תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הסתדרות המורים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
פתחיה לבטוב ילין, אביעזר; קלמן, יוסף; יוחנני, משה ואחרים BK\50499
נתיבי החיים הירש, בצי BK\39631
סיפורו של בית ספר חופשי בנאי, יעקב BK\39630
(הסתדרות המורים, התנועה הציונית והמאבק על ההגמוניה בחינוך בארץ-ישראל (1913-1903 רינות, משה BK\39220
שאלת החנוך בארץ ישראל מוסינזון, ב BK\21112\33\8
הסתדרות המורים בראשיתה - "מיניסטריון" לחינוך או איגוד מקצועי? סילברט, יואב BK\61208
דברי מפגש ותיקי תנועת המורים למען הקרן הקימת לישראל שהתקיים ביום ד' בתמוז תש"ן (27 יוני, 1990) בבית מרכז הסתדרות המורים בתל-אביב. ערך: גבריאל אלכסנדר קרן קימת לישראל BK\61217\ג
תכנית החילופין של המורים הישראליים בארה"ב אבנרי, חצחק; ישראלי, איתן BK\34965
מגמות בהתפתחות הסתדרות המורים, 1913-1903 סילברט, יואב BK\61771\ג
והיו עיניך רואות את מוריך: תשעים שנה להסתדרות המורים: 1992-1903 אחימאיר, אורה, באר חיים, כתיבה ועריכה BK\63433\ג
סימפוסיון שנערך ע"י האוניברסיטה העברית בהשתתפות מחלקת החינוך לכנסת ישראל והסתדרות המורים העברים בארץ -ישראל בימים ח'-ט' באלול תש"ג (9-8 בספטמבר 1943) BK\9384
ספרית הכנסת: 100 שנים להסתדרות המורים, 100 שנים לתנועת המזרחי, 80 שנה להסתדרות, ירושלים בשנת ה-2000, הצעות להסכם הקבע בנושא ירושלים, בעד ונגד הנסיגה מהגול, משק המים בישראל נקר, יפה BK\69767\ג