תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המשרד הארץ ישראלי
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ישראל. "מפת מסילות הברזל והכבישים בארץ ישראל". מפה מצוירת על בד וצבועה. צפון: הרי הלבנון, דרום: עקבה, מזרח: המדבר הסורי, מערב: תעלת סואץ. ציון חבלים וערים מרכזיות. מסלולי כבישים, רכבות בפועל ובהכנה. ציון הגבול בין מצרים ותורכיה. MM\374
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית יסודות הבניין A112\8-3m
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית היסודות והצוקול. בטבלה: כמיות של חומרי בניין A112\8-4m
טפחות (כלנית). מפת סימון גושים. מפת סימון גושים. S129M\1015
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית קומת האולם, תוכנית קומת המרתף. בהנהלת המהנדס ג. וילבושביץ A112\8-1m
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית יסודות הבניין A112\8-2m
פתח תקוה. תוכנית "מושב התימנים בפתח תקוה" (מחנה יהודה). תכנית השטח הבנוי של המושב, חלוקה לחלקות. בכל חלקה ציון מספרה, ציון שם הבעלים, ציון גודל שטח ומיקום מבנה המגורים. סימון השטח הציבורי ותוואי דרכים פנימיות KL5M\6088
תיאור:
ישראל. "מפת מסילות הברזל והכבישים בארץ ישראל". מפה מצוירת על בד וצבועה. צפון: הרי הלבנון, דרום: עקבה, מזרח: המדבר הסורי, מערב: תעלת סואץ. ציון חבלים וערים מרכזיות. מסלולי כבישים, רכבות בפועל ובהכנה. ציון הגבול בין מצרים ותורכיה.
סימול: MM\374
תיאור:
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית יסודות הבניין
סימול: A112\8-3m
תיאור:
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית היסודות והצוקול. בטבלה: כמיות של חומרי בניין
סימול: A112\8-4m
תיאור:
טפחות (כלנית). מפת סימון גושים. מפת סימון גושים.
סימול: S129M\1015
תיאור:
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית קומת האולם, תוכנית קומת המרתף. בהנהלת המהנדס ג. וילבושביץ
סימול: A112\8-1m
תיאור:
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית יסודות הבניין
סימול: A112\8-2m
תיאור:
פתח תקוה. תוכנית "מושב התימנים בפתח תקוה" (מחנה יהודה). תכנית השטח הבנוי של המושב, חלוקה לחלקות. בכל חלקה ציון מספרה, ציון שם הבעלים, ציון גודל שטח ומיקום מבנה המגורים. סימון השטח הציבורי ותוואי דרכים פנימיות
סימול: KL5M\6088
ישראל. "מפת מסילות הברזל והכבישים בארץ ישראל". מפה מצוירת על בד וצבועה. צפון: הרי הלבנון, דרום: עקבה, מזרח: המדבר הסורי, מערב: תעלת סואץ. ציון חבלים וערים מרכזיות. מסלולי כבישים, רכבות בפועל ובהכנה. ציון הגבול בין מצרים ותורכיה.
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית יסודות הבניין
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית היסודות והצוקול. בטבלה: כמיות של חומרי בניין
טפחות (כלנית). מפת סימון גושים. מפת סימון גושים.
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית קומת האולם, תוכנית קומת המרתף. בהנהלת המהנדס ג. וילבושביץ
תל אביב. בית הכנסת הגדול. תוכנית יסודות הבניין
פתח תקוה. תוכנית "מושב התימנים בפתח תקוה" (מחנה יהודה). תכנית השטח הבנוי של המושב, חלוקה לחלקות. בכל חלקה ציון מספרה, ציון שם הבעלים, ציון גודל שטח ומיקום מבנה המגורים. סימון השטח הציבורי ותוואי דרכים פנימיות