תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך העפלה
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מצפה יודפת ועצמון. מפה טופוגרפית של שבילי העפלה ב"יום הילד" תשכ"א S75\17045-1m
חדרה. תכנית במה לערב העפלה עם מקרא מפה KH4\4466-1m
תיאור:
מצפה יודפת ועצמון. מפה טופוגרפית של שבילי העפלה ב"יום הילד" תשכ"א
סימול: S75\17045-1m
תיאור:
חדרה. תכנית במה לערב העפלה עם מקרא מפה
סימול: KH4\4466-1m
מצפה יודפת ועצמון. מפה טופוגרפית של שבילי העפלה ב"יום הילד" תשכ"א
חדרה. תכנית במה לערב העפלה עם מקרא מפה