תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
סקירה על מוסדות וארגונים של היישוב היהודי בארץ ישראל S8\2704-4t
PDF J17\4874-EntireFile-1t
"יהודי איטליה לבטחון היישוב", מאמר מאת יהודה דומיניץ, נכתב בפירנצה, בשושן פורים תש"ח (2 עמ' במכונת כתיבה) A552\78-1t
PDF J17\1924-EntireFile
PDF J17\1923-EntireFile-1t
סקירה על אשדוד מאת המחלקה ליחסי ציבור של עיריית אשדוד, המכילה פרקים: אשדוד בימי קדם, אשדוד במלחמת השחרור, תאריכים חשובים בהקמת היישוב החדש, נתונים סטטיסטיים על אשדוד, מצב הבינוי, מספרי גידול האוכלוסיה ומוסדות שירותי העיר (תדפיס, 5 עמודים) A633\286-2t
חוזר להורי הילדים של בית הספר לדוגמא שעל יד בית המדרש למורות ולגננות בתל אביב מאת ברוך זרובין, מורה לשעבר בבית הספר הריאלי השווייצרי והגרמני שבקושטא, מזכיר וספרן לשעבר במוסד להיסטוריה שבאוניברסיטת קושטא J17\3466-1t
PDF J17\1921-EntireFile-1t
מכתב מאת משה שרתוק אל קרוסבי, המושל המחוזי ביפו, בעניין היישוב היהודי ביפו A116\79\2-4t
כרוז מאת עיריית תל אביב הקורא לפועלים לא להתנהג באלימות, שנת תרפ"א J1\223-2t
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין J23\74-2t
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט A9\158-2t
תיאור:
סקירה על מוסדות וארגונים של היישוב היהודי בארץ ישראל
סימול: S8\2704-4t
תיאור:
PDF
סימול: J17\4874-EntireFile-1t
תיאור:
"יהודי איטליה לבטחון היישוב", מאמר מאת יהודה דומיניץ, נכתב בפירנצה, בשושן פורים תש"ח (2 עמ' במכונת כתיבה)
סימול: A552\78-1t
תיאור:
PDF
סימול: J17\1924-EntireFile
תיאור:
PDF
סימול: J17\1923-EntireFile-1t
תיאור:
סקירה על אשדוד מאת המחלקה ליחסי ציבור של עיריית אשדוד, המכילה פרקים: אשדוד בימי קדם, אשדוד במלחמת השחרור, תאריכים חשובים בהקמת היישוב החדש, נתונים סטטיסטיים על אשדוד, מצב הבינוי, מספרי גידול האוכלוסיה ומוסדות שירותי העיר (תדפיס, 5 עמודים)
סימול: A633\286-2t
תיאור:
חוזר להורי הילדים של בית הספר לדוגמא שעל יד בית המדרש למורות ולגננות בתל אביב מאת ברוך זרובין, מורה לשעבר בבית הספר הריאלי השווייצרי והגרמני שבקושטא, מזכיר וספרן לשעבר במוסד להיסטוריה שבאוניברסיטת קושטא
סימול: J17\3466-1t
תיאור:
PDF
סימול: J17\1921-EntireFile-1t
תיאור:
מכתב מאת משה שרתוק אל קרוסבי, המושל המחוזי ביפו, בעניין היישוב היהודי ביפו
סימול: A116\79\2-4t
תיאור:
כרוז מאת עיריית תל אביב הקורא לפועלים לא להתנהג באלימות, שנת תרפ"א
סימול: J1\223-2t
תיאור:
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין
סימול: J23\74-2t
תיאור:
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט
סימול: A9\158-2t
סקירה על מוסדות וארגונים של היישוב היהודי בארץ ישראל
PDF
"יהודי איטליה לבטחון היישוב", מאמר מאת יהודה דומיניץ, נכתב בפירנצה, בשושן פורים תש"ח (2 עמ' במכונת כתיבה)
PDF
PDF
סקירה על אשדוד מאת המחלקה ליחסי ציבור של עיריית אשדוד, המכילה פרקים: אשדוד בימי קדם, אשדוד במלחמת השחרור, תאריכים חשובים בהקמת היישוב החדש, נתונים סטטיסטיים על אשדוד, מצב הבינוי, מספרי גידול האוכלוסיה ומוסדות שירותי העיר (תדפיס, 5 עמודים)
חוזר להורי הילדים של בית הספר לדוגמא שעל יד בית המדרש למורות ולגננות בתל אביב מאת ברוך זרובין, מורה לשעבר בבית הספר הריאלי השווייצרי והגרמני שבקושטא, מזכיר וספרן לשעבר במוסד להיסטוריה שבאוניברסיטת קושטא
PDF
מכתב מאת משה שרתוק אל קרוסבי, המושל המחוזי ביפו, בעניין היישוב היהודי ביפו
כרוז מאת עיריית תל אביב הקורא לפועלים לא להתנהג באלימות, שנת תרפ"א
רשימת התעריפים המינימאליים לעורכי דין
3 טיוטות של מכתבים מאת הרב מרדכי אלישברג אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ("הנצי"ב"), אל הממונים של כוללי וילנא, [?]זאמוט ו[?] קורלאנד ואל מ.[?] להמן בעניין השתתפותו בפעולות חובבי ציון ובעניין יחס תנועת יישוב ארץ ישראל אל היישוב הישן בארץ, תרמ"ז - תרמ"ט