תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
היישוב הספרדי בירושלים בשלהי התקופה העות'מנית 1914-1893 שרעבי, רחל BK\60720
פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות'מנית פרידמן, יוחנן; דוד, אברהם; טוללידאנו, אהוד ואחרים BK\53679
ההתיישבות בשנות מאבק, איסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ו- תש"ז , 1947-1936 אורן, אלחנן BK\51161
העומר", תנופתו של כתב-עת ואחריתו" גוברין, נורית BK\53581
מסעות שמעון ברמן, שמעון BK\53519
(התפתחותה של ירושלים בעת החדשה (1914-1799 בן אריה, יהושע BK\53377\2
(הלחימה הניידת במרחב לאור מדיניות ההבלגה (1948-1936 פעיל, מאיר BK\53379\3
(ההתיישבות במדיניות הציונית בטרם המדינה (1947-1936 אורן, אלחנן BK\53377\3
ייחודם של מאורעות 1939-1936 גולדשטיין, יעקב BK\53378\2
ייחודם של מאורעות 1939-1936 גולדשטיין, יעקב BK\53378\1
התפתחותה של ירושלים בעת החדשה בן אריה, יהושע BK\53377
(הלחימה הניידת במרחב לאור מדיניות ההבלגה (1948-1936 פעיל, מאיר BK\53379\2