תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תקנון סניף "מגן דוד אדום" בירושלים J102\4-3t
מכתב בעניין הסיוע לחיילים מגדוד 38 ומגדוד 39, שנשפטו באשמת מרד צבאי J102\17-1t
תזכיר בעניין הצעת חוק להסדר ענייני השלטון בתקופת המעבר לפני חלוקת הארץ, והצעת חוק יסוד זמני J1\8376-1t
"בעיות לשון ותרבות", לקט דברים שנאמרו ונכתבו בחודשי שבט - אדר א' שנת תש"ז, חוברת פנימית ג' מאת המחלקה לתרבות של הוועד הלאומי והוועד ללשון ולתרבות העברית J17\8078-2t
הצעה להקמת מלון לעולים J102\4-4t
רשימה שמית של המוזמנים לפתיחת סניף "מגן דוד אדום" בירושלים J102\4-1t
תקנון "החברה ההדדית הלואה וחסכון" J102\2-1t
החלטות בעניין מטרותיו של "מגן דוד אדום" J102\4-2t
מכתב בעניין הצעתם של רחל ינאית ובצלאל יפה לייסד את חברת "מגן דוד אדם" J102\1-1t
התכתבות בעניין הצורך לגייס כספים כסיוע לנפגעי הפרעות J102\4-5t
הרצאות וזיכרונות מיום עיון באוניברסיטת בר-אילן בעריכת פרופסור יהודה דון בנושא "היישוב הקולקטיבי מרחביה ופעילותו של פרנץ אופנהיימר" (יוני 1973) A161\103-2t
מכתב אל יהודה לודוויג אופנהיימר מאת הפרופסור דוד עמירן, נציג המחלקה לגיאוגרפיה, בדבר הוצאת חוברת מספר 6 בעניין היישוב השיתופי מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר (13.11.1970) A161\101-11t
תיאור:
תקנון סניף "מגן דוד אדום" בירושלים
סימול: J102\4-3t
תיאור:
מכתב בעניין הסיוע לחיילים מגדוד 38 ומגדוד 39, שנשפטו באשמת מרד צבאי
סימול: J102\17-1t
תיאור:
תזכיר בעניין הצעת חוק להסדר ענייני השלטון בתקופת המעבר לפני חלוקת הארץ, והצעת חוק יסוד זמני
סימול: J1\8376-1t
תיאור:
"בעיות לשון ותרבות", לקט דברים שנאמרו ונכתבו בחודשי שבט - אדר א' שנת תש"ז, חוברת פנימית ג' מאת המחלקה לתרבות של הוועד הלאומי והוועד ללשון ולתרבות העברית
סימול: J17\8078-2t
תיאור:
הצעה להקמת מלון לעולים
סימול: J102\4-4t
תיאור:
רשימה שמית של המוזמנים לפתיחת סניף "מגן דוד אדום" בירושלים
סימול: J102\4-1t
תיאור:
תקנון "החברה ההדדית הלואה וחסכון"
סימול: J102\2-1t
תיאור:
החלטות בעניין מטרותיו של "מגן דוד אדום"
סימול: J102\4-2t
תיאור:
מכתב בעניין הצעתם של רחל ינאית ובצלאל יפה לייסד את חברת "מגן דוד אדם"
סימול: J102\1-1t
תיאור:
התכתבות בעניין הצורך לגייס כספים כסיוע לנפגעי הפרעות
סימול: J102\4-5t
תיאור:
הרצאות וזיכרונות מיום עיון באוניברסיטת בר-אילן בעריכת פרופסור יהודה דון בנושא "היישוב הקולקטיבי מרחביה ופעילותו של פרנץ אופנהיימר" (יוני 1973)
סימול: A161\103-2t
תיאור:
מכתב אל יהודה לודוויג אופנהיימר מאת הפרופסור דוד עמירן, נציג המחלקה לגיאוגרפיה, בדבר הוצאת חוברת מספר 6 בעניין היישוב השיתופי מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר (13.11.1970)
סימול: A161\101-11t
תקנון סניף "מגן דוד אדום" בירושלים
מכתב בעניין הסיוע לחיילים מגדוד 38 ומגדוד 39, שנשפטו באשמת מרד צבאי
תזכיר בעניין הצעת חוק להסדר ענייני השלטון בתקופת המעבר לפני חלוקת הארץ, והצעת חוק יסוד זמני
"בעיות לשון ותרבות", לקט דברים שנאמרו ונכתבו בחודשי שבט - אדר א' שנת תש"ז, חוברת פנימית ג' מאת המחלקה לתרבות של הוועד הלאומי והוועד ללשון ולתרבות העברית
הצעה להקמת מלון לעולים
רשימה שמית של המוזמנים לפתיחת סניף "מגן דוד אדום" בירושלים
תקנון "החברה ההדדית הלואה וחסכון"
החלטות בעניין מטרותיו של "מגן דוד אדום"
מכתב בעניין הצעתם של רחל ינאית ובצלאל יפה לייסד את חברת "מגן דוד אדם"
התכתבות בעניין הצורך לגייס כספים כסיוע לנפגעי הפרעות
הרצאות וזיכרונות מיום עיון באוניברסיטת בר-אילן בעריכת פרופסור יהודה דון בנושא "היישוב הקולקטיבי מרחביה ופעילותו של פרנץ אופנהיימר" (יוני 1973)
מכתב אל יהודה לודוויג אופנהיימר מאת הפרופסור דוד עמירן, נציג המחלקה לגיאוגרפיה, בדבר הוצאת חוברת מספר 6 בעניין היישוב השיתופי מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר (13.11.1970)