תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך העפלה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תעודת העפלה ("זאת לעדות כי משה גור-ארי מתל אביב העפיל למצדה") ביום כ"ב אדר תשי"ח. מאת מועצה אזורית "תמר" - סדום A442\77-16t
"Victory at sea", קטע העיתון "The Jerusalem Post" מיום 02.08.1982 בעניין ההעפלה ועלייה בלתי לגלית A420\329-1t
"ארצה עלינו", דבר דפוס מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים בעניין העלייה לארץ ישראל, עם מצעד פזמוני העפלה KH4\13388-2t
עליית "אף על פי". מברק מ-ערי ז'בוטינסקי אל שמואל יעקובי בעניין מימון פעילות העפלה בקשר ליוג'ין מייסנר, ושני אנשים בשם באקיש ואברמס. במכתב מציין ערי מפגש בין נעמי וקתרין. F17\3-8t
עליית "אף על פי". מברקים מקוריים (בכתב יד ובדפוס מודבק על טופס מקורי) ששלח שמואל יעקובי, פעיל העפלה רוויזיוניסטי, לגורמים שונים באירופה בעניין ארגון ההפעלה לארץ ישראל F17\3-3t
עליית "אף על פי". התכתבות של מברקים בין שלמה יעקובי ויוג'ין מייסנר, פעילים רויזיוניסטיים, בעניין מימון פעילות העפלה, כולל בקשר עם קרל לחוביץ' ולספינה קטרינה (Katherina) F17\3-5t
עליית "אף על פי". הסכם השכרת הספינה "בוטה" (Butte) לטובת מבצע העפלה F17\5-34t
עליית "אף על פי". תוכן מברקים בנושא העפלה, כולל איזכור הספינות "צאר דוסאן" (Tzar Dusan) ו"ארסבט קירליה" (Ersebet Kiralye) F17\3-24t
הזמנה לרות עליאב לעצרת העפלה בהשתתפות יגאל אלון, 1964 A454\389-1t
עליית "אף על פי". מכתבו של שלמה יעקובי אל מ. הסקל (מיכאל?) בדבר הדחיפות והחשיבות של מימון פעילות העפלה (בנושא ספינה ספציפית) והצורך לגייס אנשים נוספים למימון - גב' שראגר, טומי שפר ואדם בשם יהודה. במקביל כתב יעקובי שהוא פונה למנקין (אברהם?) F17\5-15t
עליית "אף על פי". שני מברקים שכתב שלמה יעקובי, פעיל רויזיוניסטי שעסק בהעפלה, ממטה ההסתדרות הציונית החדשה בלונדון (דרך פינצ'לי 47) אל [קרל] לחוביץ' שישב במלון "בריטניה" בבודפשט/הונגריה בעניין מימון פעילות העפלה, כולל בקשר לספינה Saint Brieuc ולפעיל נוסף בשם סיטרון F17\3-4t
עליית "אף על פי". מברק מז'בוטינסקי אל חזקל (מיכאל?), מינקין (אברהם?), בלוסבסט והרצוג ביוהנסבורג/דרום אפריקה המאשר את חשיבותה הפוליטית והכלכלית העליונה של הפניה של שלמה יעקובי אליהם והצורך להעביר את הכסף לבנק עליה F17\5-17t
תיאור:
תעודת העפלה ("זאת לעדות כי משה גור-ארי מתל אביב העפיל למצדה") ביום כ"ב אדר תשי"ח. מאת מועצה אזורית "תמר" - סדום
סימול: A442\77-16t
תיאור:
"Victory at sea", קטע העיתון "The Jerusalem Post" מיום 02.08.1982 בעניין ההעפלה ועלייה בלתי לגלית
סימול: A420\329-1t
תיאור:
"ארצה עלינו", דבר דפוס מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים בעניין העלייה לארץ ישראל, עם מצעד פזמוני העפלה
סימול: KH4\13388-2t
תיאור:
עליית "אף על פי". מברק מ-ערי ז'בוטינסקי אל שמואל יעקובי בעניין מימון פעילות העפלה בקשר ליוג'ין מייסנר, ושני אנשים בשם באקיש ואברמס. במכתב מציין ערי מפגש בין נעמי וקתרין.
סימול: F17\3-8t
תיאור:
עליית "אף על פי". מברקים מקוריים (בכתב יד ובדפוס מודבק על טופס מקורי) ששלח שמואל יעקובי, פעיל העפלה רוויזיוניסטי, לגורמים שונים באירופה בעניין ארגון ההפעלה לארץ ישראל
סימול: F17\3-3t
תיאור:
עליית "אף על פי". התכתבות של מברקים בין שלמה יעקובי ויוג'ין מייסנר, פעילים רויזיוניסטיים, בעניין מימון פעילות העפלה, כולל בקשר עם קרל לחוביץ' ולספינה קטרינה (Katherina)
סימול: F17\3-5t
תיאור:
עליית "אף על פי". הסכם השכרת הספינה "בוטה" (Butte) לטובת מבצע העפלה
סימול: F17\5-34t
תיאור:
עליית "אף על פי". תוכן מברקים בנושא העפלה, כולל איזכור הספינות "צאר דוסאן" (Tzar Dusan) ו"ארסבט קירליה" (Ersebet Kiralye)
סימול: F17\3-24t
תיאור:
הזמנה לרות עליאב לעצרת העפלה בהשתתפות יגאל אלון, 1964
סימול: A454\389-1t
תיאור:
עליית "אף על פי". מכתבו של שלמה יעקובי אל מ. הסקל (מיכאל?) בדבר הדחיפות והחשיבות של מימון פעילות העפלה (בנושא ספינה ספציפית) והצורך לגייס אנשים נוספים למימון - גב' שראגר, טומי שפר ואדם בשם יהודה. במקביל כתב יעקובי שהוא פונה למנקין (אברהם?)
סימול: F17\5-15t
תיאור:
עליית "אף על פי". שני מברקים שכתב שלמה יעקובי, פעיל רויזיוניסטי שעסק בהעפלה, ממטה ההסתדרות הציונית החדשה בלונדון (דרך פינצ'לי 47) אל [קרל] לחוביץ' שישב במלון "בריטניה" בבודפשט/הונגריה בעניין מימון פעילות העפלה, כולל בקשר לספינה Saint Brieuc ולפעיל נוסף בשם סיטרון
סימול: F17\3-4t
תיאור:
עליית "אף על פי". מברק מז'בוטינסקי אל חזקל (מיכאל?), מינקין (אברהם?), בלוסבסט והרצוג ביוהנסבורג/דרום אפריקה המאשר את חשיבותה הפוליטית והכלכלית העליונה של הפניה של שלמה יעקובי אליהם והצורך להעביר את הכסף לבנק עליה
סימול: F17\5-17t
תעודת העפלה ("זאת לעדות כי משה גור-ארי מתל אביב העפיל למצדה") ביום כ"ב אדר תשי"ח. מאת מועצה אזורית "תמר" - סדום
"Victory at sea", קטע העיתון "The Jerusalem Post" מיום 02.08.1982 בעניין ההעפלה ועלייה בלתי לגלית
"ארצה עלינו", דבר דפוס מאת הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים בעניין העלייה לארץ ישראל, עם מצעד פזמוני העפלה
עליית "אף על פי". מברק מ-ערי ז'בוטינסקי אל שמואל יעקובי בעניין מימון פעילות העפלה בקשר ליוג'ין מייסנר, ושני אנשים בשם באקיש ואברמס. במכתב מציין ערי מפגש בין נעמי וקתרין.
עליית "אף על פי". מברקים מקוריים (בכתב יד ובדפוס מודבק על טופס מקורי) ששלח שמואל יעקובי, פעיל העפלה רוויזיוניסטי, לגורמים שונים באירופה בעניין ארגון ההפעלה לארץ ישראל
עליית "אף על פי". התכתבות של מברקים בין שלמה יעקובי ויוג'ין מייסנר, פעילים רויזיוניסטיים, בעניין מימון פעילות העפלה, כולל בקשר עם קרל לחוביץ' ולספינה קטרינה (Katherina)
עליית "אף על פי". הסכם השכרת הספינה "בוטה" (Butte) לטובת מבצע העפלה
עליית "אף על פי". תוכן מברקים בנושא העפלה, כולל איזכור הספינות "צאר דוסאן" (Tzar Dusan) ו"ארסבט קירליה" (Ersebet Kiralye)
הזמנה לרות עליאב לעצרת העפלה בהשתתפות יגאל אלון, 1964
עליית "אף על פי". מכתבו של שלמה יעקובי אל מ. הסקל (מיכאל?) בדבר הדחיפות והחשיבות של מימון פעילות העפלה (בנושא ספינה ספציפית) והצורך לגייס אנשים נוספים למימון - גב' שראגר, טומי שפר ואדם בשם יהודה. במקביל כתב יעקובי שהוא פונה למנקין (אברהם?)
עליית "אף על פי". שני מברקים שכתב שלמה יעקובי, פעיל רויזיוניסטי שעסק בהעפלה, ממטה ההסתדרות הציונית החדשה בלונדון (דרך פינצ'לי 47) אל [קרל] לחוביץ' שישב במלון "בריטניה" בבודפשט/הונגריה בעניין מימון פעילות העפלה, כולל בקשר לספינה Saint Brieuc ולפעיל נוסף בשם סיטרון
עליית "אף על פי". מברק מז'בוטינסקי אל חזקל (מיכאל?), מינקין (אברהם?), בלוסבסט והרצוג ביוהנסבורג/דרום אפריקה המאשר את חשיבותה הפוליטית והכלכלית העליונה של הפניה של שלמה יעקובי אליהם והצורך להעביר את הכסף לבנק עליה