תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הכשרת היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות, דו"חות, תזכירים בדבר פעילות ההנהלה הציונית בלונדון בעניינים ארגוניים ומדיניים בכלל והמגבית המאוחדת למען ארץ ישראל בארצות הברית בפרט. בין המתכתבים: נחום סוקולוב; חיים וייצמן; לאונרד שטיין; פליקס רוזנבליט; פרדריק הרמן קיש בשם ההנהלה הציונית בארץ ישראל; לואי ליפסקי בשם ההסתדרות הציונית באמריקה; מאיר וייסגל בשם מערכת הבטאון "The New Palestine" של ההסתדרות הציונית בארצות הברית; יעקב טהון בשם חברת הכשרת היישוב (The Palestine Land Development); נציגות "היאס" בפריס; Judea Industrial Corporation ניו יורק; מסדר "בני ברית" - הלשכה הראשונה בלונדון; "ברית הנוער" בברלין 1927- 1927 A18\2714
תמצית ישיבת ההנהלה של חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל מיום 25/01/1942 שעסקה בעניינים שונים, ביניהם, חולות בית דג'ן וחילופי קרקעות בחיפה 1942- 1942 S51\185
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין H.B. Baker, נציגי הנהלת אוצר התיישבות היהודים (J.C.T.) בלונדון, ולבין אליעזר זיגפריד הופיין, מנהל אפ"ב (בנק אנגלו-פלשינה) ביפו, וחברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, בצירוף תכניות ותרשימים, בעניין פעולות חברת הכשרת הישוב - P.L.D.C.) Palestine Land Development Company) ומזכירות החברה Jarislowsky & Company בדבר רכישת אדמות בצפון ארץ ישראל (אוגוסט 1928 - אוגוסט 1932) 1928- 1932 A55\59
אדמות החולה. דו"חות, פרוטוקולים, הצעות לשינויים בתכנית הכשרת אגן החולה ובנוסח הזיכיון על האזור, הסכמים עם חברת החשמל ועם חברת הכשרת היישוב והתכתבות על התכנית להכשרת אגן החולה 1946- 1948 J93\31
התכתבות בין מנחם גילוץ, תל אביב, לבין נציגי הנהלת חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל בירושלים ובחיפה, ביניהם יעקב טהון בירושלים, מנחם הלוי הורביץ בחיפה, ואחרים (טבת - שבט תרפ"ו, 15-29.01.1926) 1926- 1926 AK893\3
התכתבות בעניינים הנוגעים לפעילות המחלקות במוסדות הציוניים: הקמת מחלקת חשבונות (ספרי חשבונות), מחלקת מסחר ותעשייה. תקנות והצעות לגבי פעילותן של 'ועדים מיעצים' בתחומי פעילות: חינוך, בריאות, עלייה, קרן קימת לישראל הכשרת היישוב והלשכה המאוחדת. 1930- 1930 S45\11
סקירות ונתונים כספיים על השקעות ורכישת אדמות על ידי קרן קימת לישראל וחברת הכשרת היישוב 1927- 1930 S19\12\1
זיכיון החולה. טיוטה להסכם בין הנציב העליון בישראל לבין חברת הכשרת היישוב J93\127
ירושלים. שטר משכנתא ע"ש חברת אמיקא וחברת הכשרת היישוב 1940- 1940 J93\304\5
זיכיון החולה. התכתבויות של חברת הכשרת היישוב בנושא זיכיון החולה 1935- 1945 J93\46
חוזים, הסכמים, זכרון דברים ותוספות להסכמים בין ישעיהו הורוויץ (הורוויטש) ובין מוסדות שונים ואנשים פרטיים בפולין ובארץ ישראל. בין המוסדות: ההנהלה הארצית של הקרן הקיימת לישראל בפולין, וורשה; חברת "עבודת ישראל", ורשה - כפר עטה (כפר אתא); הנהלת "הלוואה וחסכון" - אגודה בהנהלתו של מרדכי בן הלל הכהן, ירושלים; חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל, ירושלים 1926- 1946 A154\436
מפות ותכניות שונות של ארץ ישראל, אמריקה, אפריקה, אנגליה, ספרד ופורטוגל; בין היתר מאת התלמיד דוד הורוויץ בירושלים, מאת חברת הכשרת היישוב בירושלים ומאת "משרד טכני של "אינג' ש. טרק את נ. רזניק" בחיפה 1930- 1941 A154\430