תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המגבית היהודית המאוחדת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דו"ח מאת יו"ר הוועד הפועל של אגודת ישראל בארץ ישראל שנשלח אל הסניף האמריקני של הסוכנות היהודית בעניין השימוש בהקצאת המגבית הארץ-ישראלית המאוחדת לשנת 1948 1949- 1949 S20\35
התכתבות כללית בין מאיר אבנר, תל אביב, לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בענייני הסוכנות היהודית, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, המחלקה הארגונית של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית; סקירות ותזכירים במכונת כתיבה וקטעי עיתונים המכילים פרסומי מאיר אבנר. בין המתכתבים: דוד בן גוריון, ארתור הנטקה, אליהו דובקין, צבי הרמן, יוסף שפרינצק, אליעזר זיגפריד הופיין, לייב יפה, משה שרתוק, אניטה מילר-כהן (Anitta Mueller-Cohen), סימה כנען, אפרים פיסטינר, חיים בלוך (Chaim Bloch, New York) 1941- 1953 A422\14
המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית, "ג'וינט" 1939- 1947 S53\398
המגבית היהודית המאוחדת. "ג'וינט" - הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע 1948- 1949 S57\94
המגבית המאוחדת לישראל. התכתבות בעיקר של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד וישראל פולק יו"ר המגבית המאוחדת בין היתר בעניין העלאת התרומות של עובדי הסוכנות היהודית למגבית המאוחדת והקצבות לויצו מכספי המגבית. פרוטוקולים של ישיבות הנהלת המגבית המאוחדת לישראל בין יתר העניינים פרויקטים חברתיים של המגבית בעיירות פיתוח 1983- 1983 KH4\40873
ישראל עצים מעטפות הי-הת [הי-המ]: היובל למכון למיקרוביולוגיה, היימן יואל, היימן רלף, הילדים המאומצים, היצוא הישראלי, היצירה של תנועות הנוער, הכנסייה ההונגרית והגרמנית, הלוי יאירה, הללי אלון, הלפרן דוד, המגבית היהודית המאוחדת, היובל (ראה: יער המדינה), המועצה לחילופי נוער, המכון ללימודי ארץ ישראל, המסגרת, המפתנים 1995- 1997 KKL5\67628\1
צרפת המגבית היהודית המאוחדת קרן היסוד. התכתבות בעניינים שונים בין היתר על מצבה של הקהילה היהודית בצרפת עקב גל של אנטישמיות; שליחות ח"כ אבן אבן לאנטוורפן ושטרסבורג; הצעת תכנית השתלמות סגל המגבית מצרפת; שליחות צבי רביב מנהל "דור ההמשך" לכנס "דור ההמשך" בפריז. דו"חות המגבית היהודית המאוחדת בצרפת. הזמנות לאירועי מגבית צרפת בפריז ובליון בהשתתפות אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד 1981- 1981 KH4\41011
המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - ענייני תרומות (כללי). מאזני המגבית המאוחדת בישראל (חוברות), דו"חות כספיים חודשיים על תרומות, רשימות חברי נשיאותה של המגבית בישראל, קטעי עיתונים; התכתבות בעיקר בין הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין משרד המגבית בתל אביב, הסוכנות היהודית והקרן הקיימת לישראל (ינואר - ספטמבר 1972) 1972- 1972 KH4\51072
צרפת המגבית היהודית המאוחדת קרן היסוד. התכתבות בענייני " אמיטייה פרנס-ישראל" Amitie's France Israel בין היתר בעניין מינוי דוד קטריבס ככתב בישראל של הירחון "אמיטייה פרנס ישראל" המופיע בפריז. דפים מגיליונות העיתון . עלוני פרסום של המגבית היהודית המאוחדת של צרפת 1978- 1979 KH4\41004
המגבית היהודית המאוחדת. התכתבות בעיקר מאת המגבית היהודית המאוחדת בניו-יורק בעניינים שונים ודו"חות כספיים 1979- 1980 KH4\41032
המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - עניינים כלליים. פרוטוקולים של ישיבות המגבית, דו"חות של הכנסות וסיכומי פגישות; התכתבות בין שמשון יעקב קרויטנר בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין שמעון בכר, מנהל המגבית המאוחדת בישראל, תל אביב, רענן וייץ, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים (01.11.1968 - 30.01.1970) 1968- 1970 KH4\51074
המגבית היהודית המאוחדת. התכתבות בעיקר של המגבית היהודית המאוחדת בניו-יורק בעניינים שונים 1978- 1982 KH4\41031