תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הסתדרות המורים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"הד החנוך", עיתון הסתדרות המורים בארץ ישראל, יוצא אחת לשבועים על ידי מרכז הסתדרות המורים בירושלים (העורך: י.[?] קליבנסקי, חבר המערכת: אביעזר ילין. המערכת נמצאת בתל אביב). שנה שתים עשרה, גליון ה' (טו שבט תרצ"ח), גליון ו' (א' אדר א' תרצ"ח). הגליונות מכילים מאמרים מאת אברהם לוינהרץ A502\28-2t
מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל. "לשאלת בעלות החנוך", תמצית הוכוחים בשאלה בישיבה המשותפת של מרכז המורים וחברי המרכזים הקודמים, שהתקיימה ביום ט"ז אדר ב' (24.03.1932) (תדפיס, 8 עמ', דפוס "ארץ ישראל", ירושלים, על יד בית הבריאות על שם נתן שטראוס) A184\8-12t
הסתדרות המורים בארץ ישראל, סניף תל אביב. כרטיס חבר מס' 1789\ב' על שם נתנאל הוכברג, מורה בבית הספר "מקווה ישראל", תל אביב (בחותמת מזכיר ועד סניף המורים בתל אביב), 08.03.1939 A302\37-2t
אוגדן פעיליות לבית הספר בהפקת קרן קימת לישראל. מתוך "הטפריט הבית ספרי" בהוצאת "הקרן לקידום מקצועי" של הסתדרות המורים KKL5\67677-1t
מכתבי ברכה אל אשר ארליך, תל אביב, מאת אריה יפה, היושב ראש של בית המורה בתל אביב של הסתדרות המורים בארץ ישראל, וברוך אביבי, המזכיר הכללי (24.03.1948); ומאת שלמה גרטל, מנהל הלוואה וחסכון ביפו - תל אביב (06.04.1948), לרגל יובלו ה-70 של ארליך A184\8-5t
טיוטת הרצאה (בכתב מכונה) מאת אשר ארליך, כולל דו"ח קופת הפנסיה ונושאי אחריות החיים, בוועידה השנתית השביעית של הסתדרות המורים בארץ ישראל (פורסם בעיתון "הד החינוך", ירושלים, גליון י"ט - כ', ט"ו באב תרפ"ט). בין הנושאי ההרצאה - מחנה נופש והבראה של מורים A184\8-1t
מכתב מרכה מאת נציגי מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל, תל אביב, אל אשר ארליך, לרגל יובלו ה-70 ופעילותו בהסתדרות המורים (כ"ו אייר תש"ח - 04.06.1948) A184\8-7t
גלויה מאת נציגי "עבריה", ועד מרכזי לדוברי עברית, ברלין, ביניהם מזכיר הוועד, וראש הוועד ראובן בריינין, אל רפאל סופרמן, בענייני פעילותה של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה ומשלוח חוזרים (ה' אדר א' שנת ...[?]) A214\4-17t
2 גלויות אל רפאל סופרמן מאת צבי שרפשטן [שרפשטיין], מנהל האשכלה העברית בבית הספר בעיר בז'ז'ני (ברעזשאַן) שבגליציה, בשם המחלקה הפדגוגית של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה (ללא תאריכים מדוייקים) A214\4-6t
גלויה מאת יעקב כהן בשם מערכת "העברי החדש", ברלין - שרלוטנבורג, אל רפאל סופרמן, נשיא מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני שיתוף פעולה (04.01.19...[?]) A214\4-14t
מכתב מאת יוסף אומנסקי, מנהל בית הספר העברי "שפה ברורה", טרנוב, גליציה, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, בעניין שיתוף הפעולה (ללא תאריך מסויים) A214\4-13t
מכתב מאת מערכת השבועון "העולם", וילנה, אל מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני פירסומים ושיתוף פעולה (י"ב ניסן תר"ע) A214\4-11t
תיאור:
"הד החנוך", עיתון הסתדרות המורים בארץ ישראל, יוצא אחת לשבועים על ידי מרכז הסתדרות המורים בירושלים (העורך: י.[?] קליבנסקי, חבר המערכת: אביעזר ילין. המערכת נמצאת בתל אביב). שנה שתים עשרה, גליון ה' (טו שבט תרצ"ח), גליון ו' (א' אדר א' תרצ"ח). הגליונות מכילים מאמרים מאת אברהם לוינהרץ
סימול: A502\28-2t
תיאור:
מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל. "לשאלת בעלות החנוך", תמצית הוכוחים בשאלה בישיבה המשותפת של מרכז המורים וחברי המרכזים הקודמים, שהתקיימה ביום ט"ז אדר ב' (24.03.1932) (תדפיס, 8 עמ', דפוס "ארץ ישראל", ירושלים, על יד בית הבריאות על שם נתן שטראוס)
סימול: A184\8-12t
תיאור:
הסתדרות המורים בארץ ישראל, סניף תל אביב. כרטיס חבר מס' 1789\ב' על שם נתנאל הוכברג, מורה בבית הספר "מקווה ישראל", תל אביב (בחותמת מזכיר ועד סניף המורים בתל אביב), 08.03.1939
סימול: A302\37-2t
תיאור:
אוגדן פעיליות לבית הספר בהפקת קרן קימת לישראל. מתוך "הטפריט הבית ספרי" בהוצאת "הקרן לקידום מקצועי" של הסתדרות המורים
סימול: KKL5\67677-1t
תיאור:
מכתבי ברכה אל אשר ארליך, תל אביב, מאת אריה יפה, היושב ראש של בית המורה בתל אביב של הסתדרות המורים בארץ ישראל, וברוך אביבי, המזכיר הכללי (24.03.1948); ומאת שלמה גרטל, מנהל הלוואה וחסכון ביפו - תל אביב (06.04.1948), לרגל יובלו ה-70 של ארליך
סימול: A184\8-5t
תיאור:
טיוטת הרצאה (בכתב מכונה) מאת אשר ארליך, כולל דו"ח קופת הפנסיה ונושאי אחריות החיים, בוועידה השנתית השביעית של הסתדרות המורים בארץ ישראל (פורסם בעיתון "הד החינוך", ירושלים, גליון י"ט - כ', ט"ו באב תרפ"ט). בין הנושאי ההרצאה - מחנה נופש והבראה של מורים
סימול: A184\8-1t
תיאור:
מכתב מרכה מאת נציגי מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל, תל אביב, אל אשר ארליך, לרגל יובלו ה-70 ופעילותו בהסתדרות המורים (כ"ו אייר תש"ח - 04.06.1948)
סימול: A184\8-7t
תיאור:
גלויה מאת נציגי "עבריה", ועד מרכזי לדוברי עברית, ברלין, ביניהם מזכיר הוועד, וראש הוועד ראובן בריינין, אל רפאל סופרמן, בענייני פעילותה של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה ומשלוח חוזרים (ה' אדר א' שנת ...[?])
סימול: A214\4-17t
תיאור:
2 גלויות אל רפאל סופרמן מאת צבי שרפשטן [שרפשטיין], מנהל האשכלה העברית בבית הספר בעיר בז'ז'ני (ברעזשאַן) שבגליציה, בשם המחלקה הפדגוגית של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה (ללא תאריכים מדוייקים)
סימול: A214\4-6t
תיאור:
גלויה מאת יעקב כהן בשם מערכת "העברי החדש", ברלין - שרלוטנבורג, אל רפאל סופרמן, נשיא מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני שיתוף פעולה (04.01.19...[?])
סימול: A214\4-14t
תיאור:
מכתב מאת יוסף אומנסקי, מנהל בית הספר העברי "שפה ברורה", טרנוב, גליציה, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, בעניין שיתוף הפעולה (ללא תאריך מסויים)
סימול: A214\4-13t
תיאור:
מכתב מאת מערכת השבועון "העולם", וילנה, אל מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני פירסומים ושיתוף פעולה (י"ב ניסן תר"ע)
סימול: A214\4-11t
"הד החנוך", עיתון הסתדרות המורים בארץ ישראל, יוצא אחת לשבועים על ידי מרכז הסתדרות המורים בירושלים (העורך: י.[?] קליבנסקי, חבר המערכת: אביעזר ילין. המערכת נמצאת בתל אביב). שנה שתים עשרה, גליון ה' (טו שבט תרצ"ח), גליון ו' (א' אדר א' תרצ"ח). הגליונות מכילים מאמרים מאת אברהם לוינהרץ
מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל. "לשאלת בעלות החנוך", תמצית הוכוחים בשאלה בישיבה המשותפת של מרכז המורים וחברי המרכזים הקודמים, שהתקיימה ביום ט"ז אדר ב' (24.03.1932) (תדפיס, 8 עמ', דפוס "ארץ ישראל", ירושלים, על יד בית הבריאות על שם נתן שטראוס)
הסתדרות המורים בארץ ישראל, סניף תל אביב. כרטיס חבר מס' 1789\ב' על שם נתנאל הוכברג, מורה בבית הספר "מקווה ישראל", תל אביב (בחותמת מזכיר ועד סניף המורים בתל אביב), 08.03.1939
אוגדן פעיליות לבית הספר בהפקת קרן קימת לישראל. מתוך "הטפריט הבית ספרי" בהוצאת "הקרן לקידום מקצועי" של הסתדרות המורים
מכתבי ברכה אל אשר ארליך, תל אביב, מאת אריה יפה, היושב ראש של בית המורה בתל אביב של הסתדרות המורים בארץ ישראל, וברוך אביבי, המזכיר הכללי (24.03.1948); ומאת שלמה גרטל, מנהל הלוואה וחסכון ביפו - תל אביב (06.04.1948), לרגל יובלו ה-70 של ארליך
טיוטת הרצאה (בכתב מכונה) מאת אשר ארליך, כולל דו"ח קופת הפנסיה ונושאי אחריות החיים, בוועידה השנתית השביעית של הסתדרות המורים בארץ ישראל (פורסם בעיתון "הד החינוך", ירושלים, גליון י"ט - כ', ט"ו באב תרפ"ט). בין הנושאי ההרצאה - מחנה נופש והבראה של מורים
מכתב מרכה מאת נציגי מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל, תל אביב, אל אשר ארליך, לרגל יובלו ה-70 ופעילותו בהסתדרות המורים (כ"ו אייר תש"ח - 04.06.1948)
גלויה מאת נציגי "עבריה", ועד מרכזי לדוברי עברית, ברלין, ביניהם מזכיר הוועד, וראש הוועד ראובן בריינין, אל רפאל סופרמן, בענייני פעילותה של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה ומשלוח חוזרים (ה' אדר א' שנת ...[?])
2 גלויות אל רפאל סופרמן מאת צבי שרפשטן [שרפשטיין], מנהל האשכלה העברית בבית הספר בעיר בז'ז'ני (ברעזשאַן) שבגליציה, בשם המחלקה הפדגוגית של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה (ללא תאריכים מדוייקים)
גלויה מאת יעקב כהן בשם מערכת "העברי החדש", ברלין - שרלוטנבורג, אל רפאל סופרמן, נשיא מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני שיתוף פעולה (04.01.19...[?])
מכתב מאת יוסף אומנסקי, מנהל בית הספר העברי "שפה ברורה", טרנוב, גליציה, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, בעניין שיתוף הפעולה (ללא תאריך מסויים)
מכתב מאת מערכת השבועון "העולם", וילנה, אל מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני פירסומים ושיתוף פעולה (י"ב ניסן תר"ע)