תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הסתדרות המורים
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
שלומי. תוכנית יעודי קרקע על גבי תוכנית לאזור הצפוני בישוב. סימון יעודי קרקע לתעשיה, מגורים על בעלות פרטית, גרעין הסתדרות המורים, מדרשה, יער אורנים וואדי. מפה מס' 1 S129M\5193
שלומי. תוכנית יעודי קרקע על גבי תוכנית לאזור הצפוני בישוב. סימון יעודי קרקע לתעשיה, מגורים על בעלות פרטית, גרעין הסתדרות המורים, מדרשה, יער אורנים וואדי. מפה מס' 2 S129M\5194
תל אביב. שרונה. מפת מדידה של חלקה מס' 983 בגוש מס' 6212. המפה הוכנה עבור מרכז הסתדרות המורים KL19M\73
תיאור:
שלומי. תוכנית יעודי קרקע על גבי תוכנית לאזור הצפוני בישוב. סימון יעודי קרקע לתעשיה, מגורים על בעלות פרטית, גרעין הסתדרות המורים, מדרשה, יער אורנים וואדי. מפה מס' 1
סימול: S129M\5193
תיאור:
שלומי. תוכנית יעודי קרקע על גבי תוכנית לאזור הצפוני בישוב. סימון יעודי קרקע לתעשיה, מגורים על בעלות פרטית, גרעין הסתדרות המורים, מדרשה, יער אורנים וואדי. מפה מס' 2
סימול: S129M\5194
תיאור:
תל אביב. שרונה. מפת מדידה של חלקה מס' 983 בגוש מס' 6212. המפה הוכנה עבור מרכז הסתדרות המורים
סימול: KL19M\73
שלומי. תוכנית יעודי קרקע על גבי תוכנית לאזור הצפוני בישוב. סימון יעודי קרקע לתעשיה, מגורים על בעלות פרטית, גרעין הסתדרות המורים, מדרשה, יער אורנים וואדי. מפה מס' 1
שלומי. תוכנית יעודי קרקע על גבי תוכנית לאזור הצפוני בישוב. סימון יעודי קרקע לתעשיה, מגורים על בעלות פרטית, גרעין הסתדרות המורים, מדרשה, יער אורנים וואדי. מפה מס' 2
תל אביב. שרונה. מפת מדידה של חלקה מס' 983 בגוש מס' 6212. המפה הוכנה עבור מרכז הסתדרות המורים