תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המשרד הארץ ישראלי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עלייה מהונגריה, עזרה וסידורים כספיים. התכתבות בין ארמין ברגי, תל אביב, לבין המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בנושאים שונים, בין היתר ענייני תשלום חובות; התכתבות בין המשרד בבודפשט לבין הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים בנוגע לפעילות בתקציבים שנתיים ומתן הלוואות; בצירוף רשימת שמות של מקבלי הלוואות מהמשרד 1920- 1938 A129\16
עותק מצולם של הספר "דפים של המפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל (מיסודה של רחה פרייאר)", ירושלים, תשי"א - תשי"ב, 1951; העתקי צילום של קטעי עיתונים והתכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים בעניין מינהל המשרד הארץ ישראלי בזאגרב בשנות ה- 40 1949- 1985 A256\16
התכתבות עם מנהל האגודה להכשרת חלוצים לארץ ישראל ראובן (רו) כהן Deventer וכן המלצת המשרד הארץ ישראלי של הסוכנות היהודית ברוטרדם 1935- 1935 A309\24
תזכירים של המחלקה לסטטיסטיקה של המשרד הארץ ישראלי ביפו בנוגע לענפי מסחר שונים ביפו שכם וא-סאלט (עבר הירדן) 1919- 1920 L2\218
תזכיר מאת אוטו פליכס שושברגר (Otto Felix Schoszberger) בעניין ניצול כוח המים בארץ ישראל (גרמנית, הוכן בהזמנת המשרד הארץ ישראלי בווינה) K13\55
ישיבת חברי המלאכות הציונית עם חברי הוועד הזמני של יהודי ארץ ישראל בשטח הנכבש ביום ג' אייר תרע"ח באולם המשרד הארץ ישראלי, יפו. סדר היום ורשימות שמיות של המשתתפים (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה) 1918- 1918 A308\45
התכתבות בין פול בלוק (Paul Block) נציג המחלקה לעלייה במדריד לבין המשרד הארץ ישראלי בג'נווה, המשרד בברצלונה ובהולנד ועם בני משפחתם של עצורים במחנה ריכוז ווסטרבורק (Westerbork) בהולנד בעניין חילוצם מהמחנה וקבלת אישורי עליה להם ולבני משפחותיהם השוהים בספרד 1943- 1943 L31\6
המצב הכספי של מכון פסטר (Pasteur Institute) של אגודת הרופאים וחוקרי הטבע העבריים לענייני הבריאות בארץ ישראל, ירושלים, וענייני היחסים עם מוסדות שונים. תזכירים ודו"חות שונים, כולל טיוטות, רשימות שמיות ואישורים, סקירות על עבודת המכון, והתכתבות בין הנהלת המכון לבין נציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ. בין המתכתבים: הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל; ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית; "מגן דוד אדום" בירושלים ומרכז הרפואה של השלטון בלתי תלוי הירושלמי; ועד המפקח על בתי הספר העבריים בירושלים; הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית, ברלין; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל; קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה לארץ ישראל; ההסתדרות הציונית בארצות הברית; הנציב העליון הרברט סמואל 1913- 1921 A60\4
המשרד הארץ ישראלי בירושלים, התכתבות כללית עם אישים ומוסדות ישובים, אותיות N-Z. בין המוסדות והאישים המתכתבים: מכון פסטר, אריה בהם (כולל מאזנים כספיים של המכון; "המזרחי"; סופרי סתם; ישיבת שער השמיים; מושב זקנים וזקנות המאוחד;יקור חולים; הלוואה וחיסכון; ועד היהודים של העיר צפת (ש[?] מבשן); התאחדות המושבות בגליל התחתון; ועד העיר לקהילת האשכנזים (ירושלים) 1918- 1919 L2\244\2
ועד העיר ליהודי ירושלים (Council of the Jerusalem Jews). התכתבות בין אליעזר זיגפריד הופיין, ירושלים, לבין נציגי השלטונות הבריטיים ומוסדות יהודיים בעיקר בארץ ישראל, בעניין ייסוד ועד העיר ליהודי ירושלים; מכתבי המלצה מאת רונלד סטורס על הופיין אל ראשי הממשלה בבריטניה (1918); תזכירים, דו"חות שונים (בין היתר תוצאות סטטיסטיות של הבחירות לוועד העיר לפי העדות: האשכנזית והספרדית), רשימות בעניין פעילות הוועד, החלטות שהתקבלו בישיבות הוועד. בין המתכתבים: המושל הצבאי בירושלים; הרב אברהם צבי שור, ירושלים; יעקב טהון, יפו; אייזיק האבער; הוועד בניו יורק של מושב זקנים המאוחד בירושלים; בית מדרש למורים העברי בירושלים; בית דין צדק לקהילת האשכנזים, ירושלים; חברת אנגליה - פלשתינה; סניף ירושלים של המשרד הארץ ישראלי; מרכז האגודות הציוניות בירושלים 1918- 1918 A95\17
התכתבות עם המשרד הכלכלי הארץ ישראלי בארצות הברית ודוח בעניין ביקורה של משלחת בארץ 1940- 1947 S8\638
התכתבות בין יעקב טהון לבין אנשים ומוסדות שונים, תזכירים, הודעות והזמנות. בין היתר מכתבים מאת טהון אל דוד בן-גוריון והתכתבות בין טהון להין משה שרתוק, ארתור הנטקה, שמואל דיין, ורנר סנטור ויצחק וילקנסקי; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, המרכז בירושלים של הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי, הסתדרות הפועלים החקלאים, ועד המושבה עין גנים, חברת "מגן" (מסודר לפי שמות ונושאים) 1907- 1950 A148\42