תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הכשרת היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
באר שבע. מפת מדידה וחלוקה לחלקות של שטח בבעלות שבט עזזמה. בטבלה: שטח כל חלקה בד"מ. הוכן עבור חברת הכשרת היישוב A402\412-1m
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקות המיועדות להפקעה לטובת האוניברסיטה העברית L18M\773
ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה KL5M\6935
חיפה וסביבותיה. סימון אדמות יהודים שנרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב ואחרים A402\312-12m
הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב L18\3663-1m
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי ב' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב KKL8\302-28m
אדמות קוסקוס. קריית טבעון. מפת בעלויות של חברת הכשרת היישוב וקהיליית ציון אמריקאית KH4\14194-1m
חיפה. הדר הכרמל. מדידת מגרשים מס' 417-432, פרטי המידות. קושר למשפט צהוין וחברת הכשרת היישוב L18M\2198
צפת קרקעות חברת הכשרת היישוב, הדגשה בצבע של גוש 13071 L18M\3103
קרקעות חברת הכשרת היישוב על הר הכרמל. ואדי רושמיה מזרחית תוכנית בנין ערים. מפת שימושי קרקע על פי מקרא צבעוני מפרט A402\360-2m
רתמים. תוכנית הכשרת קרקע על גבי מפה טופוגרפית (גיליון מס' 2). סימון גבול היישוב. סימון שטחים לא ראויים לעיבוד. סימון כיווני ניקוז. בטבלה: ציון קואורדינטות של נקודות מסויימות, ציון גובה הקרקע בכל נקודה. תרשים סביבה S136M\341\4
ירושלים. שכונת תלפיות והסביבה. מתחנת רכבת ירושלים בצפון ועד לרמת רחל. סימון אדמת חברת הכשרת היישוב, אדמת קק"ל ואדמה מוצעת לקניה. ציון מיקום: מקור חיים, ארמון הנציב, משק הפועלות, ארנונה, בניין ומלאכה, גבעת אליהו, רמת רחל. KL5M\6815
תיאור:
באר שבע. מפת מדידה וחלוקה לחלקות של שטח בבעלות שבט עזזמה. בטבלה: שטח כל חלקה בד"מ. הוכן עבור חברת הכשרת היישוב
סימול: A402\412-1m
תיאור:
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקות המיועדות להפקעה לטובת האוניברסיטה העברית
סימול: L18M\773
תיאור:
ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה
סימול: KL5M\6935
תיאור:
חיפה וסביבותיה. סימון אדמות יהודים שנרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב ואחרים
סימול: A402\312-12m
תיאור:
הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב
סימול: L18\3663-1m
תיאור:
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי ב' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב
סימול: KKL8\302-28m
תיאור:
אדמות קוסקוס. קריית טבעון. מפת בעלויות של חברת הכשרת היישוב וקהיליית ציון אמריקאית
סימול: KH4\14194-1m
תיאור:
חיפה. הדר הכרמל. מדידת מגרשים מס' 417-432, פרטי המידות. קושר למשפט צהוין וחברת הכשרת היישוב
סימול: L18M\2198
תיאור:
צפת קרקעות חברת הכשרת היישוב, הדגשה בצבע של גוש 13071
סימול: L18M\3103
תיאור:
קרקעות חברת הכשרת היישוב על הר הכרמל. ואדי רושמיה מזרחית תוכנית בנין ערים. מפת שימושי קרקע על פי מקרא צבעוני מפרט
סימול: A402\360-2m
תיאור:
רתמים. תוכנית הכשרת קרקע על גבי מפה טופוגרפית (גיליון מס' 2). סימון גבול היישוב. סימון שטחים לא ראויים לעיבוד. סימון כיווני ניקוז. בטבלה: ציון קואורדינטות של נקודות מסויימות, ציון גובה הקרקע בכל נקודה. תרשים סביבה
סימול: S136M\341\4
תיאור:
ירושלים. שכונת תלפיות והסביבה. מתחנת רכבת ירושלים בצפון ועד לרמת רחל. סימון אדמת חברת הכשרת היישוב, אדמת קק"ל ואדמה מוצעת לקניה. ציון מיקום: מקור חיים, ארמון הנציב, משק הפועלות, ארנונה, בניין ומלאכה, גבעת אליהו, רמת רחל.
סימול: KL5M\6815
באר שבע. מפת מדידה וחלוקה לחלקות של שטח בבעלות שבט עזזמה. בטבלה: שטח כל חלקה בד"מ. הוכן עבור חברת הכשרת היישוב
ירושלים. הר הצופים. סימון חלקות המיועדות להפקעה לטובת האוניברסיטה העברית
ירושלים. מפת סימון השכונות היהודיות מלפני 1914, אחרי 1918 ואדמות חברת הכשרת היישוב עליהן הוקמו שכונות חדשות. על רקע מפה כללית של ירושלים. תצלום מוקטן של המפה
חיפה וסביבותיה. סימון אדמות יהודים שנרכשו על ידי חברת הכשרת היישוב ואחרים
הקישון. חלולה לחלקות באדמת חברת הכשרת היישוב
תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי ב' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב
אדמות קוסקוס. קריית טבעון. מפת בעלויות של חברת הכשרת היישוב וקהיליית ציון אמריקאית
חיפה. הדר הכרמל. מדידת מגרשים מס' 417-432, פרטי המידות. קושר למשפט צהוין וחברת הכשרת היישוב
צפת קרקעות חברת הכשרת היישוב, הדגשה בצבע של גוש 13071
קרקעות חברת הכשרת היישוב על הר הכרמל. ואדי רושמיה מזרחית תוכנית בנין ערים. מפת שימושי קרקע על פי מקרא צבעוני מפרט
רתמים. תוכנית הכשרת קרקע על גבי מפה טופוגרפית (גיליון מס' 2). סימון גבול היישוב. סימון שטחים לא ראויים לעיבוד. סימון כיווני ניקוז. בטבלה: ציון קואורדינטות של נקודות מסויימות, ציון גובה הקרקע בכל נקודה. תרשים סביבה
ירושלים. שכונת תלפיות והסביבה. מתחנת רכבת ירושלים בצפון ועד לרמת רחל. סימון אדמת חברת הכשרת היישוב, אדמת קק"ל ואדמה מוצעת לקניה. ציון מיקום: מקור חיים, ארמון הנציב, משק הפועלות, ארנונה, בניין ומלאכה, גבעת אליהו, רמת רחל.