תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכיר מאת י.[יעקב] רייזר, ראש המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, בעניין התאמת משרדים ארעיים לממשלה בשכונת שרונה בתל אביב J1\7070-9t
/ J28\1\16
דוח מאת המחלקה לסטטיסטיקה על אודות העלייה (כולל תיירות והגירת לא יהודים) ועל היישוב העברי (כולל התפלגות מקצועית) S8\1504\2-1t
טבלת נתוני אוכלוסיה ויישובים במדינה העברית בחלוקה למחוזות ולערים מרכזיות J1\7060-13t
מחברת רשימות שמיות של מגורשי יפו - תל אביב בדצמבר 1914 בחלוקה לפי שכונות, ובה נתונים שמיים, קשר משפחתי, עיסוק, כתובת, גיל והערות לגבי נסיבות הגירוש והיכן השאירו חפציהם או אילו מקרוביהם נשארו בארץ J28\1-2t
מכתב מאת אנינה קפלן, מנהלת מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו, אל חמדה עבר-הדני, אלמנתו של אהרון עבר-הדני, בעניין ספריו לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל הנמצאים בספריית המוזיאון; בצירוף רשימת ספרים מעזבונו של אהרון עבר הדני (25.12.1972) A302\4-2t
תזכיר בעניין הצעה למבנה הממשלה מאת מזכיר ועדת המצב, זאב שרף, ובו הצעה לחלוקת משרדי ממשלה והגדרות תפקידי השר, הסגן, והמחלקות בכל משרד מוצע J1\7070-2t
תקנון סניף "מגן דוד אדום" בירושלים J102\4-3t
מכתב בעניין הסיוע לחיילים מגדוד 38 ומגדוד 39, שנשפטו באשמת מרד צבאי J102\17-1t
החלטות בעניין מטרותיו של "מגן דוד אדום" J102\4-2t
מכתב בעניין הצעתם של רחל ינאית ובצלאל יפה לייסד את חברת "מגן דוד אדם" J102\1-1t
הצעה להקמת מלון לעולים J102\4-4t
תיאור:
תזכיר מאת י.[יעקב] רייזר, ראש המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, בעניין התאמת משרדים ארעיים לממשלה בשכונת שרונה בתל אביב
סימול: J1\7070-9t
תיאור:
/
סימול: J28\1\16
תיאור:
דוח מאת המחלקה לסטטיסטיקה על אודות העלייה (כולל תיירות והגירת לא יהודים) ועל היישוב העברי (כולל התפלגות מקצועית)
סימול: S8\1504\2-1t
תיאור:
טבלת נתוני אוכלוסיה ויישובים במדינה העברית בחלוקה למחוזות ולערים מרכזיות
סימול: J1\7060-13t
תיאור:
מחברת רשימות שמיות של מגורשי יפו - תל אביב בדצמבר 1914 בחלוקה לפי שכונות, ובה נתונים שמיים, קשר משפחתי, עיסוק, כתובת, גיל והערות לגבי נסיבות הגירוש והיכן השאירו חפציהם או אילו מקרוביהם נשארו בארץ
סימול: J28\1-2t
תיאור:
מכתב מאת אנינה קפלן, מנהלת מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו, אל חמדה עבר-הדני, אלמנתו של אהרון עבר-הדני, בעניין ספריו לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל הנמצאים בספריית המוזיאון; בצירוף רשימת ספרים מעזבונו של אהרון עבר הדני (25.12.1972)
סימול: A302\4-2t
תיאור:
תזכיר בעניין הצעה למבנה הממשלה מאת מזכיר ועדת המצב, זאב שרף, ובו הצעה לחלוקת משרדי ממשלה והגדרות תפקידי השר, הסגן, והמחלקות בכל משרד מוצע
סימול: J1\7070-2t
תיאור:
תקנון סניף "מגן דוד אדום" בירושלים
סימול: J102\4-3t
תיאור:
מכתב בעניין הסיוע לחיילים מגדוד 38 ומגדוד 39, שנשפטו באשמת מרד צבאי
סימול: J102\17-1t
תיאור:
החלטות בעניין מטרותיו של "מגן דוד אדום"
סימול: J102\4-2t
תיאור:
מכתב בעניין הצעתם של רחל ינאית ובצלאל יפה לייסד את חברת "מגן דוד אדם"
סימול: J102\1-1t
תיאור:
הצעה להקמת מלון לעולים
סימול: J102\4-4t
תזכיר מאת י.[יעקב] רייזר, ראש המחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית, בעניין התאמת משרדים ארעיים לממשלה בשכונת שרונה בתל אביב
/
דוח מאת המחלקה לסטטיסטיקה על אודות העלייה (כולל תיירות והגירת לא יהודים) ועל היישוב העברי (כולל התפלגות מקצועית)
טבלת נתוני אוכלוסיה ויישובים במדינה העברית בחלוקה למחוזות ולערים מרכזיות
מחברת רשימות שמיות של מגורשי יפו - תל אביב בדצמבר 1914 בחלוקה לפי שכונות, ובה נתונים שמיים, קשר משפחתי, עיסוק, כתובת, גיל והערות לגבי נסיבות הגירוש והיכן השאירו חפציהם או אילו מקרוביהם נשארו בארץ
מכתב מאת אנינה קפלן, מנהלת מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו, אל חמדה עבר-הדני, אלמנתו של אהרון עבר-הדני, בעניין ספריו לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל הנמצאים בספריית המוזיאון; בצירוף רשימת ספרים מעזבונו של אהרון עבר הדני (25.12.1972)
תזכיר בעניין הצעה למבנה הממשלה מאת מזכיר ועדת המצב, זאב שרף, ובו הצעה לחלוקת משרדי ממשלה והגדרות תפקידי השר, הסגן, והמחלקות בכל משרד מוצע
תקנון סניף "מגן דוד אדום" בירושלים
מכתב בעניין הסיוע לחיילים מגדוד 38 ומגדוד 39, שנשפטו באשמת מרד צבאי
החלטות בעניין מטרותיו של "מגן דוד אדום"
מכתב בעניין הצעתם של רחל ינאית ובצלאל יפה לייסד את חברת "מגן דוד אדם"
הצעה להקמת מלון לעולים