תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המכביה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גיליון "חדשות המכביה" (המכביה השלישית) S32\867-1t
"חדשות המכביה", בולטין מס' 7, הוועדה המארגנת של המכביה השלישית – הסתדרות עולמית מכבי S36\60-1t
עלון ידיעות "חדשות המכביה השישית" S80\303-1t
תעודת הוקרה למשה קול, שר התיירות, מאת "המכביה" ה-9 בישראל, ט'-י"ט תמוז תשל"ג - 09-19.07.1973, "בהוקרה על עזרתך למכביה התשיעית", בחתימת יושב ראש הוועד המארגן A379\278-9t
תמליל ריאיון עם Lord Nathan of Churt (לורד נתן מצ'ורט), יושב ראש הוועדה המארגנת של המכביה באירופה S36\81-1t
תזכיר על הקמת כפר המכביה S115\123-1t
- מכתב מאת מזכירות המכבייה אל מוריץ גרינהוט בעניין התמנותו של גרינהוט לחבר ועדת הטיולים של המכביה, 03.12.1931 L55\10-2t
"המכביה הקטנה", יוגוסלביה. דו"ח פעילות מאת סגן יו"ר EUJS, דריו בדרידה F50\562-3t
רשימה שמית של יוצאי קניגסברג בארץ ישראל התומכים במשלחת המכביה מעיר זו A215\58-1t
מכתב מאת אהובה וחיים ויין, הוועד המארגן של המכביה התשיעית, אל שלום חרמון, המפקח על החינוך הגופני בבתי הספר העל יסודיים, משרד החינוך והתרבות, תל אביב, בעניין קבלת ההזמנה לתערוכה של "המכבי" הוותיק לודוויג בלום (15.05.1973) A423\108-2t
דו"ח דירקטוריון "מכבי קולומביה" בעקבות המכביה ה-11 [יולי 1981] KH4\40864-5t
המכביה השישית. אלבום פרסומי ובו תמונות ומידע לגבי התחרויות והנבחרות השונות KH4\60658-1t
תיאור:
גיליון "חדשות המכביה" (המכביה השלישית)
סימול: S32\867-1t
תיאור:
"חדשות המכביה", בולטין מס' 7, הוועדה המארגנת של המכביה השלישית – הסתדרות עולמית מכבי
סימול: S36\60-1t
תיאור:
עלון ידיעות "חדשות המכביה השישית"
סימול: S80\303-1t
תיאור:
תעודת הוקרה למשה קול, שר התיירות, מאת "המכביה" ה-9 בישראל, ט'-י"ט תמוז תשל"ג - 09-19.07.1973, "בהוקרה על עזרתך למכביה התשיעית", בחתימת יושב ראש הוועד המארגן
סימול: A379\278-9t
תיאור:
תמליל ריאיון עם Lord Nathan of Churt (לורד נתן מצ'ורט), יושב ראש הוועדה המארגנת של המכביה באירופה
סימול: S36\81-1t
תיאור:
תזכיר על הקמת כפר המכביה
סימול: S115\123-1t
תיאור:
- מכתב מאת מזכירות המכבייה אל מוריץ גרינהוט בעניין התמנותו של גרינהוט לחבר ועדת הטיולים של המכביה, 03.12.1931
סימול: L55\10-2t
תיאור:
"המכביה הקטנה", יוגוסלביה. דו"ח פעילות מאת סגן יו"ר EUJS, דריו בדרידה
סימול: F50\562-3t
תיאור:
רשימה שמית של יוצאי קניגסברג בארץ ישראל התומכים במשלחת המכביה מעיר זו
סימול: A215\58-1t
תיאור:
מכתב מאת אהובה וחיים ויין, הוועד המארגן של המכביה התשיעית, אל שלום חרמון, המפקח על החינוך הגופני בבתי הספר העל יסודיים, משרד החינוך והתרבות, תל אביב, בעניין קבלת ההזמנה לתערוכה של "המכבי" הוותיק לודוויג בלום (15.05.1973)
סימול: A423\108-2t
תיאור:
דו"ח דירקטוריון "מכבי קולומביה" בעקבות המכביה ה-11 [יולי 1981]
סימול: KH4\40864-5t
תיאור:
המכביה השישית. אלבום פרסומי ובו תמונות ומידע לגבי התחרויות והנבחרות השונות
סימול: KH4\60658-1t
גיליון "חדשות המכביה" (המכביה השלישית)
"חדשות המכביה", בולטין מס' 7, הוועדה המארגנת של המכביה השלישית – הסתדרות עולמית מכבי
עלון ידיעות "חדשות המכביה השישית"
תעודת הוקרה למשה קול, שר התיירות, מאת "המכביה" ה-9 בישראל, ט'-י"ט תמוז תשל"ג - 09-19.07.1973, "בהוקרה על עזרתך למכביה התשיעית", בחתימת יושב ראש הוועד המארגן
תמליל ריאיון עם Lord Nathan of Churt (לורד נתן מצ'ורט), יושב ראש הוועדה המארגנת של המכביה באירופה
תזכיר על הקמת כפר המכביה
- מכתב מאת מזכירות המכבייה אל מוריץ גרינהוט בעניין התמנותו של גרינהוט לחבר ועדת הטיולים של המכביה, 03.12.1931
"המכביה הקטנה", יוגוסלביה. דו"ח פעילות מאת סגן יו"ר EUJS, דריו בדרידה
רשימה שמית של יוצאי קניגסברג בארץ ישראל התומכים במשלחת המכביה מעיר זו
מכתב מאת אהובה וחיים ויין, הוועד המארגן של המכביה התשיעית, אל שלום חרמון, המפקח על החינוך הגופני בבתי הספר העל יסודיים, משרד החינוך והתרבות, תל אביב, בעניין קבלת ההזמנה לתערוכה של "המכבי" הוותיק לודוויג בלום (15.05.1973)
דו"ח דירקטוריון "מכבי קולומביה" בעקבות המכביה ה-11 [יולי 1981]
המכביה השישית. אלבום פרסומי ובו תמונות ומידע לגבי התחרויות והנבחרות השונות