תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המגבית היהודית המאוחדת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
המגבית היהודית המאוחדת. "ג'וינט" - הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע 1948- 1949 S57\94
המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית, "ג'וינט" 1939- 1947 S53\398
ישראל עצים מעטפות הי-הת [הי-המ]: היובל למכון למיקרוביולוגיה, היימן יואל, היימן רלף, הילדים המאומצים, היצוא הישראלי, היצירה של תנועות הנוער, הכנסייה ההונגרית והגרמנית, הלוי יאירה, הללי אלון, הלפרן דוד, המגבית היהודית המאוחדת, היובל (ראה: יער המדינה), המועצה לחילופי נוער, המכון ללימודי ארץ ישראל, המסגרת, המפתנים 1995- 1997 KKL5\67628\1
המגבית המאוחדת לישראל. התכתבות בעיקר של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד וישראל פולק יו"ר המגבית המאוחדת בין היתר בעניין העלאת התרומות של עובדי הסוכנות היהודית למגבית המאוחדת והקצבות לויצו מכספי המגבית. פרוטוקולים של ישיבות הנהלת המגבית המאוחדת לישראל בין יתר העניינים פרויקטים חברתיים של המגבית בעיירות פיתוח 1983- 1983 KH4\40873
בריטניה. פעילות המגבית הישראלית המאוחדת (JIA - Joint Israel Appeal), לונדון. התכתבות, תזכירים, דו"חות, רשימות שונות בעניין מגבית 1977, העברת כספים ותרומות, סקירות מאת שליחים בבריטניה. בין המתכתבים: הנהלת קרן היסוד בירושלים, המגבית המאוחדת בישראל - תל אביב, משרדי קרן היסוד בלונדון, משרד האוצר ומשרד החינוך והתרבות, משרד הסוכנות היהודית בז'נבה (01.05.1977 - 30.10.1977) 1977- 1977 KH4\53086
סרט באנגלית "House in the Desert" ("בית במדבר", "בית הערבה") שנעשה על פי הזמנת המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית וקרן היסוד. התכתבות בענייני הסרט המכילה סקירות, רשימות, אישורים (24.12.1947 - 21.06.1962) 1947- 1962 KH4\5264
סרט באנגלית "House in the Desert" ("בית הערבה") שנעשה על פי הזמנת המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית וקרן היסוד. התכתבות בענייני הסרט, בפרט בדבר תרגומו לספרדית; תסריט הסרט; סקירות, רשימות, אישורים; חוזרים מאת הנהלת קרן היסוד בירושלים ובארצות הברית; קטעי עיתונים (27.11.1946 - 05.03.1948) 1946- 1948 KH4\5266
צרפת המגבית היהודית המאוחדת קרן היסוד. התכתבות בענייני " אמיטייה פרנס-ישראל" Amitie's France Israel בין היתר בעניין מינוי דוד קטריבס ככתב בישראל של הירחון "אמיטייה פרנס ישראל" המופיע בפריז. דפים מגיליונות העיתון . עלוני פרסום של המגבית היהודית המאוחדת של צרפת 1978- 1979 KH4\41004
המגבית היהודית המאוחדת. התכתבות בעיקר מאת המגבית היהודית המאוחדת בניו-יורק בעניינים שונים ודו"חות כספיים 1979- 1980 KH4\41032
המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - עניינים כלליים. פרוטוקולים של ישיבות המגבית, דו"חות של הכנסות וסיכומי פגישות; התכתבות בין שמשון יעקב קרויטנר בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין שמעון בכר, מנהל המגבית המאוחדת בישראל, תל אביב, רענן וייץ, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים (01.11.1968 - 30.01.1970) 1968- 1970 KH4\51074
ההנהלה הציונית בארץ ישראל והנהלת הסוכנות היהודית בירושלים. התכתבות, סקירות, חוזרים, סיכומי פגישות בעניינים שונים, בין היתר בעניין תמיכה במוסדות תורה בארץ; תמצית הנאומים במסיבת החרדים למען קרן היסוד שנערכה בתל אביב ביום ז' אדר תש"ב; בולטינים מאת המגבית המאוחדת (UPA) בניו יורק. בין המתכתבים: חברי ההנהלה הציונית, הסוכנות היהודית, קרן היסוד, בתי הכנסת, הרבנים בארץ ישראל, מפעל לעזרת רבנים (01.05.1941 - 31.05.1947) 1941- 1947 KH4\6134
תקנות קרן היסוד לפי ארצות. צרפת: החוזרים שנחתמו בין הסוכנות היהודית, "הפונד סוציאל" וקרן היסוד. א) חוזה קרן יהדות צרפת בענייני צוואות; ב) חוזה להקמת קרן חינוך בצרפת; ג) הכרזה בדבר מניעת מגביות זוטות ללא הסכם עם ה"אפל יוניפייה" (Appel Juif Unifie - המגבית היהודית המאוחדת); ד) סקירות, דו"חות ומכתבים בעניין מבנה ה-AUJF - Appel Unifie Juif de France (מסודר לפי הנושאים) 1976- 1977 KH4\53820