תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המגבית היהודית המאוחדת
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. למעלה: חתך מאויר של בית הכנסת. משמאל: תכנית הסביבה עם ביחס לקבר דוד. למטה: חתכים וחזיתות KH4\13736-2m
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם עדכון ומדידות של מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. KH4\13736-5m
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם סימון מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. מחיקת חדרים C - E בתכנית KH4\13736-1m
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם סימון מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. מדידת גובה הדלתות והחלונות KH4\13736-3m
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. שמאל למטה: תכנית הבניין הקיים. שמאל למעלה: מדידת חזיתות. ימין למעלה: חתך אולם התפילה. ימין למטה: פרספקטיבה של הבניין הקיים ותכנית לקיר ללוחות הברונזה להנצחת התורמים KH4\13736-4m
תיאור:
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. למעלה: חתך מאויר של בית הכנסת. משמאל: תכנית הסביבה עם ביחס לקבר דוד. למטה: חתכים וחזיתות
סימול: KH4\13736-2m
תיאור:
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם עדכון ומדידות של מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות.
סימול: KH4\13736-5m
תיאור:
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם סימון מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. מחיקת חדרים C - E בתכנית
סימול: KH4\13736-1m
תיאור:
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם סימון מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. מדידת גובה הדלתות והחלונות
סימול: KH4\13736-3m
תיאור:
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. שמאל למטה: תכנית הבניין הקיים. שמאל למעלה: מדידת חזיתות. ימין למעלה: חתך אולם התפילה. ימין למטה: פרספקטיבה של הבניין הקיים ותכנית לקיר ללוחות הברונזה להנצחת התורמים
סימול: KH4\13736-4m
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. למעלה: חתך מאויר של בית הכנסת. משמאל: תכנית הסביבה עם ביחס לקבר דוד. למטה: חתכים וחזיתות
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם עדכון ומדידות של מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות.
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם סימון מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. מחיקת חדרים C - E בתכנית
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. תכנית בניין עם סימון מקומות ללוחות הנצחה וחזיתות. מדידת גובה הדלתות והחלונות
בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. שמאל למטה: תכנית הבניין הקיים. שמאל למעלה: מדידת חזיתות. ימין למעלה: חתך אולם התפילה. ימין למטה: פרספקטיבה של הבניין הקיים ותכנית לקיר ללוחות הברונזה להנצחת התורמים