תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המגבית היהודית המאוחדת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פעילותו של יהודה דומיניץ למען המועצה הציבורית לדמוגרפיה, המרכז לדמוגרפיה שעל יד משרד העבודה והרווחה והעמותה למדיניות דמוגרפית של העם היהודי. חוזרים, זכרון דברים מישיבות ודו"חות, התכתבות בין יהודה דומיניץ בשם העמותה למדיניות דמוגרפית של העם היהודי לבין נציגי מוסדות שונים בישראל ובארצות הברית, בפרט המשרד הישראלי של המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה, ניו יורק 1992- 1993 A552\96
מאמרים, הרצאות, עבודות מחקר ודו"חות מאת יהודה דומיניץ בענייני ציונות, עלייה, היסטוריה, חינוך ומדיניות, בין היתר בנושאי עליית יהודי ברית המועצות והגירת היהודים לארצות הברית, העלייה מארצות ערב ובעיות קליטת העולים במדינת ישראל; תכניות הסמינרים הבינלאומיים והתכתבות בין דומיניץ לבין מערכות עיתונים ומוסדות שונים בעניין פרסום מחקריו. בין המתכתבים: המכללה לבטחון לאומי, יד טבנקין, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה בניו יורק (כתבי יד; חומר מודפס במכונת כתיבה; תדפיסים בסטנסיל ופרוספקטים) 1990- 2005 A552\226
התכתבות בין יהודה דומיניץ לבין נציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל ובארצות הברית בעניינים פוליטייים, כלכליים, עלייה מברית המועצות ובנושאי המגבית; חוזרים, דו"חות, חשבונות, הסכמים בין הסוכנות היהודית ובין מוסדות אחרים, הזמנות לטקסים ומפגשים, תכניות לביקורים בישראל של נציגי ארגוני אירופה, בצירוף מכתבי תודה וקטעי עיתונים. בין המתכתבים: מרכז ההסברה של משרד ראש הממשלה בירושלים, המגבית היהודית המאוחדת (UJA) - הפדרציה בניו יורק, "Gegi" - Committee for Economic Growth of Israel (משרד בתל אביב), "היאס" בישראל, "בית עדות" - המרכז להנחלת מורשת הציונות הדתית בניר גלים (בעיקר שנת 1994) 1976- 1994 A552\141
תדריכים לשליחים מטעם מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, תזכירים בדבר תקן שליחי המחלקה בקשר לתחנות מעבר לעולים חדשים במרסיי, נאפולי, וינה; התכתבות בין יהודה דומיניץ לבין נציגי משרד לקליטת העליה בירושלים, נציגויות מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית במרכז אירופה, אתונה ואיסטנבול, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה בניו יורק, ומוסדות אחרים; סיכומי פגישות בעניין מחנות מעבר, דו"חות על ביקורים בווינה ורומא על ידי שליחי הסוכנות, לוחות מחירי הנסיעות באוניות והודעות על הגעת מטוסים, דיווחים על הגעת העולים, טבלאות סטטיסטיות, קטעי עיתונים. בין הנושאים: יחסי הסוכנות עם הארגון "רב טוב" ("Rav Tov", National Committee To Aid New Immigrants) בניו יורק, והוויכוח לגבי יעדי ההגירה של יהודי ברית המועצות 1960- 1993 A552\322
פעילותו של יהודה דומיניץ, יושב ראש עמותת ותיקי "בני עקיבא" במרכז אירופה. דו"חות וידיעונים של העמותה, חוזרים, הודעות והזמנות מודפסות לטקסים ואסיפות, קטעי עיתונים והתכתבות בין יהודה דומיניץ, ירושלים, לבין חברי הנהלת העמותה ונציגי מוסדות שונים. בין המתכתבים: חברי התאחדות בוגרי ותלמידי בית המדרש לרבנים בבודפשט, הקיבוץ הדתי "שלוחות", בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה בניר גלים, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה בניו יורק, המחלקה ליחסי ציבור של תנועת "בני עקיבא", המרכז העולמי של הסתדרות ה"מזרחי" 1990- 1995 A552\131
"אמנה" - אגודה להפצת תרבות ישראל (מכון לפרסומים ביהדות ברוסית מיסודם של משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית ומשרד הדתות). התכתבות בין יהודה דומיניץ לבין נציגי האגודה ומוסדות וארגונים שונים בישראל ובארצות הברית, דו"חות ביקורת, תכניות עבודה, פרוטוקולים וזכרון דברים של ישיבות ההנהלה וסיכומי מפגשים, פרוספקטים על פעילות האגודה, הזמנות מודפסות וקטלוגים של ספרים בהוצאת "אמנה". בין המתכתבים: שלום קליין בשם משרד החינוך בירושלים, זבולון המר - השר לענייני דתות, פרופסור מנחם אלון בירושלים, נציגי המרכז העולמי של הסתדרות ה"מזרחי" ו"הפועל המזרחי" בירושלים, Memorial Foundation for Jewish Culture בניו יורק, המגבית היהודית המאוחדת (UJA) - הפדרציה בניו יורק 1987- 2002 A552\261\2
התכתבות בין ג'ון דבור, סגן נשיא ההסתדרות הציונית בקנדה (1st National Vice-President, Zionist Organization of Canada), מונטריאול - טורונטו, לבין פעילים ונציגי מוסדות ציוניים וממלכתיים בקנדה, ארצות הברית וישראל, בצירוך דו"חות סטטיסטיים ותזכירים בעניין העלייה מקנדה ופעילות של ארגונים ציוניים שונים בקנדה, בפרט קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, המועצה הציונית בטורונטו. בין המתכתבים: המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים, United Jewish Appeal בוונקובר, שגרירות ישראל באוטווה, מערכות עיתונים יהודיים בקנדה, אגף אמריקאי של הסוכנות היהודית בניו יורק, ומוסדות אחרים 1965- 1965 A625\4
מכתבים, תזכירים, רשימות בעניין היורדים. בין הכותבים: נציגי המגבית המאוחדת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומחלקת הקשר של משרד החוץ 1966- 1989 A552\10
דו"ח מאת יו"ר הוועד הפועל של אגודת ישראל בארץ ישראל שנשלח אל הסניף האמריקני של הסוכנות היהודית בעניין השימוש בהקצאת המגבית הארץ-ישראלית המאוחדת לשנת 1948 1949- 1949 S20\35
המגבית המאוחדת לישראל. התכתבות בעיקר של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד וישראל פולק יו"ר המגבית המאוחדת בין היתר בעניין העלאת התרומות של עובדי הסוכנות היהודית למגבית המאוחדת והקצבות לויצו מכספי המגבית. פרוטוקולים של ישיבות הנהלת המגבית המאוחדת לישראל בין יתר העניינים פרויקטים חברתיים של המגבית בעיירות פיתוח 1983- 1983 KH4\40873
התכתבות כללית בין מאיר אבנר, תל אביב, לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בענייני הסוכנות היהודית, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, המחלקה הארגונית של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית; סקירות ותזכירים במכונת כתיבה וקטעי עיתונים המכילים פרסומי מאיר אבנר. בין המתכתבים: דוד בן גוריון, ארתור הנטקה, אליהו דובקין, צבי הרמן, יוסף שפרינצק, אליעזר זיגפריד הופיין, לייב יפה, משה שרתוק, אניטה מילר-כהן (Anitta Mueller-Cohen), סימה כנען, אפרים פיסטינר, חיים בלוך (Chaim Bloch, New York) 1941- 1953 A422\14
בריטניה. פעילות המגבית הישראלית המאוחדת (JIA - Joint Israel Appeal), לונדון. התכתבות, תזכירים, דו"חות, רשימות שונות בעניין מגבית 1977, העברת כספים ותרומות, סקירות מאת שליחים בבריטניה. בין המתכתבים: הנהלת קרן היסוד בירושלים, המגבית המאוחדת בישראל - תל אביב, משרדי קרן היסוד בלונדון, משרד האוצר ומשרד החינוך והתרבות, משרד הסוכנות היהודית בז'נבה (01.05.1977 - 30.10.1977) 1977- 1977 KH4\53086