תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המכביה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תמליל ריאיון עם Lord Nathan of Churt (לורד נתן מצ'ורט), יושב ראש הוועדה המארגנת של המכביה באירופה S36\81-1t
"חדשות המכביה", בולטין מס' 7, הוועדה המארגנת של המכביה השלישית – הסתדרות עולמית מכבי S36\60-1t
תעודת הוקרה למשה קול, שר התיירות, מאת "המכביה" ה-9 בישראל, ט'-י"ט תמוז תשל"ג - 09-19.07.1973, "בהוקרה על עזרתך למכביה התשיעית", בחתימת יושב ראש הוועד המארגן A379\278-9t
- מכתב מאת מזכירות המכבייה אל מוריץ גרינהוט בעניין התמנותו של גרינהוט לחבר ועדת הטיולים של המכביה, 03.12.1931 L55\10-2t
תזכיר על הקמת כפר המכביה S115\123-1t
"המכביה הקטנה", יוגוסלביה. דו"ח פעילות מאת סגן יו"ר EUJS, דריו בדרידה F50\562-3t
רשימה שמית של יוצאי קניגסברג בארץ ישראל התומכים במשלחת המכביה מעיר זו A215\58-1t
מכתב מאת אהובה וחיים ויין, הוועד המארגן של המכביה התשיעית, אל שלום חרמון, המפקח על החינוך הגופני בבתי הספר העל יסודיים, משרד החינוך והתרבות, תל אביב, בעניין קבלת ההזמנה לתערוכה של "המכבי" הוותיק לודוויג בלום (15.05.1973) A423\108-2t
דו"ח דירקטוריון "מכבי קולומביה" בעקבות המכביה ה-11 [יולי 1981] KH4\40864-5t
התכתבות במסגרת טקס משלחת המכביה בפארק ידידות ארגנטינה ישראל בבן שמן בתאריך 18.7.97. KKL5\66191\2-2t
המכביה השישית. אלבום פרסומי ובו תמונות ומידע לגבי התחרויות והנבחרות השונות KH4\60658-1t
חוזר (מס' 111/9/1084) אל הנהלות בתי הספר העממיים והתיכוניים בעניין השתתפות תלמידי בתי ספר בתחרויות "המכביה" (23.02.1932) J17\10011-2t
תיאור:
תמליל ריאיון עם Lord Nathan of Churt (לורד נתן מצ'ורט), יושב ראש הוועדה המארגנת של המכביה באירופה
סימול: S36\81-1t
תיאור:
"חדשות המכביה", בולטין מס' 7, הוועדה המארגנת של המכביה השלישית – הסתדרות עולמית מכבי
סימול: S36\60-1t
תיאור:
תעודת הוקרה למשה קול, שר התיירות, מאת "המכביה" ה-9 בישראל, ט'-י"ט תמוז תשל"ג - 09-19.07.1973, "בהוקרה על עזרתך למכביה התשיעית", בחתימת יושב ראש הוועד המארגן
סימול: A379\278-9t
תיאור:
- מכתב מאת מזכירות המכבייה אל מוריץ גרינהוט בעניין התמנותו של גרינהוט לחבר ועדת הטיולים של המכביה, 03.12.1931
סימול: L55\10-2t
תיאור:
תזכיר על הקמת כפר המכביה
סימול: S115\123-1t
תיאור:
"המכביה הקטנה", יוגוסלביה. דו"ח פעילות מאת סגן יו"ר EUJS, דריו בדרידה
סימול: F50\562-3t
תיאור:
רשימה שמית של יוצאי קניגסברג בארץ ישראל התומכים במשלחת המכביה מעיר זו
סימול: A215\58-1t
תיאור:
מכתב מאת אהובה וחיים ויין, הוועד המארגן של המכביה התשיעית, אל שלום חרמון, המפקח על החינוך הגופני בבתי הספר העל יסודיים, משרד החינוך והתרבות, תל אביב, בעניין קבלת ההזמנה לתערוכה של "המכבי" הוותיק לודוויג בלום (15.05.1973)
סימול: A423\108-2t
תיאור:
דו"ח דירקטוריון "מכבי קולומביה" בעקבות המכביה ה-11 [יולי 1981]
סימול: KH4\40864-5t
תיאור:
התכתבות במסגרת טקס משלחת המכביה בפארק ידידות ארגנטינה ישראל בבן שמן בתאריך 18.7.97.
סימול: KKL5\66191\2-2t
תיאור:
המכביה השישית. אלבום פרסומי ובו תמונות ומידע לגבי התחרויות והנבחרות השונות
סימול: KH4\60658-1t
תיאור:
חוזר (מס' 111/9/1084) אל הנהלות בתי הספר העממיים והתיכוניים בעניין השתתפות תלמידי בתי ספר בתחרויות "המכביה" (23.02.1932)
סימול: J17\10011-2t
תמליל ריאיון עם Lord Nathan of Churt (לורד נתן מצ'ורט), יושב ראש הוועדה המארגנת של המכביה באירופה
"חדשות המכביה", בולטין מס' 7, הוועדה המארגנת של המכביה השלישית – הסתדרות עולמית מכבי
תעודת הוקרה למשה קול, שר התיירות, מאת "המכביה" ה-9 בישראל, ט'-י"ט תמוז תשל"ג - 09-19.07.1973, "בהוקרה על עזרתך למכביה התשיעית", בחתימת יושב ראש הוועד המארגן
- מכתב מאת מזכירות המכבייה אל מוריץ גרינהוט בעניין התמנותו של גרינהוט לחבר ועדת הטיולים של המכביה, 03.12.1931
תזכיר על הקמת כפר המכביה
"המכביה הקטנה", יוגוסלביה. דו"ח פעילות מאת סגן יו"ר EUJS, דריו בדרידה
רשימה שמית של יוצאי קניגסברג בארץ ישראל התומכים במשלחת המכביה מעיר זו
מכתב מאת אהובה וחיים ויין, הוועד המארגן של המכביה התשיעית, אל שלום חרמון, המפקח על החינוך הגופני בבתי הספר העל יסודיים, משרד החינוך והתרבות, תל אביב, בעניין קבלת ההזמנה לתערוכה של "המכבי" הוותיק לודוויג בלום (15.05.1973)
דו"ח דירקטוריון "מכבי קולומביה" בעקבות המכביה ה-11 [יולי 1981]
התכתבות במסגרת טקס משלחת המכביה בפארק ידידות ארגנטינה ישראל בבן שמן בתאריך 18.7.97.
המכביה השישית. אלבום פרסומי ובו תמונות ומידע לגבי התחרויות והנבחרות השונות
חוזר (מס' 111/9/1084) אל הנהלות בתי הספר העממיים והתיכוניים בעניין השתתפות תלמידי בתי ספר בתחרויות "המכביה" (23.02.1932)