תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פעילותו של אריה אתיאל בתנועת הפועלים בארץ ישראל. מכתבים, חוזרים, קול קורא וכרוזים, בין היתר בחתימת שמואל יבנאלי (ורשבסקי) בעניין בחירות לאסיפת הנבחרים הראשונה מטעם תנועת העבודה בשנת תר"ף (1920), והשביתה בראשון לציון ועוד, מטעם התאחדות ציונית-סוציאליסטית של פועלי ארץ ישראל "אחדות העבודה" והסתדרות הפועלים העבריים בארץ ישראל "הפועל הצעיר" (תרס"ז \ תר"ף - תרפ"ד) 1907- 1924 A321\13
"ארץ ישראל וסוריה. טבע הארץ, תכונתה ועבודת האדמה שבה" - חוברת מאת האגרונום אוהגן, עברית - אליהו ספיר, בהוצאת "לעם" (נוסדה על ידי "הפועל הצעיר"). דפוס איתן, יפו, שנת תרע"א (130 עמ') 1911- 1911 A308\52
מכתב מאת יחיאל צ'לנוב, חבר הוועד הפועל של הקונגרס הציוני, אל אליהו ברלין בצאריצין בעניין קרן הרצל ומשלוח פרסומים ציוניים (מוסקבה, 08.02.1906, רוסית, העתק בצילום); כרטיס ביקור של יוסף שפרינצק (יפו - תל אביב, העתק בצילום); תכנית הצגה על ידי תלמידי הגימנסיה העברית "הרצליה", יפו (י"ד תמוז תרע"ב, העתק בצילום); הזמנות מאת אגודות תלמידי הגימנסיה "הדור הצעיר" ביפו, ומאת משה שרתוק (עברית, העתקים בצילום) 1906- 1912 A308\58
התכתבות בין עמנואל גלבר בשם אגודת הנוער העברי "עקיבא" (המזכירות הראשית וסניפים בפולין, בבולגריה ובאוסטריה), לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; חוזרים, תזכירים, דו"חות, בולטינים. בין המתכתבים: קרן קיימת לישראל בטרנסילבניה, ההנהלה הציונית בלונדון, הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית בתל אביב, הסתדרות "החלוץ" בווינה, ההסתדרות הציונית ביוגוסלביה, "מכבי הצעיר - ברית צעירינו" בווינה, ברית עולמית של הציונים הכלליים בקרקוב, ועד מפעל ארלוזורוב בפראג, יוסף רודנשטיין בקרקוב, זיגמונד פרוסניץ בברטיסלבה, ליאו שטיינדלר בבלגראד, יוסף רופייזן ואחרים 1933- 1934 AK874\1
ענייני קרן קיימת לישראל וקרן היסוד בברלין, ו- Berliner Zionistische Vereinigung. דו"ח ופרוטוקול של ישיבת הנהלת הקרן הקיימת בברלין שהתקיימה ב-04-05.01.1908; חוזרים ומכתבים אל ארתור הנטקה מאת נציגי B.Z.V., קרן היסוד, מערכת הירחון "Die Arbeit" בהוצאת "הפועל הצעיר", ברלין - שרלוטנבורג, Arbeitsgemeinschaft der Juedischen Arbeitsnachweise ומאת אנשים פרטיים - תושבי ברלין פרנץ שולץ, א.[?] סנדלר ורחל קאופמן 1908- 1925 A11\23
זיכרון דברים, התכתבויות בענייני מפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י] איחוד הפועל הצעיר עם אחדות העבודה 1931- 1947 A116\131\1
שני מכתבים (העתקים בכתב יד ומכונת כתיבה) מאת חיים ארלוזורוב בשם הוועד המרכזי של "הפועל הצעיר", ברלין (חתומה גם המזכירה גרדה גולדברג), אל Hoeflich (בן-גבריאל), בעניין מטרות "הפועל הצעיר" ופעילות "פועלי ציון" בארץ ישראל ו"צעירי ציון" ברוסיה (18.12.1918); בצירוף מכתב מאת גאורג הרליץ בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל סימה ארלוזורוב בתל אביב בעניין משלוח העתקי המכתב של ארלוזורוב (24.04.1951) 1918- 1951 A44\77
הוועד המרכזי של "הפועל הצעיר" בווינה; ועד העלייה שליד הוועד המרכזי (עמד בראשם: חיים טרטקובר). תקנון של "התאחדות" בווינה ותזכירים; החלטות הוועידה העולמית השלישית של "התאחדות הפועל הצעיר וצעירי ציון" (ברלין, 10-17.08.1922); התכתבות בין חברי הוועד המרכזי של "התאחדות" לבין אגודות "התאחדות" ו"החלוץ" בארצות שונות 1920- 1922 A92\3
קטעי עיתונים וגליונות בודדים של השבועונים "הפועל הצעיר" ו"דבר השבוע" המכילים מאמרים וכתבות בעניין יעקב קליבנוב 1950- 1963 A389\40
ועד העלייה שליד הוועד המרכזי של "הפועל הצעיר" בווינה בהנהלתו של חיים טרטקובר. התכתבות, כולל טיוטות, חוזרים, רשימות, תזכירים, הודעות מודפסות, קבלות, חשבונות ופרוספקטים (מסודר לפי נושאים ושמות הפעילים) 1920- 1921 A92\4
חברה להשקעות בארץ ישראל "ביצור", תל אביב. פרוספקטים של החברה, בין היתר מסדרה אגרות חוב (עברית ואנגלית, דפוס "הפועל הצעיר", תל אביב); תזכיר ותקנות ההתאגדות של חברת מניות "ביצור" (אושרה ביום 12 במאי 1936, חוברות בעברית ובאנגלית) 1936- 1939 KH4\6061\4
המשרד הראשי של מפלגת העבודה הציונית "התאחדות" ("הפועל הצעיר" - "צעירי ציון"), ברלין, בהנהלתו של אליעזר קפלן. מחברת העתקי מכתבים, כתובים בידי קפלן, אל פעילים ציוניים באירופה ובארץ ישראל (04-17.10.1922); תזכירים ורשימות מאת רוברט ולטש אל המשרד הראשי של "התאחדות" (1923); חוזרים ומכתבים, כולל טיוטות, בדבר השתתפות ה"התאחדות" בקונגרס של האינטרנציונל הסוציאליסטי בהמבורג (מאי 1923) 1922- 1923 A92\2