תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין J23\74-2t
"התנדבות היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה (1939 - 1945)", מחקר מאת ישראל בן דור בדבר המפגש עם שארית הפליטה ותרומת המתנדבים להקמתו של צבא הגנה לישראל (יצא לאור באמצעות משרד הביטחון, 2010) A622\63-1t
כרוז מאת עיריית תל אביב הקורא לפועלים לא להתנהג באלימות, שנת תרפ"א J1\223-2t
תזכיר מאת דוד בלוצרקובסקי אל הוועד הלאומי בעניין עזבונו של יוסף טרומפלדור (ירושלים, ד' אב תרפ"א - 08.08.1921) J1\223-1t
דו"ח כספי על הוצאות והכנסות אל לאה וייץ-כהן, מזכירה לשם כבוד של אגוד נשים אקדמיות בירושלים (ירושלים, כ"ו חשון תשי"ד - 04.11.1953) J48\13-2t
מכתב מאת אליעזר ארגוב (מזכיר לשם כבוד של "הלשכה הגדולה") אל לשכות "שלווה" ו"בני אור" בו הוא מברך את צעירי הארגון שבגרו והקימו את שתי הלשכות החדשות J97\567-1t
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט A9\158-2t
מאמר מאת פנחס בן צבי גראייבסקי: "מלחמת היישוב הישן במיסיון" (קטע העיתון "דבר", י"ב תשרי תרצ"ו - 10.10.1935, גליון מס' 3166) A9\174-12t
"ספר הברית והזכרון לחברת "אגודת מייסדי היישוב", אשר לכל בעלי כרמים במושבה פתח תקווה" (מחברת, כתב יד, תרמ"א) A9\155-16t
9 מכתבים מאת נציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל אל פנחס שוקיאן בעניין קניית מגרש בארץ ישראל (לודז' - ירושלים, 1928 - 1930) A9\113-3t
קראוזה א[?]., בית הספר החקלאי מקוה ישראל, חברת כל ישראל חברים. מכתב אל פיק"א, בעניין בקשת התלמיד פוחצ'בסקי [?]. (.[?] Puhatchevski) J15\6956-76t
פוחצ'בסקי מ.[מיכל?], ראשון לציון. מכתב מאת פוחצ'בסקי מ.[?], ראשון לציון, אל פיק"א, תל אביב, בעניין סיוע בהכנסת נכדו השני ללימודי חקלאות בבית הספר מקוה ישראל (10.06.1936) J15\6956-73t
תיאור:
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין
סימול: J23\74-2t
תיאור:
"התנדבות היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה (1939 - 1945)", מחקר מאת ישראל בן דור בדבר המפגש עם שארית הפליטה ותרומת המתנדבים להקמתו של צבא הגנה לישראל (יצא לאור באמצעות משרד הביטחון, 2010)
סימול: A622\63-1t
תיאור:
כרוז מאת עיריית תל אביב הקורא לפועלים לא להתנהג באלימות, שנת תרפ"א
סימול: J1\223-2t
תיאור:
תזכיר מאת דוד בלוצרקובסקי אל הוועד הלאומי בעניין עזבונו של יוסף טרומפלדור (ירושלים, ד' אב תרפ"א - 08.08.1921)
סימול: J1\223-1t
תיאור:
דו"ח כספי על הוצאות והכנסות אל לאה וייץ-כהן, מזכירה לשם כבוד של אגוד נשים אקדמיות בירושלים (ירושלים, כ"ו חשון תשי"ד - 04.11.1953)
סימול: J48\13-2t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר ארגוב (מזכיר לשם כבוד של "הלשכה הגדולה") אל לשכות "שלווה" ו"בני אור" בו הוא מברך את צעירי הארגון שבגרו והקימו את שתי הלשכות החדשות
סימול: J97\567-1t
תיאור:
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט
סימול: A9\158-2t
תיאור:
מאמר מאת פנחס בן צבי גראייבסקי: "מלחמת היישוב הישן במיסיון" (קטע העיתון "דבר", י"ב תשרי תרצ"ו - 10.10.1935, גליון מס' 3166)
סימול: A9\174-12t
תיאור:
"ספר הברית והזכרון לחברת "אגודת מייסדי היישוב", אשר לכל בעלי כרמים במושבה פתח תקווה" (מחברת, כתב יד, תרמ"א)
סימול: A9\155-16t
תיאור:
9 מכתבים מאת נציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל אל פנחס שוקיאן בעניין קניית מגרש בארץ ישראל (לודז' - ירושלים, 1928 - 1930)
סימול: A9\113-3t
תיאור:
קראוזה א[?]., בית הספר החקלאי מקוה ישראל, חברת כל ישראל חברים. מכתב אל פיק"א, בעניין בקשת התלמיד פוחצ'בסקי [?]. (.[?] Puhatchevski)
סימול: J15\6956-76t
תיאור:
פוחצ'בסקי מ.[מיכל?], ראשון לציון. מכתב מאת פוחצ'בסקי מ.[?], ראשון לציון, אל פיק"א, תל אביב, בעניין סיוע בהכנסת נכדו השני ללימודי חקלאות בבית הספר מקוה ישראל (10.06.1936)
סימול: J15\6956-73t
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין
"התנדבות היישוב היהודי בארץ ישראל לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה (1939 - 1945)", מחקר מאת ישראל בן דור בדבר המפגש עם שארית הפליטה ותרומת המתנדבים להקמתו של צבא הגנה לישראל (יצא לאור באמצעות משרד הביטחון, 2010)
כרוז מאת עיריית תל אביב הקורא לפועלים לא להתנהג באלימות, שנת תרפ"א
תזכיר מאת דוד בלוצרקובסקי אל הוועד הלאומי בעניין עזבונו של יוסף טרומפלדור (ירושלים, ד' אב תרפ"א - 08.08.1921)
דו"ח כספי על הוצאות והכנסות אל לאה וייץ-כהן, מזכירה לשם כבוד של אגוד נשים אקדמיות בירושלים (ירושלים, כ"ו חשון תשי"ד - 04.11.1953)
מכתב מאת אליעזר ארגוב (מזכיר לשם כבוד של "הלשכה הגדולה") אל לשכות "שלווה" ו"בני אור" בו הוא מברך את צעירי הארגון שבגרו והקימו את שתי הלשכות החדשות
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט
מאמר מאת פנחס בן צבי גראייבסקי: "מלחמת היישוב הישן במיסיון" (קטע העיתון "דבר", י"ב תשרי תרצ"ו - 10.10.1935, גליון מס' 3166)
"ספר הברית והזכרון לחברת "אגודת מייסדי היישוב", אשר לכל בעלי כרמים במושבה פתח תקווה" (מחברת, כתב יד, תרמ"א)
9 מכתבים מאת נציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל אל פנחס שוקיאן בעניין קניית מגרש בארץ ישראל (לודז' - ירושלים, 1928 - 1930)
קראוזה א[?]., בית הספר החקלאי מקוה ישראל, חברת כל ישראל חברים. מכתב אל פיק"א, בעניין בקשת התלמיד פוחצ'בסקי [?]. (.[?] Puhatchevski)
פוחצ'בסקי מ.[מיכל?], ראשון לציון. מכתב מאת פוחצ'בסקי מ.[?], ראשון לציון, אל פיק"א, תל אביב, בעניין סיוע בהכנסת נכדו השני ללימודי חקלאות בבית הספר מקוה ישראל (10.06.1936)