תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הכשרת היישוב
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
יעקב יוחנן טהון, מנהל חברת הכשרת היישוב, יושב ראש ועד הקהילה בירושלים, נשיא הועד הלאומי, (1930) . 1930 PHG\1017927
הכשרת הקרקע. "עד שישים ימי עבודה דרושים להשקיע בדונם קרקע בסיקול כדי שיהיה ראוי לעיבוד" (בתוך אלבום של עליית היישוב בית אורן) PHAL\1630004
תיאור:
יעקב יוחנן טהון, מנהל חברת הכשרת היישוב, יושב ראש ועד הקהילה בירושלים, נשיא הועד הלאומי, (1930) .
שנה: 1930 סימול: PHG\1017927
תיאור:
הכשרת הקרקע. "עד שישים ימי עבודה דרושים להשקיע בדונם קרקע בסיקול כדי שיהיה ראוי לעיבוד" (בתוך אלבום של עליית היישוב בית אורן)
סימול: PHAL\1630004
יעקב יוחנן טהון, מנהל חברת הכשרת היישוב, יושב ראש ועד הקהילה בירושלים, נשיא הועד הלאומי, (1930) .
הכשרת הקרקע. "עד שישים ימי עבודה דרושים להשקיע בדונם קרקע בסיקול כדי שיהיה ראוי לעיבוד" (בתוך אלבום של עליית היישוב בית אורן)