תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך העפלה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
בכוח הנאמנות: חוברת זכרון למשה גלעדי (אלכסנדרובסקי) BK\75254
העפלה על הרי צפון מולדתנו ציגלמן, ישראל BK\76549
סיפורה של ספינת מעפילים אליאב, אריה BK\27533
אקסודוס - הסיפור האמיתי; פרשת אניית המעפילים ,יציאת אירופה תש"ז חלמיש, אביבה BK\61060
שלושים שנה לראשית ההעפלה BK\26138
לראותה בלבד תלמי, אראלה BK\76224
הזירה הימית; מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה, 1949-1934 שירן, אסנת (עורכת) BK\76001\7
היומן של יציאת אירופה תש"ז של חיים גרינשטיין, פרק א': מסע עד חיפה גרינשטיין, חיים BK\76042
עלי-זית וחרב; מקורות ומחקרים בגנזי ה"הגנה" ריבלין, גרשון - עורך BK\76001
ההעפלה מספקס לפני הקמת המדינה סעדון, חיים BK\61213
העפלה; מאסף לתולדות ההצלה, הבריחה, ההעפלה ושארית הפליטה. עורכת: אניטה שפירא BK\61059
יום עיון השני 19.11.1987, יום העיון השלישי 13.6.88 ארגון פעילי מחתרת ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה BK\60487\ג