תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך העפלה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
העפלה. מעפילי יציאת אירופה תש"ז. קריאה למעפילים ולאנשי המחנות: החזיקו מעמד! חתרו לחופי הארץ! ההעפלה תימשך! להוכחת אי היכנעות להסגר הימי והדיפלומאטי של בווין KRU\3952
העפלה. מעפילי ברכה פולד. תיאור גירוש המעפילים על ידי הבריטים וקריאה להתארגנות כדי להגן על ההעפלה KRU\12582
העפלה. מחאה נגד אצ"ל ולח"י על האולטימטום שניתן לבריטים להמשך ההעפלה בעד הפסקת האלימות KRU\7769
העפלה. מעפילי שאר ישוב. קריאה ליהודי חיפה! לתרום שעתיים עבודה שתוקדשנה לקרן ההעפלה KRU\5050
העפלה. מעפילי יציאת אירופה. הודעה על מועד יום שבתון במחאה על היחס למעפילים מטעם המועצה המקומית ראשון לציון KRU\13827
העפלה. קריאה אל הציבור היהודי להענות לפקודת היישוב המאורגן למען העפלה לארץ ישראל. מטעם מרכז מפלגת השומר הצעיר בא"י KRU\13306
העפלה. איור של ספינת מעפילים בשם "העפלה", שטה בים גלי ופורצת מחסום גדרות תייל KRA\999
העפלה. מעפילי קפריסין. פנייה לתושבי תל אביב-יפו לתרום למען משלוח חבילות מזון למעפילים בקפריסין KRU\8896
העפלה. גולי קפריסין. הודעה על ארגון אוסף דחוף של צרכי פסח עבור גולי קפריסין וקריאה להביא את המצרכים למועדוני הנוער האגודתי מטעם הסתדרות נשי ובנות אגודת ישראל KRU\9111
העפלה. גרוש מעפילים. קריאה לציבור ולנוער להשתתף באספת מחאה נגד גירוש מעפילים מהארץ ולשבות כל מלאכה ועבודה. אולם אדיסון, ירושלים KRU\9579
העפלה. אזכרה לקדושי "פטריה". הודעה על טכס גילוי המצבות שהקימה מועצת בית העלמין שע"י ועד הקהלה העברית חיפה על קברות החללים KRU\5607
העפלה. מעפילי תאודור הרצל. הכרזה על שבתון כללי כמחאה וכאבל עממי על רצח מעפילי "תיאודור הרצל" KRU\1974
תיאור:
העפלה. מעפילי יציאת אירופה תש"ז. קריאה למעפילים ולאנשי המחנות: החזיקו מעמד! חתרו לחופי הארץ! ההעפלה תימשך! להוכחת אי היכנעות להסגר הימי והדיפלומאטי של בווין
סימול: KRU\3952
תיאור:
העפלה. מעפילי ברכה פולד. תיאור גירוש המעפילים על ידי הבריטים וקריאה להתארגנות כדי להגן על ההעפלה
סימול: KRU\12582
תיאור:
העפלה. מחאה נגד אצ"ל ולח"י על האולטימטום שניתן לבריטים להמשך ההעפלה בעד הפסקת האלימות
סימול: KRU\7769
תיאור:
העפלה. מעפילי שאר ישוב. קריאה ליהודי חיפה! לתרום שעתיים עבודה שתוקדשנה לקרן ההעפלה
סימול: KRU\5050
תיאור:
העפלה. מעפילי יציאת אירופה. הודעה על מועד יום שבתון במחאה על היחס למעפילים מטעם המועצה המקומית ראשון לציון
סימול: KRU\13827
תיאור:
העפלה. קריאה אל הציבור היהודי להענות לפקודת היישוב המאורגן למען העפלה לארץ ישראל. מטעם מרכז מפלגת השומר הצעיר בא"י
סימול: KRU\13306
תיאור:
העפלה. איור של ספינת מעפילים בשם "העפלה", שטה בים גלי ופורצת מחסום גדרות תייל
סימול: KRA\999
תיאור:
העפלה. מעפילי קפריסין. פנייה לתושבי תל אביב-יפו לתרום למען משלוח חבילות מזון למעפילים בקפריסין
סימול: KRU\8896
תיאור:
העפלה. גולי קפריסין. הודעה על ארגון אוסף דחוף של צרכי פסח עבור גולי קפריסין וקריאה להביא את המצרכים למועדוני הנוער האגודתי מטעם הסתדרות נשי ובנות אגודת ישראל
סימול: KRU\9111
תיאור:
העפלה. גרוש מעפילים. קריאה לציבור ולנוער להשתתף באספת מחאה נגד גירוש מעפילים מהארץ ולשבות כל מלאכה ועבודה. אולם אדיסון, ירושלים
סימול: KRU\9579
תיאור:
העפלה. אזכרה לקדושי "פטריה". הודעה על טכס גילוי המצבות שהקימה מועצת בית העלמין שע"י ועד הקהלה העברית חיפה על קברות החללים
סימול: KRU\5607
תיאור:
העפלה. מעפילי תאודור הרצל. הכרזה על שבתון כללי כמחאה וכאבל עממי על רצח מעפילי "תיאודור הרצל"
סימול: KRU\1974
העפלה. מעפילי יציאת אירופה תש"ז. קריאה למעפילים ולאנשי המחנות: החזיקו מעמד! חתרו לחופי הארץ! ההעפלה תימשך! להוכחת אי היכנעות להסגר הימי והדיפלומאטי של בווין
העפלה. מעפילי ברכה פולד. תיאור גירוש המעפילים על ידי הבריטים וקריאה להתארגנות כדי להגן על ההעפלה
העפלה. מחאה נגד אצ"ל ולח"י על האולטימטום שניתן לבריטים להמשך ההעפלה בעד הפסקת האלימות
העפלה. מעפילי שאר ישוב. קריאה ליהודי חיפה! לתרום שעתיים עבודה שתוקדשנה לקרן ההעפלה
העפלה. מעפילי יציאת אירופה. הודעה על מועד יום שבתון במחאה על היחס למעפילים מטעם המועצה המקומית ראשון לציון
העפלה. קריאה אל הציבור היהודי להענות לפקודת היישוב המאורגן למען העפלה לארץ ישראל. מטעם מרכז מפלגת השומר הצעיר בא"י
העפלה. איור של ספינת מעפילים בשם "העפלה", שטה בים גלי ופורצת מחסום גדרות תייל
העפלה. מעפילי קפריסין. פנייה לתושבי תל אביב-יפו לתרום למען משלוח חבילות מזון למעפילים בקפריסין
העפלה. גולי קפריסין. הודעה על ארגון אוסף דחוף של צרכי פסח עבור גולי קפריסין וקריאה להביא את המצרכים למועדוני הנוער האגודתי מטעם הסתדרות נשי ובנות אגודת ישראל
העפלה. גרוש מעפילים. קריאה לציבור ולנוער להשתתף באספת מחאה נגד גירוש מעפילים מהארץ ולשבות כל מלאכה ועבודה. אולם אדיסון, ירושלים
העפלה. אזכרה לקדושי "פטריה". הודעה על טכס גילוי המצבות שהקימה מועצת בית העלמין שע"י ועד הקהלה העברית חיפה על קברות החללים
העפלה. מעפילי תאודור הרצל. הכרזה על שבתון כללי כמחאה וכאבל עממי על רצח מעפילי "תיאודור הרצל"