תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המכביה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין אספקת ציוד לאירועי המכביה השלישית 1950- 1950 S43\207
פילמים. מעטפות: ביריה (היריה), בן גוריון, גוש עציון, דינר, המכביה, הנגב, הרפתקאה ביער, זרעית, חניוני יער לנופש פעיל, ט"ו בשבט, ישוב הגליל, 200 שנה לעצמאות ארצות הברית, נהורה, ערבה, היא ביתי, פסטיבל, יער קנדה, 75 שנה לקרן קימת לישראל, שריפות 1974- 1976 KKL5\51899
התכתבות בין יהודה דומיניץ, ירושלים, לבין משרד הסוכנות היהודית בתל אביב והנהלת "תור ועלה" - הלשכה לקידום תכניות עלייה שעל המחלקה לעלייה וקליטה של ההסתדרות הציונית העולמית, תל אביב, בעניין שיתוף "תור ועלה" עם הנהלת המכביה, משחקי המכביה וסיור במרכזי קליטה לקבוצת המכביה (יוני - יולי 1973); ודו"ח הצעת תקציב הפעולות של "תור ועלה" לשנת 1984\1985 1973- 1984 A552\28
המכביה הראשונה, אביב תרצ"ב. "ידיעות המכביה" (מכתבים חוזרים מאת הסתדרות עולמית "מכבי", גליל ארץ ישראל - מזכירות בתל אביב), דו"חות התקציב, מאמרים וסקירות, התכתבות בהשתתפות משרדי "מכבי" בארצות שונות, פרוטוקולים ותקנות של המכביה, פרוספקטים וקטעי עיתונים (יולי 1931 - דצמבר 1932) 1931- 1932 KH4\5558
ארה"ב. מכבי/משלחת המכביה/הולנדר [תיק 2/2]. מ1.6.1997 עד 31.5.00 1997- 2000 KKL5\67413\2
חוזרים, הודעות, ידיעונים, פרוטוקולים של ישיבות, דו"חות פעולות, קטעי עיתונים ודברי דפוס בעניין פעילות המכון לציונות דתית על שם הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, כולל התכתבות בהשתתפות חיים זהר, במסגרת ארגון המכביה ה-17 בישראל בשנת תשס"ה (11-21.07.2005) 1954- 2005 A589\26
ארה"ב. מכבי/משלחת המכביה/הולנדר [תיק 1/2]. מ1.3.1993 עד 31.5.1997 1993- 1997 KKL5\67413\1
המכביה השנייה, אפריל 1935, תל אביב - חיפה. דו"ח תקציב להגשמת המכביה, הודעות להנהלת הסוכנות היהודית וקרן היסוד, נאומו של לייב יפה בפתיחת המכביה, קטעי עיתונים, התכתבות בין הלשכה הראשית של קרן היסוד לבין משרד המכבים בתל אביב (22.11.1934 - 10.04.1935) 1934- 1935 KH4\5553
ענייני "המכביה ה-9" ו"המכביה ה-10". תוכניות וחוקת הספורט מאת הוועד המארגן והוועדה הבינלאומית למען ה"מכביה", סיכומי פגישות, רשימות המשתתפים והתכתבות (02.03.1973 - 12.07.1977) 1973- 1977 KH4\53710
הסתדרות עולמית "מכבי". התכתבות בין הסתדרות "מכבי" ובין הנהלת קרן היסוד בעניין מפעל "כפר המכביה" והקצבות כספים לאירועי "המכביה" 1953- 1969 KH4\60647
הסתדרות עולמית "מכבי". התכתבות בין הסתדרות "מכבי" ובין הנהלת קרן היסוד בעניין מפעל "כפר המכביה" והקצבות כספים לאירועי "המכביה" 1954- 1968 KH4\60658
המכביה ה-11 6-16/07/1981 . התכתבות בין היתר בעניין הפקת תועלת מהעמקת הקשרים בין "דור ההמשך" של קרן היסוד לבין משתתפי המכביה מקהילות היהודיות בעולם 1980- 1981 KH4\40818