תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המגבית היהודית המאוחדת
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (משמאל), וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מימין), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951 PHAL\1624203
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני, וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת, מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951 PHAL\1624201
במרכז ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני, וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מימין), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951 PHAL\1624202
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל בשורה הראשונה) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (רביעי משמאל בשורה הראשונה), הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624210
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שני מימין), בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624212
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (באמצע) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שלישי מימין בשורה הראשונה), הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624209
גור אריה טרלו, מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת, נואם בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל), הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624207
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת, הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624205
גיורא יספטל בארצות הברית בפעילות למען המגבית היהודית המאוחדת דצמבר 1952 ??? PHGYOS\852135
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (במרכז) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שני מימין), בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624211
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (במרכז), וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מאחור רביעי משמאל), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951 PHAL\1624204
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (שלישי משמאל) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (רביעי מימין), הבנה, קובה, 21/1/1951 PHAL\1624208
תיאור:
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (משמאל), וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מימין), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624203
תיאור:
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני, וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת, מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624201
תיאור:
במרכז ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני, וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מימין), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624202
תיאור:
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל בשורה הראשונה) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (רביעי משמאל בשורה הראשונה), הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624210
תיאור:
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שני מימין), בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624212
תיאור:
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (באמצע) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שלישי מימין בשורה הראשונה), הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624209
תיאור:
גור אריה טרלו, מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת, נואם בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל), הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624207
תיאור:
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת, הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624205
תיאור:
גיורא יספטל בארצות הברית בפעילות למען המגבית היהודית המאוחדת דצמבר 1952 ???
סימול: PHGYOS\852135
תיאור:
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (במרכז) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שני מימין), בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624211
תיאור:
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (במרכז), וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מאחור רביעי משמאל), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624204
תיאור:
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (שלישי משמאל) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (רביעי מימין), הבנה, קובה, 21/1/1951
סימול: PHAL\1624208
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (משמאל), וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מימין), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני, וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת, מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
במרכז ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני, וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מימין), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל בשורה הראשונה) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (רביעי משמאל בשורה הראשונה), הבנה, קובה, 21/1/1951
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שני מימין), בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, הבנה, קובה, 21/1/1951
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (באמצע) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שלישי מימין בשורה הראשונה), הבנה, קובה, 21/1/1951
גור אריה טרלו, מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת, נואם בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (שני משמאל), הבנה, קובה, 21/1/1951
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת, הבנה, קובה, 21/1/1951
גיורא יספטל בארצות הברית בפעילות למען המגבית היהודית המאוחדת דצמבר 1952 ???
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (במרכז) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (שני מימין), בפתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, הבנה, קובה, 21/1/1951
ד"ר נחום גולדמן, נשיא הקונגרס הציוני (במרכז), וגור אריה טרלו, מרכז הנהלת המגבית היהודית המאוחדת (מאחור רביעי משמאל), מתקבלים בשדה התעופה, הבנה, קובה, לרגל כינוס של המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, 21/1/1951
פתיחת כנס המגבית היהודית המאוחדת-קרן היסוד, בהשתתפות ד"ר נחום גולדמן , נשיא הקונגרס הציוני (שלישי משמאל) וגור אריה טרלו מהנהלת המגבית היהודית המאוחדת (רביעי מימין), הבנה, קובה, 21/1/1951