תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המשרד הארץ ישראלי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בחתימות המנהלים בדבר חשדות נגד ארמין ברגי בהיותו ראש המשרד (דברי הכחשה), בצירוף פנקס חשבונות של המשרד משנים 1920, 1921, 1935 A129\16-1t
מכתב מאת מזכיר ההנהלה הציונית (Executive of the Zionist Organisation) בלונדון אל ארמין ברגי, חבר המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בעניין מינויו של ברגי בשנת 1920 (19.12.1920) A129\16-2t
קול קורא ליהודי תימן מטעם המשרד הארץ ישראלי, לעלות לארץ, בעקבות שליחות של יבניאלי A237\5-4
הרב קוק. היתר מכירה [לא חתום] לשנת שמיטה תר"ע, 1909 L2\2\2-3t
דרכון איטלקי ע"ש Lanciano Menachem L16\517-2t
דרכון איטלקי ע"ש Cohen Davide L16\517-1t
דרכון פולני ע"ש Najman Leon L16\517-3t
דרכון איטלקי ע"ש Sciama Richetta L16\517-8t
דרכון פולני ע"ש Klipstein Felicja L16\517-7t
דרכון מצרי ע"ש Mosseri Dewir Elie Isaac L16\517-6t
דרכון פולני ע"ש Najman Feiga L16\517-5t
דרכון פולני ע"ש Klipstein Zygfryd L16\517-4t
תיאור:
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בחתימות המנהלים בדבר חשדות נגד ארמין ברגי בהיותו ראש המשרד (דברי הכחשה), בצירוף פנקס חשבונות של המשרד משנים 1920, 1921, 1935
סימול: A129\16-1t
תיאור:
מכתב מאת מזכיר ההנהלה הציונית (Executive of the Zionist Organisation) בלונדון אל ארמין ברגי, חבר המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בעניין מינויו של ברגי בשנת 1920 (19.12.1920)
סימול: A129\16-2t
תיאור:
קול קורא ליהודי תימן מטעם המשרד הארץ ישראלי, לעלות לארץ, בעקבות שליחות של יבניאלי
סימול: A237\5-4
תיאור:
הרב קוק. היתר מכירה [לא חתום] לשנת שמיטה תר"ע, 1909
סימול: L2\2\2-3t
תיאור:
דרכון איטלקי ע"ש Lanciano Menachem
סימול: L16\517-2t
תיאור:
דרכון איטלקי ע"ש Cohen Davide
סימול: L16\517-1t
תיאור:
דרכון פולני ע"ש Najman Leon
סימול: L16\517-3t
תיאור:
דרכון איטלקי ע"ש Sciama Richetta
סימול: L16\517-8t
תיאור:
דרכון פולני ע"ש Klipstein Felicja
סימול: L16\517-7t
תיאור:
דרכון מצרי ע"ש Mosseri Dewir Elie Isaac
סימול: L16\517-6t
תיאור:
דרכון פולני ע"ש Najman Feiga
סימול: L16\517-5t
תיאור:
דרכון פולני ע"ש Klipstein Zygfryd
סימול: L16\517-4t
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בחתימות המנהלים בדבר חשדות נגד ארמין ברגי בהיותו ראש המשרד (דברי הכחשה), בצירוף פנקס חשבונות של המשרד משנים 1920, 1921, 1935
מכתב מאת מזכיר ההנהלה הציונית (Executive of the Zionist Organisation) בלונדון אל ארמין ברגי, חבר המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בעניין מינויו של ברגי בשנת 1920 (19.12.1920)
קול קורא ליהודי תימן מטעם המשרד הארץ ישראלי, לעלות לארץ, בעקבות שליחות של יבניאלי
הרב קוק. היתר מכירה [לא חתום] לשנת שמיטה תר"ע, 1909
דרכון איטלקי ע"ש Lanciano Menachem
דרכון איטלקי ע"ש Cohen Davide
דרכון פולני ע"ש Najman Leon
דרכון איטלקי ע"ש Sciama Richetta
דרכון פולני ע"ש Klipstein Felicja
דרכון מצרי ע"ש Mosseri Dewir Elie Isaac
דרכון פולני ע"ש Najman Feiga
דרכון פולני ע"ש Klipstein Zygfryd