תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הסתדרות המורים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דיון החלטות ההתכנסות מועצת הסתדרות המורים בתל אביב ביום י"ז בתשרי תש"ח (כתב מכונה, בחותמת של מרכז הסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל, ירושלים, י"ט תשרי תש"ח - 03.10.1947) K14\465-4t
סדר ישיבות של הסתדרות המורים בארץ ישראל A25\120-2t
הסתדרות המורים בארץ ישראל, סניף תל אביב. כרטיס חבר מס' 1789\ב' על שם נתנאל הוכברג, מורה בבית הספר "מקווה ישראל", תל אביב (בחותמת מזכיר ועד סניף המורים בתל אביב), 08.03.1939 A302\37-2t
מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל. "לשאלת בעלות החנוך", תמצית הוכוחים בשאלה בישיבה המשותפת של מרכז המורים וחברי המרכזים הקודמים, שהתקיימה ביום ט"ז אדר ב' (24.03.1932) (תדפיס, 8 עמ', דפוס "ארץ ישראל", ירושלים, על יד בית הבריאות על שם נתן שטראוס) A184\8-12t
גלויה מאת נציגי "עבריה", ועד מרכזי לדוברי עברית, ברלין, ביניהם מזכיר הוועד, וראש הוועד ראובן בריינין, אל רפאל סופרמן, בענייני פעילותה של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה ומשלוח חוזרים (ה' אדר א' שנת ...[?]) A214\4-17t
2 גלויות אל רפאל סופרמן מאת צבי שרפשטן [שרפשטיין], מנהל האשכלה העברית בבית הספר בעיר בז'ז'ני (ברעזשאַן) שבגליציה, בשם המחלקה הפדגוגית של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה (ללא תאריכים מדוייקים) A214\4-6t
גלויה מאת יעקב כהן בשם מערכת "העברי החדש", ברלין - שרלוטנבורג, אל רפאל סופרמן, נשיא מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני שיתוף פעולה (04.01.19...[?]) A214\4-14t
מכתב מאת יוסף אומנסקי, מנהל בית הספר העברי "שפה ברורה", טרנוב, גליציה, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, בעניין שיתוף הפעולה (ללא תאריך מסויים) A214\4-13t
מכתב מאת מערכת השבועון "העולם", וילנה, אל מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני פירסומים ושיתוף פעולה (י"ב ניסן תר"ע) A214\4-11t
אוגדן פעיליות לבית הספר בהפקת קרן קימת לישראל. מתוך "הטפריט הבית ספרי" בהוצאת "הקרן לקידום מקצועי" של הסתדרות המורים KKL5\67677-1t
תזכיר מאת Osias Reiter, עיירה רוהטין שבגליציה המזרחית, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין (14.10.1909) A214\4-9t
מכתבי ברכה אל אשר ארליך, תל אביב, מאת אריה יפה, היושב ראש של בית המורה בתל אביב של הסתדרות המורים בארץ ישראל, וברוך אביבי, המזכיר הכללי (24.03.1948); ומאת שלמה גרטל, מנהל הלוואה וחסכון ביפו - תל אביב (06.04.1948), לרגל יובלו ה-70 של ארליך A184\8-5t
תיאור:
דיון החלטות ההתכנסות מועצת הסתדרות המורים בתל אביב ביום י"ז בתשרי תש"ח (כתב מכונה, בחותמת של מרכז הסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל, ירושלים, י"ט תשרי תש"ח - 03.10.1947)
סימול: K14\465-4t
תיאור:
סדר ישיבות של הסתדרות המורים בארץ ישראל
סימול: A25\120-2t
תיאור:
הסתדרות המורים בארץ ישראל, סניף תל אביב. כרטיס חבר מס' 1789\ב' על שם נתנאל הוכברג, מורה בבית הספר "מקווה ישראל", תל אביב (בחותמת מזכיר ועד סניף המורים בתל אביב), 08.03.1939
סימול: A302\37-2t
תיאור:
מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל. "לשאלת בעלות החנוך", תמצית הוכוחים בשאלה בישיבה המשותפת של מרכז המורים וחברי המרכזים הקודמים, שהתקיימה ביום ט"ז אדר ב' (24.03.1932) (תדפיס, 8 עמ', דפוס "ארץ ישראל", ירושלים, על יד בית הבריאות על שם נתן שטראוס)
סימול: A184\8-12t
תיאור:
גלויה מאת נציגי "עבריה", ועד מרכזי לדוברי עברית, ברלין, ביניהם מזכיר הוועד, וראש הוועד ראובן בריינין, אל רפאל סופרמן, בענייני פעילותה של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה ומשלוח חוזרים (ה' אדר א' שנת ...[?])
סימול: A214\4-17t
תיאור:
2 גלויות אל רפאל סופרמן מאת צבי שרפשטן [שרפשטיין], מנהל האשכלה העברית בבית הספר בעיר בז'ז'ני (ברעזשאַן) שבגליציה, בשם המחלקה הפדגוגית של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה (ללא תאריכים מדוייקים)
סימול: A214\4-6t
תיאור:
גלויה מאת יעקב כהן בשם מערכת "העברי החדש", ברלין - שרלוטנבורג, אל רפאל סופרמן, נשיא מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני שיתוף פעולה (04.01.19...[?])
סימול: A214\4-14t
תיאור:
מכתב מאת יוסף אומנסקי, מנהל בית הספר העברי "שפה ברורה", טרנוב, גליציה, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, בעניין שיתוף הפעולה (ללא תאריך מסויים)
סימול: A214\4-13t
תיאור:
מכתב מאת מערכת השבועון "העולם", וילנה, אל מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני פירסומים ושיתוף פעולה (י"ב ניסן תר"ע)
סימול: A214\4-11t
תיאור:
אוגדן פעיליות לבית הספר בהפקת קרן קימת לישראל. מתוך "הטפריט הבית ספרי" בהוצאת "הקרן לקידום מקצועי" של הסתדרות המורים
סימול: KKL5\67677-1t
תיאור:
תזכיר מאת Osias Reiter, עיירה רוהטין שבגליציה המזרחית, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין (14.10.1909)
סימול: A214\4-9t
תיאור:
מכתבי ברכה אל אשר ארליך, תל אביב, מאת אריה יפה, היושב ראש של בית המורה בתל אביב של הסתדרות המורים בארץ ישראל, וברוך אביבי, המזכיר הכללי (24.03.1948); ומאת שלמה גרטל, מנהל הלוואה וחסכון ביפו - תל אביב (06.04.1948), לרגל יובלו ה-70 של ארליך
סימול: A184\8-5t
דיון החלטות ההתכנסות מועצת הסתדרות המורים בתל אביב ביום י"ז בתשרי תש"ח (כתב מכונה, בחותמת של מרכז הסתדרות המורים העבריים בארץ ישראל, ירושלים, י"ט תשרי תש"ח - 03.10.1947)
סדר ישיבות של הסתדרות המורים בארץ ישראל
הסתדרות המורים בארץ ישראל, סניף תל אביב. כרטיס חבר מס' 1789\ב' על שם נתנאל הוכברג, מורה בבית הספר "מקווה ישראל", תל אביב (בחותמת מזכיר ועד סניף המורים בתל אביב), 08.03.1939
מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל. "לשאלת בעלות החנוך", תמצית הוכוחים בשאלה בישיבה המשותפת של מרכז המורים וחברי המרכזים הקודמים, שהתקיימה ביום ט"ז אדר ב' (24.03.1932) (תדפיס, 8 עמ', דפוס "ארץ ישראל", ירושלים, על יד בית הבריאות על שם נתן שטראוס)
גלויה מאת נציגי "עבריה", ועד מרכזי לדוברי עברית, ברלין, ביניהם מזכיר הוועד, וראש הוועד ראובן בריינין, אל רפאל סופרמן, בענייני פעילותה של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה ומשלוח חוזרים (ה' אדר א' שנת ...[?])
2 גלויות אל רפאל סופרמן מאת צבי שרפשטן [שרפשטיין], מנהל האשכלה העברית בבית הספר בעיר בז'ז'ני (ברעזשאַן) שבגליציה, בשם המחלקה הפדגוגית של הסתדרות המורים העבריים באוסטריה (ללא תאריכים מדוייקים)
גלויה מאת יעקב כהן בשם מערכת "העברי החדש", ברלין - שרלוטנבורג, אל רפאל סופרמן, נשיא מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני שיתוף פעולה (04.01.19...[?])
מכתב מאת יוסף אומנסקי, מנהל בית הספר העברי "שפה ברורה", טרנוב, גליציה, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, בעניין שיתוף הפעולה (ללא תאריך מסויים)
מכתב מאת מערכת השבועון "העולם", וילנה, אל מרכז הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין, בענייני פירסומים ושיתוף פעולה (י"ב ניסן תר"ע)
אוגדן פעיליות לבית הספר בהפקת קרן קימת לישראל. מתוך "הטפריט הבית ספרי" בהוצאת "הקרן לקידום מקצועי" של הסתדרות המורים
תזכיר מאת Osias Reiter, עיירה רוהטין שבגליציה המזרחית, אל רפאל סופרמן, נשיא הסתדרות המורים העבריים באוסטריה, רוהטין (14.10.1909)
מכתבי ברכה אל אשר ארליך, תל אביב, מאת אריה יפה, היושב ראש של בית המורה בתל אביב של הסתדרות המורים בארץ ישראל, וברוך אביבי, המזכיר הכללי (24.03.1948); ומאת שלמה גרטל, מנהל הלוואה וחסכון ביפו - תל אביב (06.04.1948), לרגל יובלו ה-70 של ארליך