תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך העפלה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם אישים ומוסדות לפי סדר אלפביתי, אותיות בס–בת, בין היתר בעניינים הבאים: בקשתו של יהודה ברגינסקי לפרסם קטעים מדיוני הנהלת הסוכנות היהודית בענייני העפלה, פרסום מאמר מאת שרת בכתב עת, יציאתו לשליחות של ויקטור ברבי ובקשות סיוע בשיכון ועבודה לעולים חדשים וותיקים, 1962–1965 1962- 1965 S65\26\3
התכתבות בעניינים שונים הקשורים למעפילים בין השאר כנס אגודת מעפילי אנית "יציאת אירופה (אקסודוס), כנס עולי מאוריציוס, העברת עצמות של קרבנות ספינת המעפילים "סלבדור", הקמת מצבה לזכר קרבנות מחנה "שבץ" ביוגוסלביה, עצרת בראש פינה לציון העפלה בדרכי היבשה 1962- 1965 S65\218
תזכיר "ראשי פרקים לתורה ציונית בימינו" והעתק מכתב מאת יעקב צור אל ב.[?] וסט בעניין הקמת אנדרטאות לחללי ההעפלה ולאסירי ציון, ינואר 1962–ינואר 1964 1962- 1964 S68\50
תעודות קרן קיימת לישראל לנטיעת עצים על שמות משה וציפורה שרת ותעודות העפלה למצדה על שמותם 1942- 1947 A245\108\2
תעודות אישיות של עוזי נרקיס, בעיקר תעודות הוקרה שונות, שקיבל בין היתר מידי "בית הפלמח", ארגון פעילי המחתרת ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה, שלטונות ניו יורק, קרן הנוער הציוני בארצות הברית, Commonwealth of Kentucky, החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות, תנועת העבודה הציונית העולמית 1992- 1997 AK896\2
התכתבות עם פונים ומוסדות, באות פ', בעניינים שונים בין היתר בעניין ועדת התביעות, בקשות סיוע, ענייני קליטה, גיוס עולים לתפקידי סגל בכיר בחברת "טבע" והתכתבות משפטית בעניין טענותיו המשפטיות של ז'אן פנדליס כנגד הסוכנות היהודית ביחס לחלקו של פנדליס בסיוע להעפלה לפני קום המדינה 1956- 1967 S80\63
התנועה הרוויזיוניסטית. מסמכים העוסקים בפעילות העפלה במסגרת עליית "אף על פי", ביחס של הארגונים הרוויזיוניסטיים לפעילות השלטון הבריטי בארץ ישראל כלפיהם וחומרים נוספים הקשורים לפעילות הרוויזיוניסטית 1939- 1940 F17\5
ההסתדרות הציונית החדשה - "עליית אף על פי". התכתבות של פעילי העפלה רוויזיוניסטים בעניין רכישת ספינות, הפעלתן ומימון הפעילות 1939- 1940 F17\3
עדויות על התארגנות העפלה במזרח אירופה ועל מחנה העקורים קפריסין של יוסף קלארמן, חנוך הילמן, משה (מוריס) לאם ; עדותו של יצחק ארצי על מחנות הקייץ "כנסת ישראל"של פליטים יהודים באירופה וקפריסין 1946- 1948 A559\33
התכתבות, סיכומי ישיבות, תזכירים, דו"חות, רשימות, קטעי עיתונים וידיעונים בנושא "הבריחה וההעפלה". בין המתכתבים: נציגי המכון לחקר הציונות הדתית באוניברסיטת בר-אילן, האגף לתרבות תורנית של משרד החינוך והתרבות, מרכז אירופה של ותיקי "בני עקיבא", האגף הדתי של המחלקה לנוער והחלוץ 1947- 1996 A552\318
התכתבות, חוזרים, הזמנות לטקסים, אסיפות וישיבות, רשימות, פרוטוקולים ודו"חות מפגשים בעניין אירועים ומפעלים מרכזיים של מוסדות יוצאי צפון אפריקה בישראל, בעיקר של עולי מרוקו - הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, ברית יוצאי מרוקו בישראל, ארגון פעילי המחתרת ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה, המועצה הציבורית להנצחת פעפילי "אגוז" 1993- 2009 A552\313
עלונים ובולטינים, קטעי עיתונים, חוברות, פרוספקטים, הזמנות והודעות מודפסות בעניין אירועים ומפעלים מרכזיים של מוסדות יוצאי צפון אפריקה בישראל, בעיקר של עולי מרוקו - הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, ברית יוצאי מרוקו בישראל, ארגון פעילי המחתרת ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה, המועצה הציבורית להנצחת פעפילי "אגוז" 1989- 2006 A552\314