תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המכביה
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
רמת גן. כפר המכביה. תכנית כללית ומקרא לשימושי קרקע S42\386-1m
רמת גן. מפת תכנון. פארק המכביה ה15 (אסון גשר הירקון). מסומנים גשר הולכי רגל ואופניים, מיקום ייעור, מצפים, מתקן הגנת מים, מגרש ספורט, אנדרטה עבור הספורט, גשר לזכר הספורטאים, דרכי גישה למים, מרכז מידע בפארק, מתקני ספורט, נהר הירקון קניון ואתר ארכיאולוגי KKL5\67472-1m
תל אביב-רמת גן, פארק המכביה. תכנית בנייה. משורטטים חלקי הפארק ומגרשי הספורט המיועדים להקמה. מופיע תוואי נחל הירקון KKL5\67250-1m
כפר המכביה. תוכנית כללית של מתחם כפר המכביה. סימון מיקום המבנים השונים: מבני מגורים, אולם תרבות, מחסנים, בריכה, מתקני ספורט, אצטדיון ועוד. S15M\20802
כפר המכביה. תוכנית כללית של הכפר. סימון תחום הכפר, סימון מיקום המבנים, החצרות, השבילים, האיצטדיון, הבריכה MM\552
כפר המכביה. תוכנית כללית של המתחם. אבחנה בין המבנים השונים על פי מקרא מפורט מאד: שטח פתוח, מגורים, מרפאה, משטרה, דואר, אנדרטה ועוד S15M\30000
תיאור:
רמת גן. כפר המכביה. תכנית כללית ומקרא לשימושי קרקע
סימול: S42\386-1m
תיאור:
רמת גן. מפת תכנון. פארק המכביה ה15 (אסון גשר הירקון). מסומנים גשר הולכי רגל ואופניים, מיקום ייעור, מצפים, מתקן הגנת מים, מגרש ספורט, אנדרטה עבור הספורט, גשר לזכר הספורטאים, דרכי גישה למים, מרכז מידע בפארק, מתקני ספורט, נהר הירקון קניון ואתר ארכיאולוגי
סימול: KKL5\67472-1m
תיאור:
תל אביב-רמת גן, פארק המכביה. תכנית בנייה. משורטטים חלקי הפארק ומגרשי הספורט המיועדים להקמה. מופיע תוואי נחל הירקון
סימול: KKL5\67250-1m
תיאור:
כפר המכביה. תוכנית כללית של מתחם כפר המכביה. סימון מיקום המבנים השונים: מבני מגורים, אולם תרבות, מחסנים, בריכה, מתקני ספורט, אצטדיון ועוד.
סימול: S15M\20802
תיאור:
כפר המכביה. תוכנית כללית של הכפר. סימון תחום הכפר, סימון מיקום המבנים, החצרות, השבילים, האיצטדיון, הבריכה
סימול: MM\552
תיאור:
כפר המכביה. תוכנית כללית של המתחם. אבחנה בין המבנים השונים על פי מקרא מפורט מאד: שטח פתוח, מגורים, מרפאה, משטרה, דואר, אנדרטה ועוד
סימול: S15M\30000
רמת גן. כפר המכביה. תכנית כללית ומקרא לשימושי קרקע
רמת גן. מפת תכנון. פארק המכביה ה15 (אסון גשר הירקון). מסומנים גשר הולכי רגל ואופניים, מיקום ייעור, מצפים, מתקן הגנת מים, מגרש ספורט, אנדרטה עבור הספורט, גשר לזכר הספורטאים, דרכי גישה למים, מרכז מידע בפארק, מתקני ספורט, נהר הירקון קניון ואתר ארכיאולוגי
תל אביב-רמת גן, פארק המכביה. תכנית בנייה. משורטטים חלקי הפארק ומגרשי הספורט המיועדים להקמה. מופיע תוואי נחל הירקון
כפר המכביה. תוכנית כללית של מתחם כפר המכביה. סימון מיקום המבנים השונים: מבני מגורים, אולם תרבות, מחסנים, בריכה, מתקני ספורט, אצטדיון ועוד.
כפר המכביה. תוכנית כללית של הכפר. סימון תחום הכפר, סימון מיקום המבנים, החצרות, השבילים, האיצטדיון, הבריכה
כפר המכביה. תוכנית כללית של המתחם. אבחנה בין המבנים השונים על פי מקרא מפורט מאד: שטח פתוח, מגורים, מרפאה, משטרה, דואר, אנדרטה ועוד