תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הכשרת היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקות המיועדות להפקעה לטובת האוניברסיטה העברית L18M\773
באר שבע. מפת מדידה וחלוקה לחלקות של שטח בבעלות שבט עזזמה. בטבלה: שטח כל חלקה בד"מ. הוכן עבור חברת הכשרת היישוב A402\412-1m
ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה KL5M\6935
חיפה וסביבותיה. סימון אדמות יהודים שנרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב ואחרים A402\312-12m
הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב L18\3663-1m
תל עדש (תל עדשים). מפת מדידה של אדמות הכפר. סימון אדמות קק"ל, סימון אדמות חברת הכשרת היישוב. חתימות האישים: א. גרנובסקי, י. אטינגר, יהשוע חנקין,אליעזר וולקני KL5M\6621\2
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי ב' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב KKL8\302-28m
אדמות קוסקוס. קריית טבעון. מפת בעלויות של חברת הכשרת היישוב וקהיליית ציון אמריקאית KH4\14194-1m
מזרח חיפה. חוסה. תוכנית בניין ערים עם סימון חלקות ע"ש [?] מרגולין וחברת הכשרת היישוב L18\3663-2m
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי א' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב KKL8\302-27m
חיפה. הדר הכרמל. מדידת מגרשים מס' 417-432, פרטי המידות. קושר למשפט צהוין וחברת הכשרת היישוב L18M\2198
צפת קרקעות חברת הכשרת היישוב, הדגשה בצבע של גוש 13071 L18M\3103
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקות המיועדות להפקעה לטובת האוניברסיטה העברית
סימול: L18M\773
תיאור:
באר שבע. מפת מדידה וחלוקה לחלקות של שטח בבעלות שבט עזזמה. בטבלה: שטח כל חלקה בד"מ. הוכן עבור חברת הכשרת היישוב
סימול: A402\412-1m
תיאור:
ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה
סימול: KL5M\6935
תיאור:
חיפה וסביבותיה. סימון אדמות יהודים שנרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב ואחרים
סימול: A402\312-12m
תיאור:
הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב
סימול: L18\3663-1m
תיאור:
תל עדש (תל עדשים). מפת מדידה של אדמות הכפר. סימון אדמות קק"ל, סימון אדמות חברת הכשרת היישוב. חתימות האישים: א. גרנובסקי, י. אטינגר, יהשוע חנקין,אליעזר וולקני
סימול: KL5M\6621\2
תיאור:
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי ב' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב
סימול: KKL8\302-28m
תיאור:
אדמות קוסקוס. קריית טבעון. מפת בעלויות של חברת הכשרת היישוב וקהיליית ציון אמריקאית
סימול: KH4\14194-1m
תיאור:
מזרח חיפה. חוסה. תוכנית בניין ערים עם סימון חלקות ע"ש [?] מרגולין וחברת הכשרת היישוב
סימול: L18\3663-2m
תיאור:
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי א' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב
סימול: KKL8\302-27m
תיאור:
חיפה. הדר הכרמל. מדידת מגרשים מס' 417-432, פרטי המידות. קושר למשפט צהוין וחברת הכשרת היישוב
סימול: L18M\2198
תיאור:
צפת קרקעות חברת הכשרת היישוב, הדגשה בצבע של גוש 13071
סימול: L18M\3103
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקות המיועדות להפקעה לטובת האוניברסיטה העברית
באר שבע. מפת מדידה וחלוקה לחלקות של שטח בבעלות שבט עזזמה. בטבלה: שטח כל חלקה בד"מ. הוכן עבור חברת הכשרת היישוב
ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה
חיפה וסביבותיה. סימון אדמות יהודים שנרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב ואחרים
הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב
תל עדש (תל עדשים). מפת מדידה של אדמות הכפר. סימון אדמות קק"ל, סימון אדמות חברת הכשרת היישוב. חתימות האישים: א. גרנובסקי, י. אטינגר, יהשוע חנקין,אליעזר וולקני
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי ב' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב
אדמות קוסקוס. קריית טבעון. מפת בעלויות של חברת הכשרת היישוב וקהיליית ציון אמריקאית
מזרח חיפה. חוסה. תוכנית בניין ערים עם סימון חלקות ע"ש [?] מרגולין וחברת הכשרת היישוב
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי א' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב
חיפה. הדר הכרמל. מדידת מגרשים מס' 417-432, פרטי המידות. קושר למשפט צהוין וחברת הכשרת היישוב
צפת קרקעות חברת הכשרת היישוב, הדגשה בצבע של גוש 13071