תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הכשרת היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין H.B. Baker, נציגי הנהלת אוצר התיישבות היהודים (J.C.T.) בלונדון, ולבין אליעזר זיגפריד הופיין, מנהל אפ"ב (בנק אנגלו-פלשינה) ביפו, וחברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, בצירוף תכניות ותרשימים, בעניין פעולות חברת הכשרת הישוב - P.L.D.C.) Palestine Land Development Company) ומזכירות החברה Jarislowsky & Company בדבר רכישת אדמות בצפון ארץ ישראל (אוגוסט 1928 - אוגוסט 1932) 1928- 1932 A55\59
התכתבות בין מנחם גילוץ, תל אביב, לבין נציגי הנהלת חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל בירושלים ובחיפה, ביניהם יעקב טהון בירושלים, מנחם הלוי הורביץ בחיפה, ואחרים (טבת - שבט תרפ"ו, 15-29.01.1926) 1926- 1926 AK893\3
התכתבות בעניינים הנוגעים לפעילות המחלקות במוסדות הציוניים: הקמת מחלקת חשבונות (ספרי חשבונות), מחלקת מסחר ותעשייה. תקנות והצעות לגבי פעילותן של 'ועדים מיעצים' בתחומי פעילות: חינוך, בריאות, עלייה, קרן קימת לישראל הכשרת היישוב והלשכה המאוחדת. 1930- 1930 S45\11
סקירות ונתונים כספיים על השקעות ורכישת אדמות על ידי קרן קימת לישראל וחברת הכשרת היישוב 1927- 1930 S19\12\1
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
זיכיון החולה. טיוטה להסכם בין הנציב העליון בישראל לבין חברת הכשרת היישוב J93\127
זיכיון החולה. התכתבויות של חברת הכשרת היישוב בנושא זיכיון החולה 1935- 1945 J93\46
חוזים, הסכמים, זכרון דברים ותוספות להסכמים בין ישעיהו הורוויץ (הורוויטש) ובין מוסדות שונים ואנשים פרטיים בפולין ובארץ ישראל. בין המוסדות: ההנהלה הארצית של הקרן הקיימת לישראל בפולין, וורשה; חברת "עבודת ישראל", ורשה - כפר עטה (כפר אתא); הנהלת "הלוואה וחסכון" - אגודה בהנהלתו של מרדכי בן הלל הכהן, ירושלים; חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, ירושלים 1926- 1946 A154\436
מפות ותכניות שונות של ארץ ישראל, אמריקה, אפריקה, אנגליה, ספרד ופורטוגל; בין היתר מאת התלמיד דוד הורוויץ בירושלים, מאת חברת הכשרת היישוב בירושלים ומאת "משרד טכני של "אינג' ש. טרק את נ. רזניק" בחיפה 1930- 1941 A154\430
טפסי תרומות לקרן קיימת לישראל בפולין עבור יישובים בעמק יזרעאל (אב תרפ"ד \ פורים תרפ"ה) ועותקי תכנית החלוקה של חלקות א' וב' בשכונת רחביה בירושלים, נעשתה על ידי ריכרד קאופמן - אדריכל חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל 1924- 1925 A154\173
התכתבות, דו"חות, אישורים, הודעות, כרטיסי ביקור, חשבונות, קבלות, הסכמים, סיכומי פרוטוקולים של ישבות ודברי דפוס בעניין עבודתו של ישעיהו הורוויץ למען יהדות פולין, בעיקר במסגרת פעילות הוועד המרכזי של קרן היסוד בוורשה והקרן הקיימת לישראל - נציגות בוורשה, באמצעות ההסתדרות הציונית בפולין, חברת "עבודת ישראל", ורשה - כפר עטה (כפר אתא), חברה למסחר ארץ ישראל - פולין, תל אביב, חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, לונדון - ברלין - ירושלים, ו"קהילת ציון אמריקאית", תל אביב - חיפה. בין היתר הצהרות מאת ועד הסתדרות הצעירים הציוניים בוורשה "מרכז" ותכנית לפעילות ויצ"ו בוורשה 1922- 1936 A154\53
התכתבות, דו"חות, אישורים, הודעות, כרטיסי ביקור, חשבונות, קבלות, הסכמים, סיכומי פרוטוקולים של ישבות בעניין עבודתו של ישעיהו הורוויץ למען יהדות פולין, בעיקר במסגרת פעילות הוועד המרכזי של קרן היסוד בוורשה והקרן הקיימת לישראל - נציגות בוורשה, באמצעות ההסתדרות הציונית בפולין, חברת "עבודת ישראל", ורשה - כפר עטה (כפר אתא), חברה למסחר ארץ ישראל - פולין, תל אביב, חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, לונדון - ברלין - ירושלים, ו"קהילת ציון אמריקאית", תל אביב - חיפה. בין היתר התכתבות וחוזרים מאת הוועד המרכזי של "תרבות" - הסתדרות עברית לחינוך ולתרבות בפולין 1925- 1945 A154\51