עבר-הדני, בעניין ספריו לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל הנמצאים בספריית המוזיאון; בצירוף רשימת ספרים מעזבונו של אהרון עבר הדני (25.12.1972)
סימול: A302\4-2t
תיאור:
דוח מאת המחלקה לסטטיסטיקה על אודות העלייה (כולל תיירות והגירת לא יהודים) ועל היישוב העברי (כולל התפלגות מקצועית)
סימול: S8\1504\2-1t
תיאור:
טבלת נתוני אוכלוסיה ויישובים במדינה העברית בחלוקה למחוזות ולערים מרכזיות
סימול: J1\7060-13t
תיאור:
תזכיר בעניין הצעה למבנה הממשלה מאת מזכיר ועדת המצב, זאב שרף, ובו הצעה לחלוקת משרדי ממשלה והגדרות תפקידי השר, הסגן, והמחלקות בכל משרד מוצע
סימול: J1\7070-2t
תיאור:
תזכיר מאת י.[יעקב] רייזר, ראש המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, בעניין התאמת משרדים ארעיים לממשלה בשכונת שרונה בתל אביב
סימול: J1\7070-9t
שאלון מטעם ועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
שאלון של סיר ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
שאלון של סימפסון ג'ון הופ (John Hope Simpson) בעניין כפר תבור והמושבות העבריות
שאלון ועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
שאלון מוועדת החקירה של ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson)
מכתב מאת לואיס נאמייר אל לורד ליטון בעניין התגוננות עצמית של היישוב היהודי בארץ ישראל, ותשובתו של ליטון (1941)
מכתב מאת יוסף טרומפלדור וקלמן כהן בשם קבוצת תל חי אל חיים מרגליות קלוריסקי בעניין המצב החמור בתל חי, תר"פ
מכתב מאת אנינה קפלן, מנהלת מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו, אל חמדה עבר-הדני, אלמנתו של אהרון עבר-הדני, בעניין ספריו לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל הנמצאים בספריית המוזיאון; בצירוף רשימת ספרים מעזבונו של אהרון עבר הדני (25.12.1972)
דוח מאת המחלקה לסטטיסטיקה על אודות העלייה (כולל תיירות והגירת לא יהודים) ועל היישוב העברי (כולל התפלגות מקצועית)
טבלת נתוני אוכלוסיה ויישובים במדינה העברית בחלוקה למחוזות ולערים מרכזיות
תזכיר בעניין הצעה למבנה הממשלה מאת מזכיר ועדת המצב, זאב שרף, ובו הצעה לחלוקת משרדי ממשלה והגדרות תפקידי השר, הסגן, והמחלקות בכל משרד מוצע
תזכיר מאת י.[יעקב] רייזר, ראש המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, בעניין התאמת משרדים ארעיים לממשלה בשכונת שרונה בתל אביב