תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המשרד הארץ ישראלי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תעודת עלייה של אהרן רודשטיין (Aron Rodstein) מאת המשרד הארץ ישראלי בליבוי (Libau, לייפאיה) S1\905-2t
דו"ח מאת דוד אריאן אל אליעזר קפלן בעניין פיקדונות קורט בכר L17\311-1t
מכתב מאת ברוך גורלסקי אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין ביקורת על פעולות המשרד הארץ ישראלי ביפו ומנהלו ארתור רופין (תרע"ד) A9\110\1-3t
2 מכתבים מאת ארתור רופין בשם המשרד הארץ ישראלי ביפו \ לשכת המרכז הציוני בארץ ישראל, יפו, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין משלוח אתרוגים מ"גן שמואל" וקבלת כסף על חשבונו על ידי חברת נכסי דלא ניידי "פלשתינה" (ג' אלול תרע"ב [1912]; 19.05.1913) A9\104-5t
מכתב מאת לשכת המודיעין לארץ ישראל ותורכיה [המשרד הארץ ישראלי] על יד ההסתדרות הציונית באוסטריה, וינה, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין ארגון טיול לארץ ישראל (08.01.1911) A9\105-4t
רשימת 201 אנשי גושן שהגיעו באוניה "אספריה" ושהועברו למחנה ברינדיזי-איטליה L16\336-2t
מכתב חוזר (העתק בכתב מכונה) מאת חיים ברלס, מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, אל Palaestina-Amt (המשרד הארץ ישראלי) בעניין מצב יהודי אירופה ובעיות עליית היהודים מפולין וטורקיה (איסטנבול, 19.02.1943) A282\287-2t
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בחתימות המנהלים בדבר חשדות נגד ארמין ברגי בהיותו ראש המשרד (דברי הכחשה), בצירוף פנקס חשבונות של המשרד משנים 1920, 1921, 1935 A129\16-1t
מכתב מאת מזכיר ההנהלה הציונית (Executive of the Zionist Organisation) בלונדון אל ארמין ברגי, חבר המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בעניין מינויו של ברגי בשנת 1920 (19.12.1920) A129\16-2t
קול קורא ליהודי תימן מטעם המשרד הארץ ישראלי, לעלות לארץ, בעקבות שליחות של יבניאלי A237\5-4
הרב קוק. היתר מכירה [לא חתום] לשנת שמיטה תר"ע, 1909 L2\2\2-3t
דרכון איטלקי ע"ש Lanciano Menachem L16\517-2t
תיאור:
תעודת עלייה של אהרן רודשטיין (Aron Rodstein) מאת המשרד הארץ ישראלי בליבוי (Libau, לייפאיה)
סימול: S1\905-2t
תיאור:
דו"ח מאת דוד אריאן אל אליעזר קפלן בעניין פיקדונות קורט בכר
סימול: L17\311-1t
תיאור:
מכתב מאת ברוך גורלסקי אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין ביקורת על פעולות המשרד הארץ ישראלי ביפו ומנהלו ארתור רופין (תרע"ד)
סימול: A9\110\1-3t
תיאור:
2 מכתבים מאת ארתור רופין בשם המשרד הארץ ישראלי ביפו \ לשכת המרכז הציוני בארץ ישראל, יפו, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין משלוח אתרוגים מ"גן שמואל" וקבלת כסף על חשבונו על ידי חברת נכסי דלא ניידי "פלשתינה" (ג' אלול תרע"ב [1912]; 19.05.1913)
סימול: A9\104-5t
תיאור:
מכתב מאת לשכת המודיעין לארץ ישראל ותורכיה [המשרד הארץ ישראלי] על יד ההסתדרות הציונית באוסטריה, וינה, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין ארגון טיול לארץ ישראל (08.01.1911)
סימול: A9\105-4t
תיאור:
רשימת 201 אנשי גושן שהגיעו באוניה "אספריה" ושהועברו למחנה ברינדיזי-איטליה
סימול: L16\336-2t
תיאור:
מכתב חוזר (העתק בכתב מכונה) מאת חיים ברלס, מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, אל Palaestina-Amt (המשרד הארץ ישראלי) בעניין מצב יהודי אירופה ובעיות עליית היהודים מפולין וטורקיה (איסטנבול, 19.02.1943)
סימול: A282\287-2t
תיאור:
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בחתימות המנהלים בדבר חשדות נגד ארמין ברגי בהיותו ראש המשרד (דברי הכחשה), בצירוף פנקס חשבונות של המשרד משנים 1920, 1921, 1935
סימול: A129\16-1t
תיאור:
מכתב מאת מזכיר ההנהלה הציונית (Executive of the Zionist Organisation) בלונדון אל ארמין ברגי, חבר המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בעניין מינויו של ברגי בשנת 1920 (19.12.1920)
סימול: A129\16-2t
תיאור:
קול קורא ליהודי תימן מטעם המשרד הארץ ישראלי, לעלות לארץ, בעקבות שליחות של יבניאלי
סימול: A237\5-4
תיאור:
הרב קוק. היתר מכירה [לא חתום] לשנת שמיטה תר"ע, 1909
סימול: L2\2\2-3t
תיאור:
דרכון איטלקי ע"ש Lanciano Menachem
סימול: L16\517-2t
תעודת עלייה של אהרן רודשטיין (Aron Rodstein) מאת המשרד הארץ ישראלי בליבוי (Libau, לייפאיה)
דו"ח מאת דוד אריאן אל אליעזר קפלן בעניין פיקדונות קורט בכר
מכתב מאת ברוך גורלסקי אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין ביקורת על פעולות המשרד הארץ ישראלי ביפו ומנהלו ארתור רופין (תרע"ד)
2 מכתבים מאת ארתור רופין בשם המשרד הארץ ישראלי ביפו \ לשכת המרכז הציוני בארץ ישראל, יפו, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין משלוח אתרוגים מ"גן שמואל" וקבלת כסף על חשבונו על ידי חברת נכסי דלא ניידי "פלשתינה" (ג' אלול תרע"ב [1912]; 19.05.1913)
מכתב מאת לשכת המודיעין לארץ ישראל ותורכיה [המשרד הארץ ישראלי] על יד ההסתדרות הציונית באוסטריה, וינה, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין ארגון טיול לארץ ישראל (08.01.1911)
רשימת 201 אנשי גושן שהגיעו באוניה "אספריה" ושהועברו למחנה ברינדיזי-איטליה
מכתב חוזר (העתק בכתב מכונה) מאת חיים ברלס, מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, אל Palaestina-Amt (המשרד הארץ ישראלי) בעניין מצב יהודי אירופה ובעיות עליית היהודים מפולין וטורקיה (איסטנבול, 19.02.1943)
מכתב מאת המשרד הארץ ישראלי בבודפשט בחתימות המנהלים בדבר חשדות נגד ארמין ברגי בהיותו ראש המשרד (דברי הכחשה), בצירוף פנקס חשבונות של המשרד משנים 1920, 1921, 1935
מכתב מאת מזכיר ההנהלה הציונית (Executive of the Zionist Organisation) בלונדון אל ארמין ברגי, חבר המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בעניין מינויו של ברגי בשנת 1920 (19.12.1920)
קול קורא ליהודי תימן מטעם המשרד הארץ ישראלי, לעלות לארץ, בעקבות שליחות של יבניאלי
הרב קוק. היתר מכירה [לא חתום] לשנת שמיטה תר"ע, 1909
דרכון איטלקי ע"ש Lanciano Menachem