תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
6 מכתבים וגלויה מאת ועד מרכזי של ההסתדרות הפועלים העבריים בארץ ישראל "הפועל הצעיר", יפו, אל הוועד האודיסאי בעניין פעילות "הפועל הצעיר", תמיכה במשפחת ויטקין על ידי הפצת כתביו 1908- 1912 A24\767
קטעי עיתונות, גליונות בודדים ותדפיסים המכילים מאמרים מאת יהושע אייזנשטדט ופרסומים אודותיו. בין העיתונים: "העולם", שבועון בהוצאת ההסתדרות הציונית העולמית, קלן; השבועון "הפועל הצעיר", יפו; "עולם קטן", עיתון מצויר לבני הנעורים, וינה - ורשה; "איל ליביראל", עיתון בלאדינו בירושלים 1905- 1914 A25\264
מכתבים מאת הוועדה לענייני העבודה ומלאכה בעיר יפו של משרד העבודה של מערכת "הפועל הצעיר" אל מנחם אוסישקין כנציג ועד הצירים לארץ ישראל ביפו בעניין סקירה על מצב הפועלים בארץ ישראל, תשרי תר"פ [תר"ף] 1919- 1919 A24\1086
התכתבות בין יהושע מנוח לבין "מפלגת עבודה ציונית 'התאחדות'" ("הפועל הצעיר" ו"צעיריציון") בעניין הפצת כתבי אהרן דוד גורדון בפולין, ורשימות של חותמים שם; ובארצות הברית, בין היתר עם דוד רבלסקי, "Zionist Labor Party Hitachdut", ניו יורק 1924- 1927 A193\301
מכתבים מאת אנשים וארגונים שונים בארץ ישראל, בינייהם מנחם שיינקין, משה שרתוק, צבי הרשפלד, י[יצחק?].א. ניידיץ', נציגי לשכת העבודה בירושלים, הוועד הגלילי של "הפועל הצעיר", ועד מושבת כפר סבא, ועד החולות בראשון לציון, ועד נחלת יהודה, "אגודת יהודי קורז" וועד התאחדות המושבות בגליל העליון, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של ועד הצירים לארץ ישראל 1920- 1920 A24\1088
ידיעות מעיתונים וגיליונות בודדים של השבועונים "הפועל הצעיר" ו"דבר השבוע" המכילים מאמרים וכתבות בעניין יעקב קליבנוב 1950- 1963 A389\40
12 מכתבים מאת אנשים שונים אל מערכת עיתון "הפועל הצעיר" ביפו ואל ואחרים בעניינים שונים, בפרט הפרעות ברוסיה, עלייה ומצב העבודה בארץ ישראל 1912- 1926 A42\14
פעילותו של צבי לופט ב"הפועל הצעיר". פרוטוקולים, כולל טיוטות, של אסיפות חברי "הפועל הצעיר", הרצאות, רשימות, ויכוחים, דו"חות כספיים, אישורים שונים, בפרט בעניין התחרות עם "הפועל העברי", יומן הוצאות, פנקס קבלות (שנות העשרים) A504\7
התכתבות המחלקה בעניין הסיוע לתנועות הנוער בצפון אפריקה: "דרור", "דרור-החלוץ הצעיר", "החלוץ", "הבונים", "הפועל המזרחי" (בני עקיבא), "חברת הנוער העברי שרל נטר", "גורדוניה", בית"ר, התכתבות ודוחות העוסקים במצב הכללי של בדיקות וטיפולים רפואיים בעולי צפון אפריקה בבתי החולים במרסיי (מרסיל) - צרפת ובמחנה "מזרע ב"שומר הצעיר"בחלוקה לפי האזורים - מרוקו, טנג'יר, אלג'יר וטוניס 1949- 1951 S20\113
בולטינים, חוברות, קטעי עיתונים המכילים מאמרים, כתבות וידיעות בעניין חייו ועבודתו של נתן קוסטא. בין העיתונים: "הפועל הצעיר", "מכתב לחבר מאת הוועד המרכזי של הסתדרות רפואית בארץ ישראל", "Wiener Medizinische Wochenschrift", "השומר הצעיר", "ידיעות אחרונות", "ידיעות חדשות\ Jedioth Chadaschoth", "דבר" 1922- 1957 A177\8
פעילותו של צבי לופט ב"הפועל הצעיר" בתקופת שהותו בתל צור. חשבונות שונים, כולל רשימות ההכנסות, ההוצאות ובדבר הגזברות, בכתב ידו של צבי לופט (שנות העשרים) A504\8
פעילותו של צבי לופט ב"הפועל הצעיר", בתקופת שהותו בתל צור (1920 - 1927) ובפולין (1927). מכתבים אליו בעניינים מפלגתיים, חקלאיים, כספיים; מאזן של 1926 - 1927 1920- 1927 A504\6