תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בענייני חוקי עבודה הנוגעים לחוזים קולקטיביים ומאמרים בנושא "תורת החוזים הקולקטיביים" אשר פורסמו ב"הפועל הצעיר" 1932 1935- 1935 A215\105
התכתבות המחלקה בעניין הסיוע לתנועות הנוער בצפון אפריקה: "דרור", "דרור-החלוץ הצעיר", "החלוץ", "הבונים", "הפועל המזרחי" (בני עקיבא), "חברת הנוער העברי שרל נטר", "גורדוניה", בית"ר, התכתבות ודוחות העוסקים במצב הכללי של בדיקות וטיפולים רפואיים בעולי צפון אפריקה בבתי החולים במרסיי (מרסיל) - צרפת ובמחנה "מזרע ב"שומר הצעיר"בחלוקה לפי האזורים - מרוקו, טנג'יר, אלג'יר וטוניס 1949- 1951 S20\113
12 מכתבים מאת אנשים שונים אל מערכת עיתון "הפועל הצעיר" ביפו ואל ואחרים בעניינים שונים, בפרט הפרעות ברוסיה, עלייה ומצב העבודה בארץ ישראל 1912- 1926 A42\14
הברית העולמית של הנוער העברי. חוזרים והתכתבות הוועד הפועל ברוסיה הסובייטית ובארץ ישראל, החלטות מאת משלחות חוץ של ארגוני הנוער הציוני י.ו.או.ס.מ. (E.V.O.S.M. - "החבר" ו"קדימה") ו"השומר הצעיר" 1925- 1927 F30\91
התכתבות בענייני ההסתדרות הארצית של פועלי הרכבת הדואר והטלגרף, הסתדרות הפועלים החקלאים, הוועד הפועל הציוני ו"הפועל הצעיר" וחוזרים מטעם המזכירות המשותפת של "אחדות העבודה" ו "ועד העיר ירושלים" 1927- 1930 A116\57\1
התכתבות עם מוניר ביי (Munir bey), איש וואקף מוסלמי בניקוסיה, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, נציג "החלוץ הצעיר בדמשק ", מושב נחלת גנים, הוועד הפועל של ההסתדרות והחברה עברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה 1937- 1937 A116\72\1
תעודות אישיות של צבי לופט: פנקסי חבר בהסתדרות העובדים העבריים הכללית, ואירגונים שונים ("הפועל הצעיר", 1920, המרכז החקלאי, 1923, חבר קופת חולים, 1937 - 1946), תעודת ציר לוועידה השלישית של הסתדרות הפועלים החקלאיים בארץ ישראל (1925) 1920- 1946 A504\2
פעילותו של צבי לופט ב"הפועל הצעיר". פרוטוקולים, כולל טיוטות, של אסיפות חברי "הפועל הצעיר", הרצאות, רשימות, ויכוחים, דו"חות כספיים, אישורים שונים, בפרט בעניין התחרות עם "הפועל העברי", יומן הוצאות, פנקס קבלות (שנות העשרים) A504\7
פעילותו של צבי לופט ב"הפועל הצעיר" - ענייני המפלגה והמרכז החקלאי. הצעתו בדבר הכנסת פועלים עבריים למושבות (05.04.1923), העתק הצעת מסחר של ההנהלה הציונית בארץ ישראל עם פולין - פחמים, נפט, קמח, עצים (26.02.1925) 1923- 1925 A504\9
קטעי עיתונים המכילים בקורות על ספרי אלתר דרויאנוב: "כתבים לתולדות חיבת ציון" (קטעי העיתונים "הדואר", מוסף ל"דבר", "הפועל הצעיר", בפרט מאמרים מאת שמואל יבנאלי ויצחק ריבקינד, תרפ"ט), ו"ספר הבדיחה והחידוד" (קטעי "קריית ספר" ו"דבר", 1935) 1928- 1935 A10\7
מכתבים, גלויות, מברקים אל מקס (מתתיהו) לזרסון, ריגה, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, בפרט מכתבים ברוסית בענייני פעילותו הפוליטית ומדעית. בין הכותבים: ליאו לאוטרבך בשם המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית בלונדון; Max Burnshaw, לונדון; ויקטור (אביגדור) יעקבסון, פריס; עורך הדין פריץ רוטשטיין, ברלין; המשפטן רודולף לוי, ברלין; פיליפ מוסלי (Philip Mosely), קיימברידג' שבמסצ'וסטס; רודולף הירשוולד, פילדלפיה; מרדכי כספי, ירושלים - תלפיות; פרופסור הנס קלסן (Hans Kelsen) באוניברסיטת וינה; Anerican Building Association News בסינסינטי; צבי פארט, קובנה; חברי הסתדרות עברית לחינוך ולתרבות באסטוניה "תרבות", רוול; ועד הדלגציות היהודיות בפריס; עורך "המשפט", ירחון למשפט העירוני והשמושי בירושלים; מערכות העיתונים "דבר" ו"הפועל הצעיר" בתל אביב; חברי המערכת של העיתון "דער טאג" ("The Day") ושל העיתון "די צייט" ("The Times") בניו יורק, ו"פאלק און ציון" באנטוורפן; ליאו מוצקין בשם נשיאות הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית, פריס; ועד הארצות בפריס; התאגדוד סטודנטים ציוניים "גליליה" בריגה; מערכות עיתונים והוצאות ספרים בווינה ובברלין; משרדי עורכי הדין ונציגי חברות וארגונים אחרים 1921- 1929 A388\11
העתקי מאמרים מאת שאול סחייק שפורסמו בעיתון "הפועל הצעיר" ("נוער המעוטים בישראל וחינוכו", 01.11.1949; "שינוי יחס כלפי המעוטים", 21.03.1950), בצירוף מכתב מאת שאול סחייק אל אלי ניסן, מערכת העיתון "דבר" בתל אביב, בעניין פרסומיו בעיתון (01.12.1968) 1949- 1968 A619\16