תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית סחור. ירושלים (בסמוך לקבר רחל). מפת סימון אדמות בית סחור. אבחנה בצבע בין אדמות מר הורנשטיין ושות'. אדמות מר בוטליצקי, אדמות חברת הכשרת היישוב ואדמות יהודים KL5M\350
יבניאל. מפת סימון מערך הגנה וביטחון על גבי מפת היישוב. מקרא מפורט של מיקום עמדות ביטחון ושליטה. צירי בטחון וגבולות גזרה A635\361-3m
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר MK10\14
מטולה. מדידת היקף היישוב, הערות בכתב יד J15\4324\3-1m
פקיעין. הצעה לחידוש היישוב העברי. סימון צבעוני באזור פקיעין וסוכמטה A116\171-1m
מפת דרכים של ארץ ישראל-פלסטינה ופירוט נתונים דמוגרפיים, נתוני הגיוס בקרב היישוב וכתובות מועדוני החיילים בארץ J12\215-1m
כברה. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטח היישוב בית חנניה, סימון שטח המיועד לגידול בננות. J15\9380-2m
בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו" A175\117-2m
מפה דמוגרפית של התרחבות היישוב היהודי באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון A104\28-1m
ארץ ישראל. סימון שטחים שנרכשו על ידי הכשרת היישוב, אדמות יהודים, סימון ישובים ודרכים. על גבי המפה משורטט לשם השוואה שטח העיר לונדון. A104\18-2m
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב. הערות של קאופמן בכתב יד על גבי הגיליון A175M\333\2
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב A175M\333\3
תיאור:
בית סחור. ירושלים (בסמוך לקבר רחל). מפת סימון אדמות בית סחור. אבחנה בצבע בין אדמות מר הורנשטיין ושות'. אדמות מר בוטליצקי, אדמות חברת הכשרת היישוב ואדמות יהודים
סימול: KL5M\350
תיאור:
יבניאל. מפת סימון מערך הגנה וביטחון על גבי מפת היישוב. מקרא מפורט של מיקום עמדות ביטחון ושליטה. צירי בטחון וגבולות גזרה
סימול: A635\361-3m
תיאור:
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר
סימול: MK10\14
תיאור:
מטולה. מדידת היקף היישוב, הערות בכתב יד
סימול: J15\4324\3-1m
תיאור:
פקיעין. הצעה לחידוש היישוב העברי. סימון צבעוני באזור פקיעין וסוכמטה
סימול: A116\171-1m
תיאור:
מפת דרכים של ארץ ישראל-פלסטינה ופירוט נתונים דמוגרפיים, נתוני הגיוס בקרב היישוב וכתובות מועדוני החיילים בארץ
סימול: J12\215-1m
תיאור:
כברה. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטח היישוב בית חנניה, סימון שטח המיועד לגידול בננות.
סימול: J15\9380-2m
תיאור:
בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו"
סימול: A175\117-2m
תיאור:
מפה דמוגרפית של התרחבות היישוב היהודי באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון
סימול: A104\28-1m
תיאור:
ארץ ישראל. סימון שטחים שנרכשו על ידי הכשרת היישוב, אדמות יהודים, סימון ישובים ודרכים. על גבי המפה משורטט לשם השוואה שטח העיר לונדון.
סימול: A104\18-2m
תיאור:
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב. הערות של קאופמן בכתב יד על גבי הגיליון
סימול: A175M\333\2
תיאור:
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב
סימול: A175M\333\3
בית סחור. ירושלים (בסמוך לקבר רחל). מפת סימון אדמות בית סחור. אבחנה בצבע בין אדמות מר הורנשטיין ושות'. אדמות מר בוטליצקי, אדמות חברת הכשרת היישוב ואדמות יהודים
יבניאל. מפת סימון מערך הגנה וביטחון על גבי מפת היישוב. מקרא מפורט של מיקום עמדות ביטחון ושליטה. צירי בטחון וגבולות גזרה
נהלל. מפה מצבית של היישוב על בסיס צילום אוויר
מטולה. מדידת היקף היישוב, הערות בכתב יד
פקיעין. הצעה לחידוש היישוב העברי. סימון צבעוני באזור פקיעין וסוכמטה
מפת דרכים של ארץ ישראל-פלסטינה ופירוט נתונים דמוגרפיים, נתוני הגיוס בקרב היישוב וכתובות מועדוני החיילים בארץ
כברה. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטח היישוב בית חנניה, סימון שטח המיועד לגידול בננות.
בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו"
מפה דמוגרפית של התרחבות היישוב היהודי באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון
ארץ ישראל. סימון שטחים שנרכשו על ידי הכשרת היישוב, אדמות יהודים, סימון ישובים ודרכים. על גבי המפה משורטט לשם השוואה שטח העיר לונדון.
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב. הערות של קאופמן בכתב יד על גבי הגיליון
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב