תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המשרד הארץ ישראלי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
המשרד הארץ ישראלי באיסתנבול. התכתבות של ורנר סנטור ("ג'וינט" בברלין) עם ה. פיק בירושלים; העתקי תעודות שבידי מר ברלס 1926- 1926 S6\5526
התכתבות , העתקי תזכירים וחומר אחר בעיקר בעניין מדיניות "הספר הלבן" של לורד פאספילד ("הספר הלבן השני"), וגם בענייני קרקעות ותעסוקה, בין המתכתבים, רוזנבליט פליכס; זליג ברודצקי; א. הלוי-הורוביץ, התכתבות בענין כספים שהוקצבו לעזרת יהדות רוסיה, קולונל קיש; דוריס מאי; ליאו לאוטרבאך; ק. שפר, המשרד הארץ ישראלי הציוני המרכזי בפולין בעניין עליה יהודית מפולין לארץ ישראל , ל.ב. נאמייר; מ. הקסטר; חיים ויצמן; שלמה קפלנסקי, התכתבות בעניין תשובתו לדו"ח של הופ סימפסון והתכתבות עם הממשלה בעניין זכויות על הקרקעות אדמות מפרץ חיפה 1931- 1931 A185\60
התכתבות כללית, כולל דו"חות, תזכירים, סקירות, בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בריגה. בין המתכתבים: חיים וייצמן בשם ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית בלונדון (1926 - 1933); ש.[שמואל?] ינובסקי בשם הוועד לגולה על זכויות בני ישראל בארצות המזרח (פליטים מרוסיה בקושטא), בערך שנת 1919; המפלגה הלאומית דמוקרטית בריגה (1922); קרן היסוד בלונדון (1924); לייב יפה בשם קרן היסוד בריגה (1926 - 1928); אולריך מילמן בברלין (1922); ליאו (אריה) לאוטרבך, מזכיר המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון (1925 - 1929); מנחם מנדל אוסישקין בשם קרן קיימת לישראל בברלין (1924) ובירושלים (1932); מנחם גנסין בשם התיאטרון הארץ-ישראלי בתל אביב (תרפ"ה); "אידישע טעאטר-געזעלשאפט אין ריגע" (1928); מרכז ההסתדרות הציונית בלטביה (1929); ורנר בלוך (ברלין, 1929 - 1931); ועד יובל שאול טשרניחובסקי (ברלין, 1930); ליאו מוצקין בשם נשיאות הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית (פריס, 1930); אגודת החיילים העבריים הלאומיים המשוחררים בלטביה (ריגה, 1931); הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה" (ריגה, 1933); מרכז ההסתדרות הציונית באסטיה (טאלין, 1933); הרב מנחם מנדל דובער ז"ק (M. Zak) בריגה; ואחרים 1919- 1933 A151\47
תזכיר מאת אוטו פליכס שושברגר (Otto Felix Schoszberger) בעניין ניצול כוח המים בארץ ישראל (גרמנית, הוכן בהזמנת המשרד הארץ ישראלי בווינה) K13\55
ישיבת חברי המלאכות הציונית עם חברי הוועד הזמני של יהודי ארץ ישראל בשטח הנכבש ביום ג' אייר תרע"ח באולם המשרד הארץ ישראלי, יפו. סדר היום ורשימות שמיות של המשתתפים (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה) 1918- 1918 A308\45
התכתבות עם מנהל האגודה להכשרת חלוצים לארץ ישראל ראובן (רו) כהן Deventer וכן המלצת המשרד הארץ ישראלי של הסוכנות היהודית ברוטרדם 1935- 1935 A309\24
עלייה מהונגריה, עזרה וסידורים כספיים. התכתבות בין ארמין ברגי, תל אביב, לבין המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בנושאים שונים, בין היתר ענייני תשלום חובות; התכתבות בין המשרד בבודפשט לבין הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים בנוגע לפעילות בתקציבים שנתיים ומתן הלוואות; בצירוף רשימת שמות של מקבלי הלוואות מהמשרד 1920- 1938 A129\16
עותק מצולם של הספר "דפים של המפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל (מיסודה של רחה פרייאר)", ירושלים, תשי"א - תשי"ב, 1951; העתקי צילום של קטעי עיתונים והתכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים בעניין מינהל המשרד הארץ ישראלי בזאגרב בשנות ה- 40 1949- 1985 A256\16
התכתבות בין פול בלוק (Paul Block) נציג המחלקה לעלייה במדריד לבין המשרד הארץ ישראלי בג'נווה, המשרד בברצלונה ובהולנד ועם בני משפחתם של עצורים במחנה ריכוז ווסטרבורק (Westerbork) בהולנד בעניין חילוצם מהמחנה וקבלת אישורי עליה להם ולבני משפחותיהם השוהים בספרד 1943- 1943 L31\6
תזכירים של המחלקה לסטטיסטיקה של המשרד הארץ ישראלי ביפו בנוגע לענפי מסחר שונים ביפו שכם וא-סאלט (עבר הירדן) 1919- 1920 L2\218
ועדת המומחים לארץ ישראל בראשותו של אלבוד מיד (Elwood Mead). דו"חות, תזכירים והתכתבות בין נציגי מוסדות ציוניים וחברות שונות בארץ ישראל ובארצות הברית, ניו יורק וושינגטון; מכתבים ודו"חות אל חיים וייצמן בלונדון. בין המתכתבים: מרק שוורץ, מנהל הלשכה הארץ-ישראלית של ההסתדרות הציונית באמריקה; שמואל בליץ, מנהל ההסתדרות הציונית של אמריקה; לואיס ליפסקי, נשיא ההסתדרות הציונית של אמריקה; ליאו פרנקל; הוברט וורק, מזכיר המשרד The Secretary of the Interior בוושינגטון; פרנק אדמס בשם המחלקה החקלאית באוניברסיטת קליפורניה, ואחרים 1927- 1928 A253\7
התכתבות בין יעקב טהון לבין אנשים ומוסדות שונים, תזכירים, הודעות והזמנות. בין היתר מכתבים מאת טהון אל דוד בן-גוריון והתכתבות בין טהון להין משה שרתוק, ארתור הנטקה, שמואל דיין, ורנר סנטור ויצחק וילקנסקי; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, המרכז בירושלים של הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי, הסתדרות הפועלים החקלאים, ועד המושבה עין גנים, חברת "מגן" (מסודר לפי שמות ונושאים) 1907- 1950 A148\42