תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מטולה. מדידת היקף היישוב, הערות בכתב יד J15\4324\3-1m
פקיעין. הצעה לחידוש היישוב העברי. סימון צבעוני באזור פקיעין וסוכמטה A116\171-1m
מפת דרכים של ארץ ישראל-פלסטינה ופירוט נתונים דמוגרפיים, נתוני הגיוס בקרב היישוב וכתובות מועדוני החיילים בארץ J12\215-1m
כברה. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטח היישוב בית חנניה, סימון שטח המיועד לגידול בננות. J15\9380-2m
בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו" A175\117-2m
מפה דמוגרפית של התרחבות היישוב היהודי באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון A104\28-1m
ארץ ישראל. סימון שטחים שנרכשו על ידי הכשרת היישוב, אדמות יהודים, סימון ישובים ודרכים. על גבי המפה משורטט לשם השוואה שטח העיר לונדון. A104\18-2m
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב. הערות של קאופמן בכתב יד על גבי הגיליון A175M\333\2
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב A175M\333\3
בית הלוי. תכנית היישוב. AK183\7-5m
כפר ברוך. מפת חלקות היישוב (חלקית). ציון שמות חלק משמות התושבים על גבי החלקות. AK183\7-3m
דלהמיה. מדידת משאבת המים של היישוב, משאבת המים של מוחמד אל-שמח ומבנה חברת החשמל J15\8101-16m
תיאור:
מטולה. מדידת היקף היישוב, הערות בכתב יד
סימול: J15\4324\3-1m
תיאור:
פקיעין. הצעה לחידוש היישוב העברי. סימון צבעוני באזור פקיעין וסוכמטה
סימול: A116\171-1m
תיאור:
מפת דרכים של ארץ ישראל-פלסטינה ופירוט נתונים דמוגרפיים, נתוני הגיוס בקרב היישוב וכתובות מועדוני החיילים בארץ
סימול: J12\215-1m
תיאור:
כברה. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטח היישוב בית חנניה, סימון שטח המיועד לגידול בננות.
סימול: J15\9380-2m
תיאור:
בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו"
סימול: A175\117-2m
תיאור:
מפה דמוגרפית של התרחבות היישוב היהודי באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון
סימול: A104\28-1m
תיאור:
ארץ ישראל. סימון שטחים שנרכשו על ידי הכשרת היישוב, אדמות יהודים, סימון ישובים ודרכים. על גבי המפה משורטט לשם השוואה שטח העיר לונדון.
סימול: A104\18-2m
תיאור:
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב. הערות של קאופמן בכתב יד על גבי הגיליון
סימול: A175M\333\2
תיאור:
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב
סימול: A175M\333\3
תיאור:
בית הלוי. תכנית היישוב.
סימול: AK183\7-5m
תיאור:
כפר ברוך. מפת חלקות היישוב (חלקית). ציון שמות חלק משמות התושבים על גבי החלקות.
סימול: AK183\7-3m
תיאור:
דלהמיה. מדידת משאבת המים של היישוב, משאבת המים של מוחמד אל-שמח ומבנה חברת החשמל
סימול: J15\8101-16m
מטולה. מדידת היקף היישוב, הערות בכתב יד
פקיעין. הצעה לחידוש היישוב העברי. סימון צבעוני באזור פקיעין וסוכמטה
מפת דרכים של ארץ ישראל-פלסטינה ופירוט נתונים דמוגרפיים, נתוני הגיוס בקרב היישוב וכתובות מועדוני החיילים בארץ
כברה. חלוקה לגושים וחלקות. סימון שטח היישוב בית חנניה, סימון שטח המיועד לגידול בננות.
בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו"
מפה דמוגרפית של התרחבות היישוב היהודי באירופה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון
ארץ ישראל. סימון שטחים שנרכשו על ידי הכשרת היישוב, אדמות יהודים, סימון ישובים ודרכים. על גבי המפה משורטט לשם השוואה שטח העיר לונדון.
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב. הערות של קאופמן בכתב יד על גבי הגיליון
בית אלפא. חפציבה. תכנית היישוב
בית הלוי. תכנית היישוב.
כפר ברוך. מפת חלקות היישוב (חלקית). ציון שמות חלק משמות התושבים על גבי החלקות.
דלהמיה. מדידת משאבת המים של היישוב, משאבת המים של מוחמד אל-שמח ומבנה חברת החשמל