תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הסתדרות המורים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, קטעי עיתונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, בית התפוצות בתל אביב, המחלקה לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית העולמית, מרכז הסתדרות המורים בישראל, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר-אילן (ספטמבר 1987 - יולי 1988) 1987- 1988 A633\328
חוברות ותדפיסים בענייני היסטוריה וחינוך שנשלחו אל שלמה קודש בצירוף הקדשות לכבודו ואיחולים בכתב יד מאת מחברי הפרסומים: גליונות בודדים של העיתונים "שיעור חופשי" ו"ערוץ חינוכי" בהוצאת הסתדרות המורים בישראל, רבעון "לשוננו לעם" בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, חוברת מאת The Spiro Institute for the Study of Jewish History and Culture בלונדון, וחוברת בעניין יהודי ליטא 1995- 2000 A633\206
דו"חות והתכתבות בין שאול סחייק, עובד לשכת המס בעפולה, לבין נציגי מוסדות שונים, ביניהם המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בירושלים, הנהלת קרן פנסיה בתל אביב, מרכז קופת חולים וקופת חולים במחוז העמק בעפולה, הוצאת "לעם" ומערכת השבועון העממי "לאשה" בתל אביב, המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה של משרד החינוך והתרבות, הנהלת לשכת המס המרכזית בתל אביב, הסתדרות המורים בארץ ישראל - סניף חיפה, אגף השיכון בירושלים, מחלקת מס הכנסה של סניף משרד האוצר בעפולה, גימנסיה עברית "הרצליה" בתל אביב 1950- 1955 A619\70
מכתבים נכנסים, גלויות, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל ובארצות הברית, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: ראש הממשלה יצחק שמיר ונציגי משרדי ממשלת ישראל, חברי הכנסת יצחק נבון, אריה לובה אליאב ויוסי שריד, ברית עברית עולמית, המדור להנחלת הלשון של ההסתדרות הציונית העולמית, אוניברסיטאות בירושלים ובתל אביב, מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל, ארגון יוצאי ליטא בישראל ומוסדות אחרים; בצירוף פרוטוקולים של ישיבות המועצה להנחלת הלשון (ינואר - מאי 1992) 1992- 1992 A633\320
מכתבים נכנסים, חוזרים והודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל ובארצות הברית, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה ופירסומי שלמה קודש בדבר הנחלת הלשון וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: נציגי לשכת ראש הממשלה, משרד החינוך והתרבות, קרן קיימת לישראל, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה, עיריית אשדוד, המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, המועצה להנחלת הלשון, מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל, הסוכנות היהודית, ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל (ינואר - דצמבר 1990) 1990- 1990 A633\318
מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: אריה לובה אליאב; נתן לס; מירי הורביץ - ראש החוג ללשון עברית במכללת לוינסקי לחינוך; גבריאל אלכסנדר - מרכז מדעי של המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל; נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, יד יצחק בן-צבי - המרכז ללימודי ארץ ישראל, מכון ספירו בלונדון, המועצה להנחלת הלשון, הסתדרות המורים בישראל, אוניברסיטאות בארצות הברית ובסין (יוני - דצמבר 1995) 1995- 1995 A633\326
מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל, המועצה להנחלת הלשון, הרשות המשותפת לחינוך יהודי ציוני, הסתדרות המורים בישראל, ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל, הטכניון בחיפה ואוניברסיטאות בישראל ובארצות הברית (ינואר - דצמבר 1996) 1996- 1996 A633\327
מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים; בצירוף פרוטוקולים של ישיבות המועצה להנחלת הלשון בדברר הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהודית (ירושלים, 22-29.06.1993). בין הכותבים: נציגי משרדי ממשלת ישראל, הסתדרות המורים בישראל, האוניברסיטה העברית, מכללת בית ברל, עיריית אשדוד, המחלקה לחינוך ולתברות יהודיים בגולה, ספריות שונות (ינואר - מאי 1993) 1993- 1993 A633\322
מכתבים נכנסים, חוזרים והודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל, אנגליה וארצות הברית, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה ופירסומי שלמה קודש בדבר הנחלת הלשון. בין הכותבים: יאיר עמיקם - ראש אגף הסברה וקשרי חוץ של הכנסת; נציגי מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל, משרד החינוך והתרבות בירושלים; המחלקה לעלייה וקליטה של ההסתדרות הציונית העולמית, המועצה להנחלת הלשון; אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטאות בארצות הברית; מכון ספירו (The Spiro Institute for the Study of Jewish History and Culture) בלונדון; ברית עברית עולמית; הסוכנות המרכזית לחינוך יהודי במיאמי; אגף אמריקאי של המחלקה לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית העולמית בניו יורק (ינואר - דצמבר 1989) 1989- 1989 A633\317
פעילותו של אשר זליג ארליך בהסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל, נאמן בית המורים, בשנים תרס"ד - תשי"ב. מכתבים אל אשר ארליך מאת נציגי מוסדות שונים, בפרט מכתבי ברכה; תעודות אישיות של ארליך בעניין פעילותו הפגדוגית; קטעי האוטוביוגרפיה של אשר ארליך; העתקי הרצאות; דו"חות כספיים וסטטיסטיים של בית המורה בתל אביב; העתקי פרסומים, מאמרים וסיכומי פרוטוקולים של ישיבות מרכז המורים בהיותו של ארליך חבר הנשיאות ומזכיר המרכז (בעיקר העתקים בכתב מכונה), בדבר החינוך הציוני בארץ ישראל, בין היתר בענייני ייסוד "מסד" וקופת הפנסיה; סקירות והרצאות - זיכרונות על אשר ארליך; הודעות וחוזרים מודפסים מאת מרכז הסתדרות המורים, וגליונות בודדים של "הד החנוך" - עיתון הסתדרות המורים, ירושלים, תרפ"ט - תשי"ב 1904- 1952 A184\8
פעילותה של תמר אשל כממונה על תיק החינוך בעיריית ירושלים וראש ועדת התרבות של מועצת העיר. התכתבות בין תמר אשל לבין נציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בענייני החינוך והתרבות באזור ירושלים; הצעות לתכניות העבודה, חוזרים, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות וסיכומי פגישות, קטעי עיתונים ודברי דפוס. בין המתכתבים - ראש העיר טדי קולק, חבר הכנסת מנחם פרוש, מנהלי בתי הספר והמוזיאונים בירושלים, עובדי משרד החינוך ומשרד הפנים, מרכז הסתדרות המורים בישראל, Jules Braunschvig בפריס, ואחרים 1972- 1986 A622\59
פרסומים חד פעמיים להוראת הפיזיקה: קובץ הרצאות ומאמרים מאת סקציה למתמטיקה ולפיזיקה של ארגון מורי בתי הספר התיכוניים שעל יד הסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל, לשנת תש"ב; טסטים לפיזיקה בכיתה שמינית של בית הספר התיכון בקריית מוצקין, אדר ב' תשי"ד; הצעות לתכנית הוראת הפיזיקה במגמות שונות בבתי הספר התיכוניים והצעות תכנית ללימודי הטבע בבתי הספר העממיים לכיתות ה' - ח', שנת תש"י; סדר היום של הכינוס הרביעי של המורים לפיזיקה בישראל, ניסן תשי"ג 1942- 1954 A502\11