תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המכביה
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
המכביה ה 10, ישראל תשל"ז כ"ו תמוז - ו' באב 12-21.7.77 הועדה הבינלאומית למען המכביה, הועד המארגן BK\39411
זכרונות מה"מכבי", מהצבא התורכי במלחמת העולם הראשונה ומתנועת-הספורט העברית בארץ-ישראל יקותיאלי, יוסף BK\38301
המכביה ה-16. עם אחד, חלום אחד רבינוביץ, רבקה (עורכת) BK\65534
The Maccabean games: a history of the Jewish Olympics BK\63525
ספרית הכנסת: המכביה ה-17, קשרי ישראל גרמניה, פולין, לחימה יהודית בנאצים, 60 שנה לניצחון על גרמניה, שואת יהדות רומניה, השבת הרכוש היהודי לניצולי שואה, החינוך היהודי בתפוצות, נתונים דמוגרפים על יהדות ישראל והעולם לשנת 2002, יהודי רומניה, מאה שנים לראשית הציונות בלוב, יהדות מרוקו - יובל לעלייה הגדולה נקר, יפה BK\69764\ג