תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
רמות מאיר. העתק מוקטן של משבצת היישוב. טיוטא עם שימושי קרקע לפי דרישות ועדת התכנון והבנייה 'לודים'. מפה הופקדה ב 29.7.1990, בתוקף משנת 1992 A615\34-3m
שדי חמד. קטע ממפת היישוב עם הערות בכתב יד והוראות לתיקוני מדידה A615\38\2-7m
כפר חב"ד. מקטע 13 ממפת מסילת הברזל בקו ירושלים תל אביב המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב. A615\35\1-13m
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 2 A615\41-2m
פלמחים. תרשים סימון חלק משבצות הקרקע של היישוב, דגש על מקטע כביש (משבצת 3!?)והקרקעות הסמוכות לו A615\28-4m
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 3 A615\41-3m
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 1 A615\41-1m
שדי חמד. קטע ממפת היישוב עם הערות בכתב יד והוראות לשינויים לפי בקשת המושב A615\38\2-8m
כפר חב''ד. מוסד חינוכי בית רבקה. תכנית כללית של היישוב ושל המוסד על גבי מפה טופוגרפית A615\35\4-1m
כפר חב"ד. מקטע 14 ממפת מסילת הברזל בקו ירושלים תל אביב המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב. A615\35\1-14m
כפר חב"ד. מקטע 12 ממפת מסילת הברזל המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב. A615\35\1-12m
רמות מאיר. משבצת היישוב A615\34-2m
תיאור:
רמות מאיר. העתק מוקטן של משבצת היישוב. טיוטא עם שימושי קרקע לפי דרישות ועדת התכנון והבנייה 'לודים'. מפה הופקדה ב 29.7.1990, בתוקף משנת 1992
סימול: A615\34-3m
תיאור:
שדי חמד. קטע ממפת היישוב עם הערות בכתב יד והוראות לתיקוני מדידה
סימול: A615\38\2-7m
תיאור:
כפר חב"ד. מקטע 13 ממפת מסילת הברזל בקו ירושלים תל אביב המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב.
סימול: A615\35\1-13m
תיאור:
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 2
סימול: A615\41-2m
תיאור:
פלמחים. תרשים סימון חלק משבצות הקרקע של היישוב, דגש על מקטע כביש (משבצת 3!?)והקרקעות הסמוכות לו
סימול: A615\28-4m
תיאור:
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 3
סימול: A615\41-3m
תיאור:
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 1
סימול: A615\41-1m
תיאור:
שדי חמד. קטע ממפת היישוב עם הערות בכתב יד והוראות לשינויים לפי בקשת המושב
סימול: A615\38\2-8m
תיאור:
כפר חב''ד. מוסד חינוכי בית רבקה. תכנית כללית של היישוב ושל המוסד על גבי מפה טופוגרפית
סימול: A615\35\4-1m
תיאור:
כפר חב"ד. מקטע 14 ממפת מסילת הברזל בקו ירושלים תל אביב המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב.
סימול: A615\35\1-14m
תיאור:
כפר חב"ד. מקטע 12 ממפת מסילת הברזל המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב.
סימול: A615\35\1-12m
תיאור:
רמות מאיר. משבצת היישוב
סימול: A615\34-2m
רמות מאיר. העתק מוקטן של משבצת היישוב. טיוטא עם שימושי קרקע לפי דרישות ועדת התכנון והבנייה 'לודים'. מפה הופקדה ב 29.7.1990, בתוקף משנת 1992
שדי חמד. קטע ממפת היישוב עם הערות בכתב יד והוראות לתיקוני מדידה
כפר חב"ד. מקטע 13 ממפת מסילת הברזל בקו ירושלים תל אביב המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב.
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 2
פלמחים. תרשים סימון חלק משבצות הקרקע של היישוב, דגש על מקטע כביש (משבצת 3!?)והקרקעות הסמוכות לו
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 3
שדי חמד. מפת מדידה טופגרפית של היישוב לתכנון כבישים וביוב. גיליון 1
שדי חמד. קטע ממפת היישוב עם הערות בכתב יד והוראות לשינויים לפי בקשת המושב
כפר חב''ד. מוסד חינוכי בית רבקה. תכנית כללית של היישוב ושל המוסד על גבי מפה טופוגרפית
כפר חב"ד. מקטע 14 ממפת מסילת הברזל בקו ירושלים תל אביב המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב.
כפר חב"ד. מקטע 12 ממפת מסילת הברזל המיועדת להפקעה לצרכי רכבת ישראל ליד היישוב.
רמות מאיר. משבצת היישוב