תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הכשרת היישוב
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הכשרת הקרקע. "עד שישים ימי עבודה דרושים להשקיע בדונם קרקע בסיקול כדי שיהיה ראוי לעיבוד" (בתוך אלבום של עליית היישוב בית אורן) PHAL\1630004
יעקב יוחנן טהון, מנהל חברת הכשרת היישוב, יושב ראש ועד הקהילה בירושלים, נשיא הועד הלאומי, (1930) . 1930 PHG\1017927
תיאור:
הכשרת הקרקע. "עד שישים ימי עבודה דרושים להשקיע בדונם קרקע בסיקול כדי שיהיה ראוי לעיבוד" (בתוך אלבום של עליית היישוב בית אורן)
סימול: PHAL\1630004
תיאור:
יעקב יוחנן טהון, מנהל חברת הכשרת היישוב, יושב ראש ועד הקהילה בירושלים, נשיא הועד הלאומי, (1930) .
שנה: 1930 סימול: PHG\1017927
הכשרת הקרקע. "עד שישים ימי עבודה דרושים להשקיע בדונם קרקע בסיקול כדי שיהיה ראוי לעיבוד" (בתוך אלבום של עליית היישוב בית אורן)
יעקב יוחנן טהון, מנהל חברת הכשרת היישוב, יושב ראש ועד הקהילה בירושלים, נשיא הועד הלאומי, (1930) .