תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך המשרד הארץ ישראלי
מוצגים פריטים 1 - 9 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
דרישות שלום מבני א"י לקרוביהם שבחוץ-לארץ BK\1887\ג
"ידע ועמדות הציבור הישראלי בנושאים: קליטת עליה, "חודש הקליטה", תכניצ בטלביזיה "כל ההתחלות שפיגלמן, אהובה BK\39708\ג
דפוסי הסתגלות של עולי ברית-המועצות שובל, יהודית ט.; מרקוס, יהודה; דותן, יהודית BK\37750\2
המשרד הארץ ישראלי בבודאפשט, 1944-1943. [עבודה שקולה לעבודת גמר למ.א.- אוניברסיטת חיפה] נדיבי, אילה BK\64896\ג
תרומתו של ארתור רופין לעיצוב דמותה של העליה השניה. [תדפיס מתוך: מאמרים וחקרים בידיעת הארץ. אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישראל, 106-105] שילה, מרגלית BK\66896\ג
עליית המונים או עליית נבחרים? היחס לעלייה בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה. [תדפיס מתוך: קיבוץ גלויות לארץ ישראל - מיתוס ומציאות. עורכת: דבורה הכהן] שילה, מרגלית BK\66889\ג
List of files 0f the Papers pf Georg Weissmann. (A38) BK\64725\ג'
ארתור רופין, חייו ופועלו גורן, יעקב BK\66667
ספירת יהודי ארץ ישראל; שומרון והגליל BK\68957