תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין היישוב היהודי באפריקה המזרחית (אוגנדה) 1903- 1903 CM7\1
התכתבות בעניין היישוב היהודי באפריקה המזרחית (אוגנדה) 1904- 1904 CM7\2
כרוזים ופרסומים שונים בעניין תולדות היישוב בטבריה 1753- 1829 CM48\1
התכתבות בין דוד יודלביץ' וזאב גלוסקין, מכתבים מאת אנשים שונים ומערכות עיתונים בעניין הכרמל המזרחי, הפליטים מארץ ישראל למצרים, היישוב היהודי וענייני ספרות 1887- 1898 CM167\1
התכתבות בין דוד יודלביץ' לבין אנשים פרטיים ומוסדות שונים בעניין הכרמל המזרחי, היישוב היהודי וענייני ספרות 1908- 1909 CM167\4
ספר מאת שמעון רובינשטיין "על מפתנה של תקופה חדשה", סוגיות חשובות לעיצוב גורל היישוב היהודי בארץ ישראל. חלק ג'. עמודים 514-256 1985- 1985 CM423\6
ספר מאת שמעון רובינשטיין "על מפתנה של תקופה חדשה", סוגיות חשובות לעיצוב גורל היישוב היהודי בארץ ישראל מהשנה האחרונה לשלטון הטורקי ועד למאורעות תרפ''ט. חלק ב' 1985- 1985 CM423\4
ספר מאת שמעון רובינשטיין "על מפתנה של תקופה חדשה", סוגיות חשובות לעיצוב גורל היישוב היהודי בארץ ישראל. חלק ג'. עמודים 514-256 1985- 1985 CM423\8
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של אסיפות כלליות, 28.09.1909 - 23.05.1945 1909- 1945 CM428\3
התכתבות בין דוד יודלביץ' וזאב גלוסקין בעניין הכרמל המזרחי, הפליטים מארץ ישראל למצרים, היישוב היהודי וענייני ספרות 1914- 1916 CM167\6
משרד הכשרת היישוב. פרוטוקולים של אסיפות כלליות, 28.04.1954 - 26.12.1979 1954- 1979 CM428\5
נאום מאת פ.[?] רוטנברג. טופס הסכם עם החברה להספקה בעניין הספקת מזון לתושבי היישוב (ברוסית) CM53\7