תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קריאה לגיוס לצבא הבריטי, להגנה על היישוב העברי ולחיזוק המשק העברי S8\2704-1kru
כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ J8\1336-1kru
חגיגות שלושים שנה לקרן היסוד. תרשים של מספר העולים, היישובים והשטח המעובד שמימנה קרן היסוד. השוואה בין תקופת היישוב לבין השנים מאז הקמת המדינה KH4\4917-2kra
חגיגות שלושים שנה לקרן היסוד. תרשים של מספר העולים, היישובים והשטח המעובד שמימנה קרן היסוד. השוואה בין תקופת היישוב לבין השנים מאז הקמת המדינה KH4\4917-1kra
הרצאה מאת הד"ר ליאו כהן, המזכיר המדיני של הסוכנות היהודית - ירושלים, על הנושא: "מעמדו המדיני של היישוב" באולם "הפועל המזרחי" בחיפה, ביום שלישי, ד' אייר תש"ה (17.04.1945). כרוז מאת הסתדרות "הפועל המזרחי" בארץ ישראל, ועדת התרבות, סניף חיפה A223\27-1kru
כרוז מאת קרן היסוד וקרן קימת לישראל אל היישוב העברי בארץ בעניין התגייסות לטובת הקרנות KH4\1761-1kru
עליית אף על פי". שלושה כורזים כרוז של האצ"ל נגד הבריטים ובעיקר נגד הנהגת היישוב בקשר להתייחסות לפעילות ההעפלה של התנועה הרוויזיוניסטית וקריאה לאחוז בנשק נגד "האויב" F17\5-6kru
קריאה מאת הוועדים המרכזיים של הארגונים השונים בארץ (בין היתר: הסתדרות העובדים העברים, המזרחי, התאחדות עולי פולין) לאנשי היישוב להגביר את מאמציהם ולתרום לקרן היסוד KH4\1546-2kru
כרוז של גורם לא מזוהה בגנות כוונת הממשלה הבריטית להעמיד למשפט עשרות מתושבי היישוב על סירובם לענוד סמל המבליט את שיוך הגדודים העבריים לפלסטינה במקום לארץ ישראל. הסמל כונה בכרוז - "הטלאי הצהוב" J12\108-1kru
יהדות. מחאה נגד מפלגת מפא"י על הקמת המועדון ברחוב דבורה הנביאה בלב שכונה החרדית מאה שערים, על מה אנו מוכים? יזדעזע ויתקומם היישוב נגד שפלות זו A9\205-190kru
עצומות. עצומת היישוב. קריאה אל כל בני היישוב לחתום על עצומת היישוב ליחס אנושי לפליטים ואחריות לקורבנות סטרומה, פירוט הדברים KRU\7709
עצומות. עצומת היישוב. קריאה לציבור הפועלים בארץ לעזור להאדרתה של עצומת היישוב לפי החלטת הוועד הלאומי, פירוט הדברים KRU\7705
תיאור:
קריאה לגיוס לצבא הבריטי, להגנה על היישוב העברי ולחיזוק המשק העברי
סימול: S8\2704-1kru
תיאור:
כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ
סימול: J8\1336-1kru
תיאור:
חגיגות שלושים שנה לקרן היסוד. תרשים של מספר העולים, היישובים והשטח המעובד שמימנה קרן היסוד. השוואה בין תקופת היישוב לבין השנים מאז הקמת המדינה
סימול: KH4\4917-2kra
תיאור:
חגיגות שלושים שנה לקרן היסוד. תרשים של מספר העולים, היישובים והשטח המעובד שמימנה קרן היסוד. השוואה בין תקופת היישוב לבין השנים מאז הקמת המדינה
סימול: KH4\4917-1kra
תיאור:
הרצאה מאת הד"ר ליאו כהן, המזכיר המדיני של הסוכנות היהודית - ירושלים, על הנושא: "מעמדו המדיני של היישוב" באולם "הפועל המזרחי" בחיפה, ביום שלישי, ד' אייר תש"ה (17.04.1945). כרוז מאת הסתדרות "הפועל המזרחי" בארץ ישראל, ועדת התרבות, סניף חיפה
סימול: A223\27-1kru
תיאור:
כרוז מאת קרן היסוד וקרן קימת לישראל אל היישוב העברי בארץ בעניין התגייסות לטובת הקרנות
סימול: KH4\1761-1kru
תיאור:
עליית אף על פי". שלושה כורזים כרוז של האצ"ל נגד הבריטים ובעיקר נגד הנהגת היישוב בקשר להתייחסות לפעילות ההעפלה של התנועה הרוויזיוניסטית וקריאה לאחוז בנשק נגד "האויב"
סימול: F17\5-6kru
תיאור:
קריאה מאת הוועדים המרכזיים של הארגונים השונים בארץ (בין היתר: הסתדרות העובדים העברים, המזרחי, התאחדות עולי פולין) לאנשי היישוב להגביר את מאמציהם ולתרום לקרן היסוד
סימול: KH4\1546-2kru
תיאור:
כרוז של גורם לא מזוהה בגנות כוונת הממשלה הבריטית להעמיד למשפט עשרות מתושבי היישוב על סירובם לענוד סמל המבליט את שיוך הגדודים העבריים לפלסטינה במקום לארץ ישראל. הסמל כונה בכרוז - "הטלאי הצהוב"
סימול: J12\108-1kru
תיאור:
יהדות. מחאה נגד מפלגת מפא"י על הקמת המועדון ברחוב דבורה הנביאה בלב שכונה החרדית מאה שערים, על מה אנו מוכים? יזדעזע ויתקומם היישוב נגד שפלות זו
סימול: A9\205-190kru
תיאור:
עצומות. עצומת היישוב. קריאה אל כל בני היישוב לחתום על עצומת היישוב ליחס אנושי לפליטים ואחריות לקורבנות סטרומה, פירוט הדברים
סימול: KRU\7709
תיאור:
עצומות. עצומת היישוב. קריאה לציבור הפועלים בארץ לעזור להאדרתה של עצומת היישוב לפי החלטת הוועד הלאומי, פירוט הדברים
סימול: KRU\7705
קריאה לגיוס לצבא הבריטי, להגנה על היישוב העברי ולחיזוק המשק העברי
כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ
חגיגות שלושים שנה לקרן היסוד. תרשים של מספר העולים, היישובים והשטח המעובד שמימנה קרן היסוד. השוואה בין תקופת היישוב לבין השנים מאז הקמת המדינה
חגיגות שלושים שנה לקרן היסוד. תרשים של מספר העולים, היישובים והשטח המעובד שמימנה קרן היסוד. השוואה בין תקופת היישוב לבין השנים מאז הקמת המדינה
הרצאה מאת הד"ר ליאו כהן, המזכיר המדיני של הסוכנות היהודית - ירושלים, על הנושא: "מעמדו המדיני של היישוב" באולם "הפועל המזרחי" בחיפה, ביום שלישי, ד' אייר תש"ה (17.04.1945). כרוז מאת הסתדרות "הפועל המזרחי" בארץ ישראל, ועדת התרבות, סניף חיפה
כרוז מאת קרן היסוד וקרן קימת לישראל אל היישוב העברי בארץ בעניין התגייסות לטובת הקרנות
עליית אף על פי". שלושה כורזים כרוז של האצ"ל נגד הבריטים ובעיקר נגד הנהגת היישוב בקשר להתייחסות לפעילות ההעפלה של התנועה הרוויזיוניסטית וקריאה לאחוז בנשק נגד "האויב"
קריאה מאת הוועדים המרכזיים של הארגונים השונים בארץ (בין היתר: הסתדרות העובדים העברים, המזרחי, התאחדות עולי פולין) לאנשי היישוב להגביר את מאמציהם ולתרום לקרן היסוד
כרוז של גורם לא מזוהה בגנות כוונת הממשלה הבריטית להעמיד למשפט עשרות מתושבי היישוב על סירובם לענוד סמל המבליט את שיוך הגדודים העבריים לפלסטינה במקום לארץ ישראל. הסמל כונה בכרוז - "הטלאי הצהוב"
יהדות. מחאה נגד מפלגת מפא"י על הקמת המועדון ברחוב דבורה הנביאה בלב שכונה החרדית מאה שערים, על מה אנו מוכים? יזדעזע ויתקומם היישוב נגד שפלות זו
עצומות. עצומת היישוב. קריאה אל כל בני היישוב לחתום על עצומת היישוב ליחס אנושי לפליטים ואחריות לקורבנות סטרומה, פירוט הדברים
עצומות. עצומת היישוב. קריאה לציבור הפועלים בארץ לעזור להאדרתה של עצומת היישוב לפי החלטת הוועד הלאומי, פירוט הדברים