תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המגבית היהודית המאוחדת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פעילותו של יהודה דומיניץ למען המועצה הציבורית לדמוגרפיה, המרכז לדמוגרפיה שעל יד משרד העבודה והרווחה והעמותה למדיניות דמוגרפית של העם היהודי. חוזרים, זכרון דברים מישיבות ודו"חות, התכתבות בין יהודה דומיניץ בשם העמותה למדיניות דמוגרפית של העם היהודי לבין נציגי מוסדות שונים בישראל ובארצות הברית, בפרט המשרד הישראלי של המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה, ניו יורק 1992- 1993 A552\96
התכתבות בין ג'ון דבור, סגן נשיא ההסתדרות הציונית בקנדה (1st National Vice-President, Zionist Organization of Canada), מונטריאול - טורונטו, לבין פעילים ונציגי מוסדות ציוניים וממלכתיים בקנדה, ארצות הברית וישראל, בצירוך דו"חות סטטיסטיים ותזכירים בעניין העלייה מקנדה ופעילות של ארגונים ציוניים שונים בקנדה, בפרט קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, המועצה הציונית בטורונטו. בין המתכתבים: המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים, United Jewish Appeal בוונקובר, שגרירות ישראל באוטווה, מערכות עיתונים יהודיים בקנדה, אגף אמריקאי של הסוכנות היהודית בניו יורק, ומוסדות אחרים 1965- 1965 A625\4
מכתבים, תזכירים, רשימות בעניין היורדים. בין הכותבים: נציגי המגבית המאוחדת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומחלקת הקשר של משרד החוץ 1966- 1989 A552\10
פעילותו של יהודה דומיניץ, יושב ראש עמותת ותיקי "בני עקיבא" במרכז אירופה. דו"חות וידיעונים של העמותה, חוזרים, הודעות והזמנות מודפסות לטקסים ואסיפות, קטעי עיתונים והתכתבות בין יהודה דומיניץ, ירושלים, לבין חברי הנהלת העמותה ונציגי מוסדות שונים. בין המתכתבים: חברי התאחדות בוגרי ותלמידי בית המדרש לרבנים בבודפשט, הקיבוץ הדתי "שלוחות", בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה בניר גלים, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה בניו יורק, המחלקה ליחסי ציבור של תנועת "בני עקיבא", המרכז העולמי של הסתדרות ה"מזרחי" 1990- 1995 A552\131
המגבית המאוחדת לישראל. התכתבות בעיקר של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד וישראל פולק יו"ר המגבית המאוחדת בין היתר בעניין העלאת התרומות של עובדי הסוכנות היהודית למגבית המאוחדת והקצבות לויצו מכספי המגבית. פרוטוקולים של ישיבות הנהלת המגבית המאוחדת לישראל בין יתר העניינים פרויקטים חברתיים של המגבית בעיירות פיתוח 1983- 1983 KH4\40873
דו"ח מאת יו"ר הוועד הפועל של אגודת ישראל בארץ ישראל שנשלח אל הסניף האמריקני של הסוכנות היהודית בעניין השימוש בהקצאת המגבית הארץ-ישראלית המאוחדת לשנת 1948 1949- 1949 S20\35
התכתבות כללית בין מאיר אבנר, תל אביב, לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בענייני הסוכנות היהודית, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל, המחלקה הארגונית של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית; סקירות ותזכירים במכונת כתיבה וקטעי עיתונים המכילים פרסומי מאיר אבנר. בין המתכתבים: דוד בן גוריון, ארתור הנטקה, אליהו דובקין, צבי הרמן, יוסף שפרינצק, אליעזר זיגפריד הופיין, לייב יפה, משה שרתוק, אניטה מילר-כהן (Anitta Mueller-Cohen), סימה כנען, אפרים פיסטינר, חיים בלוך (Chaim Bloch, New York) 1941- 1953 A422\14
המגבית היהודית המאוחדת. "ג'וינט" - הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע 1948- 1949 S57\94
צרפת המגבית היהודית המאוחדת קרן היסוד. התכתבות בעניינים שונים בין היתר על מצבה של הקהילה היהודית בצרפת עקב גל של אנטישמיות; שליחות ח"כ אבן אבן לאנטוורפן ושטרסבורג; הצעת תכנית השתלמות סגל המגבית מצרפת; שליחות צבי רביב מנהל "דור ההמשך" לכנס "דור ההמשך" בפריז. דו"חות המגבית היהודית המאוחדת בצרפת. הזמנות לאירועי מגבית צרפת בפריז ובליון בהשתתפות אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד 1981- 1981 KH4\41011
המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - ענייני תרומות (כללי). מאזני המגבית המאוחדת בישראל (חוברות), דו"חות כספיים חודשיים על תרומות, רשימות חברי נשיאותה של המגבית בישראל, קטעי עיתונים; התכתבות בעיקר בין הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין משרד המגבית בתל אביב, הסוכנות היהודית והקרן הקיימת לישראל (ינואר - ספטמבר 1972) 1972- 1972 KH4\51072
סרט באנגלית "House in the Desert" ("בית הערבה") שנעשה על פי הזמנת המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית וקרן היסוד. התכתבות בענייני הסרט, בפרט בדבר תרגומו לספרדית; תסריט הסרט; סקירות, רשימות, אישורים; חוזרים מאת הנהלת קרן היסוד בירושלים ובארצות הברית; קטעי עיתונים (27.11.1946 - 05.03.1948) 1946- 1948 KH4\5266
צרפת. ענייני מגביות - כללי, ופעילות מוסדות קרן היסוד בצרפת, בעיקר ועד קרן היסוד בפריס בהנהלתו של יעקב גלעד. דו"חות שונים, בין היתר רשימות סטטיסטיות וכספיות מאת הסוכנות היהודית בצרפת; מאזני מגבית 1974\1975, תזכירים, החלטות קרן העזרה היהודית המאוחדת בצרפת, סקירות על תרומות; התכתבות ופרסומים בעניין פעילות המוסדות: Appel Unifie Juif de France, פריס, Amities France - Israel בפריס, Fonds Social Juif Unifie, פריס; תכניות לפעולות המגבית היהודית המאוחדת בצרפת (01.10.1975 - 31.12.1975) 1975- 1975 KH4\53427