תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הסתדרות המורים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"מגלת אברהם מנחם אוסישקין איש ציון וירושלים" - נרתיק עם תעודת ברכה ליובל ה-70 של מנחם אוסישקין מאת ועד הקהילה העברית בירושלים, הסתדרות המורים, הסוכנות היהודית וההנהלה הציונית, הוועד הלאומי לארץ ישראל, הקרן הקיימת, קרן היסוד, "ברית ראשונים", האוניברסיטה העברית, בית המדרש העברי למורים ובתי ספר בירושלים, סוכות תרצ"ד 1933- 1933 A24\1239
מכתבים, תזכירים, דו"חות, מברקים אל מנחם אוסישקין בעיקר בעניין החינוך החדש בארץ ישראל, פעילות ציונים כללים מאוחדים בנושא הזה, תקנון בחירות לוועדי הקהילות, הסתדרות המורים, סמינר על שמו של לוינסקי, בחינות הבגרות בארץ ישראל, הסתדרות עובדי מערכת "הארץ" (עברית, גרמנית) 1928- 1932 A24\1151
מכתבים, גלויה ומברק מאת דוד ילין, ירושלים, אל מנחם אוסישקין בעניין הסתדרות המורים בארץ ישראל, על בית הספרים הלאומי, ייסוד אוניברסיטה, גאולת המקומות ההסטוריים, ייסוד כפר על שם פינס 1905- 1914 A24\808
מכתבים ותזכירים אל מנחם אוסישקין כנשיא הקרן הקימת לישראל מאת מוסדות יהודיים, כולל "מגן" - חברה לעזרת נרדפים יהודיים, מחנה "עתלית", הסתדרות המורים בארץ, "מאזניים", קרן יצחק לייב גולדברג ("מוסד ביאליק"), בית-ירח (מימון חפירות ארכיאולוגיות), מערכות של עיתונים עבריים, ואנשים פרטיים - פעילים ציוניים בארץ ישראל ובתפוצות, בפרט ליאו איסטוריק, שלמה זלמן שוקן, יוסף סיניגליה, שמואל הוגו ברגמן, בן ציון כץ, י.[ישראל?] רוקח, אביגדור המאירי, יהודה יערי ואחרים, בעיקר בענייני תרבות וחינוך ויחסי יהודים וערבים בארץ ישראל, כולל מכתבים מאת מרכז של ליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי (עברית, אנגלית, גרמנית, רוסית) 1940- 1941 A24\1190
נתניה. עובדי בית הספר העירוני העממי (תלמוד התורה לבנים של "מזרחי") "תחכמוני". רשימות, דוחות, התכתבות עם א.י.[?] בוכנר, מנהל בית הספר, נציגי הנהלת מועצת עיר נתניה, בפרט עובד בן עמי, ראש המועצה, אביעזר ילין ויוסף רבלין בשם מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל, ירושלים, הרב מאיר ברלין בשם המרכז העולמי של "מזרחי" בירושלים, יוסף שטיין בשם ועד ההורים של בית הספר "תחכמוני" בנתניה, ש.ל.[?] נוימן, פנינה זנדמן, אריה הורביץ בשם הנהלת כיתות לחינוך חרדי שעל יד בית הספר הכללי בנתניה 1939- 1949 J17\3833
מכתבים חוזרים, תזכירים, הודעות מודפסות מאת אגודות וחברות ציוניות שונות, ומכתבים מאת פעילי ציונות אל מנחם אוסישקין בעניין ביקורו בארץ ישראל בשנת 1903 מטעם הוועד האודסאי של חובבי ציון, והכינוסים בזכרון יעקב לייסוד ההסתדרות הארץ-ישראלית וההסתדרות המורים (עברית, רוסית) 1903- 1903 A24\736
מכתבים אל מנחם אוסישקין מאת מוסדות יהודיים לענייני תרבות בארץ ישראל ובתפוצות, בינייהם ההסתדרות המורים העבריים, "בית העם" בירושלים, ומאת פעילי תרבות, בפרט מאת אלכסנדר פקליס, פלורנציה (עברית, יידיש, אנגלית, גרמנית, רוסית) 1932- 1934 A24\1153
פעילותו של אשר זליג ארליך בהסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל, נאמן בית המורים, בשנים תרס"ד - תשי"ב. מכתבים אל אשר ארליך מאת נציגי מוסדות שונים, בפרט מכתבי ברכה; תעודות אישיות של ארליך בעניין פעילותו הפגדוגית; קטעי האוטוביוגרפיה של אשר ארליך; העתקי הרצאות; דו"חות כספיים וסטטיסטיים של בית המורה בתל אביב; העתקי פרסומים, מאמרים וסיכומי פרוטוקולים של ישיבות מרכז המורים בהיותו של ארליך חבר הנשיאות ומזכיר המרכז (בעיקר העתקים בכתב מכונה), בדבר החינוך הציוני בארץ ישראל, בין היתר בענייני ייסוד "מסד" וקופת הפנסיה; סקירות והרצאות - זיכרונות על אשר ארליך; הודעות וחוזרים מודפסים מאת מרכז הסתדרות המורים, וגליונות בודדים של "הד החנוך" - עיתון הסתדרות המורים, ירושלים, תרפ"ט - תשי"ב 1904- 1952 A184\8
הוועד הפועל של חובבי ציון ביפו. תזכירים, דו"חות, קבלות ורשימות לפרוטוקולים בעניין "ההסתדרות הארצישראלית" ו"אגודת המורים", בפרט מאת יהושע אייזנשטדט-ברזילי 1902- 1904 A25\106
חוברות ותדפיסים בענייני היסטוריה וחינוך שנשלחו אל שלמה קודש בצירוף הקדשות לכבודו ואיחולים בכתב יד מאת מחברי הפרסומים: גליונות בודדים של העיתונים "שיעור חופשי" ו"ערוץ חינוכי" בהוצאת הסתדרות המורים בישראל, רבעון "לשוננו לעם" בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, חוברת מאת The Spiro Institute for the Study of Jewish History and Culture בלונדון, וחוברת בעניין יהודי ליטא 1995- 2000 A633\206
מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, קטעי עיתונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, בית התפוצות בתל אביב, המחלקה לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית העולמית, מרכז הסתדרות המורים בישראל, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר-אילן (ספטמבר 1987 - יולי 1988) 1987- 1988 A633\328
מכתבים נכנסים, חוזרים והודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל ובארצות הברית, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה ופירסומי שלמה קודש בדבר הנחלת הלשון וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: נציגי לשכת ראש הממשלה, משרד החינוך והתרבות, קרן קיימת לישראל, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה, עיריית אשדוד, המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, המועצה להנחלת הלשון, מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל, הסוכנות היהודית, ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל (ינואר - דצמבר 1990) 1990- 1990 A633\318